Folkpartiet genomgår en politisk kris

För den som följer med i politiken så är det inget konstigt att Folkpartiet en gång i tiden sågs som det mest invandrarvänliga partiet och det parti som höll socialliberalismen högt. Folkpartiet har alltid varit för internationella samarbeten och det parti som länge stridigt för 1%-målet för bistånd till omvärlden.

Men så är det inte idag.

Folkpartiet partiledare har kommit med många krav på hårdare tag mot invandrare för att då utnyttja populismen och då utmana Sd. Som jag ser det så undrar jag vad partiledaren egentligen tänker med. För att gå från en invandrarpositivt parti till ett invandrarnegativt parti leder till att många socialliberaler inte känner sig hemma i Folkpartiet.

Internt i partiet har det lett till stor splittring – han motsägs av de hårdaste utmanarna om partiledareposten. Jag har även sett Folkpartister säga att de inte längre känner igen partiet och därför valt och lämna det. Därför kommer det för mig inte som någon överraskning att Folkpartiet har mycket dåliga opinionsiffror. De gamla socialliberalerna lämnar partiet och utspelen stjäl inga väljare från Sd. Skall man vinna många väljare så funkar det inte och vara näst bästa partiet.

– Folkpartiet kan nog vara särskilt utsatta i frågan eftersom där finns det de som är mer tydligt liberala till fri invandring än i andra partier, säger Demoskops vd Anders Lindholm till Expressen.

via Ny mätning: Lägsta stödet för FP på åtta år | Inrikes | SvD.

Sannolikheten för byte av partiledare i Folkpartiet är nu starkare än någonsin. Att vi redan ser kraftig positionering mot partiledaren utspel, är ett tydligt exempel på att partiet börjat förbereda sig inför en partiledarstrid.

En gång i tiden var Folkpartiet många svenskar andrahandsparti. Många moderater såg folkpartiet som sitt andrahandsval. Samtidigt såg många socialdemokrater som sitt andrahandsval. Det var ett part som politisk låg mellan de två. Idag så har Folkpartiet svängt högeråt och har därmed tappat många av sina potentiella väljare utan att för den skull locka till sig nya väljare.

Folkpartiet behöver bli ett riktigt socialliberalt parti. Man måste kämpa mot massövervakningen och vara för mänskliga rättigheter även på Internet. Man måste starkt kritisera EU för dess sätt att stänga ute folk och dess oförmåga att hjälpa till att skapa fred på jorden så vi inte får dessa stora flyktingströmmmar som nu finns. Man måste sluta säga att sverige måste gå med i Nato utan satsa på mera fredsinriktandra internationella åtgärder och inte stödja försvarsorganisation med länder som ägnat sig åt tortyr. Mer fred och mänskliga rättigheter. Satsa på en skola där man hyllar kunskap och inte hårdare tag. Satsa på en fungerande sjukvård och bättre infrastruktur med fungerande järnvägar.

Men i dagsläget så tror jag inte folkpartiet kommer göra detta. Då folkpartiet i sig är så fast i sin politik att man inte ser vad för politik ett socialliberalt parti borde stå för.


Posted in Politik | Kommentering avstängd

Kalkylark kan bli olagliga

Det skulle då kunna ge 2 års fängelse att t.ex. skriva ett eget kalkylark med lite avancerande funktioner. De är faktiskt att jämställa med ett datorprogram och skulle om åklagaren får rätt bli olagliga att göra. T.ex. om du gör ett sådant för att då hålla koll på hur mycket tid då ägnar dig åt olika arbetsuppgifter så du kan tidsredovisa.

Det skulle då även kunna vara olagligt att då ladda ner en webbsida med en flash-program eller liknande.

Vi får hoppas det inte blir så. Hovrätten kom dock till en sansad uppfattning:

Enligt vad som framkommit i utredningen påverkas en dators fil- och registersystem så snart ett program installeras på datorn. Detta gäller oavsett vilket operativsystem som är installerat på datorn. Om begreppet ”register” ges en vid tolkning skulle följaktligen alla programinstallationer som sker olovligen vara kriminaliserade.

