KU säger nej till EUs förslag att införa nätcensur

KU säger nej till EUs förslag att införa nätcensur:

Ur ”Utlåtande 2012/13:KU26 Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld” från riksdagen.se

tvingande regler som innebär att svenska myndigheter ska blockera eller ålägga Internetleverantörer att blockera webbsidor med visst innehåll är svårförenliga med informationsfriheten och den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Utskottet vill därför i stället framhålla lösningar som bygger på frivillighet.

via utlåtande 2012/13:KU26 Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld – riksdagen.se.


Comments are closed.