Vi lever inte på 1500-talet

Piratpartiets loggaNär jag läser Richard Swartz krönika i DN ”Frihet är inte anarki” så kan jag inte undra att förundras över att det fortfarande finns människor som tror vi lever på medeltiden.

På medeltiden gav kungen bort områden eller verksamheter till personer eller föreningar som i motprestation betalade skatt till kungen. Kungen gav bort ett monopol mot att kungen fick pengar i ersättning.

Detta system har för det mesta rensas bort i dagens samhälle men fortfarande finns det kvar på några få områden. Främst inom immaterialrätten där utgivandet av monopol fortfarande används för att skapa artificiella brist som driver upp priset på varor.

Genom att ge bort monopol på vår kultur så skapar man en artificiell brist som då kan utnyttjas för att tjäna pengar. På detta sätt säljer man vår kultur för pengar.

Idag är kostnaden för kopiering och spridning av verk i praktiken noll kronor genom att de kan delas på Internet. För varor där kostnaden att tillverka en till vara går mot noll kronor så går normalt kostnaden att köpa en vara mot den sista tillverkade exemplaret av varan dvs noll kronor.

Men för artificiella monopol så kan monopolisterna sätta sina egna priser och maximera sin vinst. Dock i dagens digitala samhälle så finns det inget brist på att kunna kopiera verk. Det finns ingen brist i att kunna dela med sig av kultur. Denna är helt och hållet en laglig skapad artificiella konstruktion som inte hör hemma i ett modernt digitalt samhälle.

Verk slutar ofta att sälja fort efter att de spridits för att för det mesta aldrig mera säljas. En stor majoritet av alla verk har litet till inget värde rätt kort efter de introducerats på en marknad – säg ett år eller två. Trots det är de med artificiella lagar oftast instängda i runt 150 år innan de släppas fria och kan spridas av allmänheten.

Idag har särintressen lyckas öka skyddstiden så långt att vanliga svensson ser upphovsrättslagen som ett skämt. Något som leder till att ingen tar lagen på allvar. För vem kan tycka att det är rätt att Kungliga Biblioteket inte törs publicera mindre än 150 år gamla tidskrifter pga rädsla för upphovsrättsintrång ?

Så låt oss skapa en upphovsrätt som stimulerar kreativa människor utan att stänga in kulturen bakom lås och bom så den glöms bort. Vi i piratpartiet vill skapa en vettig upphovsrätt där kommersiell spridning av verk kan skyddas med en vettig skyddstid på högst 20 år.

Låt oss gå in i 2000-talet och faktisk ha en lagstiftning på upphovsrättens område som faktisk är vettig och inte kvar i medeltiden.


Skall en kopia vinna melodifestivalen ?

För oss äldre så är det Elvis som förknippas med låten Heartbreeak Hotel – men i dagens melodifestival så är det någon glamrockare callad Yohio som sjunger låten. YOHIO – Heartbreak Hotel: Hela låten – Melodifestivalen | SVT.se.

Frågan är vad man säger om det faktum att man stjäl en av elvis gamla paradlåtars titel och gör en egen låt av det hela ?

Vad skulle Jan Guilluo säga om någon skrev en bok kallad Hamilton om en svensk spion ? Vad skulle JK Rawling säga om någon skrev en bok om en trollkarl med namn Harry Potter som går i magikerskola ? Jo hon skulle stämma dem direkt.

Så frågan är om inte Heartbreak hotel borde byta namn. Vem minns inte hur en tidigare vinnare fick byta namn för att man där i titeln använt andras varumärken. Här har man direkt stuligt ett varumärke rakt av från andra låter – jag är tveksam till att det är tillåtet enligt svensk upphovsrätt.

Skälet till att de än så länge klarat sig är förmodligen för att inte arvtagarna till Elvis har hört talas om låten ännu.


Upphovsrätten utökas med 20 år till för musik

Idag kom regeringen med sin lagrådsremiss som går ut på att öka skyddstiden för musik från 50 till 70 år.

