Energi: Goda affärsmöjligheter för Sverige

Tysk avveckling leder till högre elpriser tror forskare. Det finns dock en sak som kan stoppa det och det är att om vi i Sverige börjar producera stora överskott av el-energi. Idag har vi ett underskott på 2 TWh per år men med en utbyggnad av vindkraften till att producera 30 TWh per år så kommer vi i Sverige få ett el-överskott.

Dessa el-överskott kan vi sedan sälja till Tyskland och få bra betalat för. Med dubbelt elpris så blir det ekonomiskt lönsamt att storsatsa på vindenergi i Sverige. Här har vi ett stor möjlighet att bygga stora vindkraftfarmar i havet längst sveriges väst och sydkust. Med el-kraftverk på väl valda platser så kan vi sedan sälja el till Tyskland med god förtjänst.

Sverige säljer idag järn och papper – i framtiden kan vi även komma att sälja el.

Andra bra möjligheter uppenbarar sig för alla företag i elkraftbranschen. Nya elkraftverk baserade på förnyelsebar energi som solkraft och vindkraft kommer få ett uppsving i Tyskland. Många husägare vill ha solceller på taken eller sätta upp en liten vindsnurra för att få ner kostnaden för elräkningen. Men det behövs även nya kraftnät till alla nya elkraftverk. Det innebär att svenska företag som ABB, SKF och andra får möjligheter att sälja sina produkter till Tyskland nu när de bestämt sig för att avveckla sin kärnkraft till 2022.


Sverige tredje sämst i världen på kärnkraften

vindkraftverkEn gång i tiden jobbade jag på ABB. ABB tillverkade många av de kärnkraftverk vi idag har i Sverige. Därför känns det tråkigt att se att de kärnkraftverken idag är en av världens sämst skötta kärnkraftverk. Tyvärr är Sverige tredje sämst i världen på kärnkraft.

Tittar man på långtidslistan med ranking av kärnkraften sedan starten så är vi t.ex. efter länder som Ryssland, USA och Japan (alla de länder som haft kärnkraftolycka av nivå 5 eller högre ) även om vi då är hela sex platser bättre än jumbon Pakistan. Nej, den svenska kärnkraften verkar idag har inte kunnandet eller en verksamhet som ger fog för ett stort framtidshopp för kärnkraften. För få utbildade och får kortsiktigt tänkande gör att kärnkraften om den skall överleva behöver en nytändning.

De senaste 2 åren har varit katastrofala för den svenska kärnkraften och den får i huvudsak ta skulden för att Sverige de senaste åren varit nettoimportör av el-energi. Egentligen skulle de svenska kärnkraftverken behövt renoverats redan i slutet av 90-talet men då ekonomerna fick säga sitt så tänkte de sig helt enkelt köra slut på kärnkraften tills den skulle stängas av vilket uppenbarligen gjort att man inskränkt på underhållet av kärnkraftverken vilket då tyvärr påverkat verkens säkerhet.

Med tanke på att man idag alltmer ifrågasätter de typ av kärnkraftverk som finns i Sverige idag och samtidigt som nya typer av kärnkraftverk verkar vara långt borta så verkar det som vi kommer köra kärnkraften tills dagens kraftverk tar slut. Nu har vi dock fördelen att även ha ett stort land så vindkraft är en kraftkälla som kan ökas rejält och som är på väg att bli ett tredje ben att stå på i den svenska kraftproduktionen. För att få ner el-priset och skapa el-överskott i Sverige så är vindkraften idag det mest gångbara alternativet för att öka el-produktionen. Självklart hoppas jag även på att kärnkraftverken lyckas fixa till sina problem och faktiskt leverera mer el-energi än de senaste 2 rätt katastrofala åren.

I Tyskland har de en plan på att avveckla kärnkraften till 2022 vilket för mig är en väldigt aggressiv avveckling och kräver att den ersätts med gas och kolkraftverk. Detta sägs kunna drabba vattenfall tyska verksamhet men ger då även sverige en stor möjlighet att exportera el till tyskland om vi här kan öka el-produktion.


Det ljusnar för nettodebitering

Det ljusnar för nettodebiteringen.

Det finns idag många hus med tak. Tak som inte gör någon speciell nytta annat än att stoppa snö och regn. En del av dessa tak skulle kunna utnyttjas av solfångare. Men det finns idag ingen ekonomi i det då man idag inte får kvitta överskottsenergin man producerar, mot den el man köper från nätet.

