Solkraften växer i Japan och Sverige

I Japan står kärnkraftverken. I stället bygger man snabbt upp förnybara energikällor. Mycket är då hushållen som sätter solceller på taken.

Under året ökade produktionen av förnybar energi i storleksordningen 10 TWh i Japan. Samtidigt minskade den fossilbaserade produktionen, trots att inte en enda kärnreaktor var i drift.

via Förnybart växer snabbt i Japan – NyTeknik.

I Västerås finns en av Sverige största solcellsparker och den levererade 1.1GWh el under första året. Den ger idag en avkastning på 6% av satsat kapital och kommer då vara fullt betald redan efter att endast halva garanterade livslängden på 25 år.

Företaget bakom har nyanställt och tänker sig bygga fler stora solcellsparker i Västmanland och Dalarna. Än så länge är solkraft på väldigt låga nivåer i Sverige och i dagsläget så är det bara en liten bråkdel mot den vindkraft som idag byggs i Sverige. Men då den utvecklas starkt i många länder så kommer den komma även här i Sverige.


Vindkraften fortsätter öka i Sverige

I Sverige byggs vindkraften ut och har under de senaste 5 åren ökat i produktion från låga 2.5TWh till att förra året nå 11.5TWh. En ökning med hela 460% på 5 år. Fortsätter utbyggnaden med 9 TWh de nästa 5 åren så kommer vi till 2020 få en årsproduktion på 20 TWh vindkraft per år.

År från år så är ökningen rätt liten med ca 2 TWh mer produktion per år. Men totalt så innebär det att Sverige håller få ett tredje ben i kraftproduktionen med en stor andel vindkraft. I dagsläget motsvarar vindkraften nästan en tiondel av Sveriges totala elproduktion. Dock kan man förvänta sig en minskande utbyggnadstakt då elpriserna är låga pga lågskonjunkturen och den därmed låga svenska efterfrågan på kraft.

Dock står t.ex. Ringhals 2 stilla och kommer så vara under ett helt år pga problem med med reaktorinneslutningen. Så mer kraft kommer behövas för att klara av våra kärnkraftverk som börjar bli ålderstigna och behöver långa reparationer för att kunna driftas. Även andra kärnkraftverk har tidvis varit avstängda för reparationer.

Vindkraften2009_2014

[table id=1 /]


Posted in energi | Kommentarer inaktiverade för Vindkraften fortsätter öka i Sverige

Vindkraften och Jan Björklund (fp)

Wind_Turbine_GreenEgentligen borde jag säga att jag är förvånad över att en erfaren politiker som Jan Björklund(fp) får pudla gällande hur vindkraften fungerar. Men dock. I detta fallet så är det Jan Björklund. Så man borde kanske inte vara så förvånad.

I SVT påstod jag att det blåser mindre på vintern, vilket är felaktigt. Jag beklagar det, skriver Jan Björklund i ett nyhetsbrev.

via Jan Björklund: Jag hade fel – DN.SE.

Jan Björklund och Folkpartiet är en kraftig förespråkare för kärnkraft och har tidigare visat på okunskap inom just energifrågan. Han hävdade under en debatt från i början av 2012 att kärnkraften stog för 50% av elproduktionen när mer korrekta svaret är 40%:

Mot den bakgrunden kan det inte ses som korrekt att säga att kärnkraftens andel uppgår till 50 procent. Jan Björklund får rött ljus av SvD:s Faktakollen

via Faktakollen: Hur mycket el står kärnkraften för? | SvD.

I debatten rättades han av Jonas Sjöstedt(v) och igår var motståndaren Åsa Romsson(mp). Det kan inte vara kul att det parti som då försöker profilera sig om kärnkraften har en partiledare som inte kan frågan bra. Folkpartiets Jan Björklund har tydligen en del sprickor i sin information om Sverige energisystem och hur de fungerar. Tur att han inte är ansvarig för Sveriges energipolitik.