Ändamålet med straffbestämmelsen är emellertid att skydda datalagrat material. LK:s åtgärd att enbart installera ett dataprogram som endast påverkar sådana system i datorn som är betingade av dess funktion bör således falla utanför vad som utgör ett ”införande av uppgift i register” i den aktuella straffbestämmelsens mening. En annan sak är att en sådan åtgärd kan strida mot interna förskrifter om användningen av datorer hos en arbetsgivare.

Mot denna bakgrund ska åtalet mot LK för dataintrång ogillas. Tingsrättens dom ska alltså ändras i denna del.

Nu vill åklagaren överklaga det hela till högsta domstolen.

scales-of-justice-glass-effect


Posted in IT, lagar | Kommentering avstängd

Vindkraften fortsätter öka i Sverige

I Sverige byggs vindkraften ut och har under de senaste 5 åren ökat i produktion från låga 2.5TWh till att förra året nå 11.5TWh. En ökning med hela 460% på 5 år. Fortsätter utbyggnaden med 9 TWh de nästa 5 åren så kommer vi till 2020 få en årsproduktion på 20 TWh vindkraft per år.

År från år så är ökningen rätt liten med ca 2 TWh mer produktion per år. Men totalt så innebär det att Sverige håller få ett tredje ben i kraftproduktionen med en stor andel vindkraft. I dagsläget motsvarar vindkraften nästan en tiondel av Sveriges totala elproduktion. Dock kan man förvänta sig en minskande utbyggnadstakt då elpriserna är låga pga lågskonjunkturen och den därmed låga svenska efterfrågan på kraft.

Dock står t.ex. Ringhals 2 stilla och kommer så vara under ett helt år pga problem med med reaktorinneslutningen. Så mer kraft kommer behövas för att klara av våra kärnkraftverk som börjar bli ålderstigna och behöver långa reparationer för att kunna driftas. Även andra kärnkraftverk har tidvis varit avstängda för reparationer.

Vindkraften2009_2014

Vindkraften i Sverige (TWh)

20092.5
20103.5
20116.1
20127.2
20139.9
201411.5
Vindkraftsproduktionen år från år i TWh.
Posted in energi | Kommentering avstängd

IT-krig mot Industrivärden ?

Staternas vilja att starta IT-krig mot varandra kommer snart att övergå till att företagen gör detsamma. De tekniker som utvecklas för säkerhetsmyndigheterna kommer inte stanna hos dessa utan kommer komma ut från dem och nå ut till företagen med. Anställda på säkerhetsföretag kommer lämna dem och bilda privata cyber-armeér vilka kommer sälja sina tjänster till högsbjudande.

Filmen ”The Interview” har lett till att företagens Sony IT-säkerhet knäcktes och interna epostmeddelanden publicerades på nätet. Enligt FBI var det Nordkoreas säkerhetstjänst cyberavdelning som gjort det hela. En flera tusen man stark myndighet med uppgiften att hålla på med cyberkrig. Nu när lands säkerhetstjänster kan göra detta utan att det blir stora internationella protester mot Nordkorea så finns inget som tyder på att inte företagen själva kommer att ägna sig åt detta i framtiden.

Då de drabbas så kommer företagen själva behöva ägna sig åt detta. En del kanske bara för försvar. Men risken är stor att att en del även kommer ägna sig åt ”aktiv signalspaning” – dvs cyberattacker. Så länge som detta inte kan kopplas tillbaka till företagen själva. Det finns för mycket att vinna på att inte göra detta. Det finns idag t.ex. företag som redan ägnar sig åt att betala konsulter som ägnar sig åt it-brottslighet. Ett av dessa företag är Rättighetsalliansen Europa AB. Det finns rättegånger där detta avslöjats – trots det har företaget aldrig fällts för detta.

Krigen mellan företagen kan komma att bli hårda. Krigen kommer drabba oskyldiga och det kommer göra Internet till en otäck plats att göra affärer på. Människors kommer sluta lita på Internet som handelsplats och detta kan alvarlig skada de företag som sysslar med affärer på Internet. De kommer känna sig tvingade att anlita dessa privata cyber-armeérna för att skydda sig.