Nettodebitering innebär att man kan skicka elen man inte använder från solcellerna in i elnätet så andra kan utnyttja den då solen skiner bra och när den inte skiner så kan man få tillbaka elen man skickat ut på nätet utan kostnad för en själv. Man betalar bara för nettoförbrukningen av el i huset.

Idag stoppar skattelagstiftningen sådana konstruktioner och gör det väldigt olönsamt för folk att bygga 0-hus eller plus-hus – hus där totala konsumptionen av el är noll eller positiv under ett helt åt.

Bengt Stridh ABB-ingenjör från Västerås beskriver det hela i denna video på Youtube:


Vindkraften driver ABB

Västeråsföretaget ABB har fått en stororder på kraftutrustning till vindkraftverk. Det kan tom leda till nyanställningar för att klara av de nya order som vindkraftindustrin innebär för kraftbolag som ABB. Bra för Västerås då med flerarbeten.

Nu är vindkraft något som satsas stor på i många delar av Sverige och även där får vi hoppas att Västerås gynnas i upphandlingarna och att det leder till fler jobb hit till Västerås.


Valpejl – svaren SVT censurerar

SVT site Valpejl har standardfrågor de ställer till alla riksdagskandidaterna. Vi kandidater i PP och FI etc som inte tillhör de 7 partierna i riksdagen + Sverigedemokraterna vi censureras och får inte svara på frågorna – därför svarar jag på frågorna här i min blogg i stället:

Presentera dig själv
Född i Stockholm 1964 men bott hela min barndom i Norrland och sedan 1976 här i Västerås. Studerade till civilingenjör jobbade 8 år på ABB med att utveckla styrsystem till Industrin. Läste företagsekonomi och startade eget företag, Har haft många olika förtroendeuppdrag och de fick mig att engagera mig politisk i kampen mot mjukvarupatent och upphovsrättsfrågor som representant för öppen källkodsrörelsen. Det har genom åren blivit några besök på Rosenbad t.ex. deltog i Justitiedepartements branschsamtal angående fildelning.
Nuvarande uppdrag: revisor i FFII.se och styrelseordförande för Svenska Linuxföreningen.

Varför skall man rösta på dig:
Jag har ett starkt rättspatos, är principfast och tror starkt på de frågor jag engagerar mig i.

Var någonstans skulle du placera dig själv på en politisk vänster – högerskala?
Jag väljer inte hur jag tycker i ett vänster höger perspektiv utan i hur bra den sakpolitiska frågan är för Sverige och låter inte ideologiska hinder stoppa mig se rationellt på en fråga. När en från alliansen pratar politik med mig så tror de ofta jag tillhör de rödgröna och när någon från de rödgröna pratar med mig så tror de ofta jag tillhör alliansen.

Vem är din politiska förebild?
Har inga förebilder utan väljer min egen väg.

Om du var aktiv i ett annat parti, vilket skulle det vara?
Förmodligen Centern. Folkpartiet eller Miljöpartiet – men inget av dem känns rätt i dagsläget – de har för många frågor där jag tycker motsatt vad dessa partier för som politik idag.

Finns det en fråga där du ändrat ståndpunkt inom politiken?
Nej.

Om du får en riksdagsplats kan du då tänka dig att rösta emot ditt parti, i en för dig mycket viktig fråga?

Skulle Piratpartiet välja att ge upp sina fokusfrågor och rösta emot mig så blir det konstigt. Jag ger inte upp Piratpartiets politik och har inte en tanke på att de andra riksdagskandidaterna för Piratpartiet gör det heller.

Bedriver du en personvalskampanj?
Ja, jag ber alla att kryssa mig. Men kommer inte spendera några belopp på annonser reklammaterial etc. Förväntar mig i första hand att komma in i kommun och landstingsvalet.

Andra censurerade: Anna Troberg, Emil Isberg, Jan Lindgren, Gun Svensson, Gabriel Sjölund, Jonny Olsson, Rickard Olsson.

PS Kort efter jag skrivit ovanstående meddelande så gav SVT upp – och nu har även vi partier utanför riksdagen fått möjligheten att svara på frågorna. Kudos till SVT som gav med sig och låter alla svara på frågorna.