Skola: Nationella prov och glädjebetyg

skolaPiratpartiet har krav på att annan skola än den där eleven går skall rätta nationella prov. Här syns perfekt varför detta är bra – det undviker glädjebetyg: Omrättning av nationella prov ger nya resultat – Ekot | Sveriges Radio.

Det är kul att läsa resultatet från en rapport och inse att piratpartiet har redan identifierat problemet och kommit med samma förslag som rapporten. Många friskolor är beroende av att visa på bra betyg för sina elever som ett sätta konkurrera om eleverna. Men med andra som rättar de nationella proven så kan de inte ge lika mycket glädjebetyg utan tvingas ge mer rättvisa betyg.

Skillnad i slutbetyg och vilka betyg elever i en skola får i de nationella proven är ett sätt att se om en friskola använder sig av friserade överbetyg för sina elever för att skaffa fler elever. Skilljer det för mycket så kan det definitivt vara anledning för de som har som uppgift att kontrollera skolorna att se hur det verkligen ligger till med skolresultaten.


Comments are closed.