Kriget kan bli stort. Det kan bli litet. Det avgör politikernas agerande i hur de hanterar den kris som världen nu befinner sig i. Kommer politikerna hela tiden med nya krav på övervakning och ökande aktioner mot vanliga människor på Internet. Det leder till utvecklandet av avancerad teknik för att massövervaka många, men även väldigt specialiserad teknik för att då skicka ett virus till en specifik person som då är gjort enkom för den personen och som är till för att avslöja allt denna personen håller på med på Internet.

Denna typ av verksamhet har redan börjat:

– Vi misstänker att starka krafter vill destabilisera Industrivärden och företagen i gruppen. Vi har uppgifter om elektronisk avlyssning, säger han till tidningen.

via Martin-Löf misstänker avlyssning | Näringsliv | SvD.

Hur länge dröjer det innan den är allmänt använd ? Gissar på mindre än 5 år så kommer denna typ av artiklar och händelser vara vardagsmat. Trender på Internet har en förmåga att sprida sig snabbt.

PS Som exempel så är det egentligen väldigt enkelt att avlyssna folk. Se bara Ung Pirats pojkstreck mot Folk och försvar och där många som deltog övervakades och hur en grå zon detta kan vara.


Satir när den är som bäst

Med anledning av dåden mot yttrandefriheten i Frankrike så blir det lite satir idag. När några skjuter med vapen mot satiriker och då politiker planerar att utnyttja detta för stoppa de som vill hindra yttrandrefriheten genom att minska yttrandefriheten så behövs en satirisk sång om upphovsrätten för att visa hur fel båda sidor har i detta krig.

Mindre yttrandefrihet stoppar inte terrorismen. Människor behöver lära sig att samtala med varandra och inte kriga. Vi behöver inse att våld är aldrig lösningen.

PS Videon handlar om det absurda i att tvinga folk att köpa musik på runda plastskivor när Internet är ett mycket bättre distributionsmedium.


Piratpartiet: Narkotikapolitik

Dagens lagstiftning och kamp mot narkotikan fungerar inte. Varje år kommer det nya larmrapporter om nya droger som då säljs i Sverige och som leder till ond bråd död. Just nu är det Spice och före det var dödsdrogen MDPV. Varje år dör hundratals människor av sitt drogmissbruk i Sverige.

Piratpartiets mål är att minska skadeverkningarna av narkotikan på vårt samhälle. Piratpartiet vill ändra synen på användning av narkotika från ett i första hand legalt problem till ett första hand social problem. Piratpartiet vill öka satsningen på att minska narkotikanvändningen i samhället genom att satsa mer resurser för vård av de som är drabbade av droger.

Piratpartiet vill inte legalisera narkotika eller släppa cannabis fritt, detta oavsett vad en del företrädare för partiet för fram; det är deras privata åsikter och inte partiets politik. Langare och smugglare kommer fortsättas att tas fast och åka i fängelse även i ett Piratpartistiskt Sverige.

Narkotikaanvändarna

Det finns egentligen tre grupper av människor som idag använder narkotika i samhället. Dessa tre grupper överlappar delvis men deras bevekelsergrunder är i stort detsamma: för att då förändra sin egen värld och må bättre.

1. Nöjesanvändarna

För nöjesanvändarna är narkotika ett alternativ till andra sätt att droga sig. Ett alternativ till att då t.ex. använda alkohol eller tobak. Användningen är ofta socialt betingad och finns mer inom vissa subgrupper där bruket av droger är mera accepterad. Dessa är normala personer som då använder narkotikan för att njuta av de effekter drogerna har.

2. Självmedicinerarna

Självmedicinerarna använder droger som en sorts ”receptfri” medicin De har psykiska problem vilka inte tagits hand om sjukvården på rätt sätt eller den inte ens uppmärksammats. Här finns även de som då använder narkotika för att döva sig mot självdestruktiva tankar och slippa tänka på dåliga upplevelser. Vilket gör att de då söker sig till narkotikan som räddningen. Här finns de som vill undanfly vardagens tristess och inte klarar av den till de som har riktiga psykiska problem och skulle behöva uppsöka sjukvården.

