EU–dom: Rätten att bli glömd

raffaella_biscuso_Judge_hammer_3EU domstolen har kommit med ett intressant tolkning av gällande EU rätt som då blir prejudicerande inom EU:

Människor har rätt att ”bli glömda”, hävdar domstolen vars tolkning av EU:s regler är prejudicerande. Därför gäller dagens dom inte enbart den spanske medborgarens rättigheter, utan samma princip ska gälla i hela EU.

via EU–dom: Rätt att bli glömd av Google – DN.SE.

Detta är en av de frågorna som diskuteras inom dataskyddsförordningen. Skall man som person ha rätt att få alla uppgifter om sig själv bortplockade eller ej. Skall man kunna begära att känsliga persondata plockas bort så andra inte skall kunna accessa dem.

I detta fallet valde domstolen att säga ja. Man kan förstå att när man vill leva sitt livs så är det inte roligt att när en potentiell arbetsgivare hittar ens namn så är det första de ser att personen gått i personlig konkurs. Samtidigt så innebär detta att om någon gjort något där de fruktansvärt gjort bort sig själva – skall då personern ha rätt att begära att denna information tas bort ? Dagens dom tyder på att så skulle vara fallet.


EU-domen river upp svensk datalagring

Det finns många som påstår saker gällande datalagringsdirektivet. En av dem är moderaten Maria Abrahamsson

Men domstolens utslag ändrar ingenting för Sverige i det korta perspektivet. Datalagringen regleras i svensk lag och den lagen gäller tills den ändras, oavsett att det bakomliggande EU-direktivet nu måste omarbetas.

via Nej, EU-domen river inte upp svensk datalagring : Maria Abrahamsson.

Nu stämmer inte detta. Då skälet till att underkänna lagen var att den inkräktade på mänskliga rättigheter så skulle andra länder som då i grunden har samma mänskliga rättigheter fälla motsvarande lagar. Sverige har samma skydd för mänskliga rättigheter i sin egen lagstiftning. EU domstolen står över svenska domstolar i tolkningen av EUs lagstiftning.

Så genom att EU domstolen fällde DLD så kommer även en svensk domstol bli tvingad att fälla DLD såsom intrång i våra mänskliga rättigheter om den skulle döma i ett fall gällande lagen. Dvs domslutet förändrar tolkningen av DLD på ett mycket viktigt sätt även i det korta perspektivet.

Den enda kritik som kan riktas mot alliansregeringen är tvärtom att direktivet gjordes till svensk lag så sent att Sverige åkte på att betala dryga böter till EU.

via Nej, EU-domen river inte upp svensk datalagring : Maria Abrahamsson.

Nej, det stämmer inte. Svenska regeringen kan kraftigt kritiserats för att de inför integritetskränkande och anti-demokratiska lagar som FRA, IPRED, DLD och slopad offentlighetspricip. DLD har länge varit hårt kritiserad men alliansregeringen har röstat för den i alla fall. Man kunde faktiskt ha tagit hårdare på kritiken och tagit den till sig i stället för att pressa igenom lagen, trots dess ingrepp i våra mänskliga rättigheter.

Hade man från svensk sida i stället sagt nej och hänvisat till att direktivet var ogiltigt så hade man nämligen undsluppit böterna. Alliansregeringen kan ställas till svar för sitt slöseri med svenska resurser och att man inte hade förde fram ett tillräckligt bra försvar så man slapp böterna.

Enda skälet att vi fick böterna var ju för att Cecilia Malmström pressa på i frågan. Regeringen kommer säker säga att den inte var inblandad i att Cecila Malmström pressade så hårt på frågan från EU. Mycket hårdare mot Sverige än mot andra EU länder som inte infört lagen. Men denna press kom extremt lägligt för regeringen för att då kunna pressa igenom lagen i den svenska riksdagen. Så om regeringen inte bad Cecilia Malmström om hjälp genom att pressa på så ser det för en utomstående ut som ett mycket lägligt sammanträffande.

Så alliansregeringen har mycket att stå till svars för:

– Man införde en lag som bröt mot grundläggande mänskliga rättigheter vilket alla som förstod lagen borde ha insett.

