Länkar är grunden till webben

Anna Troberg tar upp kampen mot de som kräver betalt för att andra skall länka till dem. Allt det här kommer från en dålig tanke om att tidningarna på något sätt skapar stora värden som gör att de som länkar till tidningarna skulle tjäna pengar på länkarna.

Idag är det så att många webbplatser säljer sig via reklam där de får in pengar om läsaren besöker sidan och klickar sig vidare till annonserna. På vilket sätt tjänar en webbplats pengar på att länka till och skicka läsaren till en annan webbplats ?

Inte alls är svaret. Så varför tidningsägarna får för sig att börja sig tänka ta betalt för inlänkarna är rätt konstigt. Det finns företag som sysslar enbart med inlänksoptimering för att då se till att så många som möjligt besöker deras webbplats. Att länka ut – det kostar bara.

Den tidning som inte vill bli länkad av en sökmotor kan enkelt ta bort sig genom att använda en robots.txt fil där man deklarerar vilka sidor som får och inte får sökas igenom av sökmotorerna. De som tror att om man lägger till websidan ”rel=’nofollow'” så slipper man bli länkad – har helt fel – då slipper man att länken blir rankad (men webbplatsen är fortfarande länkad).

Länkar är själva grunden i den hypertextmiljö som webben är där meningen är att man via länkar skall kunna nå runt till andra och peka på andra intressanta texter på webben och koppla ihop dem till i ett stort nät där all kunskap är sammanfogad. Att kräva betalat av folk för att de länkar till ens webbsida är en inskränkning av allas vår yttrandefrihet.


Debatt: Kreditkortsföretagen får inte hota närings- och yttrandefriheten

Christian Engström skriver i Aftonbladet Debatt: Kreditkortsföretagen får inte hota närings- och yttrandefriheten | Debatt | Aftonbladet.

Det här är en viktig fråga om yttrandefriheten. För om betalningsförmedlarna har i praktiken monopol över betalförmedlningarna så kan de använda detta monopol till att stoppa betalningar inte bara till företag de inte gillar utan även till organisationer som driver en fråga de inte gillar. Politiska partier är urtypen för denna sort av organisationer. Vi kan inte ha lagar som gör det möjligt för oligopol att bestämma vilka politiska åsikter man får bedriva i ett land.

Därför är det bra att vi i Piratpartiet har sett till att lägga in skrivelser i EUs beslut om att vi inte får hamna i en situation där åsikter omöjliggörs genom ekonomiska påtryckningar från monopol och oligopol. Vi kan inte tillåta betalförmedlarna som kortföretagen att bestämma vilka åsikter det skall vara möjligt att hava – yttrandefriheten skall bestämmas i lag och inte i storbolags styrelserum.


Microsoft bad Google att censurerar Bing

Microsoft skickar varje år hela 5 miljoner begäran om att Google skall ta ner länkar till sidor. En av dessa begäran är då de bad Google och stoppa en länk till Spotify.

Men det märkligaste är att den som skickar flest begäran till Google och ber dem censurera Microsofts egen sökmaskin Bing – var Microsoft själva.

Man får väl gissa att Microsoft anser att Bing är en farlig upphovsrättsbandit som de vill ha stoppad. Att själva lägga ner Bing verkar då i min mening vara enklaste sättet att stoppa Bing på…


Socialdemokraterna vill nätföretagen skall övervaka oss

Noterar att socialdemokraterna gör utspel om hur företagen skall få kartlägga användarna på Internet. Givet hur det röstade i debatten om FRA och datalagringsdirektivet där de förordande stor övervakning av vanliga hederliga medborgare i Sverige så kan man bara anta att de vill att detsamma skall gälla för internetföretagen – de skall få övervaka oss vanliga medborgare som om vi vore simpla brottslingar.

Socialdemokraterna vill reglera nätföretagen – Computer Sweden.


Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se

Nu har de godkänt datalagringsdirektivets införande i svensk lagstiftning genom att godkänna regeringens föreskrifter om hur lagen skall genomföras:

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan godkände riksdagen nu regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ansåg inte att den har samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför tog man bort kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna.

viaSkyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se.


Barnen är största vinnarna i manga-målet

Högsta domstolen har äntligen kommit med sin viktiga dom gällande mangamålet och yttrandefriheten vann. Översättaren frias i mangamålet – DN.SE.

Högsta domstolens viktiga del där de argumenterar för varför de anser att en friande dom skall avges:

‎Att det överhuvud taget förekommer pornografiska teckningar med motiv som kan föra tankarna till barn är knappast en sådan kränkning av barn i allmänhet att det motiverar den förhållandevis långtgående inskränkning i yttrandefriheten och informationsfriheten som det skulle innebära om orealistiska sådana teckningar utan undantag kriminaliserades. Inte heller det skäl som består i att man vill undgå risken att barn ska kunna förledas att delta i sexuella handlingar motiverar en sådan begränsning. Till detta kommer att manga teckningar har en stark förankring i den japanska kulturen och att det mot den bakgrunden finns skäl att beakta vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet

Högsta domstolen finner att teckningar på fantasi-figurer som då kan tolkas vara barn inte skall innebära att de då måste anses vara olagliga. I praktiken så innebär detta en stark känga till dommarna i hovrätten och tingsrätten som dömde översättaren men även till riksdagen som skapat sådan luddig lagstiftning.

