Piratpartiet får 3.9% inför EU-valet

I den senaste opinionsundersökningen värd att tala om fick Piratpartiet 3.1% nu kommer en ny värd att tala om och denna ger Piratpartiet hela 3.9%. En uppgång med 0.8% sedan förra bra undersökningen.

Opinionsundersökningar kan antingen vara bra gjorda eller så dåligt gjorda. Gör man en opinionsundersökning för EU valet och så använder metoderna för riksdagsvalet för att då få fram korrekta siffror så blir det fel. Denna ser dock ut att vara bättre och har många som svarar hur de tänker sig rösta i valet:

Det innebär att Piratpartiet med sina 3,9 procent ligger mycket nära att få behålla ett av dagens två mandat i valet om en dryg vecka, visar en mätning som opinioninstitutet Novus gjort för Ekots räkning. Detta trots att det varit ganska tyst om partiet sedan valet 2009.

via Piratpartiet är ännu inte körda i EU-valet – EU-parlamentsvalet 2014 – Val 2014 | Sveriges Radio.

Detta är väldigt lovande. För än har inte Christian Engström grillats i TVs toppkandidaterna (sker den 20 maj) och inte heller varit med i slutdebatten inför EU valet. Det finns statistik som visar att ett parti med momentum kan vinna flera väljarna på valdagen då ca 10% av väljarna väljer först på valdagen vilket parti de skall rösta på.

Det är nu 9 dagar kvar till valdagen så det finns tid för Piratpartiet att inte bara få ett mandat utan att till och med kunna få två mandat i EU valet. Det faktum att det kan gå vägen för Piratpartiet och få behålla vår plats inför EU-valet är mycket rolig läsning och visar att Piratpartiets valrörelse är på rätt väg.

Dock är vi fortfarande under 4% spärren och partiet måste över den för att få ett mandat. Men det ser bra ut inför fortsättningen av valkampanjen och nu gäller det och pressa på och jobba hårt de sista dagarna så partiet lyckas behålla våra två platser i EU-parlamentet.

Just nu ligger momentum hos Piratpartiet. Låt oss se till att åter erövra EU parlamentet och skapa ett bra momentum inför höstens val.

PS En sak ingen tagit upp är att Miljöpartiet med 14.9% är bara 1.4% efter Moderaterna som bara får 16.3% i opinionsundersökingen inför EU-valet. Vattenfallaffären spökar och verkar slå hårt mot både Centern som bara får 3.2% och verkar åka ut och Moderaterna som kan relegeras till 3de största parti och se sig omkörda av Miljöpartiet.

Andra: | Christian Engström | Ledningsbloggen | Anna Troberg
| Svenska Dagbladet |


Västeråsalliansen är döende ?

Moderaterna i Västerås vill tillsammans med de andra allianspartierna gärna ha makten i stadshuset efter höstens kommunalval, men vilken politik partiet ska föra är fortfarande något oklart.

via Moderaternas två olika vägar – P4 Västmanland | Sveriges Radio.

Tidigare har Socialdemokraterna valt att gå till val på egen hand i valet i Västerås och då utan sina samarbetspartners Miljöpartiet och Vänstern. Tillsammans styr de idag Västerås men inte alltid. De gånger som då alla tre i Sverigdemokraterna dyker upp på kommunfullmäktigemötena och röstar på alliansens förslag så styr de inte.

Det här betyder att vilka som kommer regera efter valet 2014 är ännu mer osäkert än på länge. Själv tror jag på en allians av sossarna och moderaterna om Sd går framåt starkt i valet. Den stora osäkerhetsmoment det utgör om Sd dyker upp mangrant eller ej på kommunfullmäktigemöten är nog för mycket för Västerås två stora partier att de kommer försöka samregera om så händer.

Moderaterna går nu delvis till val på sin egen politik. Dock hävdar Moderaterna att västeråsalliansen inte är död. Men luktar det och ser ut som det så är det nog det. Men skulle västeråsalliansens partier tillsammans få majoritet så kommer de nog välja att styra Västerås tillsammans. Chansen till det ser dock väldigt avlägsen idag givet opinionsundersökningarna som ger de rödgröna ett stort övertag över alliansen i riksdagsvalet.