Men döljer dock detta i sitt pressmeddelande och skriver bara

” I lagrådsremissen lämnas dessutom förslag som syftar till att genomföra ett EU-direktiv om förlängd skyddstid för musik”

En får gissa att det beror på att man vill mörka detta för medierna så de sätter rätt rubrik på sina tidningsnyheter och man inte får mer debatt om upphovsrätten.

I beskrivningen av lagrådsremissen står dock sanningen:

”Det lämnas dessutom förslag som syftar till att genomföra ett EU-direktiv om förlängd skyddstid för musik. Utövande konstnärers och framställares rättigheter till utgivna eller offentliggjorda ljudupptagningar ska förlängas från 50 till 70 år.”

Men hur många tidningar läser den versionen ? Så frågan är vilken version som media tar upp ? Dessutom släpps nyheten på en fredag – en typisk dag att släppa nyheter på om man inte vill media skall uppmärksamma dem för då kommer journalisterna vara lediga i två dagar innan de kan ta tag i nyheten och då är den ofta gammal för annat har hänt.

Piratpartiet säger självklart nej till denna ökning av skyddstiden. Förutom förslaget så ingår då även uppdateringen av avtalslicenser för upphovsrätt vilket är ett dåligt sätt att försöka göra något år problemet med föräldralösa verk. Verk som är så gamla att ingen vet vem som har rättigheterna till dem. En bättre lösning är att korta upphovsrättstiden för verken så att de alla faktisk blir fria i stället – för om ingen orkar skydda ett verk eller ge ut det längre så borde man förlora sin upphovsrätt till verket som jag ser det. Piratpartiet lösning är att ge alla verk 5 år och om man vill ha längre upphovsrätt så måste man registrera det vart 5de år för max 20 års skyddstid – då vet man att verk som inte är skyddade är fria så länge som de är minst 5 år gamla.

Kommer uppdatera denna bloggpost med länkar till media när nyhetsartiklarna dyker upp.

Uppdatering dagen efter: Har inte sett att någon tidning skrivit om det hela – så mycket lyckosamt dump av lagrådsremissen från regeringen.


Upphovsrätten och funktionsnedsatta

skolaDet har kommit en utredning om ändrade regler om tillstånd och medling (SOU 2013:4) gällande vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden. Det hela handlar om de undantag i upphovsrätten som handlar om handikappade t.ex. blinda som då inte kan läsa normala böcker utan är hänvisade till talböcker. Idag är det tillåtet – för de som har tillstånd – att läsa in en bok utan att behöva betala till upphovsrättsinnehavare om målet är att handikappade skall kunna ta del av boken. Det finns två intressanta förändringar i reglerna:

Kravet på tillstånd från regeringen för att få använda upphovsrättsligt skyddade verk till förmån för personer med funktionsnedsättning tas bort och ersätts med en anmälningsskyldighet till Patent- och registreringsverket. Upphovsmännens möjligheter till information och kontroll förbättras samtidigt genom att regler om underrättelse med mera sanktioneras.

För vissa arkiv och bibliotek, främst sådana som inte drivs av det allmänna, krävs i dag tillstånd från regeringen för att de ska få kopiera upphovsrättsligt skyddat material för bland annat bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål. Utredningen föreslår att sådana institutioner bara ska ha rätt att kopiera för bevarandeändamål och att tillståndskravet avskaffas.

Bibliotek behöver inte ansöka om undantag utan kan bara skicka in en anmälan att de har rätt till undantaget men i gengäld så inkommer då sanktionskrav på de som gör intrång.

Dessutom så kommer inte längre privata bibliotek få rätt att göra sådant längre utan detta kommer vara enbart tillgängligt för offentliga bibliotek.