Vinnarna är förutom yttrandefriheten och översättaren även barnen. Dels för att de då har möjlighet att fortsätta läsa manga serier. För er som vill själv ta del av manga så finns det på de att låna på i stort sett alla lokala bibliotek. T.ex. så vet jag att Västerås statsbibliotek en antal manga-seriealbum och att de även finns på många filialer.

Barnen är även vinnarna för detta innebär att polisen inte behöver ägna sig åt att jaga tecknare av fantasi-teckningar utan kan koncentrera sig på att jaga producenter av riktiga övergreppsbilder på riktiga barn.

Piratpartiet är glada, polisen är glada och barnen är glada – kan det bli bättre ? En viktig domslut och ett lycklig resultat som många är glada över. Tack högsta domstolen för att ni väljer att hedra den svenska grundlagen även när inte riksdagen gör det.


Ge Datainspektionen ansvar för integritetsfrågorna

I dagens tidningar kan man ta del av den kritik som Datainspektionen ger mot regeringens förslag om att låta polisen ta del av FRA-spaningarna på nätet. Datainspektionen anser att det inte är klarlagt att rikspolisen har behov av att få del av spaningarna enligt FRA-lagen.

Idag är integritetfrågorna delade på många myndigheter. PTS har hand om kak-lagen. Konsumentverket har hand om SPAM-lagen och datainspektionen har hand om personuppgiftslagen. Jag anser att det blir svårt för så många olika myndigheter att ha hand om integritetfrågor och att alla kan inte vara lika duktiga på dem. Jag skulle därför gärna se att man då inför en övergripande ansvar för dessa frågorna till datainspektionen.

Sedan har vi även MSB som har ett övergripande säkerhetsansvar utifrån Sverige militära behov och Finansinspektionen som övervakar bankerna som idag är på väg att bli IT-företag där det mesta av aktiviteterna sker via nätet. Till det så har då FRA ansvaret för signalspaning och polisen skall beivra brott på nätet.

Sverige IT behov sköts av en mängd olika myndigheter och det finns idag ingen med samlat IT-ansvar. Jo det finns en person med det ansvaret. Sverige IT-minister Anna-Karin Hatt. Men hon är ingen IT-expert utan en politiker.

Vi har tyvärr på senare tid sett hur man från riksdagens sida kommit med en mängd lagar som innebär massövervakning av alla i Sverige och även de vars trafik bara korsar Sveriges gränser. Datalagringsdirektivet som sköts upp på ett år kommer den 21 mars att röstas igenom i riksdagen med mening att börja gälla redan 1 maj.

Vi i Piratpartiet ogillar skarp den utveckling som sker inom IT-området och vart det leder i slutändan. Det vore därför – enligt mig – bättre om alla frågor gällande personlig integritet på Internet samlades inom en myndighet så att man får ett helhetssyn i frågorna.


Denna bloggen är inte fin nog att sparas till eftervärlden

Onlinespel och bloggar går förlorade – DN.SE – när KB inte får i uppdrag att spara bloggar och onlinespel för framtiden.

Endast webbplatser med utgivningsbevis kommer sparas enligt e-pliktlagen. Så om du skriver blogg så kommer du bara sparas till omvärlden om du frivilligt skaffar dig en ansvarig utgivare och registrerar dig som en nättidning.


Kommunal styrelse ville bestraffa chef som uttalade sig i media

Kommunal styrelse ville bestraffa chef som uttalade sig i media – Regionala nyheter | svt.se.

Nu är det faktiskt så att det finns yttrandefrihet i grundlagen. Dessutom så har anställda i offentlig sektor rätt att yttra sig i media så vad de offenligt säger i media kan de straffas för så länge som de uttalar sig som privatpersoner.


MPs kluvna tunga

Karl Sigfrid: MP borde inte få kalla sig liberaler – Debatt – Expressen.se.

Jag har tidigare tagit upp fallet med Miljöpartiets EU parlementsledamot Lövin som i valet förde fram Miljöpartiets linje om att att tillåta fri fildelning. För att när hon väl var invald valde och föra en helt annan linje.

Nu visar det sig att även Miljöpartiet här i Sverige har farit med osanning till väljarna i deras syn på hur Internet skall vara. Nu vill de liksom upphovsrättsindustrin tvinga Internetleverantörerna att övervaka nätet för att skydda sina ekonomisk intressen.

Med ena biten av den kluvna tunga vill Miljöpartiet övervaka och kontrollera Internet med de med den andra delen av sin kluvna tunga säger sig vilja verka för fri fildelning. Antingen är man konsekvent och låter Internetleverantörerna vara överförare av information med klara regler att de inte får avlyssna och övervaka sina kunder eller så är man för det – det finns ingen mittenlinje som säger att endast för detta lilla brottet så gör vi ett undantag. Så fungerar det inte för om man söker på en sorts av brott så är det inte alls enkelt och bara avgränsa sökandet till detta utan man måste då skanna av hela trafiken i nätet och klassificera den. Det gör att man lätt kan utöka detta sökande till alla andra typer av brott som någon finner vara farligt.

Nej det enda rätta är att finna andra sätt att bekämpa brottslighet på Internet och det är inte alls omöjligt att göra det. Att då som Miljöpartiet säga att det är frivilligt innebär ofta att det senare kommer bli tvingande.

Nej, Miljöpartiet visar gång på gång att de inte går att lita på i Internetrelaterade frågor för även om de har en bra politik så kommer de sälja ut den första gången som de ser chansen att få igenom en mera viktig fråga för dem. Då säljer Miljöpartiet ut friheten på nätet.