Idag har C, Kd och Fp oppositionsråd som då fått de platserna genom att moderaterna i sin välvilja givit dem av resurser som då moderaterna vann i valet 2010. Detta kan innebära att moderaterna föredrar att få sina egna oppositionsråd och då inte stödja C, Kd och Fp oppositionsråd efter valet. Vi får se vad som händer. För moderaterna vore det kanske bra att själva kunna utse 2 oppositionsråd till som på heltid driver deras frågor ?

Givet hur det ser ut idag så ser nämligen både Kd och C att bara få 2 mandat i kommunfullmäktige och risken finns att något av partierna till och med kan åka ut.

Själv hoppas jag att vi i Piratpartiet skall göra ett bra kommunalval i höst och då komma in i Västerås kommun med 2 mandat. Vi får se hur bra det går i valet. Piratpartiet kommer behöva över 1000 röster i en av Västerås två valkretsarna för att ta minst ett mandat. Får vi även över 1000 i den andra så får PP två mandat. Det kan då jämföras med att Kd och C fick ca 3500 röster i valet 2010.


Piratpartiet på rätt väg i EU valet, ökar i opinionen

I februari kom Sifo med den första EU valsundersökningen som då gav Piratpartiet bara 1.5% av rösterna i EU valet.

Idag kom en ny EU valsundersökning som säger att Piratpartiet har ökat med hälften sedan sist och nu når 2.2% av väljarna. En ökning till 146% av den senaste Sifo-undersökningen. Piratpartiet befinner sig i en uppåtgående trend inför EU-valet 25 mars.

Vinnarna och förlorarna enligt Sifo sedan senaste opinionsmätningen -inom parentes förändringen sedan sifo-undersökningen i februari:

Vinnarna
MP 16.1 (+3,9)
FI 3.2 (+3.0)
PP 2.2 (+0.7)
JL 0.3 (+0.3)

Förlorarna:

V 5.8 (-3.0)
Sd 4.1 (-2.3)
Fp 8.1 (-1.6)
S 31.2 (-1.1)
Kd 3.7 (-0.2)
M 21.7 (-0.1)
C 3.6 (-0.1)

Det är väldigt uppenbart att Fi har tagit sina röster från V och att det är förmodligen vänsterpartiets kvinnor som till stor del röstar på FI pga Gudrun Shyman. När jag under valrörelsen mött de som tänkt sig rösta på FI så är det ofta unga kvinnor som då stolt visar upp ett rosa FI-märke.

Notera att även i riksdagsvalet så är Sds stjärna dalande och de har i senaste opinionsundersökningarna varit nere på 8% och under det – endast i självrekryterande webbundersökningar så har Sd fortsatt höga siffror. I EU valet så är många från Sd väldigt EU kritiska så det är många bland Sd väljare som då inte tänker sig rösta i EU valet pga detta.


Bara tråkigheter ?

USA:s BNP sämre än väntat. Förväntat var endast 0,1% första kvartalet mot förvändande 1,2%

De låga skillnaderna i ränta mellan högriskräntor och säkra räntor tyder på att det finns för mycket pengar i omlopp som inte hittar någon avkastning så de satsas på för riksfyllda projekt vilket gör att en
bankchef varnar för finanskris.

Bottennotering för Alliansen. 36.6% mot 52.5% för de rödgröna talar sitt tydliga språk. Med då Kd på 3.0, C på 3.6 och Fp på 5.4 % så finns det risk för att siffran bli ännu lägre då två av partierna har svårigheter att ens stanna kvar i riksdagen.


Det kommer gå bra för Piratpartiet i valet

Ulf Bjereld är bekymrad över Piratpartiet och dess chanser i EU valet:

Flera av Piratpartiets frågor har således haft stor uppmärksamhet och opinionutvecklingen har gått på rätt håll utifrån Piratpartiets perspektiv. Men denna opinion är inte mobiliserad.

via Ulf Bjereld: Hur skall det gå för Piratpartiet?.

För inte så länge sedan hade Unibet med Piratpartiet i sin valtips. De gav då 8 ggr pengarna. Nu är alternativet borttaget. Har Unibet fått kalla fötter ?