För dessa är droger då en medicin för de tillstånd de befinner sig i. En stor andel av dessa borde kunna tas om hand om av vården. Om den fungerat bättre och om droganvändarna vågat uppsöka den. För dessa skulle en avkriminalisering kunna hjälpa den att våga söka hjälp utan att då sättas i fängelse.

3. Missbrukarna.

Missbrukarna är de vilka inte klarar sig utan droger. Ca 1 av 6 brukare av droger räknas som missbrukare. En del blir aldrig missbrukare trots de tar droger. För andra krävs det en längre tid användning för att då bli missbrukare.

Många gruppen var från början självmedicinering eller nöjesanvändning men har blivit beroende och klarar inte sina dagar utan att ta droger. Många missbrukare bekostar sin vana med brott medan andra kan vara vanliga svensson som då jobbar och använder narkotikan för att klara sig genom sin dag.

Narkotikamissbruk påverkar tredje man

Vanliga människor drabbas av narkotikamissbruket i samhället. Främst kanske pga de brott som då narkotikamissbrukare gör för att finansiera sina missbruk, men även för den livsfara de utsätter sig för när narkotikamissbrukare kör bilar i trafiken.

Idag är det fler människor som åker dit för att köra drogpåverkar än att köra rattfull. Det kan tyckas konstigt med tanke på att polisen gör regelbundet raider för att då ta fast rattfulla genom att få folk att göra utandningsprov. För att kunna sätta dig någon för drogfylla så måste de tas av polis till station för piss eller blodprover och det görs ju bara om polisen misstänker drogfylla genom att de påträffar en person i trafiken som kör fel och vid kontroll verkar vara narkotikapåverkat.

Narkotikabekämpning i Portugal.

I Portugal ändrande man hur man jobbade för att bekämpa narkotikaanvändningen genom att skapa grupepr av poliser, socialsekreterare och sjukvårdpersonal. När en person påträffas som narkotikanvändare så får en grupp 72 timmar på sig att ta fram ett åtgärdspaket för att hantera personens bruk av droger.

Genom dessa lyckades man minska antalet narkotikarelaterade dödsfall så det är den väg som då Piratpartiet vill införa även i sverige och utgör då motivet till att Piratpartiet vill avkriminalisera narkotikaanvädningen för eget bruk. Det är bättre och få människor att sluta använda narkotika än att då skicka dem i fängelse där de då kan gå snabbkurs i hur man även langar och smugglar in droger i sverige.

Piratpartiet vill inte ändra på legaliseringan av droger utan försäljning av droger skall fortsätta vara olaglig.Langare skall åka i fängelset och det skall vara fortsatt förbjudet att ta in eller odla droger i sverige. Däremot vill piratpartiet öka anslagen till vården för att då öka bekämpandet av narkotika.

Ökat stöd till vård mot droger

Vården mot narkotika används idag till flera områden.

  1. Information mot droganvändning.
  2. Avgiftning av missbrukare genom självinskrivning till vårdplatser.
  3. Tvångsvård av missbrukare som inte vill skriva in sig själva.
  4. Stöd till fd missbrukare så de inte börjar igen.

Tyvärr är det ont om platser för att då få missbrukare att avgiftas och bli drogfria och med fler resurser så kan användningen av narkotika i svenska samhället minskas. Piratpartiet har inte bestämt exakt vart de ökade resurserna skall gå eller exakt hur mycket resurserna skall öka. Det är något som får bestämmas beroende på var pengarna gör mest nytta och hur mycket som behövs för detta.

Ökad stöd för psykiska problem i skolan.

Piratpartiet vill utyttja skolan genom att då satsa mer på åtgärder mot de som har psykiska problem redan under den obligatoriska skolgången. Målsättningen är att fånga upp de med psykiska problem som grupp redan i skolan så de fortare tas om hand om av vården.

