SMHI: utökad varning för mycket höga temperaturer – Krisinformation

Värmlands länÖrebro länSödermanlands länStockholms länVästmanlands länUppsala länDalarnas län, utom DalafjällenGävleborgs län

viaSMHI: utökad varning för mycket höga temperaturer – Krisinformation.

Pga Klass-1 varning för mycket höga temperaturer så är bloggen stängd tills vidare. Återkommer då man kan tänka.


Posted in klimat | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för SMHI: utökad varning för mycket höga temperaturer – Krisinformation

Krig och politik kylde ner klimatet

En intressant rapport visar på att människan har en stark och direkt påverkan på jordens temperatur. Någon som ett krig, lågkonjunktur eller vad vi släpper ut kan påverka temperaturen under lång tid. En av orsakerna till att höjningen av medeltemperaturerna inte blivit så stark som man räknade med visade sig bero på andra förbättringar. Förbudet av freoner – en växthusgas – har hjälpt till att hålla nere uppvärmningen av jorden:

Forskarna påpekar att freonminskningen inte är den enda faktorn bakom avmattningen. Även metanutsläppen från jordbruket har reducerats under samma tid, genom nya jordbruksmetoder i många länder. Men tillsammans har de haft överraskande positiva effekter på klimatet.

via Krig och politik kylde ner klimatet – DN.SE.

Det som är mest intressant är att det betyder att mänskligheten kan påverka klimatet och genom att ta till åtgärder kan stoppa en för snabb uppvärmningen av klotet – om vi bara vill och skapar åtgärder mot det.


Väljarna är inte dumma

Hur kommer det sig att ett litet parti som Miljöpartiet får så fruktansvärt högt förtroende i klimatfrågorna ?

Även väljare som annars röstar på partier som Moderaterna och Socialdemokraterna tror mest på MP när det gäller klimatpolitiken.

via Här totaldominerar Miljöpartiet – NyTeknik.

Skälet kan vara det enkla sanningen att väljarna är inte så dumma som politikerna tror.

Väljarna inser att av alla partierna så är det Miljöpartiet som tittar mest på miljöfrågan. Det är miljöpartiet som ägnar mest tid åt att lära sig frågan. De som är mest intresserade av miljöfrågor kommer söka sig till just miljöpartiet. Det är miljöpartiet som därmed har mest kunniga inom området och som då kan klimatpolitiken.

Andra partier är mera intresserade av andra frågor. Andra partier kommer då driva dessa frågor hårdare än miljöfrågorna. T.ex. folkpartiet och skolfrågorna och SD och immigrationsfrågorna. Det gör att andra partier kommer ha lägre engagemang inom klimatfrågorna. Det innebär även att de som arbetar inom de partierna inte har lika högt engagemang inom klimatfrågan som de andra partierna.

När något annat parti än miljöpartiet säger något om klimatfrågan så finns en massa förbihåll som kan sammanfattas med att ”detta gör vi bara efter att vi fått igenom alla viktigare frågor vi driver”.

Väljarna vet detta.

Skälet till att miljöpartiet har så hög förtroende är förmodligen den enkla sanningen att väljarna är inte så dumma som politikerna tror. Förtroende kommer ifrån att man faktiskt säger vad man tänker sig genomföra och Miljöpartiet tänker sig genomföra sin politik. De andra partierna kommer mest säga saker som de tror på men som inte kommer genomföras. Självklart har man högst förtroende för de som man vet kommer göra som man säger. Väljarna är inte dummare än så.

Det är därför som t.ex. SD har högt förtroende inom immigrationspolitiken – folk tror de kommer genomföra sin politik där.

Därför är det även intressant att se att folkpartiet som idag har profilerat sig hårt på skolfrågorna har lägre förtroende inom skolpolitiken än socialdemokraterna. Det tyder på att folkpartiet har gjort dåligt ifrån sig och idag efter 7 års regerande ses inte som lösningen utan som problemet.

