Bra med utökad rökfri zon

Rökningen i Sverige har minskat så därför känns det rätt att gå vidare och då införa fler inskränkningar och minska rökningen på offentliga platser där förbipasserande kan få rökluft i lungorna. Krogarna blev rökfria inomhus för 10 år sedan – känns som det är dags att även göra utomhusmiljön mera frisk.

Mer än 100 000 svenskar har dött av rökning sedan dess. Regeringen vill nu utreda skarpare åtgärder. Rökförbud på uteserveringar, exponeringsförbud i butiker och neutrala förpackningar

via Uteserveringar kan bli rökfria – Västerås – www.vlt.se.

Själv välkomnar jag ett utökat frizon från tobaksrök i våra offentliga rum. På en del ställen har man speciella rökrum där luften sugs ut och filtreras från tobaksröken. De som då vill röka måste då gå in i detta rökrum och röka och på så sätt drabbas ingen av de som inte vill röka av röken.

Sverige är idag ca 90% fritt från rökare. Får hoppas att det ökar när större rökfria zoner införs.


Posted in miljö, Västerås | Kommentarer inaktiverade för Bra med utökad rökfri zon

Krig och politik kylde ner klimatet

En intressant rapport visar på att människan har en stark och direkt påverkan på jordens temperatur. Någon som ett krig, lågkonjunktur eller vad vi släpper ut kan påverka temperaturen under lång tid. En av orsakerna till att höjningen av medeltemperaturerna inte blivit så stark som man räknade med visade sig bero på andra förbättringar. Förbudet av freoner – en växthusgas – har hjälpt till att hålla nere uppvärmningen av jorden:

Forskarna påpekar att freonminskningen inte är den enda faktorn bakom avmattningen. Även metanutsläppen från jordbruket har reducerats under samma tid, genom nya jordbruksmetoder i många länder. Men tillsammans har de haft överraskande positiva effekter på klimatet.

via Krig och politik kylde ner klimatet – DN.SE.

Det som är mest intressant är att det betyder att mänskligheten kan påverka klimatet och genom att ta till åtgärder kan stoppa en för snabb uppvärmningen av klotet – om vi bara vill och skapar åtgärder mot det.


Olje-landet Norge satsar på elbilar

Totalt finns här närmare 14 000 elbilar, och försäljningsstatistiken pekar fortsatt uppåt. I augusti stod elbilarna för mer än 6 procent av alla sålda bilar, ett nytt rekord.

viaOslo är som gjort för elbilen – NyTeknik.

Hur kommer det sig att ett oljerikt land som Norge idag har så stor satsning på el-bilar ? En orsak är säkert det faktum att Norge redan passerat peak-oil. Oljan i Norge håller på att sina och man kommer inte åter kunna nå upp till den oljeproduktion man en gång hade.

I Norge inser man därför att oljan är på väg att ta slut och att man därför behöver satsa på andra metoder för bilarna annars kommer de alla stå i sina garage med soppatorsk när oljan i världen tar slut.

Här i sverige har vi dock en regeringen som inte alls är intresserad av miljöaspekterna och faktiskt inte uppfyller sina egna beslut om att gör något för att skydda miljön och att göra sveriges bilflotta fossilfritt till år 2030.

Hur man skall uppnå riksdagens mål är det dock ingen som jobbar på. Så chansen att det uppfylls är rätt liten. Det är ungefär som det besluts som tog i att stänga av kärnkraften 2010. Då beslutet togs var det så lång tid kvar att man då trodde att det skulle genomföras. Men bara typ samma år som kärnkraften skulle vara nedstängd insåg politerna att det inte skulle gå och tog ett nytt beslut. Då kärnkraftindustrin gått på politikernas beslut så hade man inte renoverat vad som behövs så året 2010 fick vi i stället ett högt el-pris för att kärnkraftverken behövdes renoveras. Det var till största delen politikernas fel som inte tagit tag i problemet tidigare.

Detssamma kommer hända med målet om 2030. När man når det målet så kommer man finna att bilarna klarar inte av att köras på etanol och biobränsle samtidigt som det kommer vara det enda tillgänliga bränslet. För mycket tyder på att export av bensin kommer bara ske i ytterst liten omfattning år 2010 – de aldra flesta ländernas oljekällor har då nått peak oil och oljeproduktionen i många av dagens exportländer kommer inte klara av ens att ge sitt eget land det energibehov det har. Exporten av bensin kommer vara extremt dyr och enbart ett fåtal kommer ha råd med den.