De hade även med Feministiskt initiativ till 25 ggr pengarna men plockade bort även dem. Har Unibet fått kalla fötter där med ?

Väljarna har talat genom att satsa så mycket pengar på Piratpartiet att Unibet tvingats ta bort dem som spelbara.

Hur kommer det då gå ? Jo valresultatet blir enligt följande med partierna i storleksordning:

S 6 platser
M 4
Mp 3
V 2
PP 2
FP 1
Sd 1
C 1
FI 0
Kd 0
JL 0

Noteringar
S kommer gå framåt lite – tillräckligt för att få sex mandat
M kommer stå och stampa sedan förra valet
Mp kommer öka med 1 mandat från 2 till 3
V kommer öka till 2 mandat
PP kommer behålla sina 2 mandat genom att det tar minst 1 röst mer än Fp.
FP förlorar 2 mandat och blir valets stora förlorare då EUs dåliga ekonomi tynger EU drömmen
Sd får bara 1 mandat men är glada för det
C får behålla sitt mandat men med mindre marginal än förra gången
FI kommer göra ett överaskande bra val men missa på målsnöret och precis hamna under 4%-spärren
Kd halkar ut och förlorar sitt mandat – utan Alf Svensson så har det ingen chans.
JL kommer få kanske 1 % men inte mer än så.


Aftonbladets valkompass visar fel svar för Piratpartiet

Piratpartiets loggaAftonbladet har tagit fram en valkompass inför EU valet. Tyvärr är den rätt tokig då den visar fel på flera av Piratpartiets frågor.

 

1) Sverige bör införa Euron som valuta

Partiets svar: Håller inte alls med

RÄTT

2) Nedladdning av upphovsrättsskyddat material från internet bör vara tillåtet för eget bruk

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

3) Öka den ekologiska matproduktionen, även om det innebär högre matpriser

Partiets svar: Varken eller

RÄTT

4) Islam är ett hot mot svenska värden

Partiets svar: Håller inte alls med

RÄTT

5) Ett enskilt medlemsland bör kunna blockera viktiga beslut i EU, även om alla andra medlemsländer är överens

Partiets svar: Tenderar att inte hålla med

RÄTT

6) Det är bra om fler länder kommer med i EU

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

7) På det stora hela har EU-medlemskapet varit negativt för Sverige

Ditt svar: Håller inte alls med Partiets svar: Varken eller

FEL Läser man mera info så står det klart att Piratpartiet anser att EU har varit problematiskt och vi var emot Lissabonfördraget i valet 2009 samt är kraftigt kritisk mot hur EU styrs och de kraftigt integritetskränkande lagstiftning som kommit därifrån. Piratpartiet vill ha ett helt nytt EU fördrag.

KORREKT   Tenderar att hålla med

8) Samkönade par ska ges lika rättigheter till adoption som heterosexuella par

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

9) Inför könskvotering till styrelserna i större företag

Partiets svar: Tenderar att inte hålla med

FEL  Piratpartiet har tagit en generellt ställningstagande mot könskvotering. Detta gäller då även för styrelser. Detta då det var negativt för kvinnor i partiet då partiet kvotera .

KORREKT Håller inte alls med

10) Öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som bara kan användas av pappan

Partiets svar: Varken eller

FEL Piratpartiet har tagit upp frågan till omröstning internt och valde då att säga nej till förslagen att utöka antalet dagar.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

11) Fri marknadskonkurrens får sjukvården att fungera bättre

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet är för individens frihet och därmed även rätten att själv välja vårdinrättning. Den ses så självklart att partiet känner inte behov att explicit markera att man är för fri marknadskonkurrens på just sjukvårdsområdet.

KORREKT  Håller med fullständigt

12) Skatten för höginkomsttagare bör höjas

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet har ställningstaganden om utökade kostnader för staten  genom att efterlysa ett generellt grundskydd samt glasögon till barn – dessa är inte finansierade. Därmed har man egentligen implicit sagt att skatten skall höjas.

KORREKT Tenderar att hålla med

13) Den europeiska integrationen har gått för långt, en del makt skall ges tillbaka till medlemsstaterna

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet vill stoppa bankunionen och vill inte införa Euron i Sverige samt kräver ett helt nytt EU fördrag som alla EU ländernas medborgare skall godkänna.

