Debatt: Låt folk betala för public service genom skatten

intenetIcoFick in en debattartikel i Västmanland Läns tidning: Låt folk betala för public service genom skatten – Debatt – www.vlt.se.

Jag beskriver partiets ställningstagande gällande TV-avgiften nu när frågan är het och diskuteras då Radiotjänst numera vill ta ut TV-avgift för Internetanslutna datorer. Radiotjänst går på teknikneutralitet och nätneutralitet och säger att det gör detsamma om du kan se på TV via Internet eller marknätet; du måste ändå betala TV-avgift. Då alla måste betala så kan vi i Sverige lika gärna ta betalt via skatten och slippa ha så många anställda som jagar de få som inte betalar.


Internet, men inte för alla ?

intenetIcoAlliansregeringen politik leder till att vi skall ha delat Internet. "Flera parallella internet går inte att undvika" – IDG.se. Det erkänner ämnesrådet i IT-politik på näringsdepartementet. Med den politik som nu förs så kommer man att skikta Internet i två delar där konsumenter hamnar i träsket i stället för torra land.

Vanliga konsumenter kommer få ett långsamt ofritt Internet men de som kan betala för sig kommer få ett snabbt fritt Internet. Problemet är främst streamingtjänster som spotify och Netflix där de kräver att internetleverantörerna garanterar deras trafik framför andras för att säkerställa sin kunders kvalitet. I stället för att då bygga ut kapaciteten så alla får godtagbar kapacitet så drabbas de som inte köper premiumtjänsterna genom att deras internet-kapacitet begränsas.

Skall vi verkligen he det på detta sättet ? Detta innebär nämligen att stora tjänster kan kräva att få premiumbredband för sina kunder medan mindre konkurrerande tjänster tvingas acceptera dåligt bredband och mycket sämre kvalitet – vilket gör det omöjligt för dem att konkurrera på marknaden. Små aktörer som vill visa strömmande film på nätet kommer då få sina kunders filmer sönderhackade och i dålig kvalitet för att ISPerna ger netflixkunderna filmströmmar företräde i tuberna på nätet.

Det kommer göra att nya innovativa tjänster inte får någon chans att sälja sina tjänster till kunderna när de gamla hindrar dem att kunna ge lika hög kvalitet som de gamla etablerade tjänsterna som bundit upp leveratörerna och fått en taxi-fil för sin trafik.

Redan idag finns det aktörer som prioriterar trafiken så ’fel’ aktörers data censureras – utan att kunderna ens vet om eller orkar bry sig. Kunderna är oftast bara så glada att de nu får möjligheten att de inte inser att de samtidigt stänger in sig från att få nya framtida tjänster på nätet – och på lång sikt skapas ett sämre internet.

Skall vi verkligen ha det på detta sättet ? Lagstifta om nätneutralitet nu.

PS Nils Agnesson deltog på seminariet där frågan diskuterades och skriver om det.


Socialdemokraterna vill nätföretagen skall övervaka oss

Noterar att socialdemokraterna gör utspel om hur företagen skall få kartlägga användarna på Internet. Givet hur det röstade i debatten om FRA och datalagringsdirektivet där de förordande stor övervakning av vanliga hederliga medborgare i Sverige så kan man bara anta att de vill att detsamma skall gälla för internetföretagen – de skall få övervaka oss vanliga medborgare som om vi vore simpla brottslingar.

Socialdemokraterna vill reglera nätföretagen – Computer Sweden.


Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se

Nu har de godkänt datalagringsdirektivets införande i svensk lagstiftning genom att godkänna regeringens föreskrifter om hur lagen skall genomföras:

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan godkände riksdagen nu regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ansåg inte att den har samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför tog man bort kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna.

viaSkyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se.


Lägg ner mobiltelefonin

Tog tidigare upp det faktum att kostnaden för mobiltelefoni är skyhögt högre än kostnaden man betalar för mobilt internet. Det har gjort att många använder sin mobila internet för att ringa telefonsamtal.

Teleoperatörer vill blockera Skype – DN.SE – för de anser att den tar av deras vinster.

De har helt rätt men problemet är inte Skype. Problemet är teloperatörerna och deras i mitt tycke felaktiga prissättning på sina tjänster. Jag anser att Sverige bör bli först i världen med att lägga ner mobiltelefonin.

I stället för att allokera frekvenser för mobiltelefoni så bör allting i stället gå mot att vi satsar på enbart mobilt Internet. Via mobilt Internet så kan man sedan ringa till varandra.

