Internationella mansdagen

Idag är det internationella mansdagen.

Vad har du gjort för att uppmärksamma det vi män gör i dagens samhälle ?

Har ni noterat att nästan ingen svensk tidning skriver om detta ?

Det är som om vi män inte finns till ? När skall det vi män gör i samhället uppskattas på samma sätt som det kvinnor gör ? På internationella kvinnodagen sker det saker – men idag ? Det ignoreras av media. Vi män för ingen uppskattning för det vi gör för att hjälpa till här i världen. Vi män tas för givet. Det är som om vi är andra klassens medborgare.

Ta t.ex. skolan. Där vi män hela tiden får sämre betyg. Hur skall vi män kunna hävda oss på arbetsplatserna när vi har en så snedvriden skola att vi män inte ens kan tillgodogöra oss den kunskap skolan har möjlighet att sprida ? Skolan behöver ändras så även pojkar kan få bra betyg.

PS okej lite ironi får ni nog läsa in i orden ovan.


Kyrklig ledare varnar för feminismen

"Männen riktar sin blick utåt, han ska arbeta, tjäna pengar. Detta medan kvinnor alltid är fokuserade mot sina barn, sitt hem. Om denna för en kvinna mycket viktiga roll förstörs, då förstörs som en konsekvens av detta allt annat – familjen, och om du så vill, hemlandet."

viaKyrklig ledare varnar för feminismen – DN.SE.

Inskränkt ?


Posted in genus | Tagged | Kommentarer inaktiverade för Kyrklig ledare varnar för feminismen

Jämnställdhetsminister Nyamko Sabuni lämnar regeringen

raemi_Fighting_AirI lördags gick jämnställdhetsminister Nyamko Sabuni ut och förespråkade en annan politik än regerings gällande kvotering av kvinnor till toppchefer. Hon och Folkpartiet förespråkade där att ”Vi måste lagstifta för att få fler kvinnliga toppchefer”. En position som är helt emot den hon tidigare förespråkat som jämställdhetsminister i alliansregeringen. Själv var jag undrande till varför denna konstiga omsvängning plötsligt kom och varför hon verkade uttala sig mera som talesperson för FP och inte som jämställdhetsminister.

Igår gjorde hon en halv pudel och kallade det själv-kvotering. Idag lämnar hon regeringen. På egen begäran som det heter. Nyamko Sabuni lämnar regeringen – DN.SE.

Ser därmed två alternativ.

1. Hon blev sparkad för att hon uttryckte fel åsikt.
2. Hon vågade äntligen säga vad hon tycker om jämställdhet då hon visste att hon skulle sluta som minister och därför vågade gå emot regeringens linje.

Klockan 9 blir det presskonferens och kanske får vi veta mer då. Men med tanke på att det sägs att hon även lämnar riksdagen så är det förmodligen alternativ två som gäller. Dock känns det lite konstigt med tanke på halvpudeln igår. Jag tror hon definitivt har förarget många i regeringen och befinner sig mitt i blåsten efter att presenterat en helt annan politik än regeringen står för. Varför hon först gör en halv-pudel och sedan lämnar regeringen – det känns inte överens med hur jag ser hon borde agera om det verkligen är så att hon lämnar på eget bevåg.

Om det verkligen är så att hon kickats från regeringen så är det fullt möjligt att detta är ett tecken på en spricka i alliansen. Ett uttryck för att de mindre partierna i alliansen inte får genomslag för sin politik och får synas i politiken och att det finns partier som känner ett behov av att profilera sig. Det finns en chans att hon är ett damoffer av Jan Björklund som känt sig nödgad att ge henne skulden för omsvängningen. För mig luktar dock hela affären konstigt. Något är ruttet i kungadömet Sverige. Frågan är vad det är.

PS Grattis till Annie Lööf som nu slipper att centern toppar huvudnyheterna för en dag.


Staten måste stödja kvinnliga fildelare!

Det har visat sig att forskare kallar fildelarna totalt sett för ett ”Sunkigt genushål”. Detta då över 93% av alla fildelare är män.

