Allmänheten förtjänar att få höra sannningen om FRA

300px-European-UnionLIBE är EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och det har bett FRA komma och förklara hur deras verksamhet fungerar för EU-parlamentets utskottsmedlemmar i LIBE:

– Vi vill gärna informera om vår verksamhet, och vi har försökt vara tydliga i det här brevet till LIBE-utskottet, att Sverige har en modern och tydlig lagstiftning på området som tar hänsyn till integritetsfrågorna och som uppfyller kraven i Europakonventionen.

via FRA nobbar EU-utfrågning om massövervakning – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio.

Men trots att FRA påstår sig vilja informera så vägrar FRA att deltaga på mötet .”Det är en nationell angelägenhet”, uppger vikarierande generaldirektören.

Personligen kan inte se det som annat än att FRA är rädda. FRA vill inte tvingas svara på de svåra frågorna de skulle utsättas för i LIBE. Under tidigare förhör har det framkommit att FRA med kodnamnet SARDINE är en viktig nyckelspelare i USAs ockupation av Internet.

Kan förstå FRA – inget bra kan komma ut ur att tvingas förklara sig inför LIBE då det som idag är känt visar på att FRA många gånger medvetet överträff FRA-lagens begränsningar och i fall direkt brutit mot dess regleringar i frågan. Det när samarbetet med NSA tål inte en närmare granskning och det vet FRA.

Denna vägran är helt i linje med Carl Bildt senaste uttalande:

Vi vet att vi är utsatta för en intensiv underrättelseverksamhet, och det handlar inte främst om USA. Företag inom särskilt känsliga sektorer vet jag har lagt ner stora resurser på att skydda sin sekreta information. Bara man vidtar sådana åtgärder kan man ta det lite lättare.

via Bildt om NSA-läckorna: "Det är rätt överdrivet" – IDG.se.

Så enligt Carl Bildt så betyder all den senaste informationen att man inte alls behöver oroa sig om man tidigare gjort korrekta åtgärder. Känner inte Carl Bildt till att man nu har fått information om att NSA kanske installerat bakdörrar i krypton och att det man tidigare trott varit säkra system inte alls är det ?

Nej Carl Bild gör oss alla en björntjänst och FRA agerande gör oss alla en björntjänst. Allmänheten förtjänar att få höra sannningen.

Andra om frågan: Christian Engström | HAX | Piratpartiet press


2 Responses to Allmänheten förtjänar att få höra sannningen om FRA

 1. I USA arbetar man tvärtom, med öppenhet, tack vare att några få modiga folkvalda, som senator Ron Wyden, enträget diskuterar sakfrågan om ’massövervakningprogrammen’.

  Nyligen höll man bl.a på på att rösta ned (defund) budgeten för NSA. Övervakningskramarna vann den gången med 12 rösters övervikt. Nu har till och med den politiker, Jim Sensenbrenner, som författat ”Patriot Act” uttalat att ”NSA is Abusing Spy Law”. Nu håller han på och tar fram en motion om att ”Patriot Act” skall reformeras.

  ”The conservative Republican who co-authored America’s Patriot Act is preparing to unveil bipartisan legislation that would dramatically curtail the domestic surveillance powers it gives to intelligence agencies.”
  http://www.zerohedge.com/news/2013-10-12/patriot-act-author-calls-clappers-prosecution-and-reign-nsa-abuses

  En av senatorerna berättade att han driver frågan för att hans väljare vill det. Häromdagen hade han varit ute i mataffären hemma och handlat när en av hans väljare kom fram till honom och bad honom att stoppa denna övervakningsparanoja.

  Debatterna är öppna och finns tillgängliga på webb-TV så man kan lyssna och bilda sig en uppfattning vem som har rätt och fel.

  Lär mer på webb-teven: http://warrenswil.com/2013/09/29/us-media-slammed-by-prize-winning-journalist/

  Varför har vi inte sådana modiga politiker som senator Ron Wyden här hemma i Sverige?

 2. Pingback: FRA nobbar EU-parlamentets utfrågning om massövervakningen | Christian Engström, Pirate MEP