I stället för att se Internet som en tilläggstjänst till telefoni så bör vi få operatörer som ser sig som säljare av mobilt Internet. De kan även sälja IP-telefoni som en tilläggstjänst – om de vill det.

Det är först då som vi kommer få en rättvis kostnad för telefonitjänsterna. En kostnad som ligger långt under vad kostnaden för att ringa telefonsamtalen idag ligger på.

Att kostnaden är för hög för mobilsamtalen är pga politiska beslut att sälja frekvenserna till högsbjudande vilket höjde kostnaden för alla användare men även genom att PTS inte har varit tillräckligt aggressiv att kräva lägre kostnaden för transittrafik och roamingavgifter för telefonisamtalen.

Lägg ner mobiltelefoni. Satsa i stället till 100% på mobilt Internet. För kunderna så kan detta fungera likadant som idag – skillnaden blir att man användersig av en mobil applikation för att ringa i stället för att det är inbyggd i sin bärbara handdator. Tillverkarna av monbiltelefonier kan då välja att sluta tillverka mobiler och i stället tillverka läsplattor. I en sådan framtid får de byta namn på iPhone till iPad mini.


Sanningen om varför Telia försöker stoppa Skype

Läser debattartikeln Så försöker Telia stoppa Skype « Christian Engström, Pirate MEP och inser att det Telia gör beror på att man prissatt sina tjänster helt fel. Man har prissatt dem efter hur mycket man kan ta ut från marknaden i stället för att prissätta dem efter hur mycket de kostar.

Låt oss titta på kostnaden för mobiltelefon och jämför med kostnaden för mobilt Internet.

Ett röstsamtal via GSM kostar 0.69kr/min. Man får prata ca 19 min för att förbruka 1 MB data. Omvandlar man det så landar datakostnaden på ca 12,70/MB.

För mobilt Internet betalat man då 169 kr för 15GB per månad. Eller 1.1 öre per MB.

Ett skypesamtal blir ungefär 5 gånger så mycket data (ca 4 minuter för 1MB data) och kostar med ett vanligt mobilt bredband ca 5 öre. För 100 min betalar man då 1.2kr.

Kostnaden via vanlig mobiltelefoni för 100 min telefoni blir då 69 kr och kostnaden för data är 12.70kr/MB.

Kostnaden via mobilt internet blir då för 100 min telefoni 1.2kr och kostnaden för data är 0.01kr/MB.

Ingen skulle ha köpt mobilt Internetaccess om den prissattes på samma sätt som telefonsamtal för ingen hade varit beredd att betala 19 000 kr för 15GB Internet per månad. Det är uppenbart att telekombolagen använder den som ett lockpris för att få kunderna att ringa via deras telefoner. Kostnaden för mobilt Internet är idag klart lägre än för telefonsamtal och beror på att konkurrensen inom mobilt telefoni uppenbarligen inte är tillräckligt stort för att man skall få ett rimligt kostnad till kund.


MPs kluvna tunga

Karl Sigfrid: MP borde inte få kalla sig liberaler – Debatt – Expressen.se.

Jag har tidigare tagit upp fallet med Miljöpartiets EU parlementsledamot Lövin som i valet förde fram Miljöpartiets linje om att att tillåta fri fildelning. För att när hon väl var invald valde och föra en helt annan linje.

Nu visar det sig att även Miljöpartiet här i Sverige har farit med osanning till väljarna i deras syn på hur Internet skall vara. Nu vill de liksom upphovsrättsindustrin tvinga Internetleverantörerna att övervaka nätet för att skydda sina ekonomisk intressen.

Med ena biten av den kluvna tunga vill Miljöpartiet övervaka och kontrollera Internet med de med den andra delen av sin kluvna tunga säger sig vilja verka för fri fildelning. Antingen är man konsekvent och låter Internetleverantörerna vara överförare av information med klara regler att de inte får avlyssna och övervaka sina kunder eller så är man för det – det finns ingen mittenlinje som säger att endast för detta lilla brottet så gör vi ett undantag. Så fungerar det inte för om man söker på en sorts av brott så är det inte alls enkelt och bara avgränsa sökandet till detta utan man måste då skanna av hela trafiken i nätet och klassificera den. Det gör att man lätt kan utöka detta sökande till alla andra typer av brott som någon finner vara farligt.

Nej det enda rätta är att finna andra sätt att bekämpa brottslighet på Internet och det är inte alls omöjligt att göra det. Att då som Miljöpartiet säga att det är frivilligt innebär ofta att det senare kommer bli tvingande.