Trots att då alliansen säger sig verka för privata alternativ så har man här då gått i motsatt riktning och stoppar privata alternativ i biblioteksvärlden. Dessa kommer då inte kunna få undantag för att kopiera och sprida öht. Det finns en risk att detta betyder att endast de rätta böckerna då blir talböcker och att då kontroversiella böcker aldrig kan ’läsas’ av blinda genom att endast talböcker som offentliga bibliotek anser värda att översätta kan spridas.

Ändringarna kan bli lag 1 juli 2014.


Länkar är grunden till webben

Anna Troberg tar upp kampen mot de som kräver betalt för att andra skall länka till dem. Allt det här kommer från en dålig tanke om att tidningarna på något sätt skapar stora värden som gör att de som länkar till tidningarna skulle tjäna pengar på länkarna.

Idag är det så att många webbplatser säljer sig via reklam där de får in pengar om läsaren besöker sidan och klickar sig vidare till annonserna. På vilket sätt tjänar en webbplats pengar på att länka till och skicka läsaren till en annan webbplats ?

Inte alls är svaret. Så varför tidningsägarna får för sig att börja sig tänka ta betalt för inlänkarna är rätt konstigt. Det finns företag som sysslar enbart med inlänksoptimering för att då se till att så många som möjligt besöker deras webbplats. Att länka ut – det kostar bara.

Den tidning som inte vill bli länkad av en sökmotor kan enkelt ta bort sig genom att använda en robots.txt fil där man deklarerar vilka sidor som får och inte får sökas igenom av sökmotorerna. De som tror att om man lägger till websidan ”rel=’nofollow'” så slipper man bli länkad – har helt fel – då slipper man att länken blir rankad (men webbplatsen är fortfarande länkad).

Länkar är själva grunden i den hypertextmiljö som webben är där meningen är att man via länkar skall kunna nå runt till andra och peka på andra intressanta texter på webben och koppla ihop dem till i ett stort nät där all kunskap är sammanfogad. Att kräva betalat av folk för att de länkar till ens webbsida är en inskränkning av allas vår yttrandefrihet.


Talespersoner för Piratpartiet

Piratpartiets logga Piratpartiets styrelse – där jag är sammankallande från och med idag – har beslutat att titta på att införa poster som talespersoner för partiets politik.

Målsättningen är att de första personerna skall utses redan på styrelsens majmöte 2013 så vi kan skicka dem till Almedalen i sommar. Det blir ett fåtal som väljs och vilka roller de kommer få är inte bestämt ännu. Jag ser frågor som kultur/upphovsrätt, IT-frågor och EU-frågor något som vi kanske väljer att införa talespersoner för. Det beror på hur klara partiets ställningstagande i frågorna är tills i maj.

Så frågan hänger i luften och kommer tas upp på kommande styrelsemöten för att bli fastare i formen. Det är därför bra med input från andra medlemmar hur de ser på frågan. Tänkte jag skulle skulle sätta på pränt hur jag ser på jobbet och hur jag anser att sådan personer skall väljas – dels för min egen del men även för att starta upp en debatt inom partiet om hur vi skall utse dessa poster. Nu finns det inga formella krav på jobbet men några saker ser jag som viktiga för en sådan position:

1. Förmågan att presentera partiets politik inom området. Man bör t.ex. ha skrivit debattartiklar och presenterat partiets politik inom området.

2. Kunskap om området. Det är viktigt att man känner till partiets politik och sakförhållandena inom det politiska område man vill bli talesperson för.

3. Aktiv lojal medlem i partiet. Att man genom att arbeta för partiet visat upp sin lojalitet och förståelse för partiet och jobbar för partiets bästa och jobbar för att föra fram partiets åsikter och inte sina egna privata åsikter. Det är viktigt att man kan skilja mellan sina egna privata åsikter och partiets åsikter.

Uppgift som talesperson är att kunna deltaga i politiska debatter, att kunna skriva debattartiklar inom området och hjälpa till och utforma partiets politik inom område i samråd med partiets medlemmar.