Vindkraft ger billig el

Runt om i Sverige färdigställs nu en rad vindkraftsparker. Det innebär att mycket stora mängder el tillförs elmarknaden. Och det har inneburit en revolution. För jämfört med år 2010 har priserna mer än halverats.

via Vindkraft driver fram rekordlåga elpriser – Nyheter | SVT.se.

Konsumenterna jublar. Elkraftbolagen blir inte glada för de kan nu inte få sina skyhöga elpriser. Det kunde de bara få 2010 då kraftverken de hade gick på maxfart trots att då en del kärnkraftverk var nerstängda pga reparation och de fick höga elpriser för kraften.

För konsumenterna är vindkraften en stor fördel då den sänker elpriset. Vindkraft ger billig el stora delar av året.


Posted in Ekonomi, energi | Kommentarer inaktiverade för Vindkraft ger billig el

Västerås är Sveriges energicentrum

Då jag är västeråsare sedan många år så kommer det knappast som någon överraskning att staden är sverige största stad när det gäller energi enligt en undersökning från Vinnova. Det är här som ABB är stora och elenergi i sverige är till stor del utformad och uppbyggd av ingenjörer som jobbat på ABB i här i västerås. Även om numera tågen är sålda till Bombardier och kärnkraften till Westinghouse så är det arvet från gamla Asea som sedemera blivit ABB som påverkat staden och dess arbetsliv.

I Västerås. Där jobbar nästan var tionde person av den arbetsföra befolkningen i branschen. Räknat i antal anställda handlar det om över 7500. I dag är det troligen fler, eftersom siffrorna i rapporten gäller 2011. De fyra energijättarna ABB, Westinghouse, Mälarenergi och Bombardier söker ofta folk.

via Här ligger Sveriges energicentrum – NyTeknik.


Euroland står inför förlorat årtionde

Det är nu 5 år sedan krisen 2008 då bankerna i USA föll och inget tyder på att krisen på något sätt är borta.

”Vissa kommentatorer tror att vägen kommer att vara så lång och svår att Europa kommer att stå inför ett ’förlorat årtionde’, som Japan upplevt under 1990-talet. Men detta är inte min uppfattning”, sade Asmussen.

ECB: Eurozonen står ej inför ett ”förlorat årtionde” – Asmussen.

Nyligen sänkte ECB sin styrränta till 0.25% och samtidigt står man och säger att det blir inte ett förlorat årtionde ? Halva årtiondet är redan förlorat och det kommer förmodligen ta minst 5 år till innan detta är över. Hela världen står inför stora problem. Inte bara Euroland även USA har stora ekonomisk problem. För mig känns tyvärr kampen om att inte ha ett förlorat årtionde redan förlorat.

Frågan är snarare hur länge tar det innan vi kommer ur krisen. För krisen blir inte bättre av höjda råvarupriser. Det höga oljepriset är idag avskräckande för tillväxten i samhället. För man får inte glömma hur viktig det låga oljepriset och därmed det låga transportpriset varit för tillväxten under 1900-talet. Lågt oljepris är något vi aldrig kommer uppleva igen.


Olje-landet Norge satsar på elbilar

Totalt finns här närmare 14 000 elbilar, och försäljningsstatistiken pekar fortsatt uppåt. I augusti stod elbilarna för mer än 6 procent av alla sålda bilar, ett nytt rekord.

viaOslo är som gjort för elbilen – NyTeknik.

Hur kommer det sig att ett oljerikt land som Norge idag har så stor satsning på el-bilar ? En orsak är säkert det faktum att Norge redan passerat peak-oil. Oljan i Norge håller på att sina och man kommer inte åter kunna nå upp till den oljeproduktion man en gång hade.

I Norge inser man därför att oljan är på väg att ta slut och att man därför behöver satsa på andra metoder för bilarna annars kommer de alla stå i sina garage med soppatorsk när oljan i världen tar slut.

Här i sverige har vi dock en regeringen som inte alls är intresserad av miljöaspekterna och faktiskt inte uppfyller sina egna beslut om att gör något för att skydda miljön och att göra sveriges bilflotta fossilfritt till år 2030.

