Brakförlust för Nokia

Android mobile phoneAktien backar efter ny brakförlust för Nokia – DN.SE. Har tidigare skrivit om Nokias dåliga hantering av sitt operativsystem Meego och dess ras på mobilmarknaden.

För att överleva så tänker sig Nokia att sälja ut sitt huvudkontor. Men kan förstå Nokia med en förlust på 576 miljoner euro på ett kvartal så behöver bolaget se över sina kostnader. Huvuddelen av förlusterna skylls på engångsposter.

Försäljningen har rasat med 19% jämfört med samma kvartal förra året och med 63 % sedan samma kvartal förra året i antalet sålda smartphones. Nokia har gått dåligt sedan bolaget bestämde sig för att satsa på Windows Phone och hoppa från den brinnande plattformen som var Symbian. Frågan jag ställer mig är om inte Nokia borde satsat på Android i stället för då hade Nokia förmodligen tagit en stor del av Androidmarknaden med sitt erkänt goda rykte på mobilmarknaden. I stället har satsningen på obeprövade Windows Phone fått bolaget att gå kraftig kräftgång.


Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se

Nu har de godkänt datalagringsdirektivets införande i svensk lagstiftning genom att godkänna regeringens föreskrifter om hur lagen skall genomföras:

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan godkände riksdagen nu regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ansåg inte att den har samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför tog man bort kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna.

viaSkyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se.


Nokiaaktien rasar

Det här är en saga som fortsätter jag har sedan ett tag skrivit en del om Nokia och deras val att satsa på Microsoft Windows Phone i stället för Linuxbaserade Android eller sitt egna Linuxbaserade mobil-OS de använde i succén N900. Det har inte visat sig vara bra lösning och Nokia har snabbt tappat marknadsandelar på smartphonesområdet.

För att överleva måste Nokia minska kostnaderna med 27 miljarder kr på årsbasis inom mobiltelefinisidan och t’mler sig skära bort 10 000 tjänster globalt. Resultat: Nokia skär ner – aktien rasar | Teknik och telekom | SvD.

Det här är inget ovanligt att företag som gör felsteg inom konsumenelektronikbranchen plötsligt går dåligt då bolaget är i stor otakt med konsumenterna. För här gäller det att leverera det kunderna vill ha eller så köper de inte ens produkter. Det kan gå väldigt fort för ett varumärke att förlora sin glans om man inte är i takt med marknaden.

Nu är Nokia en jätte inom telekombranchen och bolaget har fortfarande stor marknadsandel så det finns fortfarande många möjligheter för företaget att vända situationen.


Nej till Acta i EU

Acta-avtalet röstades ner – DN.SE. Tre av EU-parlamentets utskott röstade nej till ACTA-avtalet och rekommenderade EU-parlamentet att rösta nej till det.

Omröstningen blev jämnare än väntat då liberala gruppen dit folkpartiet och centern tillhör sägs ha ändrat sig i sista minuten och röstade ja till avtalet.

Det var Amelia Andersdotter Piratpartiet/De gröna som berett frågan för industriutskottet.

Andra: Christian Engström och ACTA-bloggen


Oracle förlorade stort mot Google gällande Android

I det pågående målet i USA där Oracle stämde Google för upphovsrättsintrång och patentintrång så förlorade Oracle stort igår. Målet är delat i tre delar och första fasen är upphovsrättsbiten där Oracle fick ett stort nej från juryn. Juryn sade dock att 9 raderna kod av miljoner är ett upphovsrättsintrång – men det kommer inte leda till några skadestånd alls. När det gäller APIerna så ansågs de vara kopierade men den kunde inte enas om det skulle anses vara fair use. Dock så är det redan tidigare klartlagt att domaren givet att Googles API ansågs vara kopierade skulle ta ett beslut gällande APIerna.

Det finns nämligen en viktig fråga kvar och det är om man kan skydda APIer enligt upphovsrätten. Den traditionella åsikten till den frågan har alltid varit nej inom programvaruindustrin och nyligen kom det från EU-domstolen ett domstolsutslag som sade detsamma; API-er kan man inte upphovsrättsskydda. I USA-målet så kommer domaren att själv ta beslut i frågan men vi kan förvänta oss ett nej där med. Får vi inte nej så kommer det få oerhörda konsekvenser för programvaruindustrin i USA där i teorin alla programutvecklingsföretag kan stämmas för upphovsrättsintrång.