KORREKT Tenderar att hålla med

14) EU bör ges egen beskattningsrätt

Partiets svar: Håller inte alls med

KORREKT

15) Kärnkraften bör avvecklas i Sverige

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet vill ha billig el och kommer då bygga den som är billigast men samtidigt måste den vara hållbar. Ett nja som säger att Sverige skall behålla dagens kärnkraft så länge den fungerar och så byter man ut den mot det energislag som är bäst när existerande verk läggs ner. Piratpartiet väljer att inte säga att viss teknik måste/får inte användas utan säger i stället att välj det bästa givet den situation och behov som finns.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

16) Det är viktigt att skydda människor mot övervakning på internet, även om det hindrar brottsbekämpning

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT Partiet anser mänskliga rättigheter är viktiga.

17) Vinstuttag från friskolor bör kraftigt begränsas

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet är för individens frihet och därmed rätten att själv välja skola. Det är upp till eleverna att själva välja om de vill gå i en vinstdrivande skola.

KORREKT Håller inte alls med

18) Skattesänkningar stimulerar till arbete och företagsamhet

Partiets svar: Varken eller

FEL Piratpartiet hyllar det frivilliga arbetet.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

19) EU ska ha en gemensam utrikespolitik, även om det begränsar Sveriges möjligheter att agera självständigt i utrikespolitiken

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet var emot införandet av Lissabonfördraget.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

20) EU bör införa ekonomiska sanktioner mot Ryssland, även om det riskerar gasleveranser till EU-länder

Partiets svar: Varken eller

FEL Frågan är dumt ställd för den verkar förutsätta att alla är för ekonomiska sanktioner mot Ryssland.

KORREKT  Tenderar att inte hålla med

21) Antalet anställda i den offentliga sektorn bör minskas

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet vill införa mer IT för offentliga sektorns verksamhet. Detta kommer då medföra färre anställda.

KORREKT Tenderar att hålla med

22) Staten bör ingripa så lite som möjligt i ekonomin

Partiets svar: Varken eller

FEL. Piratpartiet vill t.ex. inför lagstadgade amoteringar och krav på glasögon till barn så man vill då öka statens ansvar för folks ekonomi genom att ersätta sjuk/arbetslöshets försäkringarna med en gemensam ersättning.

KORREKT  Tenderar att inte hålla med

23) Rätten för andra EU-medborgare att arbeta i Sverige bör begränsas

Partiets svar: Håller inte alls med

RÄTT

24) Mångkultur är positivt för Sverige

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

25) EU ska tillåta medlemsländerna att ha större budgetunderskott

Partiets svar: Tenderar att hålla med

FEL ”Vi vill ha en budget i balans över konjunkturcykler och motverka budgetunderskott.” Detta gäller Sverige och då även alla andra EU länderna.

KORREKT Håller inte alls med

26) EU bör omfördela resurser från rikare till fattigare regioner

Partiets svar: Tenderar att hålla med

FEL ”Piratpartiets invändningar är att den nya EU-budgeten satsar för mycket på jordbruksstöd och regionalstöd. ” http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-om-eu-budgeten-regeringen-faar-anstraenga-sig-lite-mer-innan-vi-ger-besked-838985

KORREKT Håller inte alls med

27) Det är bättre att höja skatter än att skära ned på de offentliga utgifterna

Partiets svar: Varken eller

FEL Piratpartiet vill t.ex. inför  krav på glasögon till barn så man vill då öka statens ansvar för folks ekonomi genom att ersätta sjuk/arbetslöshets försäkringarna med en gemensam ersättning.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

28) Arbetsgivare bör få göra fler undantag från ”sist in först ut”-regeln vid personalminskningar

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet har inte ens diskuterat frågan om att ändra dagens regler så finns inga tendenser på att någon vill ändra status quo.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

29) Mindre allvarliga brott bör leda till samhällstjänst istället för fängelse

Partiets svar: Tenderar att hålla med

RÄTT Släpp fildelningen fri.

30) När staten räddar en bank som har finansiella svårigheter ska staten ta över kontrollen över banken

Partiets svar: Tenderar att hålla med

RÄTT Piratpartiet vill införa både amorteringskrav och åtskiljandet av spar och investeringsbanker för att då minska behovet att staten måste ingripa öht.