Energipolitik kräver långsiktighet genom att någon får ansvaret att se till för att vi i sverige skall uppfylla dessa mål som tas i riksdagen – annars får vi problem.


Kemikalier bakom folksjukdomar

Vår industri är duktig på att använda nya kemikalier när de kommer men nu verkar det som om det man länge trott att deras användning kan ha seriös påverkar på våra liv är sann. Det kommer uppgifter om att

kemikalier bakom folksjukdomar.

Frågan är om det inte borde till bättre kontroller över hur nya kemikalier påverkar vår värld innan man tillåter deras de börjar användas på stor skala ? För oavsett hur försiktiga man är så tyder allt på de kemikalier som används i produktionen har en tendens att komma med i produkterna. När sedan människorna använder produkterna så kommer de sedan i kontakt med kemikalierna.

Hur skall systemet vara utformat för att stoppa att kemikalier skapar allvarliga skadeverkningar hos människorna ?


Posted in miljö, näringsliv | Kommentarer inaktiverade för Kemikalier bakom folksjukdomar

Klimatet försämrar vår föda

Nu när koldioxidhalten slår rekord och vi ser en mängd indikatorer på att jorden kommer värmas kraftigt inom det närmsta århundradet så kommer även rapporter som visar på att det är direkt dåligt för vår föda. Koldioxiden gör vetet sämre | Inrikes | SvD.

Världsbanken kom för några dagar sedan med sin rapport där man anser att jordens medeltemperatur kan öka med 4 grader. Det är dubbelt så mycket som målet för höjningen som antogs på klimatkonferensen i köpenhamn. Resultat: Delar av jorden kan bli obeboelig då värmen kommer göra det omöjligt för folk att bo kvar runt ekvatorn – folkrika områden som måste evakueras.

Denna rapport kommer samtidigt som regeringen sänkt ambitionerna i klimatartbetet. Känns som dålig timing av alliansregeringen.

Problemet med rapporten är att om det blir sant så är problemen så stora att många inte kommer orka göra något åt det hela för att de känner att problemen är dem övermäktiga.


Arbetsmiljöverket förbjuder ensamarbete ?!?

Nu har arbetsmiljöverket kommet med ett utslag gällande Öresundståg och kräver att konduktörerna får inte ägna sig åt ensamarbete när de kontrollerar biljetterna: Tågvärdar får inte arbeta utan vakt – DN.SE.

Tidigare har arbetsmiljöverket förbjudit ensamarbetare att ta betalat för tjänsten de levererar och därmed fått alla sveriges bussbolag att sluta sälja biljetter på bussarna. De anser sig inte ha råd med en extra person som jobbar på bussen så de slutade sälja biljetter på bussen.

Genom detta beslut så säger arbetsmiljöverket att bussförarna får egentligen inte heller kontrollera biljetterna om de är ensamma.

Så nu kommer väl alla bussbolag att tvingas införa ett system med an biljettkontrollant och en bussförare på alla busslinjer för att hantera det hela. Vilket då betyder att de egentligen kan gå tillbaka till att ta betalat på bussen – men förmodligen så kommer inte så ske.

Uppenbarligen så var det så att arbetsmiljöverkets första beslut inte var så bra och att man helt enkelt missförstod vad det skulle leda till. Det man skulle beslutat är att helt enkelt förbjuda ensamarbete – för det är egentligen det man gjort.


Lite strålning kan ge stora skador

En omfattande undersökning gällande 180 000 patienter slår fast att datortomografi ger ökad cancerrisk – DN.SE.

Att detta sker visar på att även en relativt liten ökning av mängden radioaktivitet kan ge långvariga skador på de som utsätts för dem. Nu är chansen relativt liten. För barn under 10 år så innebär det en ökad risk med 1 på 10 000. Nu har man dock ändrat rutinerna på sjukhusen för att minimera användningen av rönten på barn bla genom att minska stråldosen. Så förhoppningsvis så kommer den siffran att gå ner i framtida liknande studier.

Men tänker man sig en kärnkraftsolycka som i ryssland eller japan så innebär detta att det faktiskt leder till fler dör även utanför de mest radioaktiva zonerna.