Upphovsrättsbiten var den stora delar av skadeståndet. Oracle förväntade sig 1 miljard dollar i skadestånd när de stämde Goolge. Via domstolens förfäktning där de via inlagor till domstolen kommit med påpekanden så hade det skadeståndets högsta värde redan kraftigt sänkts. Givet att domaren väljer och förklara API som inte upphovsrättskyddbara i enlighet med lagen så kommer Oracle inte få något skadestånd alls för upphovsrättsbiten. För patenten så är idag det totala möjliga skadeståndet på någon miljon dollar så den biten är relativt ointressant i det stora hela för Google. Google vann den viktiga striden om upphovsrätten.

Domaren har gjort ett misstag genom att inte från början avgöra om APIer skall anses skyddbara av upphovsrätten eller ej. Jag tror han hoppades att juryn skulle säga nej så han slapp ta beslut i den frågan. Men då den är väldigt avgörande för målet – för hela Oracles argumentation ligger i just detta – så kan man säga att domaren borde ha avgjort detta tidigare. Hade man gjort det under undersökningsfasen så hade detta fall varit över då det beslutet tagits då det inte funnits mycket kvar av målet när väl ett sådant beslut fattats. Men genom att skjuta upp det beslutet så fick Oracle i alla fall sin dag i rätten.

Nu har dock det visat sig som varit rätt synligt tidigare. Oracle är inte någon vän av fri och öppen programvara. Oracles syn på hur upphovsrätten borde fungera är skrämmande och ett hot mot fri och öppen programvara. Det har nog att göra med att Oracle liksom många andra företag som lever på att sälja stängd och sluten programvara inte gillar trenden att allt mer programvara är fri och öppen och att vi är på väg att ta över jorden.


Nokia går inte bra

Därför vinstvarnar Nokia – NyTeknik – förtäljer inte hela historien. Den får man om man jämför Lumiamodellerna med iPhone eller Android. Android är idag störst och säljer ungefär lika många sådana telefoner på två dagar som Nokia säljer Lumiatelefoner under 3 månader.

Nokia missade Androidtåget och förfördes i stället av Microsofts lockande rop. Något som inte gjort företaget rikt. Idag går Nokia med förlust på mobiltelefoner och inget tyder på att den trenden vänds utan Nokia fortsätter att tappa marknadsandelar i den hårda konkurrens som gäller på mobilmarknaden.

Det faktum att Lumialurarna drabbats av ett beklagligt mjukvarufel gör det hela inte bättre.

PS Efter vinstvarningen så tappade Nokia 20 miljarder i börsvärde.


Lägg ner mobiltelefonin

Tog tidigare upp det faktum att kostnaden för mobiltelefoni är skyhögt högre än kostnaden man betalar för mobilt internet. Det har gjort att många använder sin mobila internet för att ringa telefonsamtal.

Teleoperatörer vill blockera Skype – DN.SE – för de anser att den tar av deras vinster.

De har helt rätt men problemet är inte Skype. Problemet är teloperatörerna och deras i mitt tycke felaktiga prissättning på sina tjänster. Jag anser att Sverige bör bli först i världen med att lägga ner mobiltelefonin.

I stället för att allokera frekvenser för mobiltelefoni så bör allting i stället gå mot att vi satsar på enbart mobilt Internet. Via mobilt Internet så kan man sedan ringa till varandra.

I stället för att se Internet som en tilläggstjänst till telefoni så bör vi få operatörer som ser sig som säljare av mobilt Internet. De kan även sälja IP-telefoni som en tilläggstjänst – om de vill det.

Det är först då som vi kommer få en rättvis kostnad för telefonitjänsterna. En kostnad som ligger långt under vad kostnaden för att ringa telefonsamtalen idag ligger på.