Att man anser ett visst parti har högst förtroende inom ett område behöver ju faktiskt inte innebär att man gillar deras politik inom området eller att man kommer rösta på partiet – det kan då bara vara att väljaren tror på vad partiet säger så kommer de även att försöka genomföra. För som undersökningen visade Mp hade störst förtroende i klimatpolitiken även hos S och M’sraemi_Fighting_Air väljarkår.


Klimatet försämrar vår föda

Nu när koldioxidhalten slår rekord och vi ser en mängd indikatorer på att jorden kommer värmas kraftigt inom det närmsta århundradet så kommer även rapporter som visar på att det är direkt dåligt för vår föda. Koldioxiden gör vetet sämre | Inrikes | SvD.

Världsbanken kom för några dagar sedan med sin rapport där man anser att jordens medeltemperatur kan öka med 4 grader. Det är dubbelt så mycket som målet för höjningen som antogs på klimatkonferensen i köpenhamn. Resultat: Delar av jorden kan bli obeboelig då värmen kommer göra det omöjligt för folk att bo kvar runt ekvatorn – folkrika områden som måste evakueras.

Denna rapport kommer samtidigt som regeringen sänkt ambitionerna i klimatartbetet. Känns som dålig timing av alliansregeringen.

Problemet med rapporten är att om det blir sant så är problemen så stora att många inte kommer orka göra något åt det hela för att de känner att problemen är dem övermäktiga.


Utvandringen från EU

EU flagganNu sker det som alltid sker då länder går dåligt ekonomiskt. Folk söker sig till andra länder. mellan januari 2011 till oktober 2012 har nästan 1 miljon spanjorer lämnat landet och sökt sig till andra länder. Spanien är ett av de hårdast drabbade EU-länderna där var fjärde är arbetslös.

Detta är någonting helt naturligt – när människorna ser sina möjligheter att få mat på bordet minska så söker de sig till andra ställen där de kan överleva. Utvandring har skett under hela mänsklighetens historia. Nu skall vi inte vara ledsna över detta för utan en sådan folkvandring så hade det förmodligen inte bott några svenskar i Sverige – för vi är alla invandrare – en eller hundra generationer tillbaka.

En gång i tiden var det en istid och sverige var täckt av en stor ’permanent’ ismassa. Den har som tur smält bort och idag är det tillräckligt varm för att 10 miljoner skall kunna bo här. Klimatförändringar och därmed ändrade ekonomiska möjligheter sker hela tiden och med det utvandring från ett land till ett annat.

Förr i tiden så var det klimatet som orsakade migrationsströmmarna. Idag är det det dåliga klimatet inom EUs högsta beslutade organ som ministerådet och kommissionen som orsakar migrationen. EUs oförmåga att skapa en bra grogrund för EU-ländernas ekonomi och dess tafatta försök att ena länderna genom en gemensam valuta får nog ses som den största orsaken till dagens ekonomiska situation i många euro-länder. De regler och lagar som gäller gynnar de starka på de svaga EU ländernas bekostnad.


Politiker tror inte på vetenskapen

Noterar att det tydligen är så att kommunala beslutsfattare inte tror på vetenskaplig forskning. Många Politiker tror inte på klimathot | Inrikes | SvD. En av tio förnekar helt och hållet klimathotet.

De personer som är invalda för att hantera våra samhällen och vår ekonomi tror inte på att vi människor kan påverka klimatet genom våra handlingar. Ytterst märkligt.

Undrar hur det står till i min kommun Västerås ? Hur är det med de andra kommunerna i mitt län Västmanland ? Men det intressant kanske inte att det är på detta sättet. Utan ”varför” är det på detta viset ? Vad är det som gör att de väljer att inte tro på vetenskapen ?


Inga fler vägar ?

Trafikverket har kommet med en intressant synpunkt på dagens politik. För att klara av miljömålen så tänker sig politikerna att trafiken måste minska varför trafikverket nu säger att "Vägnätet är färdigbyggt" | Inrikes | SvD.