Slutresultat:

RÄTT 12

FEL    18

 

Jag ger Göteborgs Universitet underkänt i sin analys av Piratpartiets politik. Det är oroväckande att de inte har så bra koll på Piratpartiets politik. Dock syns det på den typ av frågor som tas upp. Många är frågeställningar som Piratpartiet inte ens brytt som om att ta ställning till för de är egentligen så självklara om man kan partiets politik.

 

De personer som då väljer att rösta enligt Aftonbladets valkompass kommer då att rösta fel. Det vore väldigt olyckligt. Förutom fel svar så ligger Piratpartietsymbolen fel i den karta man tagit fram över hur man ligger i vänster/högerskala och hur EU positiv negativ partiet är. Partiet är definitivt mycket mer negativt till EU än vad den kartan ger sken av.

 

 


Piratpartiet får nästan 3 % i opinionsmätning inför EU valet.

Europaportalen skriver om valet:

Även Piratpartiet ser ut att tappa väljare och inte klara sig över tröskeln till EU-parlamentet. Bara knappt 3 procent skulle rösta på piraterna, jämfört med drygt 7 procent 2009.

via Europeisk höger behåller ledning inför EU-valet | europaportalen.se.

För mig är nästan 3 % ett väldigt bra resultat och betyder att Piratpartiet mycket väl kan få behålla minst 1 mandat i EU-valet bara vi ökar lite i opinionen. Varje liten röst för Piratpartiet kan bli väldigt viktig i valet.

 

Andra:  | Anna Troberg | HAX|


SKOP: Folkpartiet förlorar 2 mandat i EU valet ?

Under februari och början av mars genomförde SKOP en opinionsundersökning om EU valet. Det mest anmärkningsvärda är att Fokpartiet som fick hela 3 mandat i EU valet 2009 nu kanske bara får 1 mandat och förlorar 2 mandat:

Även Folkpartiet ser ut att vara en förlorare i EU-valet. Förra gången var det 14 procent som röstade på Folkpartiet, nu är partiet halverat bland dem som deklarerar att de skall rösta.

via Svensk Tidskrift » EU-positiva mer intresserade av att rösta.

Det hela verkar ge Mp 3 (+1) och V 2 (+1) och Fp får bara 1 mandat om jag ser det hela korrekt. Dock finns det liten chans att de får 2 mandat – piratpartiet fick 2 mandat med endast 7.13% i EU valet 2009. Men då fler mellanstora partier finns så borde de få fler mandat i stället. Dessutom så verkar det som Kd förmodligen kommer åka ur EU parlamentet. Vilket då gör att även dess ställning i riksdagen kan vara hotat om de inte får biståndsröster.

Denna ger även Piratpartiet en högre siffra då vi får hela 2 % vilket är den högst siffran för Piratpartiet på mycket länge. De tidigare siffrorna för EU-valet gav oss 1.3% och 1.5% så det är en ökning att i feb/mars få 2%.

Piratpartiet lider av att sitta i mediaskuggan i EU parlamentet men har nu visat oss mycket i media efter att undersökningen har skett. Så chansen finns att vi kan locka fler att rösta på oss i EU valet.

Valet 2009 fick ökat valdeltagande av ett enda skäl. Piratpartiet ställde upp i valet och många som inte tänkte rösta alls – valde dock att gå och rösta på Piratpartiet. Piratpartiet ökade valdeltagandet.

Kan vi i Piratpartiet få våra potentiella väljare att gå och rösta igen, så kommer vi in igen. För tittar vi på undersökningen grafik så är alltså de som kan tänka sig att rösta på PP lite högre än den andel som kan tänka sig att då rösta på oss i EU valet. Så vårt problem är att då att åter aktivera våra väljare och få dem att gå till valurnorna.

Som tur var så har vi varit duktiga att syna i mycket riksmedia genom datalagringsdirektivets förfall. Detta kan nog hålla i sig då polisen verkar vara ovillig att låta operatörerna sluta lagra data. Så det kan bli ett intressant val som handlar om integritetsfrågorna och massövervakningen.

