Microsoft bad Google att censurerar Bing

Microsoft skickar varje år hela 5 miljoner begäran om att Google skall ta ner länkar till sidor. En av dessa begäran är då de bad Google och stoppa en länk till Spotify.

Men det märkligaste är att den som skickar flest begäran till Google och ber dem censurera Microsofts egen sökmaskin Bing – var Microsoft själva.

Man får väl gissa att Microsoft anser att Bing är en farlig upphovsrättsbandit som de vill ha stoppad. Att själva lägga ner Bing verkar då i min mening vara enklaste sättet att stoppa Bing på…


Socialdemokraterna vill nätföretagen skall övervaka oss

Noterar att socialdemokraterna gör utspel om hur företagen skall få kartlägga användarna på Internet. Givet hur det röstade i debatten om FRA och datalagringsdirektivet där de förordande stor övervakning av vanliga hederliga medborgare i Sverige så kan man bara anta att de vill att detsamma skall gälla för internetföretagen – de skall få övervaka oss vanliga medborgare som om vi vore simpla brottslingar.

Socialdemokraterna vill reglera nätföretagen – Computer Sweden.


Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se

Nu har de godkänt datalagringsdirektivets införande i svensk lagstiftning genom att godkänna regeringens föreskrifter om hur lagen skall genomföras:

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan godkände riksdagen nu regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ansåg inte att den har samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför tog man bort kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna.

viaSkyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se.


Barnen är största vinnarna i manga-målet

Högsta domstolen har äntligen kommit med sin viktiga dom gällande mangamålet och yttrandefriheten vann. Översättaren frias i mangamålet – DN.SE.

Högsta domstolens viktiga del där de argumenterar för varför de anser att en friande dom skall avges:

‎Att det överhuvud taget förekommer pornografiska teckningar med motiv som kan föra tankarna till barn är knappast en sådan kränkning av barn i allmänhet att det motiverar den förhållandevis långtgående inskränkning i yttrandefriheten och informationsfriheten som det skulle innebära om orealistiska sådana teckningar utan undantag kriminaliserades. Inte heller det skäl som består i att man vill undgå risken att barn ska kunna förledas att delta i sexuella handlingar motiverar en sådan begränsning. Till detta kommer att manga teckningar har en stark förankring i den japanska kulturen och att det mot den bakgrunden finns skäl att beakta vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet

Högsta domstolen finner att teckningar på fantasi-figurer som då kan tolkas vara barn inte skall innebära att de då måste anses vara olagliga. I praktiken så innebär detta en stark känga till dommarna i hovrätten och tingsrätten som dömde översättaren men även till riksdagen som skapat sådan luddig lagstiftning.

Vinnarna är förutom yttrandefriheten och översättaren även barnen. Dels för att de då har möjlighet att fortsätta läsa manga serier. För er som vill själv ta del av manga så finns det på de att låna på i stort sett alla lokala bibliotek. T.ex. så vet jag att Västerås statsbibliotek en antal manga-seriealbum och att de även finns på många filialer.

Barnen är även vinnarna för detta innebär att polisen inte behöver ägna sig åt att jaga tecknare av fantasi-teckningar utan kan koncentrera sig på att jaga producenter av riktiga övergreppsbilder på riktiga barn.

Piratpartiet är glada, polisen är glada och barnen är glada – kan det bli bättre ? En viktig domslut och ett lycklig resultat som många är glada över. Tack högsta domstolen för att ni väljer att hedra den svenska grundlagen även när inte riksdagen gör det.


Ge Datainspektionen ansvar för integritetsfrågorna

I dagens tidningar kan man ta del av den kritik som Datainspektionen ger mot regeringens förslag om att låta polisen ta del av FRA-spaningarna på nätet. Datainspektionen anser att det inte är klarlagt att rikspolisen har behov av att få del av spaningarna enligt FRA-lagen.