Hur man skall uppnå riksdagens mål är det dock ingen som jobbar på. Så chansen att det uppfylls är rätt liten. Det är ungefär som det besluts som tog i att stänga av kärnkraften 2010. Då beslutet togs var det så lång tid kvar att man då trodde att det skulle genomföras. Men bara typ samma år som kärnkraften skulle vara nedstängd insåg politerna att det inte skulle gå och tog ett nytt beslut. Då kärnkraftindustrin gått på politikernas beslut så hade man inte renoverat vad som behövs så året 2010 fick vi i stället ett högt el-pris för att kärnkraftverken behövdes renoveras. Det var till största delen politikernas fel som inte tagit tag i problemet tidigare.

Detssamma kommer hända med målet om 2030. När man når det målet så kommer man finna att bilarna klarar inte av att köras på etanol och biobränsle samtidigt som det kommer vara det enda tillgänliga bränslet. För mycket tyder på att export av bensin kommer bara ske i ytterst liten omfattning år 2010 – de aldra flesta ländernas oljekällor har då nått peak oil och oljeproduktionen i många av dagens exportländer kommer inte klara av ens att ge sitt eget land det energibehov det har. Exporten av bensin kommer vara extremt dyr och enbart ett fåtal kommer ha råd med den.

Energipolitik kräver långsiktighet genom att någon får ansvaret att se till för att vi i sverige skall uppfylla dessa mål som tas i riksdagen – annars får vi problem.


Liten ljusning i Eurozonen

300px-European-UnionValåret i Tyskland gör att ekonomin där går bra med +0.7% och med ett Frankrike som går +0.5% så är det tillräckligt för att hela Eurozonen skall ha en uppgång med 0.3%. Dock är det fortfarande problem i de medelstora EU länderna som Italien och Spanien.
Återhämtning i euron utan champagne | Världen | SvD.

I en högkonkunjunkur är tillväxten normalt 3+% så i dagsläget är de 0.3% man är plus bara en indikation på att eurozonen slutat kommit ur sin recession för tillfället. Det hela är inte mycket att glädjas över då man bara fått ansiktet över vattenytan. Samtidigt så finns risk för dubbel-dip då Italien och Spanien behöver visa pånolltillväxt så recessionen i dessa länderna slutar innan man kan säga att Eurozonen har blivit helt frisk och risken är över. Risken finns att Tysklands expansiva valårsbudget inte kommer gälla nästa år och att då eurozonen återigen kan hamna i recession.

En sak som hjälper till att dra upp tyskland är de stora privata investeringarna i sol och vindkraft som hjälper till att driva landets ekonomi. Omställningen från kärnkraft med bidrag gör att det för privatpersoner blivit lönsamt att sätta upp solceller på sina tak. Under 2012 så investerades 20 miljarder euro i småskalig förnybar energi dvs främst solceller(och då främst av privatpersoner) och 6 miljarder i storskalig förnybar energi. Totala summan beräknas bli 260 miljarder euro till 2020 då 35% av tysklands energi skall komma från förnybar energi.

Tysklands satsning på förnybar energi till motsvarande 1-2% av BNP per år leder till stora infrastruktursatsning som görs av privatpersoner och inte staten. Nationalekonomen Keynes tillhör dem som brukar förorda att staten skall satsa på investeringar i infrastruktur när det är lågkonjunktur för att sätta folk i arbete och hålla upp landets ekonomi. Energiomställningen som sker i Tyskland är egentligen ett smart sätt att skapa tillväxt i en lågkonjunktur och låta privatpersonerna stå för huvuddelen av notan.


Svårt bygga ut svensk kärnkraft

När regeringen kom med sin plan att bygga ut kärnkraften och ersätta de gamla kärnkraftverken så sade man att det skulle byggas ut på de existerande platserna där kärnkraftverk redan ligger. Men nätverken som skall frakta energin från dessa kärnkraftverk finns inte idag. Kärnkraftverken klarar inte en utbyggnad.