Själv fick jag in en debattartikel i söndagens Västerås Tidning om att vi inte få valstuga och även i måndagens VLT om datalagringsdirektivet. Dock insändare så de finns inte på nätet. Men vi syns – och i takt med att EU valet börjar hetta upp så får vi chansen att synas ännu mera i media. Jag tror vi kommer in.

PS Unibet gick ut och gav 8 ggr pengarna för den som satsade på Piratpartiet. En av mina miljonärsvänner sade att han fundera på att satsa en mille på PP och sedan donera lite till partiet för att vi skulle komma in så han blev rik. Dock tror jag han sade det mest för att skämta då han ansåg att oddsen visade att PP inte har någon chans. Men, men – man vet aldrig – kanske gjorde han en dåligt val.


Låt oss stoppa Storebror!

sakpolitik_EUI vanliga fall skulle jag aldrig tänka mig att citera en långt långt stycke från en bloggkollega. Men nu gör jag det för det han skriver är så viktig att det räcker inte med en länk – övervakningsfrågorna börjar röra på sig. Integritet är viktig. Så låt oss ta tag i frågorna och skriva om, tala om, och sprida dem till alla våra bekant – hjälp till du med – sprid ordet:

FRA-lagens "förbättringar" har kastats i papperskorgen en efter en och FRA-shopen har öppnats igen.

Det har visat sig att FRA har ett hemligt samarbete med amerikanska NSA och brittiska GCHQ.

Det har visat sig att FRA ägnar sig åt cyberattacker, fast ingen vet vem som gett dem mandat att göra detta eller vilken laglig grund som finns.

Det har visat sig att FRA gång på gång bryter mot en redan mycket generösa FRA-lagen, utan några konsekvenser och utan att någon ställs till svars.

Det finns tydliga indikationer på att USA varit med och utformat FRA-lagen och andra övervakningslagar, så att de passar amerikanska NSA:s syften och behov.

Europaparlamentet har uttalat att Sverige bör se över FRA-lagen, bland annat ur ett människorättsperspektiv.

EU-domstolen har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet och slagit fast att urskiljningslös massövervakning strider mot EU:s rättighetsstadga (som är övervordnad svensk lag).

Moderaterna och socialdemokraterna har gjort upp om FRA och har inga planer på att ens reformera FRA-lagen, även om den strider mot EU-stadgan.

Moderaterna och socialdemokraterna har meddelat att de inte har några planer på att lägga ner teledatalagringen, även om den strider mot EU-stadgan.

via Henrik-Alexandersson.se: Nu går vi i strid mot Storebror!.

Till det vill jag själv lägga till:

– Det finns indikationer på att NSA känt till Heartbleedbuggen i 2 år utan att informera någon om den så att de kunnat utnyttja den, samtidigt som de då utsatt större delen av världen för en stor säkerhetsrisk.

– S och M har minskat öppenhetsprincipen i Sverige genom att då ta bort all rätt att ta del internationella avtalsförhandling mha offentlighetsprincipen för att då förhindra att motståndare till avtal kan se vad som egentligen förhandlas om före det är för sent att påverka förhandlingarna.

– Rikskrim har uppmanat telekomoperatörer att bryta mot sveriges grundlag genom att be dem att inte sluta datalagra – trots att det då är brott mot Sveriges grundlag.

Sprid detta till alla! För detta är inte en politisk strid. Detta är en strid om att stoppa den begynnande polisstaten och behålla vår demokrati. Någon måste stå upp för sveriges grundlagar när socialdemokrater och moderater gör sitt bästa för att trampa på dem.

Piratpartiet ställer upp för dig och mig i supervalåret 2014. För våra demokratiska rättigheter.


Övriga: 2.8% (+0.2)

Övriga forsätter att gå bra i opionsundersökningarna och får 2.8% i senaste undersökningen från Aftonbladet/United Minds

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article18676000.ab

Piratpartiet gömmer sig i rubriken övriga och med tanke på att Överiga närmar sig 3% så borde något parti bryta sig ut och särredovisas. Men det krävs 3 mätningar med över 1.5% för att särredovisas. Piratpartiet har hängt runt den gränsen många månader nu.


Posted in val | Kommentarer inaktiverade för Övriga: 2.8% (+0.2)