Patent och läkemedel

Mårten Fjällström skriver i Uppsala Nya Tidning om patent på läkemedel och tar upp det faktum att dagens läkemedel har blivit så dyra att vi i de rika världen inte ens har råd med dem och läkarna får väga på guldkant vilket läkemedel de skall skriva ut.

Vi kan nu konstatera att till listan kan läggas att vi forskar fram mediciner som sedan vi i den rika världen knappt har råd med.

via Släpp läkemedlen fria! – Debatt – UNT.se.

Piratpartiet gillar inte hur läkemedelsindustrin fungerar. Den skapar ett samhälle där människor som behöver vård inte får den av ekonomiska skäl. Vi vill därför förändra hur det görs. Detta beskrivs i Mårten Fjällströms debattartikel.


Immaterialrätt onödig för de flesta företag

In 2010, 87.2% of businesses reported that trademarks were “not important” to them.

90.1% of businesses reported that copyrights were “not important” to them.

96.2% of businesses reported that patents were “not important” to them.

via When asked, vast majority of businesses say IP is not important | To Promote the Progress?.

Det betyder att endast 3.8% av företagen anser sig behöva patent. Endast 9.9% av företagen anser sig behöva upphovsrätten. Endast 12.8% av företagen behöver varumärken.

I grunden en revolutionerande tanke. Immaterialrätten i grunden något som en väldigt liten del av företagen har någon upplevd nytta av. För en stor majoritet av företagen så är immaterialrätten onödig och bara en kostnad.


Apple vs Samsung ännu ett patent ogiltigförklaras

scales-of-justice-glass-effectI rättegången mellan Apple och Samsung fortsätter Apples patent att smulas sönder till ingenting. Trots att Apple från början tillerkändes 1 miljard dollar i skadestånd så har nu ännu ett av patenten befunnits ogiltigt. Groklaw – Samsung Tells the Court: USPTO Final Office Action Finds All 21 Claims of Apple's '915 Patent Invalid ~pj.

Patent ’915 är därmed dött. Nyligen förklaras ett annat patent i praktiken ogiltigt patent ’381 så de potentiella skadestånd som Apple har på Samsung sjunker för varje patent som skjuts i sank och förklaras ogiltigt.

Vad det betyder för rättegången är osäkert då domaren har em temdems att skjuta allt till överklaganden. Iofs så finns det möjlighet för Apple att överklaga besluten til patentverket så det finns liten chans att något patentkrav behålls som för ’381 men de begräsningar som då överlever kan då mycket väl innebära att en domstol skulle finna att Samsung inte längre är skyldig. Så slutresultatet borde innebära kraftigt sänkta skadestånd då två av patenten befunnits ej giltiga av patentverket.

Tyvärr finns det väldigt många ogiltiga patent i USA. Det skadar innovationsmiljön att så många dåliga patent beviljas som då leder till onödiga domstolsfall där man först efteråt inser att patenten är värdelösa.


Europakonventionen och skattedomarna

scales-of-justice-glass-effect

En rysk full soldat. En skattesmitande svensk. Vad har de gemensamt ? Jo både kan dra nytta av europakonventionen om mänskliga rättigheter eller som den heter i vanlig svensk lag; Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Men allting började med en konflikt om full rysk soldat bakom HD:s skattedomar.

Den ryska soldaten

Sergey Zolotukhin, en rysk soldat, var full en dag 2002. Han tog med sin sin flickvän in på militärförläggningen. För det togs han om hand och fick ett administrativt straff om tre dagars frihetsberövande som verkställdes direkt.

Men 20 dagar senare häktades han på nytt och påbörjades en rättegång mot hans beteende och han befanns skyldig för att i samband med brottet ha smädat en tjänsteman och dömdes till 5 och ett halvt års fängelse och tvångsvård för alkoholism.

Zolotukhin överklagade till eurodomstolen om mänskliga rättigheter enligt tillägg 7 artikel fyra i Europakonventionen om mänskliga rättigheter som lyder:

Artikel 4 – Rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger

1. Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat.

Europadomstolen ansåg att Zolotukhin då redan dömts för händelsen och de 3 dagars straff han fick gjorde att det nya domslutet var ett brott mot konventionen så han frikändes 2007.

Nu överklagade Ryssland och krävde att målet togs om i stor kammare – där alla europadomstolens domare deltager i målet. År 2009 kom Zolotukhin-domen som frikände honom och fastlade det tidigare domslutet i europadomstolen.