För att kunna bygga nya större kärnkraftverk och ersätta dagens kärnkraftverk – som var planen i regeringens lösning – så behöver man även satsa stora pengar på att även bygga ut kraftnätet så att de klarar av den högre kraftproduktionen. De ledningar som finns är helt enkelt inte dimensionerade för ökad elkraftproduktion. Det kommer krävas mångmiljardinvesteringar i kraftnät för att genomföra regeringens planer.

Endast i Ringhals så finns det kapacitet att bygga ut nätverket. Så i Ringhals skulle det kunna gå att byta ut de existerande kraftverket mot större kärnkraftverk. I Oskarshamn finns geografiska hinder för att bygga fler nät så där är det i praktiken omöjligt att bygga nya nät och därmed så går det där inte att utöka produktionen även om man vill.

I Forsmark så håller man på att bygga om kärnkraftverken och de effekthöjningar man då kommer göra har visat sig svåra att kunna bygga nät för. Så även där kommer det vara svårt att öka effekten.
Detta betyder att kostnaden att ersätta dagens kärnkraftverk med ny kärnkraft kommer att öka då det även innebär stora investeringar i elnäten.

För att få ekonomi i kärnkraften så går ritningarna mot att bygga större och större kärnkraftverk. Moderna kärnkraftverk är ca 3 ggr så stora som äldre som t.ex. Oskarshamn 1 (O1). O1 är Sverige äldsta och det kärnkraftverk som kommer behöver ersättas först. Men det finns idag inga elnät som gör det möjligt att bygga ersättningskärnkraftverk på den platsen. Med de geografiska problemen så kan vi anta att när väl beslut tas om att att O1 skall läggs ner så kommer inget ersättningskraftverk byggas på oskarshamn. Ett alternativ vore att iofs bygga ett nytt kärnkraftverk som då ersätter både Oskarshamn 1 och 2.

Just nu pågår en uppgraderingar av vattenkraften då många svenska vattenkraftverk börjat bli gamla och behöver moderniseras. Detta kommer även innebär högre maxproduktion och därmed större möjligheter för vattenkraften att ersätta kärnkraften. Samtidigt så slår vindkraften rekord i energiproduktion hela tiden.

Just nu har vi i Sverige inga problem med kraftförsörjningen. Går bara kärnkraftverken så kommer vi de närmaste åren inte har några problem med kraftförsörjningen och kommer ha överskott i kraftproduktionen.

Nu sker det även andra saker – energiminister Hatt har lovat ännu en utredning som skall titta på nettodebitering av el så att hushåll som producerar el skall kunna byta den mot el under andra tidpunkter utan att det innebär stora krav på skatter från skatteverket. Till det kommer att man även infört timdebitering av el så att de som förbrukar stora mängder el – t.ex. eluppvärmda hus har möjlighet att få ett bättre grepp på sin elkostnader och förskjuta elanvändningen från dagtid till nattetid då elpriserna är lägre.

Ingen av dessa nya åtgärder kommer innebära någon större elproduktion men det kan hjälpa till att folk sparar el riktigt kalla vinterdagar vilket kan hjälpa till att minska topp-belastningen på det svenska elnätet.

För bygga ny kraft tar lång tid. Många kraftverk tar ett decennium att bygga med alla tillstånd och överklagande i domstolar som ofta hör till dagens byggande av nya kraftverk.

Att bygga nät tar det med lång tid. Sydvästlänken beslutades om 2008 och förväntas vara klar med första etappen 2015 och med tredje och sista biten tidigast 2019.

Så Sverige kan klara av att ställa av ett av våra äldsta och mindre kärnkraftverk utan att det egentligen kommer ha någon större påverkan på elpriset. Men frågan är: hur skall vi ersätta resten av våra kärnkraft runt 2030 när många av dagens kraftverk måste börjas läggas ner pga de går för ålderstrecket ? Med långa ledtider för att bygga nät och kraftverk så är det frågor som behöver vara besvarade innan 2020.