Opinionsundersökning: Övriga 2,3% (+0.6%)

Piratpartiet fick lite uppmärksamhet när de första opinionsundersökningarna inför EU valet kom och det har lett till att Övriga-gruppen där Piratpartiet finns med har gått rätt kraftigt i denna opinionsundersökning inför höstens riksdagsval.

Dock vem som blir statsminister är rätt klart då den rödgröna sidan har stark majoritet. Med 52% mot 38% för alliansen – skillnaden är större jämfört med förra valet vid denna tidpunkten:

Därmed är de rödgrönas försprång dubbelt så stort som det var vid samma tid inför förra valet. I februari 2010 skilde det 7 procentenheter.

via Utspelet om skatter har inte hjälpt regeringen – DN.SE.

I SVTs stora EU valsundersökning så fick PP 1.3 och FI 0.2 och dessa brukar normalt sett vara huvuddelen av Övriga i riksdagsvalet – de övriga brukar ha så låga resultat att de inte är mätbara i en sådan undersökning.

Givet min normala formel och uppskattning så har förmodligen PP 1.7% och FI 0.4% och resten får 0.1%. Det tyder på att Övriga bör ligga omkring 2.5% under 3 mätningar för att PP skall kunna särredovisas med sina egna röstsiffror. Alternativt om övriga kryper upp över 3% så borde även då PP särredovisas – under förutsättning att då PP får större delen av ökningen och den inte beror på att FI får stora framgångar.

Under veckan har piratpartiet synts mycket i media – t.ex. fick jag ju in en debattartikel i VLT – och för många städer så har valkampanjen börjat. PP har en lite längre valkampanj än de andra partierna för vi behöver tas oss ut ur skuggan av att då inte sitta i riksdagen. Media har en tendens att prioritera riksdagsvalet trots att det bara är 13 veckor till EU valet.

I genomsnittliga opionen för alla opinionsmätningar så ligger Övriga bara på 1.7% så vi får se om fler opinionsundersökning kommer med högre resultat för Övriga eller om detta bara är ett tillfälligt resultat beroende på slumpen och de felmarginaler opinionsundersökningarna har då man bara frågar ca 2000 personer.


Comments are closed.