Slutresultatat är att Europakonventionen förbjuder ett andra åtal mot en person genom förhållande som i huvudsak är identiska med de som låg till grund för första åtalet. Dvs man får inte först åtala någon för ett brott och om man tycker straffet blir för lågt åtala personen för annat brott för samma händelse.

Dubbla straff för ekonomiska brott
I Sverige kan man enligt paragraf 49 i skatteförfarandelagen (2011:1244) ges ett skattetillägg på 40% om man begår ett skattebrott. Samtidigt skall man åtalas för skattebrott om brottet är grovt. Men redan 2001 fastställdes att skattetillägg är att avse som böter och inte en administrativ avgift. Så denna dubbla bestraffning uppfyller inte europakonvetionen.

Givet Zolotukhin-domen från 2009 så fastslog Högsta Domstolen i juni 2013 att man får inte i sverige dömas både till skattetillägg och straffas för skattebrott. Högst domstolen har därmed fastslagit att retroaktivt förkasta alla brottsmål från efter 2009 när Zolotukhin-domen kom där förövaren fått skattetillägg och även dömts för skattebrott. Så just nu pågår en mängd överklagande från alla de personer som både fått skattetillägg och döms för skattebrott.

Skattebrottslinga överklagar sina domslut
Genom Högst domstolens beslut så kommer nu ett stort antal skattebrottslingar överklaga sina beslut och kräva att slippa få sitta i fängelse. De kommer då även kunna kräva skadestånd från Justitiekanslern för att de falskeligen tvingats sitta i fängelse.

För skatteverket så innebär detta ett problem. Skall man ge skattetillägg eller skall man åtala för skattebrott ? Vilket man väljer kommer nog avgöras från fall till fall. Men numera så kan man inte längre göra både och.

Vad borde riksdagen ha gjort ?
Hade riksdagen direkt som Zolotukhin-domen blev känd 2009 valt att ändra lagarna och göra det möjligt att vid utdömande av skattebrott även dra in skattetillägget så hade denna situationen aldrig inträffat. Hade man lyssnat på vad experterna sade när Zolotukhin-domen blev känd så hade riksdagen kunnat ha nya lagar redan klara och införda för flera år sedan. Nu tvingas man snabbutreda frågan och införa lagarna så fort man kan. Vanligvis så går det oftast inte fortare än ca 6-9 månader så kanske kan man få det att börja gälla från 1 jan 2014 eller så 1 apr 2014. Under tiden slipper skattebrottslingar undan.

Detta är inte första gången som man från regerings sida inte valt att ändra lagarna pga rättsfall. Ett typexempel var på 80-talet då svenska domstolar för första gången erkände mjukvarupatent. Inte heller då ändrade man lagarna – trots de problem som de lett till sedan dess.

Låt detta vara en läxa att tänka för framtiden. Tar domstolarna ett nytt prejudicerande beslut så bör man titta över dem noga och se till så att denna ändrade lagtolkning kommer att bita en i svansen i framtiden – som politiker bör man hålla sig ajour med nya lagtolkningar och agera om det behövs.


Ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU

Nu har den svenska utredningen som föreslår vilka lagändringar som behövs för att genomföra EU patent och införa EU patentdomstolen kommit. Ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU.

Under kurshelgen i Västerås så hade Christian Engström och jag en intressant diskussion om frågan om EU patentdomstolen och dess förhållande till EU domstolen. Att införa en parallell domstol bredvid EU domstolen är problematiskt för formellt är EU domstolen EU högsta domstol och nu kommer en annan domstol som har lika hög status – eller har den det ?

Frågan är vad som händer om någon försöker överklaga Eu patentdomstolens domslut till EU domstolen ? För eftersom EU domstolen är högsta beslutande juridiska organ inom EU så är frågan hur den tar till sig en sådan begäran och om EU domstolen kommer hävda sin rätt att då överpröva patentdomstolens domslut eller om hur och vad som sker.

Kontentan av diskussionen är att vi vet inte vad som kommer sker. Men får gissa att de inom EU som tänkt på det hela sett till och göra det på ett bra sätt. Dock så hade FFII.se(*) föredragit att EU domstolen varit högsta beslutande organ gällande även patentfrågor.


Bröstcancerpatentet har noll värde – ogiltigt!