Detta är i sig inte direkt för att bekämpa narkotikan utan för att då minska den psykiska ohälsan i samhället, men de fungerar bra genom att det då även leda till att förre väljer att självmedicinerar med droger.

Piratpartiet vill minska skadeverkningarna av droger i vårt samhälle

Piratpartiet har inte sagt nej till visionen om ett narkotikafritt samhälle i sin narkotikapolitik. Målet är att göra om bekämpningen av narkotika från att se det till mindre del som ett legalt problem och se det mera vara ett social problem. Piratpartiet vill inte att de som missbrukar narkotika skall ses som brottslingar som skall kastas i fängelse, utan som människor som behöver hjälp mot droger. Piratpartiet vill minska de skador som narkotika och drogmissbruket utgör för Sverige.


Stopp för vinster i välfärden

Starta en skola. Ge inte bolaget som startar skolan tillräckligt med kapital för verksamheten. Låna ut resten av pengarna så de kan driva verksamheten till en låneränta som är högre än vad som är normalt – men inte tillräckligt hög för att då underkännas som oskälig.

Räntan på kapitalet blir då högre än vad man kan få avkastning på annat håll. Man får en räntesnurra. Där man själv kan låna kapitalet billigare i bank och sedan låna ut det till sitt skolbolag. Om man då ser till att riskkapitalbolaget är beläget i ett land med låna skatter på ränteinkomster så kan man göra om det hela till en fin inkomst. Det blir en sk räntesnurra.

Nu har dock skatterättsnämnden underkänt avdraget på lånet:

Nämnden anser att det förfarande som har föregått lånet har medfört en väsentlig skatteförmån. Enligt nämnden måste denna skatteförmån anses ha utgjort det huvudsakliga skälet till skuldförhållandets uppkomst.

via Oenig Skatterättsnämnd säger nej till ränteavdrag vid koncerninternt lån | Dagens Juridik.

För er som minst höstens val och Vänsterns fråga om att stoppa vinsterna i välfärden. Ser ut som skatterättsnämnden stoppat vinsterna i välfärden.


Biometri är snake oil

Det finns de som tror på att biometri skall vara lösningen på passorden. Så är inte fallet. Det går att via ett fotografi avläsa både fingeravtryck och iris. Genom att läsa informationen i fotografiet kan man skapa avbildningar som kan lura en avläsare.

Nackdelen med biometri är att när den väl är snodd så finns det ingen möjlighete att byta ut den. Passord kan man byta när någon stjäl ens gamla. Men vem byter ut sitt öga eller sina fingrar för att någon tar ett fotografi som visar hur de ser ut ?

Han har tidigare bland annat lyckats återskapa förre finansministern Wolfgang Schäubles fingeravtryck från ett glas han nuddat.

via Hackare kan kapa ditt fingeravtryck – DN.SE.

Våra fingeravtryck lämnar vi hela tiden. De är inte speciellt bra som bevis för att man är vem man är. Det går att gå runt sådana enkla försök till skydd.

Det är tyvärr för många som ser IT som magi och tror att man med datorer kan göra vad som helst. Sanningen är att datorer är dumma och de gör bara det man säger åt dem.

De borde se fler filmer med avancerande inbrottskupper där inbrottstjuvarna går förbi dessa datorers inbrottskydd och stjäl det de vill komma åt. Gjorde de det så hade de insett att det finns många sätt att gå runt biometri. Ett blodigt sätt är att ta en tång och knipsa av tummen för att komma åt fingeravtrycket.


Vinnaren är de svenska väljarna

raemi_Fighting_AirUnder de senaste 4 åren har riksdagen varit i en konstig situation där man haft en regering som ibland inte kunnat få igenom sin politik genom förhandlingar utan tvingats spela lott om att kunna regera på sin egen politik eller tvingas regera på oppositionens politik. Lotten har varit Sd.

Genom dagens uppgörelse mellan regeringen och alliansen så säger man att man skall förhandla om sakfrågor. Därmed öppnar det även upp för att då förhandla om alla sakfrågor och inte bara de tre områdena som idag pekats ut – försvaret, pensionerna och energin. Genom att peka ut tre sakområden där det finns ett uppenbart behov av långsiktigt tänk, så skapar man även en situation där man är van att förhandla med varandra och då kan förhandla om andra frågor med.