Kroppens förmåga att läka små problem i våra celler är välkänd. Men har man otur och tillhör den 1 på 10 000 som får sådant problem i våra celler som inte kan lösas och leder till cancer så är det inte roligt. För att en större mängd människor skall dö så krävs att en mycket stor andel människor blivit utsatta för radioaktivt nerfall. Det krävs 1 million utsatta för att 100 skall dö så risken relativt allt annat är liten.


Inga fler vägar ?

Trafikverket har kommet med en intressant synpunkt på dagens politik. För att klara av miljömålen så tänker sig politikerna att trafiken måste minska varför trafikverket nu säger att "Vägnätet är färdigbyggt" | Inrikes | SvD.

Målet politikerna för fram är att man vill minska biltrafiken med 20 % till år 2030. Det finns flera skäl till det men den främsta verkar vara miljökraven från EU gällande minskade koldioxidanvändning.

Problemet är att vanliga människor verkar inte förstå sådant utan att de kommer nog fortsätta att åka bil om inte politikerna inför åtgärder som gör det mycket dyrare att åka bil. Eller mycket billigare att åka på andra sätt.

En satsning är att satsa på utbyggnaden av cykelvägar så att de som vill och kan cykla till jobbet. Säg att du cyklar i 20km i timmen då hinner du 5 km på en kvart. Skall man åka kollektivt så kan väntetiden på resan vara så lång och du skall även ta dig till och från hållplatserna/stationerna så ofta går det långsammare än att cykla även upp till så långt som en mils väg till jobbet. Även om man åker bil så får man svårt att komma fortare till jobbet med tanke på att man måste ta sig till och från parkeringsplatsen och stå i bilköer till och från jobbet. Ofta är är bilvägen längre än cykelvägen så chansen att man kommer fram mycket fortare med bil är faktiskt inte speciellt stor.

Ju kortare resvägen och restiden är desto mera intressant blir cykeln som transportmedel. En cykel är rätt effektiv för resor upp till 10 km givet att det finns bra cykelbanor att ta sig fram och till jobbet. En stor fördel med att cykla till jobbet är att man får motion varje morgon och kväll det gör att man slipper springa på gym.

Ett sätt att då göra det sämre för biltrafikanter och bättre för de som går och cyklar är att bygga nya vägar för cyklar på bilarnas bekostnad. I Malmö så satsar man idag stort på cykeltrafik genom att bygga nya cykelbanor. Man tar då av bilvägarna i vissa fall vilket då även hjälper till att minska bilarnas hastighet inne i centrum. Det gör det säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig fram i centrala Malmö.

Ett annat alternativ är att införa trängselskatter i fler kommuner. Centern vill att man tittar på att fler kommuner skall följa Stockholm och införa trängselskatter. Göteborg är på gång att införa det men även Uppsala och Linköping är i behov av att minska biltrafiken i centralorten. De talar även om behovet att man tittar på system som förenklare möjligheten att färdas över länsgränserna med samma betalsystem för biljetterna.

Samtidigt så föreslås av länsstyrelsen i Stockholm att en höjning av trängselskatten i Stockholm för att ytterligare minska trafiken. Antalet partiklar i luften är för hög i både Stockholm och Göteborg, man behöver minska biltrafiken för att förbättra luften. Samtidigt så tittar man på att bygga ut tunnelbanan i stockholm för att hela regionen växer och det behövs större kapacitet.

Nu är inte kollektivtrafiken bra den heller både SJ och SLs kunder är idag missnöjda med trafiken och deras betyg är låga. SJ är nere i en kundnöjdhet på 51.3 och då brukar man räkna med 60 är bra och allt över 70 som mycket bra. Buss och flyg ligger över 60 medan t.ex. SL i senaste året gick från 61.4 till 54.4. Som jämförelse ligger SAS på 68.9 och Swebus på 71. En indikation på att resenärerna inte är så nöjda med sin kollektivtrafik. Ett stor problem är biljettsystemen som idag ofta är automatiserade vilket gör det svårt att köpa biljetter.

Inom Piratpartiet så finns de de som vill att man för fram tanken på att helt skattefinansiera kollektivtrafiken och ta bort taxorna. Idag är normalt hälften av kostnaden för kollektivtrafiken bekostad av det allmänna. Genom att helt bekosta det hela via skattesedeln så blir ökningen inte lika stor som nuvarande kostnaden då det innebär besparingar att ta bort försäljning av biljetter och biljettkontroller. För de som idag åker kollektivt så sjunkerna kostnaderna för kollektivtrafiken rätt rejält även om de då får betala kostnaden via skattesedeln i stället. Detta kommer dock att innebära att fler åker kollektivt. Vilket är en fördel om man vill minska bilåkandet och spara miljön.


