Vad visste Merkel ? Vad vet en politiker ?

Enligt Der Spiegel så hjälpte Tyskar USA med övervakning – DN.SE och att tyska säkerhetstjänsten BND har ett samarbete med NSA som har intensifierats under senare år.

Vad visste Merkel om detta ? För Merkel har sagt att hon endast fick reda på övervakningen via media. Varför var inte Tysklands högste politiker informerad om samarbetet ?
Borde inte den högste politiske ansvarige i ett land känna till om ens säkerhetstjänst har samarbete med främmande länder ?

Kanske inte – för möjligheten att kunna säga att man inget visste kan vara bra att ha ibland. Då kan man överlåta åt andra att få eventuell skuld för det inträffade. Vi har motsvarande i sverige när det var frågan om försäljning av vissa produkter till Saudiarabien för något år sedan. Ingen politiker tog på sig ansvaret för det heller.


Comments are closed.