Friskolor ger överbetyg

skolaEn kartläggning där man jämför elevernas slutbetyg med de resultat de visar i nationella proven visar klart på att friskolor ger högre betyg än kommunala skolor. Att det tidigare funnits indikationer på att friskolor rättar nationella proven generösare än kommunala skolor och att de nu visar sig att gärna ge högre betyg än vad elevernas resultat i nationella egentligen visar på tyder på att friskolor konkurrerar med överbetyg – DN.SE.

I stället för att ge bättre villkor eller bättre lärare så ger man helt enkelt bättre betyg. Detta är något som borde motarbetas och man bör införa nya sätt att se på hur man sätter betyg i friskolor.

Jag ser då följande förslag till åtgärder man bör införa:

– rättandet av nationella prova skall inte göras av elevernas ordinarie lärare utan av lärare från andra skolor. (detta är redan piratpartiets officiella ståndpunkt i frågan)

– skolor skall förbjudas att ge mycket högre betyg än vad som motiveras av de nationella proven.

– kommunerna behöver föra statistik över resultat i nationella proven och slutbetygen och helt enkelt straffa de skolor som systematiskt ger för höga betyg till sina elever.

Friskolesystemet är inte till för att föräldrar skall kunna köpa sina barn bättre betyg.


Vart femte bibliotek är nedlagt

Folk läser allt mindre böcker i fysisk form och går över till digitala böcker. Det har lett till att vart femte bibliotek är nedlagt – kultur & nöje | svt.se. Fler än femhundra bibliotek är nerlagda. Nu måste dock varje kommun ha ett bibliotek så det som är nerlagt är filialerna och man koncentrerar sig till sina huvudkontor.

Det som i stället börjar komma stort är e-lånen där man lånar böcker via nätet och där kostnaderna för biblioteken äter upp deras budgetar. Med 1600 lån av zlatans bok a 20 kr så kostar det biblioteken i Stockholm 32 000 kr. Det kan jämföras med att de fysiska kopiorna bara lånats ut 250 gånger.

Av dessa går hälften till det av bokförlagen ägda e-lib som tillhandahåller e-lånetjänsten och andra hälften går till bokförlaget som delar dessa med författaren enligt de avtal författaren har med förlaget. I praktiken så går väl huvuddelen av pengarna till förlaget.

Det här är en trend som jag tror kommer fortsätta och man kan egentligen ifrågasätta varför det skall finnas mer en ett bibliotek i hela Sverige ? Varför behövs det egentligen mera än kungliga biblioteket (KB) ?

Rent praktiskt skulle man från KB kunna låna alla böcker som någonsin getts ut i Sverige och på så sätt inte vara begränsade av de utrymmen som man har för böcker ute i kommunerna. Dessutom så skulle KB kunna skapa en egen e-lånetjänst där man så pressar kostnaderna för varje bok till ett mycket lågt pris för att låna böckerna. För egentligen så är ett sådant system med utlåning av böcker en engångskostnad som inte har jättestora driftkostnader – lite för bredband och lite för personal som sköter om att uppdatera och drifta maskinerna – men generellt så borde man slippa kostnaden per lånad bok och i stället subventionera driften av det hela från staten och lägga ner alla kommunbiblioteken så skulle offentliga sektorn spara pengar och kan lägga dem på mera viktiga saker för dem.

Internet har i all praktisk verksamhet egentligen övertagit mycket av den verksamhet som biblioteken hade en gång i tiden som stora spridare av kunskap. Det är därför naturligt att framtidens bibliotek framtid främst finns på nätet.

Nu kommer en del vara arga över att jag vill ta bort deras rätt att faktiskt fysiskt hålla i en bok. Men som ägare av ett eget personligt bibliotek – har man tusentals böcker så måste det nog kallas bibliotek – så måste jag påpeka att man kan inte stoppa framtiden. Fysiska böcker, liksom så mycket annat som inte längre tillverkas, kommer att i framtiden att bli unika samlarobjekt.


Vad lär de sig i skolan egentligen ?

Jag blir skrämd när jag ser artiklar som denna om korven som innehåller 104 procent kött.

Hur kunde de gå igenom grundskolan utan kunskapen att man inte kan ha 104 g kött i en korv som väger 100 g ? Har de inte läst matematik och vet om att man inte kan ha mer än 100 % när man skall räkna delar av en helhet ?

Ja eller så är det ett smart reklamtick för de vet om att tidningarna kommer skriva om det så företaget får en massa gratisreklam och de vet om att konsumetverket inte kommer straffa dem utan bara kommer be dem rätta till innehållsförteckningen.


Staten måste stödja kvinnliga fildelare!

Det har visat sig att forskare kallar fildelarna totalt sett för ett ”Sunkigt genushål”. Detta då över 93% av alla fildelare är män.

Staten behöver göra något åt detta ojämställda grupp människor och även uppmuntra kvinnor att fildela mera. Jag föreslår därför:

1. Staten skall ta på sig att stödja kvinnliga fildelare genom stipendier för att öka andelen kvinnliga fildelare.

2. Staten skall erbjuda finansiering för kvinnliga entreprenörer som vill starta fildelarsiter på Internet. Varför finns inte ThePiratessBay.org ?

3. Staten skall starta undervisning för kvinnor i hur man fildelar för att säkerställa att fler kvinnor vågar fildela.

4. Staten borde stödja nätverk för kvinnliga fildelare med pengar för att forska i hur man på bästa sättet uppmuntrar fler kvinnor att bli fildelare! Med ett statligt stöd på 100 miljoner kr för att uppmuntra kvinnor att fildela så borde man kunna utjämna den ojämlikhet som finns inom fildelningen!

