SverigeLinux får bidrag av Internetfonden

logoIIS (Stiftelsen för InternetInfrastruktur, i dagligt språk kallat internetstiftelsen) hanterar de svenska domännamnen och sköter domänen .se, .nu och är samtidigt en av de stora internetnoderna i världen som en av de halvdussin root-noder som är grunden för domänhanteringen av hela Internet. Kostnaden för att driva allt detta är inte lika hög som kostnaden vi alla betalar för alla svenska domännamn. Sverige är ett föregångsland inom Internet och har idag en stor mängd domäner.

Så varje år får stiftelsen ett överskott som används för att främja utvecklingen av Internet i Sverige. Det gör att varje år avsätts pengar från överskottet till att stödja intressanta Internet-projekt med pengar genom InternetFonden. Pengarna delas ut genom ansökningar två gånger om året. I år så får då en svensk Linux-distribution pengar:

SverigeLinux

Målet är att underlätta för den offentliga sektorn att migrera till operativsystemet Linux – som bygger på öppen källkod – för att verksamheter på så sätt ska kunna spara in på licensavgifter. Detta ska göras genom att skapa en tjänst för fjärrinstallation samt en supportgrupp som svarar på installationsfrågor med mera.

via 11 internetfrämjande projekt får finansiering av .SE:s Internetfonden | .SE.

Mathias Friman är idag även nybliven ordförande för Svenska Linuxföreningen då han valdes till ordförande då jag valde och trappa ner mitt engagemang i föreningen på årsmötet 29 maj. Jag kvarstår dock som revisor i föreningen och kommer stödja projektet med det jag kan.

För Piratpartiet kommer detta bra för det betyder att vår plan att hela offentliga sektorn skall övergå till att använda öppen källkod till 2025 då har detta projektet de kan använda som grund för att köra Linux i kommunerna.

Hoppas jag får anledningen och återkomma till projektet med jämna mellanrum i framtiden. För det kan blir något riktigt intressant. Hoppas även då att medlemmarna i Svenska Linuxföreningen skall hjälpa projektet och ge den den bärkraft som behövs för att fler kommuner skall använda det.


Comments are closed.