Detta patent har varit en nagel i ögat på alla kvinnor som någonsin råkat ut för bröstcancer. För att diagnosera bröstcancer så har man tvingats skicka alla prover till USA där ett företag har hävdat att de har patenten på att diagnosera om cancer finns i ett cellprov.

Nu har patentet förklarats noll och intet värde genom att det ogiltigförklarats. Groklaw – Naturally Occurring Human Genes Not Patentable – Myriad Loses – Our Genes Belong to Us ~pj.

Vår gener tillhör oss själva och inte ett företag. Ett mycket bra beslut. Förhoppningsvis så innebär detta att många andra dumma patent kan stoppas de med.


USA-domstol finner mjukvarupatent ej patenterbara

raffaella_biscuso_Judge_hammer_3I vad som måste kallas ett historiskt rättsfall så har för första gången en viktig test som fått många mjukvarupatent att gå igenom att förklaras oförenligt med patenträtten. I praktiken så kan rättsfallet vara ett viktigt rättsfall i vägen mot ett slut på att patentera mjukvara i USA.

Fallet gäller CLS Bank v. Alice Corp där den federala domstolen med hela tio domare som dömt fallet har funnit att de mjukvarupatent som fallet gällt är ogiltiga och inga patent. Tyvärr var de inte eniga men 7 av 10 tog fasta på att det tidigare sättet att bestämma om det var ett giltig mjukvarupatent eller ej befanns vara ej korrekt.

Skulle detta domslut gälla generellt så skulle förmodligen hundratusentals mjukvarupatent i USA vara ogiltiga…. men detta skulle även behövas fastställas av USA Supreme court – deras högsta domstol. Detta är ett viktigt steg till att stoppa mjukvarupatenten i USA.

”While none of the opinions garnered majority support,
seven of the ten judges agreed that the method and
computer-readable medium claims lack subject matter eligibility.
And, eight of the ten concluded that the claims
should rise and fall together regardless of their claim type. ”

CLS Bank v. Alice Corp: Court Finds Many Software Patents Ineligible – Patent Law Blog (Patently-O).

Detta betyder inte döden för mjukvarupatent i alla fall inte ännu. Re Bilski fallet som avgjordes i USAs högsta domstol förändrade hur man fick patent och ändrade de sätt som USAs patentverk testade om en patentansökan skulle godkännas eller ej.

Med detta så går man vidare på den väg som USA högsta domstol då startade och kan innebära ytterligare begränsningar i vad som kan vara patenterbart. Nu kommer väl domslutet att överklagas och tas upp i USA högsta domstol så slaget om mjukvarupatent är långt ifrån över men detta är en viktig strid för att stoppa mjukvarupatent i USA.

Genom att flera av domarna avgav avvikande åsikter i domslutet så kommer det nästan säker gå vidare till USA högsta domstol. Men tills dess den avgör det hela så kommer det bli mycket debatterade i hur detta domslutet egentligen skall tolkas.

I Nya Zeeland så har denna veckan kommit goda nyheter – där har man genom en ändring av sin patentlagstiftning förbjudit mjukvarupatent genom att ta bort de två förargliga extraord som gjort att domstolarna erkänt mjukvarupatent ”as such” ”som sådan” för den som vill veta allting om varför dessa två ord är så viktiga så rekommenderas Christian Engströms underbara lilla skrift – Kan jag patentera min film.

PS Det bästa ur domslutet är följande text ”At its most basic, a computer is just a calculator capable of performing mental steps faster than a human could. Unless the claims require a computer to perform operations that are not merely accelerated calculations, a computer does not itself confer patent eligibility.”


Viktigt Apple-patent ogiltigförklarats

Viktigt Apple-patent ogiltigförklarats – IDG.se. Det patent som Apple använd i många domstolar och som då HTC licensierat har nu av USAs patentverk förkastas och alla de anspråk som görs i patentet har förklarats ogiltiga.

Detta innebär att de stora skadestånd Apple fick i målet mot Samsung förmodligen kan komma att sänkas då patentet inte är giltigt.

Det stora problemen med patentverket är att den tid en handläggare får på sig för att gå igenom patent innan de godkänns är inte tillräckligt för att stoppa att en mycket stor mängd dåliga patent går igenom. För målet för patentverket är att bevilja patent. Målet borde snarare vara att stoppa dåliga patent. Så länge patentverk har fel mål så kommer de fortsätta att bevilja dåliga patent.

