Köping, Arboga och Kungsör går samman ?

Läget för mindre kommuner är inte så lätt. Många gånger så kan de stora kostnaderna att driva en kommun vara besvärliga för mindre kommuner. De får inte de stordriftsfördelar som större kommuner har och har därför ofta rätt dåligt ekonomi.

En färsk rapport föreslår att Västra Mälardalens Kommunalförbund bör samla alla verksamheter i en kommun i stället för tre. Det är i stort sett samma slutsats som i en annan granskning en månad tidigare.

via Två utredare granskade samma förbund – P4 Västmanland | Sveriges Radio.

Sedan tidigare har de tre kommunerna samarbetat inom bl.a. IT och telefoni. Långsiktigt så tror jag detta är det rätta för kommunerna. De blir större och kan då minska kostnaderna genom större samordning mellan orterna.


Comments are closed.