Piratpartiet kritiskt till ämbetsmannastyrt EU

Orimligast av allt är att Barroso säger att EU ”måste sträva mot en politisk union”. Men det är EU-kommissionens mål, det är inte medborgarnas mål. Den okontrollerade maktförskjutning till EU som möjliggjorts genom Lissabonfördraget har inte sanktionerats av medlemsländernas folk.

via Direkt kränkande mot EU-kritikerna | Brännpunkt | SvD.

Detta är en av grunderna i den kritisk som vi i Piratpartiet gör fram i hur EU styrs. Det är enskilda tjänstemän som styr EUs agenda och har stor makt att påverka i vilken riktning EU går i – detta är något som inte tjänstemännen skall röra. Det är EUs folk som skall bestämma vart EU skall gå.

Piratpartiet kräver att EU skapar en ny konstitution där alla människor inom EU har rätt att deltaga i en folkomröstning om vi vill ha denna nya konstitution och att man även i varje medlemsland skall ha en omröstning som man vill ha konstitutionen.
300px-European-Union
Säger hela EU nej eller ett enskild land nej så skall den falla och en ny konstitution tas fram som då går igenom samma process. Detta skall göras till att EU har skapat ett nytt grunddokument som beskriver hur EU skall styras.

Junilistan har idag tappat sina väljare och åkte ut ur EU i valet 2009 – alla dessa väljare har nu möjlighet att i stället rösta på Piratpartiet för att skapa ett bättre EU baserat på det EU alla människor inom EU vill ha.


Comments are closed.