– Man slarvade bort 3 miljoner euro pga dålig försvar i EU domstolens rättegång angående skadestånd.

När betalar ministrarna tillbaka de 3 miljoner euro de slarvat bort av svenska skattebetalares pengar genom att då inte föra den linje i EU domstolen som säkrat att Sverige sluppit betala böterna ?


Datalagringsdirektivet olagligt

300px-European-UnionFör den historiekunnige så kommer det säkert inte som en överraskning att den detalj som fick Rick Falkvinge att starta Piratpartiet var det faktum att dåvarande svenska justitieminister Tomas Bodtröm till EU ville införa datalagringsdirektivet(DLD). En EU lagstiftning med uppgift att spara undan information om alla telefonsamtal, alla sms, alla epostmeddelanden, när man kopplar upp sig på Internet och alla webbsidor man besöker.

Vilka webbsidor man besöker försvann på vägen men man behöll en massiv datalagring av uppgifter om vanliga medborgare som då inte ens var misstänkta för brott. I Danmark så valde man dock att behålla detta genom att då spara en del av trafiken genom att spara vart 500:de meddelande(egentligen IP-paket).

I slutet av förra året kom EUs generaladvokats uttalande om datalagringsdirektivet inför domslutet och där var denne klar över att DLD var olaglig och bröt mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Därför kommer inte dagens beslut som en överraskning:

By today’s judgment, the Court declares the directive invalid

Datalagringsdirektivet är en av de lagar jag skrivit rätt ofta om på denna bloggen och därför är det skönt att se att det numera ej är giltigt. För många kommer detta inte heller som någon överraskning. Flera EU länder som Tyskland, Malta etc har redan förklarat DLD ogiltigt med hänsyn till sina grundlagar. Därför är det inte konstigt att även EU anser det.

Sverige fick ju får inte så länge sedan betala skadestånd för att vi då inte infört DLD i svenska lagar. Hade man från regeringen sida då förklarat att man inte genomfört det pga mänskliga rättigheter så hade denna prövning som EU domstolen nu gjort kunnat göras då. Då hade Sverige klarat sig och sluppit betala 3 miljoner euro i böter.

Centern har länge hävdat att de röstat för DLD men att de jobbat för att stoppa DLD i EU parlamentet. Nu visar det sig att om Centern röstat nej i svenska riksdagen och använt mänskliga rättigheterkortet så hade Sverige förmodligen tvingats att använda det när de anklagades för att införa lagstiftningen sent och då klarat sig från att bli fällda. Problemet för Centern är att de har inte vågat rösta nej till DLD i svenska riksdagen (eller haft kunskapen) att föra fram de rätta argumenten för att stoppa DLD – trots att de suttit med i alla beslut att anta DLD. Centern kanske vill väl – men jag vågar inte lita på dem i demokratifrågor.

Nu betyder detta inte att Piratpartiet skall läggas ner. Detta visar med all tydlighet på att Piratpartiet behövs i Svensk politik. Det behövs ett parti som kämpar för demokrati och som kämpar för frågorna med de rätta argumenten och de rätta skälen så att vår demokrati kan bevaras.

Så länge som så många politiker inte inser hur förskräcklig en lag som DLD är och stoppar den så visar det på att Piratpartiet behövs. Man försvarar inte en demokrati genom att montera ner den. Piratpartiet behövs både i EU parlamentet och i riksdagen för att dessa dumma lagar skall kunna stoppas långt tidigare. Nu fortsätter kampen mot FRA-lagen och för personlig integritet samt för en reformerad upphovsrätt.


Länk till upphovsrättsskyddat material lagligt

Det här med länkar till upphovsskyddat material har debatterats – bla genom att då vissa webbplatser valde och föbjuda djuplänkar och t.ex. hävdat att man bara får länka till webbplatsens hemsida.

Nu är det faktiskt så att vill man förbjuda sådant så är det fullt möjligt att modifiera webbserver för att säkerställa så att så inte kan ske.