Talesperson är en utåtriktad post med uppgift att föra ut partiets politik och kräver att man då kan klara av en sådan position och har de egenskaper som krävs för att föra ut partiets politik på ett bra sätt. Det skall inte ses som en maktposition där man bestämmer partiets politik inom området utan ens uppgift är att som marknadsförare föra ut partiets budskap.

För dig som är intresserad att bli talesperson i en fråga så uppmanar jag dig följande. Skriv några debattartiklar i frågan och visa att du faktiskt kan föra ut partiets budskap i frågan. Gör du det och de mottas väl så kommer det – enligt mig – vara svårt för partiet att utse någon annan på den posten.

Vilka talesperson som skall utses är inte bestämt och styrelsen mål är att utse ett fåtal på majmötet som en start och delvis en testbänk för hur detta skall göra och sedan utse fler i framtiden i takt med att partiets politik vidgas.

Hur ser du på rollen som talesperson för piratpartiet och vad skall utgöra urval för hur dessa personer väljs ?

PS Som sammankallande tycker jag det behövs att styrelsen blir bättre att kommunicera med medlemmarna vad vi gör och vad vi tänker att göra så det inte kommer som en klar blixt från himlen för de som inte orkar läsa våra torra protokoll. Därför kommer jag ta upp frågor styrelsen diskuterar och nämna dem på min blogg för att ge mina åsikter i frågorna.


Fin julklapp från Högsta Domstolen

HD fällde Ephone | Inrikes | SvD

Har tidigare skrivit om fallet om Ephone och dess vända i EU-domstolen där man sade att om man sparar data av andra skäl än Datalagringsdirektivet så får man kräva ut det via IPRED.

Upphovsträtan | Piratpartiet | SVT | VLT | JRL | Nyheterna 24 | Sveriges Domstolar |


Polisen och åklagare är ineffektiva

År 2009 hävdas att en man gjorde sig skyldig till fildelning efter anmälan från Ifpi. Nu Åtalas han för fildelning av 247 låtar.

Mannan som åtalas har ut musik via en DC-hub i juli 2009. Mannen förnekar brott.

Behöver det verkligen ta över 3 år från det att ett brott begås tills det att en person åtalas i domstol ? Något är verkligen dåligt i dagens sverige när det tar så många år innan brott åtalas.

Preskriptionstiden för brott som kan ge 2 års fängelse är idag 5 år. Så alla upphovsrättsintrång (t.ex. olaglig fildelning) begångna innan 2007 är idag överspelade.

För mer information om fildelning och lagarna gällande fildelning besök webbplatsen Brottskod 5101.


RUT har stärkt svenska skattemoralen

När RUT infördes så var det många som kritiserade det. Idag är det här för att stanna och används av fler och fler. Men det viktigaste tycker jag är hur RUT har ökat skattemoralen i det svenska samhället. Fler tar avstånd från skattefusk | Inrikes | SvD.

Genom införandet av RUT så har skattefusk minskat och färre betalar någon svart för enkla tjänster. I stället använder man sig av RUT och får på så sätt vita tjänster i stället för svarta. Det är ett tydligt exempel på att svenskar vill inte skattefuska utan att det v ar det svenska skattesystemet som gjorde det svårt att räkna hem att kunna betala någon för enklare tjänster utan att det skulle bli alltför dyrt.

En ökning till att 74% tar avstånd från skattefusk från att bara 51% tog avstånd från det för 6 år sedan ger en guldstjärna till RUT. Så i stället för hårdare lagar och kontroller för att komma åt fusket – så införde man lagar som gjorde det enklare att göra rätt för sig.

Lagar som straffar hårdare hjälper inte. Lagar som gör det enklare att göra rätt för sig är mycket bättre att införa och löser problemet.Detta visar på att när man har problem i en bransch så är inte det bästa att införa hårdare lagstiftning utan att införa lagar som gör det enklare att vara på rätt sida av lagen.

Detta är ett litet tips till alla politiker som vill skärpa upphovsrättslagen i stället för att göra ändringar som förenklare att fler företag kan börja sälja upphovsrättsskyddade verk på nätet.