Målet politikerna för fram är att man vill minska biltrafiken med 20 % till år 2030. Det finns flera skäl till det men den främsta verkar vara miljökraven från EU gällande minskade koldioxidanvändning.

Problemet är att vanliga människor verkar inte förstå sådant utan att de kommer nog fortsätta att åka bil om inte politikerna inför åtgärder som gör det mycket dyrare att åka bil. Eller mycket billigare att åka på andra sätt.

En satsning är att satsa på utbyggnaden av cykelvägar så att de som vill och kan cykla till jobbet. Säg att du cyklar i 20km i timmen då hinner du 5 km på en kvart. Skall man åka kollektivt så kan väntetiden på resan vara så lång och du skall även ta dig till och från hållplatserna/stationerna så ofta går det långsammare än att cykla även upp till så långt som en mils väg till jobbet. Även om man åker bil så får man svårt att komma fortare till jobbet med tanke på att man måste ta sig till och från parkeringsplatsen och stå i bilköer till och från jobbet. Ofta är är bilvägen längre än cykelvägen så chansen att man kommer fram mycket fortare med bil är faktiskt inte speciellt stor.

Ju kortare resvägen och restiden är desto mera intressant blir cykeln som transportmedel. En cykel är rätt effektiv för resor upp till 10 km givet att det finns bra cykelbanor att ta sig fram och till jobbet. En stor fördel med att cykla till jobbet är att man får motion varje morgon och kväll det gör att man slipper springa på gym.

Ett sätt att då göra det sämre för biltrafikanter och bättre för de som går och cyklar är att bygga nya vägar för cyklar på bilarnas bekostnad. I Malmö så satsar man idag stort på cykeltrafik genom att bygga nya cykelbanor. Man tar då av bilvägarna i vissa fall vilket då även hjälper till att minska bilarnas hastighet inne i centrum. Det gör det säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig fram i centrala Malmö.

Ett annat alternativ är att införa trängselskatter i fler kommuner. Centern vill att man tittar på att fler kommuner skall följa Stockholm och införa trängselskatter. Göteborg är på gång att införa det men även Uppsala och Linköping är i behov av att minska biltrafiken i centralorten. De talar även om behovet att man tittar på system som förenklare möjligheten att färdas över länsgränserna med samma betalsystem för biljetterna.

Samtidigt så föreslås av länsstyrelsen i Stockholm att en höjning av trängselskatten i Stockholm för att ytterligare minska trafiken. Antalet partiklar i luften är för hög i både Stockholm och Göteborg, man behöver minska biltrafiken för att förbättra luften. Samtidigt så tittar man på att bygga ut tunnelbanan i stockholm för att hela regionen växer och det behövs större kapacitet.

Nu är inte kollektivtrafiken bra den heller både SJ och SLs kunder är idag missnöjda med trafiken och deras betyg är låga. SJ är nere i en kundnöjdhet på 51.3 och då brukar man räkna med 60 är bra och allt över 70 som mycket bra. Buss och flyg ligger över 60 medan t.ex. SL i senaste året gick från 61.4 till 54.4. Som jämförelse ligger SAS på 68.9 och Swebus på 71. En indikation på att resenärerna inte är så nöjda med sin kollektivtrafik. Ett stor problem är biljettsystemen som idag ofta är automatiserade vilket gör det svårt att köpa biljetter.

Inom Piratpartiet så finns de de som vill att man för fram tanken på att helt skattefinansiera kollektivtrafiken och ta bort taxorna. Idag är normalt hälften av kostnaden för kollektivtrafiken bekostad av det allmänna. Genom att helt bekosta det hela via skattesedeln så blir ökningen inte lika stor som nuvarande kostnaden då det innebär besparingar att ta bort försäljning av biljetter och biljettkontroller. För de som idag åker kollektivt så sjunkerna kostnaderna för kollektivtrafiken rätt rejält även om de då får betala kostnaden via skattesedeln i stället. Detta kommer dock att innebära att fler åker kollektivt. Vilket är en fördel om man vill minska bilåkandet och spara miljön.