Inom Piratpartiet har vi antagit ett mål att stänga ner patentsystemet och införa ett bättre system för att gynna uppfinnare och teknisk utveckling.


Apple skjuter sig själv i foten – tre gånger!

Domstolsklubba

Första skottet:

I Storbritanien så dömdes Apple att publikt på sin webbplats erkänna att de farit med lögner. Nu valde Apple att skriva detta så smart att när man läste det kunde få intrycket att tvärt om gällde. Domaren var inte glad för det utalande Apple gjorde på sin hemsida var inte bara missledande utan direkt falskt på vissa punkter då man påstod att frågan gällde patent men den inte gjorde det.

Domaren vart inte glad så Apple fick 24 timmar på sig att ta bort det gamla ersätta det med ett mera korrekt meddelande och 48 timmar på sig att med stora bokstäver på sina hemsida länka till meddelandet på sina webbplats.

Apples egna uttalande kom att skjutas rakt in i sin egen fot.

Andra skottet:

I efterdyningarna av målet i USA mot Samsung där de vann ett miljarddollarskadestånd så har Apple blivit lite överglad och hävdar att Samsung borde vetat om att juryförmannen ljög i sin intervju. Apple hävdar att Samsung borde klandras för att de först senare kommit upp med informationen om lögnen och borde ha känt till det tidigare.

Samsung har svarat med ett inlägg till domaren där de kräver att få reda på när Apple fick reda på informationen att förmannen farit med osanning inför domstolen för att:
1. Om Apple vetat det under domstoslförhandlingarna så är de tvingande att avslöja det för domstolen så om de själv vetat om detta tidigare så har de begått ett brott mot domstolarnas regler.
2. Om Apple inte vetat detta själv – så är de rent oförskämda då de hävdar att Samsung borde känt till detta tidigare.

Apple aggressiva taktik har inneburit att de sköt sig själva i foten. Oavsett hur domaren dömer så kommer detta inte sluta bra för äpplet och dess advokater.

Tredje skottet:

Apple gillande inte det mexikanska varumärket iFone. Nu råkade detta vara registrerat före Apples iPhone – men trots de stämde de iFone. Apple hävdade i domstolen att iPhone och iFone var för lätta att sammanblanda så att de ville därför ogiltigförklara iFone. Apple förlorade och då iPhone helt som Apple själva hävdade var bedrägligt likt iFoneförloradekan Apple förlora varumärket iPhone i Mexico.

Detta kan få vidare påverkan på Apple – Apples domännamn iphone.com kan förloras för att Apple själva hävdade att det var för likt iFone. Då iFone är ett äldre varumärke så borde därmed Appla per automatik förlora domänen skulle iFone kräva det. Skiljedomestolen skulle inte ha något annat val än att ge domännanet till iFone.

Apple är bara för gulliga. Skjuter sig i foten hela tiden.

När kommer nästa fotskott ?

Andra om detta: SvD

PS Uppdaterat då Apple inte ännu förlorat namnet iPhone i Mexico – iFones motstämning är inte helt avgjord ännu – men det ser inte bra ut för Apple som kan då både förlora varumärket men även rätten att sälja sina iPhones i Mexico. Kan kosta Apple en hel del att förhandla fram ett avtal med iFone gällande detta – men Apple har kontanter så de har råd.


Slutsålt för iPhone4 och iPad 2 i Sydkorea

Gällande Apples stämning av Samsung i Sydkorea där Samsung kontrade genom att hävda att Apple inskränkte på deras patent så är striden över. Där ansågs inte Samsung inskränka på Apples designpatent. Men Apple förlorade rätten att sälja fyra produkter bl.a. iPhone 4 och iPad 2 i Sydkorea. Samtidigt fick Samsung säljstop för tio produkter bl.a. Galaxy S II Seoul court rules Samsung didn't violate Apple design | Reuters.

Nu är detta bara ett av rättegångarna gällande patent (läs kärnvapen) kriget mellan Apple och Samsung – denna striden gällde Sydkorea. Förlorare blev både Apple och Samsung. Vinnare blev konkurrenterna som nu slipper att slåss med de stoppade produktera.

I ett kärnvapenkrig finns inga vinnare – bara förlorare. Patent fungerar ungefär som kärnvapen.