Nu går alltså EU-domstolen på samma linje. Enligt domstolen handlar det om ifall Retrievers länkar är ett tillgängliggörande av det upphovsrättsskyddade materialet eller inte. Enligt domstolen är det inte det eftersom materialet finns tillgängligt på den ursprungliga sajten för samma publik. Hade materialet däremot legat bakom en betalvägg hade länken kunnat anses vara ett upphovsrättsbrott.

via Länk till upphovsrättsskyddat material lagligt – IDG.se.

Det kommer fler fall gällande länkning så vi får se vad den säger då. Ett intressant fall är om en videoklipp som länkats in på annan sida kan vara upphovsrättsintrång. Skulle det vara det så kan det helt hota inlänkning av annat material.

Det faktum att det är en standardfunktion i html-sidor borde gör att alla borde känna till att det är möjligt och därmed om man vill stoppa det så finns det tekniska möjligheter att göra så. Väljer man att inte göra det så tycker jag det är helt naturligt att sådan länkning borde vara laglig.


NSA-övervakning olaglig eller laglig ?

I USA har domarna börjat komma med sina utslag i diverse stämningar och där är domarna oeniga:

Jag kan inte föreställa mig ett mer urskillningslöst och arbiträrt ingrepp än denna systematiska och högteknologiska insamling och lagring av personlig information om i stort sett varenda medborgare”

via Distriktsdomare om NSA: ”Orwellska metoder” – Uppdrag Granskning | SVT.se.

Men han får inte stå oemotsagd utan en annan domare säger att den är laglig:

”Frågan som den här domaren har utrett är om regeringens omfattande telefonimetadataprogram är lagligt eller inte. Denna domstol anser att det är det”, skriver domare William Pauley i ett 54 sidor långt beslut.

viaDomstol: NSA-övervakning laglig – Nyheter | SVT.se.

Detta visar på hur problematisk den massiva övervakningen är för USA. Olika domare kommer med olika utsagor.

Här i EU så har EU-domstolens generaldirektör valt att säga DLD (datalagringsdirektivet) är ej i överensstämmelse med våra grundläggande rättigheter:

EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón skriver den 12 december i sitt utlåtande att datalagringsdirektivet är oförenligt med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Han poängterar att direktivet utgör en allvarlig inskränkning av medborgarnas integritet, och varnar för hur direktivet kan göra det möjligt att i detalj kartlägga enskilda människors privatliv. Vidare varnar han för hur uppgifterna kan missbrukas.

via Datalagringsdirektivet måste rivas upp | Brännpunkt | SvD.

Det aldra värsta för NSA är inte att domare inte är överens utan att de inte klarar av att analysera alla data de sparar på sig. NSA har skapat en sådan stor övervakningsprocess att de sparar mer än vad de hinner kontrollera:

The agency is drowning in useless data, which harms its ability to conduct legitimate surveillance, claims Mr. Binney, who rose to the civilian equivalent of a general during more than 30 years at the NSA before retiring in 2001. Analysts are swamped with so much information that they can’t do their jobs effectively, and the enormous stockpile is an irresistible temptation for misuse.

via NSA Struggles to Make Sense of Flood of Surveillance Data – WSJ.com.

Massövervakning av mera data än de hinner titta på. Vad är det för mening med det ?

Faktum är att i sverige så verkar spaningen inte ens pågå – trots att FRA sägs spana på svenska Internet så verkar det som om man då valt att inte ens informera de internetleverantörer som man spanar på – att man spanar på dem eller ej:

– Vi har kablar som är gränsöverskridande och vi har oinskränkt arrendatorrätt på kablarna. Vi har inte fått några förfrågningar från FRA eller SIUN [Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten som har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamhet, UG:s anmärkning], hur kan de då signalspana? Är det någon som har brutit sig in i dem, undrar Jon Karlung.

via Internetbolag ovetande om FRA:s signalspaning – Uppdrag Granskning | SVT.se.

Så det verkar definitivt som man dels inte vet om lagligheten i massövervakningen, dels inte vet hur man skall klara av att analysera alla data man samlar in och dels verkar man helt ha övergett att spana i vissa kablar helt och hållet.

Låter som de inte vet vad de gör öht.


Risk för rekordskadestånd för fildelning: 130 miljoner svenska kronor

Nyligen blev en person dömd att betala ett stort skadestånd för att ha fildelat en film.

