Obama lovade skydda visselblåsare som Snowden

raffaella_biscuso_Judge_hammer_3När Obama första gången kandiderade till Presidentrollen så skapade de webbplatsen change.gov där de tog upp hur han ville förändra världen. En av frågorna var hur de vill stärka lagarna för visselblåsare:

Protect Whistleblowers: Often the best source of information about waste, fraud, and abuse in government is an existing government employee committed to public integrity and willing to speak out. Such acts of courage and patriotism, which can sometimes save lives and often save taxpayer dollars, should be encouraged rather than stifled. We need to empower federal employees as watchdogs of wrongdoing and partners in performance. Barack Obama will strengthen whistleblower laws to protect federal workers who expose waste, fraud, and abuse of authority in government. Obama will ensure that federal agencies expedite the process for reviewing whistleblower claims and whistleblowers have full access to courts and due process.

via Obama Promises Disappear from Web – Sunlight Foundation Blog.

Such acts of courage and patriotism, which can sometimes save lives and often save taxpayer dollars, should be encouraged rather than stifled

Sådant modiga agerande och patrotism, som kan spara liv och skattebetalarnas pengar skall stödjas i stället för hindras.

empower federal employees as watchdogs of wrongdoing

stärka federalt anställda som väktare av missgärningar

strengthen whistleblower laws to protect federal workers who expose waste, fraud, and abuse of authority in government.

Stärka visselblåsarlagarna så de skydder statliga arbetare som avslöjar slöseri, bedrägeri och missbruk i det offentliga.

Obamas site change.gov togs ner någon gång i juni – ungefär samtidigt som Snowdens avslöjanden började cirkulera. Om det då hade något att göra med saken eller ej får vi låta vara osagt även om det då är ett intressant sammanträffande. Men oavsett så verkar Obama ha ändrat sin inställning. Obama gick på val på att ändra på saker och ting – det som verkar ha ändrats mest är Obama själv.

Just nu väntar Edward Snowden på besked om han får tillfällig asyl i ryssland.


One Response to Obama lovade skydda visselblåsare som Snowden