Motion: Piratpartiets energipolitik

Piratpartiets logga

Följande är en motion jag lämnat in till Piratpartiets årsmöte som börjar i helgen.

I partiets forum och även i blogginlägg har partiets energipolitik diskuterats och jag tog fram ett förslag som tagits emot varmt av många – med tillagda ändringar från andra så vill jag härmed presentera det för medlemmarna med en förhoppning att det kan läggas in i vårt principprogram.

Jag yrkar att

följande text läggs in i piratpartiets principprogram:

Sveriges utsatta energisituation

Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med bra redundans så att inte folk får frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan färdas dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs. Stabil energiförsörjning är grundläggande för hela vårt samhälle och ekonomi

Energipolitik med redundans

Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk. Ett diversifierat ägande av energiproduktionen bidrar också till högre redundans och motverkar skadliga monopol och oligopol.

Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion av samma slag eller av samma typ av produktionsanläggning. Mindre kraftverk och av många olika typer leder till stor redundans.

Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under för Sverige kritiska vintermånader. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs.

Kraftpolitiken måste vara långsiktigt så att man i god tid när ett kraftverk blir gammal och tas ur produktion kan ersätta det med ett nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver.

Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har tur att vi har mycket vattenkraft som kan användas för att reglera kraftproduktionen när andra kraftverk går ner.

Säker och bra kraftproduktion

Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och där det är låga utsläpp av föroreningar.

Kraftproduktionen bör vara baserad på många enheter som är distribuerade över hela landet vilket omöjliggör att ett enstaka fel i en enstaka punkt påverkar hela energiproduktionen i stort. Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion.

Tillstånd skall ges snabbt och effektivt. Dubbla tillstånd från samma myndighet skall undvika att behövas. Kommunernas vetorätt mot vindkraftverk bör tas bort för de har möjlighet att stoppa utbyggnaden genom att vägra att ge byggnadtillstånd för verket.

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten bör inte automatisk återförsäkra stora kraftverk gratis utan bör ta ut en avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet.

Alla verk som förbränner sitt bränsle måste ha mycket god rening av utsläppen och skall betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor. Även vindkraftverk får då stå för sina egna försäkringar och vattenkraftverk måste ha försäkringar mot att de då kan brista och släppa ut en stora flodvågor efter Sverige älvar. Alla kraftslag skall själva betala för de merkostnader de kostar samhället.

Val av energislag

Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få konstrueras, byggas och startas. Framtiden får då utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi vill ha på produktionen och vilka som inte kan det. Forskning kan förhoppningsvis lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga och används för att producera miljösäker och billig energi.


Naturkatastrofer kostade liv och pengar 2010

2010 var naturkatastrofernas kostsamma år med försäkringskostnader på 130 miljarder dollar. Till det så dog 297 000 människor där jordbävningen i Haiti var mest förödande och tog 225 500 människoliv.

Ett trist år för världen.


Flyttbåt hittad i Luleå hamn ?

På 1700-talet så hade landhöjningarna gjort att Luleå stad plötsligt inte längre låg vid åmynningen där lule älv rann ut i bottenviken. Utan luleå hade blivit en inlandstad efter lule älv. Så för att åtgärda det flyttade man hela staden från det område som idag heter Gammelstaden till kusten där centrala Luleå ligger idag.

I botten på Luleå skärgård har man nu hittat en båt från 1700-talet som då kan ha används till att flytta människorna och husen från gammelstaden till Luleå.
Fartyget är uppenbarligen byggt lokalt – det ser man på årsringarna i trädet fartyget var byggt av att trädet vuxit i ett kallt klimat. Det har även en stor flat botten och kraftig reling – som byggd för att frakta tunga föremål som ett helt hus utmed lule älv till Luleås nuvarande position.