Nej, Miljöpartiet visar gång på gång att de inte går att lita på i Internetrelaterade frågor för även om de har en bra politik så kommer de sälja ut den första gången som de ser chansen att få igenom en mera viktig fråga för dem. Då säljer Miljöpartiet ut friheten på nätet.


”Internet största hotet mot extrema rörelser”

Torbjörn Wester ledamot i Piratpartiet styrelse skriver i en debattartikel på SVD opinion om hur Internet är det största hotet mot extrema rörelser.

Genom Internet så kan människor få tag på andra åsikter vilket då gör att många i extrema rörelser kan utsättas för nya tankar och synpunkter. Tack vare Internet så kan man vara anonym och få möjlighet att diskutera med andra människor som då kan ge folk en annan syn på hur världen är funtad.

Han avslutar med att vi behöver mer demokrati, mer öppenhet, mer yttrandefrihet dvs mer frihet för att stoppa extremisterna.


BT måste blockera en motorväg

”Genom att åka på essingeleden så kommer man vidare till malmskillnadsgatan. Ni måste stoppa folk att åka den vägen för att stoppa prostitutionen på malmskillnadsgatan. ”

Tänk om det fanns en domstol som tvingade vägverket att stoppa biltrafiken på en väg för att några av dem som åker den är på väg att plocka upp en prostituerad på malmskillnadsgatan ? Skulle det vara ett korrekt förfarande ?

I England så har BT (British Telecom) blivit beordrad att stoppa länkar till Newzbin 2 webbplats. Det är ungefär som att stoppa trafiken på en motorled.

Kanske är dags att se över vad domstolarna kan döma ut ?


EU: Övervakningslagen datalagringsdirektivet är dåligt

När EU stiftar ett direktiv så kommer det automatisk med att man skall granska genomförandet av lagen i EU-länderna efter en viss period har gått för att se hur det hela har kommit att införas i EU-länderna.
EU flaggan
Nu har turen kommit till övervakningslagen datalagringsdirektivet och den presenterades idag av svenska Cecilia Malmström. När omröstningen för att införa lagen gjorde förra månaden så var det många av oss som ville att man skulle vänta med övervakningslagen till efter att denna utvärdningen presenterades – men uppenbarligen så ville inte många i riksdagen det. De tvingade igenom en omröstning där en minoritet lyckades få lagen bordlagd i ett år.

Förslaget fick kritik på flera punkter och det beror på att själva implementeringen blivit väldigt spretig och lagarna skiljer sig väldigt åt mellan EU-länderna. Ett utslag av att direktivet varit dåligt skrivet med många öppningar som gjort det möjligt för EU-länderna att införa det på många olika sätt. Målet för EU direktiv är att genomföra en samordning mellan de olika länderna lagstiftning på direktivets område. I praktiken så har väldigt liten samordning mellan EU-länderna genomförts.

All vi som kritiserat övervakningslagen skapad från datalagringsdirektivet har visat sig fått rätt i att det inte givit några bevis på att det lett till någonting. Malmström kunde i utfrågning när lagen presenterades av EU inte säga att lagen på något sätt lett till minskat antal brott begåtts i EU utan hade bara anekdotiska bevis för lagens förträfflighet – detta måste ses som en klart misslyckande för lagen.

Malmström har nu fått i uppgift att hantera städandet av lagen men tyvärr så förväntar jag mig inte att man kommer göra något mer än skenbara integritetsökningar av direktivet. Det trista är att Malmström verkar vara en riktig kappvändare – när hon satt i EU parlamentet så var hon kraftigt emot direktivet men nu verkar hon göra allt för att prata upp det.

Trots att det finns möjlighet för EU kommissionen att vänta så tänker Cecilia Malmström initiera att starta upp att tvinga Sverige betala böter för att vi inte implementerar lagen. Det verkar som det görs av inrikespolitiska skäl för att tvinga den svenska riksdagen att rösta igenom den hårt kritiserade övervakningslagen när den kommer upp till omröstning om ett år i stället för att vänta tills den nya versionen kommer från EU. Främst för att då integritetskränkarna i riksdagen skall använda böterna för inrikespolitiska poänger mot de som fått övervakningslagen bordlagd i ett år.

Det stora problemet med övervakningslagen på datalagringsdirektivet är att lagen föreskriver att man rättsvidrigt utan brottsmisstanke föreskriver en överdriven massövervakning av alla svenskar för att eventuellt ha nytta av det i någon enstaka brottsutredning.

Varför kan man inte ändra direktivet och säga att det krävs en riktig och stark brottsmisstanke om ett grovt brott för att få initiera övervakningen ?