Peter Wolodarski: Edward Snowden har gjort sitt land en stor tjänst

Det är svårt att inte tänka på dagens diskussion om den nationella säkerhetstjänsten NSA och Edward Snowden när man läser om FBI-skandalen för fyra decennier sedan. Den övergripande parallellen är tydlig: återigen handlar det om medborgare som reagerar kraftigt mot missförhållanden i den amerikanska statsapparaten – och tar lagen i sina egna händer för att allmänheten ska få kännedom om dem

.

via Peter Wolodarski: Edward Snowden har gjort sitt land en stor tjänst – DN.SE.

Vad Peter Wolodarski tar upp är att de personer som gör sitt land en stor tjänst är ofta de personer som när de gör det hela ses som en stor landsförrädare. Jämför med t.ex. Nelson Mandela som länge enligt USA var en terrorist och satt länge i fängelse.

De flesta visselblåsare råkar illa ut. De gör rätt men ofta ger dem inte världen rätt fören långt senare. När världen äntligen erkänt för sig själv vad för hemskt den gjorde en gång i tiden. Det är först när nya makthavare kommit in som man vågar rensa upp med det gamla och först då som man vågar säga vad som borde ha sagts långt innan.

Nej, i år kommer Edward Snowden få vara en landsflykting och så kommer det vara i många årtionden till. Men jag har förhoppning att en dag så kommer den allmänna opinionen i USA att ändras och han kommer att ses som den hjälte han egentligen är.

Historien skrivs inte idag – det är de framtida historieskrivarna som kommer sätta honom i det rätta perspektivet. I framtiden kommer alla se Edward Snowden som en hjälte.


Comments are closed.