Isabella Lövin-affären

Isabella Lövin har svarat Torbjörn Wester debattartikel i SvD och säger att ”Hänsyn måste också tas till kulturskaparna”. Torbjörn Wester har även svarat henne och utbrister ”Lövin ljuger om Mps politik” där han hårt påpekar hur Lövins agerande inte riktigt överensstämmer med vad hon skriver i sin debattartikel. Isabella Lövin röstade för Gallo-rapporten i EU och kräver hårdare straff för fildelning.

Det verkar rätt uppenbart att Isabella Lövin inställning i upphovsrättsfrågan inte är Miljöpartiets inställning i upphovsrättsfrågan. Miljöpartiet valde under 2009 att gå till val med kravet att fildelning på nätet skall vara laglig förmodligen för att dra röster i valet.
Miljöpartiet var väl medvetna om att ett av miljöpartiets toppnamn inte alls tyckte likadant i frågan. Varför valde miljöpartiet att hjälpa till att mörka för väljarna och var det verkligen bra att gå till val med en ulv i fårakläder på sin EU-lista ?

Har Isabella Lövin i valrörelsen mörkat sin inställning i valrörelsen 2009 ? Detta för att komma in i EU parlamentet. Hon kan inte undgått att vara medveten om att hon skulle få svårt att komma in i den situation som var år 2009 där frågan var som hetast i den politiska debatten och då Piratpartiet även fick 2 av de 20 platser Sverige skall ha enligt Lissabonavtalet.

Tyvärr så hittade jag inget om att hon talat fildelning tidigare under valrörelsen 2009 – kanske främst för att hon talade om sitt specialistämne fiskerinäringen. Med tanke på att hon då hade avvikande uppfattning mot sitt parti så tycker man att hon beskrivit den till väljarna så de kunde göra ett medvetet val av vilken av Miljöpartiets kandidater till EU-parlamentet de vill rösta på. Bara en sak hittade jag – en kort svar i en chatt då hon chattade på Aftonbladets webbplats när hon just kommit in i EU parlamentet:

Emil säger: vad tycker ni i fildelnings frågan?

Isabella Lövin säger: Vi anser att man ska skydda integriteten på nätet. Fildelning för personligt bruk ska vara legalt, men upphovsrätten måste fortsatt gälla naturligtvis. Upphovspersonerna ska få betalt för sitt arbete, exvis genom ”STIM”-pengar el liknande.

Jag kan inte undvika att notera att hon använder uttrycket vi – delvis för att då frågan är ställd på sådant sätt den är ställd men även förmodligen för att hon då menar Miljöpartiets åsikt i frågan och inte sin personliga åsikt. Hon fick förmodligen många svar på frågan i valet och detta är förmodligen då hennes standardsvar som hon då angav. Det intressant här är att hon anger partiets ställningstagande och nämner inte att hon själv har avvikande åsikt och vill ha hårdare straff för fildelning. Förmodligen för att hon visste att ange en avvikande åsikt hade medfört att hon förmodligen blivit bortkryssad av partiets väljarna och hon hade haft mindre möjlighet att ta en plats i EU Parlamentet.

PS Jag tror jag vet vad den som ställde frågan heter i efternamn – men det står inte på Aftonbladets chatt.


Ask skjuter skarpt men missar ladugårdsväggen

Det låter bra. Att vår justitieminister Beatrice Ask ser terroristdåden i Norge och tar i krafttag för att stoppa obehöriga att få tag på sprängämnen genom att införa nya regler för sprängämnen.

Ask verkar ha missat att terroristen använda hemmagjorda sprängämnen och att reglera hanteringen av legala sprängämnen inte hade kunnat stoppa terroristhandlingarna ?

Det är tyvärr det vanliga sättet att försöka visa initiativ – gör någon helt ovidkommande som inte hade påverkat för att låtsas ta saken på allvar. Ask initiativ låter bra för alla hörde att det var en bomb i Oslo. Men det kommer inte påverka nästa terrorists möjlighet att tillverka en bomb.