Att kostnaden är för hög för mobilsamtalen är pga politiska beslut att sälja frekvenserna till högsbjudande vilket höjde kostnaden för alla användare men även genom att PTS inte har varit tillräckligt aggressiv att kräva lägre kostnaden för transittrafik och roamingavgifter för telefonisamtalen.

Lägg ner mobiltelefoni. Satsa i stället till 100% på mobilt Internet. För kunderna så kan detta fungera likadant som idag – skillnaden blir att man användersig av en mobil applikation för att ringa i stället för att det är inbyggd i sin bärbara handdator. Tillverkarna av monbiltelefonier kan då välja att sluta tillverka mobiler och i stället tillverka läsplattor. I en sådan framtid får de byta namn på iPhone till iPad mini.


Ge Datainspektionen ansvar för integritetsfrågorna

I dagens tidningar kan man ta del av den kritik som Datainspektionen ger mot regeringens förslag om att låta polisen ta del av FRA-spaningarna på nätet. Datainspektionen anser att det inte är klarlagt att rikspolisen har behov av att få del av spaningarna enligt FRA-lagen.

Idag är integritetfrågorna delade på många myndigheter. PTS har hand om kak-lagen. Konsumentverket har hand om SPAM-lagen och datainspektionen har hand om personuppgiftslagen. Jag anser att det blir svårt för så många olika myndigheter att ha hand om integritetfrågor och att alla kan inte vara lika duktiga på dem. Jag skulle därför gärna se att man då inför en övergripande ansvar för dessa frågorna till datainspektionen.

Sedan har vi även MSB som har ett övergripande säkerhetsansvar utifrån Sverige militära behov och Finansinspektionen som övervakar bankerna som idag är på väg att bli IT-företag där det mesta av aktiviteterna sker via nätet. Till det så har då FRA ansvaret för signalspaning och polisen skall beivra brott på nätet.

Sverige IT behov sköts av en mängd olika myndigheter och det finns idag ingen med samlat IT-ansvar. Jo det finns en person med det ansvaret. Sverige IT-minister Anna-Karin Hatt. Men hon är ingen IT-expert utan en politiker.

Vi har tyvärr på senare tid sett hur man från riksdagens sida kommit med en mängd lagar som innebär massövervakning av alla i Sverige och även de vars trafik bara korsar Sveriges gränser. Datalagringsdirektivet som sköts upp på ett år kommer den 21 mars att röstas igenom i riksdagen med mening att börja gälla redan 1 maj.

Vi i Piratpartiet ogillar skarp den utveckling som sker inom IT-området och vart det leder i slutändan. Det vore därför – enligt mig – bättre om alla frågor gällande personlig integritet på Internet samlades inom en myndighet så att man får ett helhetssyn i frågorna.


Sanningen om varför Telia försöker stoppa Skype

Läser debattartikeln Så försöker Telia stoppa Skype « Christian Engström, Pirate MEP och inser att det Telia gör beror på att man prissatt sina tjänster helt fel. Man har prissatt dem efter hur mycket man kan ta ut från marknaden i stället för att prissätta dem efter hur mycket de kostar.

Låt oss titta på kostnaden för mobiltelefon och jämför med kostnaden för mobilt Internet.

Ett röstsamtal via GSM kostar 0.69kr/min. Man får prata ca 19 min för att förbruka 1 MB data. Omvandlar man det så landar datakostnaden på ca 12,70/MB.

För mobilt Internet betalat man då 169 kr för 15GB per månad. Eller 1.1 öre per MB.

Ett skypesamtal blir ungefär 5 gånger så mycket data (ca 4 minuter för 1MB data) och kostar med ett vanligt mobilt bredband ca 5 öre. För 100 min betalar man då 1.2kr.

Kostnaden via vanlig mobiltelefoni för 100 min telefoni blir då 69 kr och kostnaden för data är 12.70kr/MB.

Kostnaden via mobilt internet blir då för 100 min telefoni 1.2kr och kostnaden för data är 0.01kr/MB.