Staten behöver göra något åt detta ojämställda grupp människor och även uppmuntra kvinnor att fildela mera. Jag föreslår därför:

1. Staten skall ta på sig att stödja kvinnliga fildelare genom stipendier för att öka andelen kvinnliga fildelare.

2. Staten skall erbjuda finansiering för kvinnliga entreprenörer som vill starta fildelarsiter på Internet. Varför finns inte ThePiratessBay.org ?

3. Staten skall starta undervisning för kvinnor i hur man fildelar för att säkerställa att fler kvinnor vågar fildela.

4. Staten borde stödja nätverk för kvinnliga fildelare med pengar för att forska i hur man på bästa sättet uppmuntrar fler kvinnor att bli fildelare! Med ett statligt stöd på 100 miljoner kr för att uppmuntra kvinnor att fildela så borde man kunna utjämna den ojämlikhet som finns inom fildelningen!

Så här kan vi inte ha det – men med statens hjälp för att stödja fler kvinnliga fildelare så kan vi faktiskt göra nytta. Staten måste ta sitt ansvar och se till att det blir fler kvinnliga fildelare! Man kan fråga sig varför EU inte drar sitt strå till stacken och stödjer fler kvinnliga fildelare. Är EU manshatande anti-feminister ?

PS Ironi kommer från Eiron.

PPS Kanske en föreläsningsserie med Hanna Fahl hon verkar veta hur man fildelar.


Missgynnar dagens grundskola pojkar ?

Det är kul och läsa någon som vågar peka på att det finns problem i dagens skola. Att svenska skolan där flickor får högre betyg än pojkar visar på att något är snett i dagen skola. För om pojkar och flickor är lika så borde de få lika höga betyg. I stället har vi idag ett samhälle där tjejer får läsa vidare på högskolan och där pojkar inte söker till högskolan. Det tyder på att något är snett i grundskolan och skapar ett system där pojkar lärs att inte studera vidare.

Maria Settergren uppmärksammar det hela och noterar att – hårdraget – att i dagens skola skall en pojke helst vara en flicka. Hon beskriver hur dagens skolan är så anpassade till flickornas behov att pojkar missgynnas i betygssättningen och inte får den skolundervisnings de skulle behöva för att vara framgångsrika i skolan.

Tyvärr är det få som vågar ta upp frågan om varför det är så få pojkar som läser vidare på högskola och varför det är så att tjejer idag dominerar på nästan alla högskoleutbildningar. Vill vi ha ett jämlikt samhälle så borde vi vilja att det är ett jämt urval av både flickor och pojkar som vill läsa vidare ?


Posted in genus, utbildning | Kommentarer inaktiverade för Missgynnar dagens grundskola pojkar ?

För många utbildas till arbetslöshet ?

Svart tavla i skolanSvenskt näringsliv lyckas verkligen sätta fingret på en känslig fråga. Frågan handlar om vilka jobb bör vi utbilda människor till. Skall man verkligen utbilda människor till yrken där det idag finns många arbetslösa eller skall man utbilda människor till yrken där det finns jobb ?

Nu är kanske sättet man gör det lite taffligt men det är ett utmärkt sätt att synas i media och få uppmärksamhet genom att vara extrem – givet att man inte har något emot att bli utskälld av personer som inte kan se längre än näsan räcker.

Svenskt näringsliv har föreslagit att staten sänker bidragdelen för de utbildningar som leder till sämre jobbmöjligheter för att på så sätt få fler att läsa utbildningar som leder till yrken med mindre risk för arbetslöshet.

För i grunden handlar det faktiskt om att dessa yrken utsätts för att för många utbildas till jobben. Antalet jobb inom dessa områden är mindre än de som det finns utbildningsplatser till – folk utbildas helt enkelt till arbetslöshet. Då många slåss om jobben så hålls lönerna nere för dessa yrkessamma. För många humanistiska yrken så är det idag inte bra att utbilda sig – det lönar sig mycket dåligt – de hade kunnat få en större livslön om de i stället satsat på att jobba i ett mindre kvalificerat yrke direkt från gymnasiet i stället för att läsa på högskola.