Idag är integritetfrågorna delade på många myndigheter. PTS har hand om kak-lagen. Konsumentverket har hand om SPAM-lagen och datainspektionen har hand om personuppgiftslagen. Jag anser att det blir svårt för så många olika myndigheter att ha hand om integritetfrågor och att alla kan inte vara lika duktiga på dem. Jag skulle därför gärna se att man då inför en övergripande ansvar för dessa frågorna till datainspektionen.

Sedan har vi även MSB som har ett övergripande säkerhetsansvar utifrån Sverige militära behov och Finansinspektionen som övervakar bankerna som idag är på väg att bli IT-företag där det mesta av aktiviteterna sker via nätet. Till det så har då FRA ansvaret för signalspaning och polisen skall beivra brott på nätet.

Sverige IT behov sköts av en mängd olika myndigheter och det finns idag ingen med samlat IT-ansvar. Jo det finns en person med det ansvaret. Sverige IT-minister Anna-Karin Hatt. Men hon är ingen IT-expert utan en politiker.

Vi har tyvärr på senare tid sett hur man från riksdagens sida kommit med en mängd lagar som innebär massövervakning av alla i Sverige och även de vars trafik bara korsar Sveriges gränser. Datalagringsdirektivet som sköts upp på ett år kommer den 21 mars att röstas igenom i riksdagen med mening att börja gälla redan 1 maj.

Vi i Piratpartiet ogillar skarp den utveckling som sker inom IT-området och vart det leder i slutändan. Det vore därför – enligt mig – bättre om alla frågor gällande personlig integritet på Internet samlades inom en myndighet så att man får ett helhetssyn i frågorna.


Denna bloggen är inte fin nog att sparas till eftervärlden

Onlinespel och bloggar går förlorade – DN.SE – när KB inte får i uppdrag att spara bloggar och onlinespel för framtiden.

Endast webbplatser med utgivningsbevis kommer sparas enligt e-pliktlagen. Så om du skriver blogg så kommer du bara sparas till omvärlden om du frivilligt skaffar dig en ansvarig utgivare och registrerar dig som en nättidning.


Kommunal styrelse ville bestraffa chef som uttalade sig i media

Kommunal styrelse ville bestraffa chef som uttalade sig i media – Regionala nyheter | svt.se.

Nu är det faktiskt så att det finns yttrandefrihet i grundlagen. Dessutom så har anställda i offentlig sektor rätt att yttra sig i media så vad de offenligt säger i media kan de straffas för så länge som de uttalar sig som privatpersoner.


MPs kluvna tunga

Karl Sigfrid: MP borde inte få kalla sig liberaler – Debatt – Expressen.se.

Jag har tidigare tagit upp fallet med Miljöpartiets EU parlementsledamot Lövin som i valet förde fram Miljöpartiets linje om att att tillåta fri fildelning. För att när hon väl var invald valde och föra en helt annan linje.

Nu visar det sig att även Miljöpartiet här i Sverige har farit med osanning till väljarna i deras syn på hur Internet skall vara. Nu vill de liksom upphovsrättsindustrin tvinga Internetleverantörerna att övervaka nätet för att skydda sina ekonomisk intressen.

Med ena biten av den kluvna tunga vill Miljöpartiet övervaka och kontrollera Internet med de med den andra delen av sin kluvna tunga säger sig vilja verka för fri fildelning. Antingen är man konsekvent och låter Internetleverantörerna vara överförare av information med klara regler att de inte får avlyssna och övervaka sina kunder eller så är man för det – det finns ingen mittenlinje som säger att endast för detta lilla brottet så gör vi ett undantag. Så fungerar det inte för om man söker på en sorts av brott så är det inte alls enkelt och bara avgränsa sökandet till detta utan man måste då skanna av hela trafiken i nätet och klassificera den. Det gör att man lätt kan utöka detta sökande till alla andra typer av brott som någon finner vara farligt.

Nej det enda rätta är att finna andra sätt att bekämpa brottslighet på Internet och det är inte alls omöjligt att göra det. Att då som Miljöpartiet säga att det är frivilligt innebär ofta att det senare kommer bli tvingande.