Ingen skulle ha köpt mobilt Internetaccess om den prissattes på samma sätt som telefonsamtal för ingen hade varit beredd att betala 19 000 kr för 15GB Internet per månad. Det är uppenbart att telekombolagen använder den som ett lockpris för att få kunderna att ringa via deras telefoner. Kostnaden för mobilt Internet är idag klart lägre än för telefonsamtal och beror på att konkurrensen inom mobilt telefoni uppenbarligen inte är tillräckligt stort för att man skall få ett rimligt kostnad till kund.


#fail

Ytterligare 4 000 får lämna Nokia | Näringsliv | SvD.

4000 får lämna Nokia – DN.SE.

Nokia hade egna operativsystem men i stället för att fortsätta med succén med N9 så valde de i stället att satsa på Microsoft och använda deras mobila operativsystem. #fail

Systemfel bakom Ringhalsbrand | Inrikes | SvD.

Nu visar det sig att de höga elpriserna vi i Sverige får uppleva beror på att man på Ringhals inte har ordentliga instruktioner och korrekt ordergivning vilket orsakade branden och kostnader i storleksordningen 2 miljarder för Ringhals och otaliga miljarder för Sveriges el-konsumenter. #fail

EU-skatt är ingen mirakelmedicin | Brännpunkt | SvD.

EU kommissionen skrev debattartikel i SvD och försökte påstå att det var myter som gjorde att svenskarna var negativa till en Tobin-skatt. Om de hade varit lite mera uppmärksamma så hade det kanske noterat att vi i Sverige redan haft en Tobin-skatt – finansvalpskatten – som lagts ner pga att den inte fungerade bra. Hade man från EU kommissionen inte varit eld och lågor för skatten – för att den innebär för första gången att EU får rätt att ta ut skatt – så hade man kanske inte varit så ignorant eller kanske dum att man trodde att svensk folket skulle gå på deras blå dunster ? #fail

Björklunds ordningsiver har gått för långt | SvD.

Björklunds tyckande att skolor som satsar på läsplattor gör fel får här svar på tal i en ord och inga visor debattartikel där man avslöjar det som länge varit en känd hemlighet att Björklunds ordningsiver har sin grund i en gammaldags skolsyn. #fail

Grekiskt möte uppskjutet igen | Näringsliv | SvD.

Grekisk konkurs rycker närmare – DN.SE.

Grekland har just nu mycket svårt att acceptera det ultimatum som EU ställer. Partiledarna i Grekland kan inte ens komma överens när de skall mötas och diskutera frågan. Ett tydligt tecken på att chansen att man kommer acceptera ultimatumet är liten. #fail

Johan Schück: Pakten ger inte mycket skydd – DN.SE.

Johan Schück tar upp den nya europakten för stabilitet och visar på hur den går fel. I stället för att försöka stoppa de grundläggande problemen så väljer man att införa sanktioner mot symtomen och inte sjukdommen. #fail

Borg: Sänk boräntan – annars höjs skatten | Näringsliv | SvD.

Bankerna har idag höga marginalen och genom den låga konkurrensen på bankmarknaden så finns det ingen marknadspress att rätta till detta utan bostadsägarna tvingas betala överpriser för räntorna på bostadslånen. Nu har politikerna valt att sälja ut de statligt ägda bankerna. Hade man i stället använd dem för att konkurrera på marknaden så hade man på marknadsmässig väg kunnat minska bankernas marginaler. Nu tvingas Anders Borg skälla på dem i pressen – det är ett systemfel om han hela tiden måste slåss mot de mäktiga bankerna. #fail

”I princip blir det ingen förtjänst alls” | Näringsliv | SvD.

Statsminister har egentligen rätt. Vi lever längre och borde därmed egentligen kunna jobba längre innan vi tar pension. Men sättet som statsminister presenterade det hela föll inte i god jord och han fick många kritiker mot ett reform som Sverige måste genomför för att klara oss. #fail

Dead By April-låt spelad för tidigt – DN.SE.

även för melodifestivalen som då skall vara ett nöje och göra folk glada så har det varit stor uppmärksamhet genom att musikerna varit så glada över att kunna sälja sin musik att de redan släppt ut den trots att den fortfarande är med i tävlingen och kan vinna och därför bara får spela i melodifestivalsammanhang. #fail