Detta kan leda till att vi får en regering som med större träffsäkerhet vet om hur det kommer gå i omröstningarna. Regeringen slipper då regera med oppositionens politik utan kan då genomföra dialog om frågorna på annat sätt än när skyttegravskrig förelåg i riksdagen. Så för både alliansen och regeringen så är denna en vinst under de närmsta två mandatperioderna.

För regeringen är dock kanske vinsten större för den har visat att den har makt och vågar att ta de besvärliga besluten. Det kommer gynna regeringen i de framtida förhandlingarna inom de tre områden man pekat ut för förhandlingar och blocköverskridande beslut. För Stefan Löfven så innebär det att han visat att han är rätt man att leda sveriges regering. Han får idag ses som den politiske vinnaren – om man nu skall utse någon.

Utlysandet av extra val

När statsministern presenterande tanken på att inom en tid utlysa nyval så skedde det efter att oppositionen sett en möjlighet att ta över makten. Oppositionen såg en situation där statsministern sagts sig ovillig att regera med en alliansbudget och ett Sd som då sagt sig villigt att rösta för alliansens budget – bara för att fälla regeringens budget.

Alliansen trodde då att statsministern skulle ge upp. Och då lämna in sin avskedsansökan och låta alliansen ta över regerandet. Målet var att fortsätta regera på samma sätt som under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister.

Men icke – regeringen beslöt i stället att utlysa nyval och startade ett chicken race där alliansen tvingades ta ställning till om den skulle göra en golgatavandring till statsministern och börja förhandla eller så tvingas genomlida ett omval. För kristdemokraterna så var situationen prekär. Ladorna var slut efter ett supervalår och i opinionen så låg de under 4%. Så det var inte konstigt att då kristdemokraternas partiledare var den som blinkade först. Men även moderaterna och folkpartiet var inte glada över att tvingas till nyval. Så de var inte alls någon glad allians som börjat förbereda sig för nyval. Enda som var starkt för nyval var centerledaren som lovade äta upp skorna hellre än att låta socialdemokraterna vinna.

Samtidigt så var regeringen inte heller i någon rolig sits. Mps opinionsisffor var inte så bra. Bland LO så fanns ett missnöje mad att det såg ut att bli ett extra val utan att förändra något så även bland socialdemokraterna fanns det de som inte ville se ett extra val. Men Löfven var medveten att om han skulle ha någon chans att fortsätta regera under mandatperioden så var han tvungen att löpa linan ut och våga slåss för att få en fungerande riksdag. En riksdag där det går att förhandla om sakfrågorna mellan regering och allianspartierna.

Framtiden ser bättre ut

Statsministern Löfven vann och under de närmsta två valperioderna så kommer alliansne och regeringspartierna att slåss om regeringsmakten men även kunna diskutera sakfrågorna. Det ställningskrig som bildats mellan partierna är över. Det är bra för Sverige.

I Finland finns en liknande situation där man under lång tid har haft stora breda koalitioner som ingår i regeringen och det har där skapat politisk stabilitet i landet under lång tid. Tack vare det så har man kunnat få bort partier som då inte velat kämpa för hela finlands bästa från regeringsmakten och gjort att de inte kunnat trolla riksdagen.

Detsamma har nu hänt i Sveriges riksdag. Trollen får finna sig i att sitta på sidolinjen så de partier som verkligen bryr sig om hela Sverige får chansen att då sköta om landet. Jag hoppas att partierna utnyttjar den tid som finns för att då se till att fixa de problem som finns i Sverige och att då se till att trollen försvinner från det svenska politiska landskapet.

De största vinnarna är dock kanske de svenska väljarna som nu får en mera stabil regering och slipper undra vilken politik som kommer föras de närmsta 4 åren. Lotteriet är förhoppningsvis nu borta under de närmsta två mandatperioderna. Det öppnar upp för möjligheter att tala om de viktiga frågorna för det svenska folket och världen.