Att fildelning av en film skulle åsamka en skada på 4,3 miljoner varje gång den kopieras till filmbolaget måste falla på sin egen orimlighet.

via Slopa upphovsrätten när vinstsyfte saknas – Debatt – www.vlt.se.

Nu har en ny person råkat göra samma sak – men har påträffats med fler filmer:

Det handlar om en så kallad första uppladdare, som spridit 31 filmer som fortfarande inte hade kommit ut på DVD och VOD. Spridningen ska ha skett från olika Scenen-nätverk som är elitspridarna av ny film bland annat, ut på en sajt som heter Swepiracy. En tredjedel av filmerna är svenska, enligt åklagaren Henrik Rasmusson

via Nytt stort tillslag mot fildelare – P3 Nyheter | Sveriges Radio.

Med ett skadestånd på 4.3 miljoner per film och 31 filmer blir då totalt 130 miljoner kr. Det är då 100 miljoner mer i skadestånd än de bakom the pirate bay fick betala.

Rättvist ?


Brotten mot FRA-lagen

Prism

– Det är inte en nyhet att FRA tänjer på lagen, säger Piratpartiets partiledare, Anna Troberg. Det har man alltid gjort och man har kunnat fortsätta göra det, eftersom regering och riksdag i åratal sett mellan fingrarna med övertrampen. Det behövs därför en medborgarkommission, som granskar detta.

via Piratpartiet – Stoppa omedelbart FRA:s verksamhet – Mynewsdesk.

Skall vi ha myndigheter som gång på gång utan att straffas får bryta mot lagen ? De svenska regeringen och riksdagen har inte skött sin uppgift då de inte gör något mot FRA upprepade övergrepp mot FRA-lagen.

– Lagstiftningen ger sken av att man har ett väldigt restriktivt system, men sedan ser man att här finns en lucka. I det tekniska utvecklingsarbetet har man inte några begränsningar kring vad man får samla in och lagra annat än att man efter ett år måste gallra uppgifterna. Men det är klart, har man skickat dem utomlands efter en halvtimme så spelar ju det ingen roll, säger Wilhelm Agrell.

via ”FRA töjer på reglerna för sitt arbete” – DN.SE.

I stället för att följa lagen så väljer FRA att medvetet försöka kringgå lagen så att de kan göra vad de vill utan att begränsas av andemeningen i lagstiftningen. Man kringgår lagen utan att straffas för det.

FRA blir påkomna med att behandla personuppgifter i strid med lagen. De uppmanas att förbättra rutinerna för gallring och att beslut om varför vissa uppgifter sparas ska dokumenteras och motiveras.

via Kritiken mot FRA – hela listan – DN.SE.

Gång på gång så kritiseras FRA för sina övergrepp på lagarna och gång på gång så fortsätter man att göra andra och nya övergrepp på lagarna. FRA verkar inte alls vara intresserad av att följa den svenska FRA-lagen.

– Jag har ärligt talat lite svårt att se skälen för en sådan utredning. Vi har ju landat en lagstiftning de senaste åren som är mycket tydlig och mycket transparant, säger Allan Widman.

via Widman sågar förslag på övervakningsutredning – Utrikes – Utrikes.

Folkpartiet hävdar att lagen är klar och tydlig. Om FRA-lagen är så klar och tydlig – hur kommer det sig då att FRA kritiserats så många gånger både av SIUN och datainspektionen ? Det kan då inte bero på slarv enligt Fp. Man kan då inte dra annan slutsats än att det måste bero på att FRA medvetet ägnar sig åt brottslig verksamhet ?

Piratpartiet kräver att man då stänger ner FRA i väntan på att en medborgarkommission får undersöka hur det verkligen ligger till med detta.


Europakonventionen och skattedomarna

scales-of-justice-glass-effect

En rysk full soldat. En skattesmitande svensk. Vad har de gemensamt ? Jo både kan dra nytta av europakonventionen om mänskliga rättigheter eller som den heter i vanlig svensk lag; Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Men allting började med en konflikt om full rysk soldat bakom HD:s skattedomar.