Så här kan vi inte ha det – men med statens hjälp för att stödja fler kvinnliga fildelare så kan vi faktiskt göra nytta. Staten måste ta sitt ansvar och se till att det blir fler kvinnliga fildelare! Man kan fråga sig varför EU inte drar sitt strå till stacken och stödjer fler kvinnliga fildelare. Är EU manshatande anti-feminister ?

PS Ironi kommer från Eiron.

PPS Kanske en föreläsningsserie med Hanna Fahl hon verkar veta hur man fildelar.


Missgynnar dagens grundskola pojkar ?

Det är kul och läsa någon som vågar peka på att det finns problem i dagens skola. Att svenska skolan där flickor får högre betyg än pojkar visar på att något är snett i dagen skola. För om pojkar och flickor är lika så borde de få lika höga betyg. I stället har vi idag ett samhälle där tjejer får läsa vidare på högskolan och där pojkar inte söker till högskolan. Det tyder på att något är snett i grundskolan och skapar ett system där pojkar lärs att inte studera vidare.

Maria Settergren uppmärksammar det hela och noterar att – hårdraget – att i dagens skola skall en pojke helst vara en flicka. Hon beskriver hur dagens skolan är så anpassade till flickornas behov att pojkar missgynnas i betygssättningen och inte får den skolundervisnings de skulle behöva för att vara framgångsrika i skolan.

Tyvärr är det få som vågar ta upp frågan om varför det är så få pojkar som läser vidare på högskola och varför det är så att tjejer idag dominerar på nästan alla högskoleutbildningar. Vill vi ha ett jämlikt samhälle så borde vi vilja att det är ett jämt urval av både flickor och pojkar som vill läsa vidare ?


Posted in genus, utbildning | Kommentarer inaktiverade för Missgynnar dagens grundskola pojkar ?

S förslag att få fler ingenjörer

Nu kommer Juholts förslag på hur fler studenter skall läsa till ingenjörer – S vill satsa på studievägledning. Genom att satsa på mera oberoende information och därmed få blivande studenter att bli medvetna om de fördelar det innebär att gå en ingenjörsexamen framför en humanistutbildning så får Juholts förslag samma effekt som Svenskt Näringslivs förslag. Fördelen är att man då sköter styrningen genom information om framtida ekonomiska ersättningar än genom en ändring av hur studiebidraget delas ut.

Personligen så gillar jag socialdemokraternas och Håkan Juholts variant bättre än Svenskt näringslivs. Nu är dock hans förslag dyrare för staten men jag tror att i långa loppet så är det bättre att styra genom bättre information om framtiden än genom att staten styr genom plånboken. Båda förslagen utmynnar i en lösning som innebär fler ingenjörer för Sverige och det tycker jag är det viktigaste.

Det är teknisk forskning och utveckling som är grunden för välståndet i Sverige. Igår idag och i framtiden. Sverige behöver fler duktiga ingenjörer som kan fortsätta traditionen och fortsätta att göra vårt land rikt även i framtiden.


LR och Lärarförbundet negativa till distansundervisning | My Blog

LR och Lärarförbundet negativa till distansundervisning.  Man kan tycka att de vore glada över nya tekniken – men icke – i stället så motarbeterar de allting som då kan leda till att mindre antal lärare behövs i framtiden. De tänker inte på sverige och barnens bästa ?!?


Är du redo för zombieapokalypsen ?

jordens undergång ? Det är många som är upprörda över det faktum att en del kristna fanatiker tror att jorden skall gå under idag eller snarare att människor skall åka direkt till himlen utan att dö. Det gör då att man kan oroa sig för att de som är kvar blir zombies. För att hjälpa till har USA smittskyddsinstitut CDC på sin hemsida ett gott råd ”Om du är redo för en zombieapokalyps så är du redo för alla faror” i deras beskrivning av hur man överlever en zombieattack.

Så är du redo för den zombieapokalypsen ?.

För er som inte vet hur man överlever en zombieattack så finns det råd att få på nätet om hur man överlever i en farlig miljö med människor smittade till zombies.

För hur många människor runt omkring dig är inte zombies ? 🙂


Skolan diskriminerar pojkar ?

skolaNär pojkar missgynnas i betygsättning så innebär de att de får längre betyg.

När pojkar får lägre betyg så får de svårare att komma in på den högskoleutbildning de vill studera på.

När människor inte kommer in på den högre utbildning de vill gå så får de gå en som då förmodligen passar dem sämre vilket gör att de förmodligen i långa loppet kommer få ett jobb som passar dem sämre och därmed förmodligen inte få lika hög lön som om de fått den utbildning de verklig velat ha. De kommer därmed att inte betala så hög skatt som de då skulle ha kunnat betala.

När människor inte jobbar i det jobb som passar dem bäst så genererar de mindre för samhället dels i att de utför inte det bästa jobbet från samhällets synpunkt och del så maximeras då inte skatterna. Det är kostsamt för samhället med diskriminering, oavsett vem det är som diskrimineras.

Att flickor får högre betyg från skolan är idag ett faktum och att flickor dominerar de flesta högre utbildningar är även det ett faktum. Det finns teorier att personer ser andra som är likadana som dem i högre ljus och det skulle då betyda att en orsak kan vara att det idag är så många kvinnliga lärare som leder till att tjejerna får högre betyg. Om vi i sverige fortsätter ha en skola som ger fel betyg så kommer det i långa loppet att ge sverige sämre konkurrenskraft och sämre ekonomi.

Så när man då tycker att detta är ett litet problem – så kan det i förlängningen bli ett stort problem för alla svenskar. Sverige behöver en jämlik skola.