Nej, Miljöpartiet visar gång på gång att de inte går att lita på i Internetrelaterade frågor för även om de har en bra politik så kommer de sälja ut den första gången som de ser chansen att få igenom en mera viktig fråga för dem. Då säljer Miljöpartiet ut friheten på nätet.


SPAM brev från bedragare som låtsas vara bank

Du kanske har hört talas om dem. Men hur ser de egentligen ut och är det lätt att råka ut för dem. Nu kan du se själv då jag väljer och publicera ett SPAM-brev från en bedragare.

Bдste kund

Fцlj instruktionerna nedan.

Klicka pе den genererade lдnken nedan fцr att slutfцra ditt konto verifiering.

https://www.avanza.se/aza/login/login.jsp ?uniqueid=38010293&cliente?verify=49-1023

Om du misslyckas med att slutfцra verifieringsprocessen ditt online-konto kommer att vara tillfдlligt avbrytas.

Tack
Avanza Bank

Som synes så är det inte korrekt svenska. ÅÄÖ är felaktiga. Dessutom så avslöjas det hela genom att följande finns i headers:

Message-ID: <20111114080156.CA8A4CD011C@webmail.bercaglobalaccess.com>

Det verkar vara så att SPAM-brevet är skickat från en kapad windows-dator som blivit en spam-robot och skickat ut SPAM åt bedragare.

Ett annat sätt som visar på att det inte är från Avanza är att länken man skall klicka på går till:

http://213.191.228.230/avanza/

Denna IP-adress tillhör via http://www.ip-adress.com/ip_tracer/213.191.228.230 en ISP på Irland:

213.191.228.230 IP address location & more:
IP address [?]: 213.191.228.230 [Whois] [Reverse IP]
IP country code: IE
IP address country: ip address flagIreland
IP address state: Tipperary
IP address city: Thurles
IP address latitude: 52.6819
IP address longitude: -7.8022
ISP of this IP [?]: Telefonica O2 Ireland Limited
Organization: O2 Ireland
Local time in Ireland: 2011-11-14 11:47

Skall vi gissa att den siten inte är uppe länge till ?

Siten är blockerad som en webbbedrägeri. Men klickar man förbi det så kommer man till en webbplats som är trasig. Det intressanta är att den webbplatsen pekar fortfarande på Avanzas webbplats och hämtar bilder från den.

https://www.avanza.se/aza/images/ikon_skriv_ut.gif

https://www.avanza.se/aza/images/nav_avanza_sb.gif

Däremot så ser webbplatsen helt trasig ut – och det beror nog på att webbplatsen hämtar css från avanzas egna webbplats men att de därifrån spärrat utskicket av filen pga referer-url. Men de har missat och göra det från https-webbplatsen.

Ja ja. De som gjort det hela har lyckats göra ett antal allvarliga fel som gör att det går enkelt att se om man är IT-expert som jag. Men vanliga människor kan utan större it-kunskap kan då råka illa ut om de väljer och följa länken och prova att logga in – för då kommer bedragarna över deras namn/lösenord och kan använda dem för att logga in på webbplatsen och manipulera aktiekurserna för egen vinnings skull.

Så vad bedragarna gjort är att de skapat en webbplats där de kopierat förstasidan från avanzans hemsida samt ändrat så när något försöker logga in så sparar de användardnamn och lösenordet så de själva kan logga in på den riktiga webbplatsen. Sedan har de köpt spam-utskick av någon zombiebätverkägare som då spammat det falska brevet till svenska epostadresser.

Tog inte många timmar och fixa till. Lite mera jobba och med någon som kan svenska i gruppen så hade det kanske gått mycket bättre för dem att lyckats lura kunderan att avslöja sin kontoinformation.

PS Om denna siten hade varit en barnporrsite så hade den lagt in i polisens barnporrfilter och varit uppe i ett halvår för polisen hade inte gjort något mera. Nu är det en ekonomisk site som borde vara nerstängd inom några timmar.