Den ryska soldaten

Sergey Zolotukhin, en rysk soldat, var full en dag 2002. Han tog med sin sin flickvän in på militärförläggningen. För det togs han om hand och fick ett administrativt straff om tre dagars frihetsberövande som verkställdes direkt.

Men 20 dagar senare häktades han på nytt och påbörjades en rättegång mot hans beteende och han befanns skyldig för att i samband med brottet ha smädat en tjänsteman och dömdes till 5 och ett halvt års fängelse och tvångsvård för alkoholism.

Zolotukhin överklagade till eurodomstolen om mänskliga rättigheter enligt tillägg 7 artikel fyra i Europakonventionen om mänskliga rättigheter som lyder:

Artikel 4 – Rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger

1. Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat.

Europadomstolen ansåg att Zolotukhin då redan dömts för händelsen och de 3 dagars straff han fick gjorde att det nya domslutet var ett brott mot konventionen så han frikändes 2007.

Nu överklagade Ryssland och krävde att målet togs om i stor kammare – där alla europadomstolens domare deltager i målet. År 2009 kom Zolotukhin-domen som frikände honom och fastlade det tidigare domslutet i europadomstolen.

Slutresultatat är att Europakonventionen förbjuder ett andra åtal mot en person genom förhållande som i huvudsak är identiska med de som låg till grund för första åtalet. Dvs man får inte först åtala någon för ett brott och om man tycker straffet blir för lågt åtala personen för annat brott för samma händelse.

Dubbla straff för ekonomiska brott
I Sverige kan man enligt paragraf 49 i skatteförfarandelagen (2011:1244) ges ett skattetillägg på 40% om man begår ett skattebrott. Samtidigt skall man åtalas för skattebrott om brottet är grovt. Men redan 2001 fastställdes att skattetillägg är att avse som böter och inte en administrativ avgift. Så denna dubbla bestraffning uppfyller inte europakonvetionen.

Givet Zolotukhin-domen från 2009 så fastslog Högsta Domstolen i juni 2013 att man får inte i sverige dömas både till skattetillägg och straffas för skattebrott. Högst domstolen har därmed fastslagit att retroaktivt förkasta alla brottsmål från efter 2009 när Zolotukhin-domen kom där förövaren fått skattetillägg och även dömts för skattebrott. Så just nu pågår en mängd överklagande från alla de personer som både fått skattetillägg och döms för skattebrott.

Skattebrottslinga överklagar sina domslut
Genom Högst domstolens beslut så kommer nu ett stort antal skattebrottslingar överklaga sina beslut och kräva att slippa få sitta i fängelse. De kommer då även kunna kräva skadestånd från Justitiekanslern för att de falskeligen tvingats sitta i fängelse.

För skatteverket så innebär detta ett problem. Skall man ge skattetillägg eller skall man åtala för skattebrott ? Vilket man väljer kommer nog avgöras från fall till fall. Men numera så kan man inte längre göra både och.

Vad borde riksdagen ha gjort ?
Hade riksdagen direkt som Zolotukhin-domen blev känd 2009 valt att ändra lagarna och göra det möjligt att vid utdömande av skattebrott även dra in skattetillägget så hade denna situationen aldrig inträffat. Hade man lyssnat på vad experterna sade när Zolotukhin-domen blev känd så hade riksdagen kunnat ha nya lagar redan klara och införda för flera år sedan. Nu tvingas man snabbutreda frågan och införa lagarna så fort man kan. Vanligvis så går det oftast inte fortare än ca 6-9 månader så kanske kan man få det att börja gälla från 1 jan 2014 eller så 1 apr 2014. Under tiden slipper skattebrottslingar undan.

Detta är inte första gången som man från regerings sida inte valt att ändra lagarna pga rättsfall. Ett typexempel var på 80-talet då svenska domstolar för första gången erkände mjukvarupatent. Inte heller då ändrade man lagarna – trots de problem som de lett till sedan dess.

Låt detta vara en läxa att tänka för framtiden. Tar domstolarna ett nytt prejudicerande beslut så bör man titta över dem noga och se till så att denna ändrade lagtolkning kommer att bita en i svansen i framtiden – som politiker bör man hålla sig ajour med nya lagtolkningar och agera om det behövs.


Ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU

Nu har den svenska utredningen som föreslår vilka lagändringar som behövs för att genomföra EU patent och införa EU patentdomstolen kommit. Ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU.

Under kurshelgen i Västerås så hade Christian Engström och jag en intressant diskussion om frågan om EU patentdomstolen och dess förhållande till EU domstolen. Att införa en parallell domstol bredvid EU domstolen är problematiskt för formellt är EU domstolen EU högsta domstol och nu kommer en annan domstol som har lika hög status – eller har den det ?

Frågan är vad som händer om någon försöker överklaga Eu patentdomstolens domslut till EU domstolen ? För eftersom EU domstolen är högsta beslutande juridiska organ inom EU så är frågan hur den tar till sig en sådan begäran och om EU domstolen kommer hävda sin rätt att då överpröva patentdomstolens domslut eller om hur och vad som sker.

Kontentan av diskussionen är att vi vet inte vad som kommer sker. Men får gissa att de inom EU som tänkt på det hela sett till och göra det på ett bra sätt. Dock så hade FFII.se(*) föredragit att EU domstolen varit högsta beslutande organ gällande även patentfrågor.


USA-domstol finner mjukvarupatent ej patenterbara

raffaella_biscuso_Judge_hammer_3I vad som måste kallas ett historiskt rättsfall så har för första gången en viktig test som fått många mjukvarupatent att gå igenom att förklaras oförenligt med patenträtten. I praktiken så kan rättsfallet vara ett viktigt rättsfall i vägen mot ett slut på att patentera mjukvara i USA.

Fallet gäller CLS Bank v. Alice Corp där den federala domstolen med hela tio domare som dömt fallet har funnit att de mjukvarupatent som fallet gällt är ogiltiga och inga patent. Tyvärr var de inte eniga men 7 av 10 tog fasta på att det tidigare sättet att bestämma om det var ett giltig mjukvarupatent eller ej befanns vara ej korrekt.

Skulle detta domslut gälla generellt så skulle förmodligen hundratusentals mjukvarupatent i USA vara ogiltiga…. men detta skulle även behövas fastställas av USA Supreme court – deras högsta domstol. Detta är ett viktigt steg till att stoppa mjukvarupatenten i USA.

”While none of the opinions garnered majority support,
seven of the ten judges agreed that the method and
computer-readable medium claims lack subject matter eligibility.
And, eight of the ten concluded that the claims
should rise and fall together regardless of their claim type. ”

CLS Bank v. Alice Corp: Court Finds Many Software Patents Ineligible – Patent Law Blog (Patently-O).

Detta betyder inte döden för mjukvarupatent i alla fall inte ännu. Re Bilski fallet som avgjordes i USAs högsta domstol förändrade hur man fick patent och ändrade de sätt som USAs patentverk testade om en patentansökan skulle godkännas eller ej.

Med detta så går man vidare på den väg som USA högsta domstol då startade och kan innebära ytterligare begränsningar i vad som kan vara patenterbart. Nu kommer väl domslutet att överklagas och tas upp i USA högsta domstol så slaget om mjukvarupatent är långt ifrån över men detta är en viktig strid för att stoppa mjukvarupatent i USA.

Genom att flera av domarna avgav avvikande åsikter i domslutet så kommer det nästan säker gå vidare till USA högsta domstol. Men tills dess den avgör det hela så kommer det bli mycket debatterade i hur detta domslutet egentligen skall tolkas.

I Nya Zeeland så har denna veckan kommit goda nyheter – där har man genom en ändring av sin patentlagstiftning förbjudit mjukvarupatent genom att ta bort de två förargliga extraord som gjort att domstolarna erkänt mjukvarupatent ”as such” ”som sådan” för den som vill veta allting om varför dessa två ord är så viktiga så rekommenderas Christian Engströms underbara lilla skrift – Kan jag patentera min film.

PS Det bästa ur domslutet är följande text ”At its most basic, a computer is just a calculator capable of performing mental steps faster than a human could. Unless the claims require a computer to perform operations that are not merely accelerated calculations, a computer does not itself confer patent eligibility.”