Polisens bedrägericentrum bör finnas på Facebook

intenetIco

En hemlig grupp på Facebook är skapad där idéer och tankar kan bollas. Arbetar du med bedrägerier och vill vara med kontakta…

v ia Polisen bör inte ha hemlig info på Facebook | SvD.

Nu låter det inte så farligt som det står. Det är nämligen så att en hemlig grupp är vad som används för beteckningen på facebook för en grupp som endast medlemmarna kan läsa och skriva i och betyder då inte att det som skrivs där är speciellt hemligt. En hemlig grupp på facebook borde egentligen kallas privat grupp – för endast medlemmarna (och facebook) kan se vad som står där.

Bedrägericentrum har idag en facebooksida som jag deltagit i sedan den startade. Den är öppen för alla att ta del av och kan vara av intresse för den som intresserar sig för Internetfrågor och säkerheten för vanliga människor. Jag har tilltro på att de poliser som skriver där vet vad de gör.

Självklart bör man då undvika att snacka känslig information i den privata facebookgruppen utan jag hoppas att den används för att ge varandra tips och råd. Det stora problemet är inte att polisen använder en facebookgrupp utan det stora problemet är att polisen måste ha en facebookgrupp.

Varför har polisen inga egna system för att utbyta information mellan polisen i olika polisdistrikt. Varför finns inga system för att kommunicera med poliskollegor så att man kan hjälpa varandra och faktisk kan samarbeta mellan distrikten för att ta fast brottslingar som rör sig runt i landet ?

Men det kanske polisens IT-ansvariga kan svara på ? Kanske även svara på frågan varför man valde och satsa på det hårt kritiserade systemet PUST som uppenbarligen inte är tillräckligt bra för att kunna tas i drift. Jag gissar att doktoranden kommer få ett debattsvar i frågan. Frågan är dock vem som skickar det. Bedrägerigruppen hos polisen eller polisens CIO ?


One Response to Polisens bedrägericentrum bör finnas på Facebook

  1. I grunden kan jag hålla med. Intern information ska hållas på interna kanaler och sådana bör finnas inom alla organisationer. Här har Polisen en del att jobba med.

    Men i detta fall handlade det ju inte om internkommunikation. Facebookgruppen startades i samband med att ett nationellt bedrägericentrum skulle initieras. Tanken var att ha ett diskussionsforum, inte bara internt inom Polisen, utan även mellan andra myndigheter och organisationer. Diskussionen kunde handla om allt från tankar och idéer på en mycket övergripande nivå till mer detaljer kring om det kan vara läge att förlägga en konferens på en viss plats. Alltså absolut ingen information som är hemlig på något sätt. Eftersom det inte heller var internkommunikation kunde det inte lösas via befintligt intranät, och med tanke på diskussionens karaktär så ansåg man väl att FB var tillräckligt funktionellt för att fylla syftet.

    Man kunde kanske tagit fram någon form av extranät som skulle fungerat bra, men till vilket pris? Och hur lång tid hade det inte tagit? Tycker det är vettigt att utnyttja befintliga gratiskanaler när de fyller det syfte som finns. Om inte annat för att vara effektiva och utnyttja skattepengar på ett sunt sätt.