För om det är så att yrkena inte efterfrågas tillräckligt mycket – så liten att staten måste understödja dem för att de öht skall få jobb – skall man verkligen utbilda fler till dessa yrken ? Skall man verkligen utbilda många till yrken där det inte finns liten eller ingen efterfrågan av deras utbildning och kunskaper ?

Skall antalet utbildade styras av efterfrågan eller behovet ? Vi har idag ett samhällsklimat där det verkar viktigare är att få sina 15 minuters av berömmelse genom att larva sig i Big Brother i stället för att välja ett hederligt och valbetalt yrke genom att utbilda sig till civilingenjör.

PS Många verkar kritisera vad Svenskt näringsliv säger och hävdar att humaniora behövs – men tror inte de säger att det inte behövs – bara att det kanske utbildas för många inom det området med avseende på hur många jobb som finns.


Kors i taket det snurrar

Hos Magnihasa kan jag läsa ett intressant inlägg om hur Kent Persson (m) tar fram stora släggan och hävdar att S + C + Kd endast är intresserad av makten när de tillsammans bildar ’regering’ i Örebro kommun. Kent gillar inte alls att C och Kd faktiskt tagit väljarnas ord för lag och bildat en av de få regeringsalternativ som är möjliga i Örebro efter att väljarna sagt sitt. För väljarna har sagt sitt och tillräckligt av dem vill varken ha en höger eller vänster kommun utan de vill ha en kommun med andra partier i ledningen – för annars hade de väl inte röstat på det sätt de röstat och gjort det omöjligt för de alternativ som gått till val att få makten i kommunen ?

Ibland måste man helt enkelt inse att man är inte solen vars runt allting snurrar. M känner sig sviken som en sårad flicka som fått se sin pojkvän valt en ny partner. Det är ungefär som Robyn sjunger i sin sång om det är dags för pojken att ringa sin gamla flickvän och säga till att det är slut för han har mött någon ny:

PS Här hemma snurrar talkfläkten – det är stekhett ute – så fläktkorset snurrar på i taket och svalkar.


Kvinnliga chefer skapar minskad kostnadsmassa

Läser en artikel i DN om att kvinnliga chefer jämnar ut lönegapet. Det mest intressanta i artikeln enligt mig är att om man ökar antalet kvinnliga chefer med 1% så är kvinnornas löner oförändrade medan männens löner minskar 0.05%. Det totala lönekostnaden minskar i branchen. Lönerna går ner.

För företag som vill ha billigare arbetskraft så kan kvinnliga chefer vara ett alternativ. Nu är skillnaden väldigt liten så frågan är hur det påverkar produktiviten nämdes inte i tidningasartikeln. Betyder detta att även produktiviteten går ner med samma belopp ?


Karriär avgör föräldraledigheten

Karriär avgör längden på föräldraledigheten enligt ny forskning. Har man ett bra jobb och vill göra karriär så tar man ut kortare föräldraledighet.

Tidigare har man sett uttag av föräldraledigheten som ett jämställdighetsfråga men det visar sig att alla som sett den som sådan har misstagit sig. Att ta ut ledighet handlar inte om jämställdighet, det handlar om jobb och karriär.

Vill man göra karriär så tar man ut mindre ledighet än om man ser jobbet som något man har för att försörja sig. Ekonomin är inte den viktigaste orsaken till hur länge man är hemma med barnen. Kort föräldraledigheten handlar om att personerna vill göra karriär och därför inte känner att de kan vara hemma från sitt arbete.

Det finns många som vill se jämställdighetsfrågor i allt och ser olika uttag av barnledighet som en fråga om förtryck av kvinnorna. Nu visar det sig att det handlar helt enkelt om att man finner att det är viktigt att vara på jobbet och mindre viktig att vara med sina barn.

Karriären går före barnen för de som tar ut kortare ledighet. Det handlar alltså inte om någon genusmakt utan är bara en uttryck för att man har olika prioriteringar i livet. Detta gäller oavsett om det är kvinnor eller män även om det givet hur länge folk tar ledigt verkar som om det är fler män än kvinnor som prioriterar karriären. Det kan man iofs även se genom att det idag är fler män än kvinnor som är VD och sitter i styrelsen för börsföretag.

För att få ökad jämställdighet i företagen behövs fler kvinnor som satsar på att göra karriär.