Piratpartiet: Narkotikapolitik

Dagens lagstiftning och kamp mot narkotikan fungerar inte. Varje år kommer det nya larmrapporter om nya droger som då säljs i Sverige och som leder till ond bråd död. Just nu är det Spice och före det var dödsdrogen MDPV. Varje år dör hundratals människor av sitt drogmissbruk i Sverige.

Piratpartiets mål är att minska skadeverkningarna av narkotikan på vårt samhälle. Piratpartiet vill ändra synen på användning av narkotika från ett i första hand legalt problem till ett första hand social problem. Piratpartiet vill öka satsningen på att minska narkotikanvändningen i samhället genom att satsa mer resurser för vård av de som är drabbade av droger.

Piratpartiet vill inte legalisera narkotika eller släppa cannabis fritt, detta oavsett vad en del företrädare för partiet för fram; det är deras privata åsikter och inte partiets politik. Langare och smugglare kommer fortsättas att tas fast och åka i fängelse även i ett Piratpartistiskt Sverige.

Narkotikaanvändarna

Det finns egentligen tre grupper av människor som idag använder narkotika i samhället. Dessa tre grupper överlappar delvis men deras bevekelsergrunder är i stort detsamma: för att då förändra sin egen värld och må bättre.

1. Nöjesanvändarna

För nöjesanvändarna är narkotika ett alternativ till andra sätt att droga sig. Ett alternativ till att då t.ex. använda alkohol eller tobak. Användningen är ofta socialt betingad och finns mer inom vissa subgrupper där bruket av droger är mera accepterad. Dessa är normala personer som då använder narkotikan för att njuta av de effekter drogerna har.

2. Självmedicinerarna

Självmedicinerarna använder droger som en sorts ”receptfri” medicin De har psykiska problem vilka inte tagits hand om sjukvården på rätt sätt eller den inte ens uppmärksammats. Här finns även de som då använder narkotika för att döva sig mot självdestruktiva tankar och slippa tänka på dåliga upplevelser. Vilket gör att de då söker sig till narkotikan som räddningen. Här finns de som vill undanfly vardagens tristess och inte klarar av den till de som har riktiga psykiska problem och skulle behöva uppsöka sjukvården.

För dessa är droger då en medicin för de tillstånd de befinner sig i. En stor andel av dessa borde kunna tas om hand om av vården. Om den fungerat bättre och om droganvändarna vågat uppsöka den. För dessa skulle en avkriminalisering kunna hjälpa den att våga söka hjälp utan att då sättas i fängelse.

3. Missbrukarna.

Missbrukarna är de vilka inte klarar sig utan droger. Ca 1 av 6 brukare av droger räknas som missbrukare. En del blir aldrig missbrukare trots de tar droger. För andra krävs det en längre tid användning för att då bli missbrukare.

Många gruppen var från början självmedicinering eller nöjesanvändning men har blivit beroende och klarar inte sina dagar utan att ta droger. Många missbrukare bekostar sin vana med brott medan andra kan vara vanliga svensson som då jobbar och använder narkotikan för att klara sig genom sin dag.

Narkotikamissbruk påverkar tredje man

Vanliga människor drabbas av narkotikamissbruket i samhället. Främst kanske pga de brott som då narkotikamissbrukare gör för att finansiera sina missbruk, men även för den livsfara de utsätter sig för när narkotikamissbrukare kör bilar i trafiken.

Idag är det fler människor som åker dit för att köra drogpåverkar än att köra rattfull. Det kan tyckas konstigt med tanke på att polisen gör regelbundet raider för att då ta fast rattfulla genom att få folk att göra utandningsprov. För att kunna sätta dig någon för drogfylla så måste de tas av polis till station för piss eller blodprover och det görs ju bara om polisen misstänker drogfylla genom att de påträffar en person i trafiken som kör fel och vid kontroll verkar vara narkotikapåverkat.

Narkotikabekämpning i Portugal.

I Portugal ändrande man hur man jobbade för att bekämpa narkotikaanvändningen genom att skapa grupepr av poliser, socialsekreterare och sjukvårdpersonal. När en person påträffas som narkotikanvändare så får en grupp 72 timmar på sig att ta fram ett åtgärdspaket för att hantera personens bruk av droger.

Genom dessa lyckades man minska antalet narkotikarelaterade dödsfall så det är den väg som då Piratpartiet vill införa även i sverige och utgör då motivet till att Piratpartiet vill avkriminalisera narkotikaanvädningen för eget bruk. Det är bättre och få människor att sluta använda narkotika än att då skicka dem i fängelse där de då kan gå snabbkurs i hur man även langar och smugglar in droger i sverige.

Piratpartiet vill inte ändra på legaliseringan av droger utan försäljning av droger skall fortsätta vara olaglig.Langare skall åka i fängelset och det skall vara fortsatt förbjudet att ta in eller odla droger i sverige. Däremot vill piratpartiet öka anslagen till vården för att då öka bekämpandet av narkotika.

Ökat stöd till vård mot droger

Vården mot narkotika används idag till flera områden.

  1. Information mot droganvändning.
  2. Avgiftning av missbrukare genom självinskrivning till vårdplatser.
  3. Tvångsvård av missbrukare som inte vill skriva in sig själva.
  4. Stöd till fd missbrukare så de inte börjar igen.

Tyvärr är det ont om platser för att då få missbrukare att avgiftas och bli drogfria och med fler resurser så kan användningen av narkotika i svenska samhället minskas. Piratpartiet har inte bestämt exakt vart de ökade resurserna skall gå eller exakt hur mycket resurserna skall öka. Det är något som får bestämmas beroende på var pengarna gör mest nytta och hur mycket som behövs för detta.

Ökad stöd för psykiska problem i skolan.

Piratpartiet vill utyttja skolan genom att då satsa mer på åtgärder mot de som har psykiska problem redan under den obligatoriska skolgången. Målsättningen är att fånga upp de med psykiska problem som grupp redan i skolan så de fortare tas om hand om av vården.

Detta är i sig inte direkt för att bekämpa narkotikan utan för att då minska den psykiska ohälsan i samhället, men de fungerar bra genom att det då även leda till att förre väljer att självmedicinerar med droger.

Piratpartiet vill minska skadeverkningarna av droger i vårt samhälle

Piratpartiet har inte sagt nej till visionen om ett narkotikafritt samhälle i sin narkotikapolitik. Målet är att göra om bekämpningen av narkotika från att se det till mindre del som ett legalt problem och se det mera vara ett social problem. Piratpartiet vill inte att de som missbrukar narkotika skall ses som brottslingar som skall kastas i fängelse, utan som människor som behöver hjälp mot droger. Piratpartiet vill minska de skador som narkotika och drogmissbruket utgör för Sverige.


Comments are closed.