Christian Engström: ”Piratpartiet har tagit strid i EU – och vi har levererat”

Christian Engström är inte bara släkting till Albert Engström han är även EU parlamentariker för Piratpartiet och har sedan 2009 vart invald i EU parlamentet och står nu på förstaplats för Piratpartiet i EU valet den 25 maj 2014.

Han beskriver vad Piratpartiet gjort i EU parlamentet:

Vi har utkämpat många strider. Till exempel har vi konsekvent sagt nej till att sända data om europeiska bankaffärer till USA:s säkerhetsbyråkrati. Vi har kämpat mot registrering av människors resor. Vi har tagit striden mot censur av internet. Vi har arbetat hårt för ett starkt persondataskydd. Vi har exponerat EU-projekt om automatiserad massövervakning. Vi räddade rättssäkerheten för internetanvändare, som riskerade att bli avstängda från internet utan rättegång. Och tillsammans med hundratusentals protesterande medborgare stoppade vi Acta-avtalet, som hotade internets frihet och öppenhet.

via ”Piratpartiet har tagit strid i EU – och vi har levererat” – Debatt – www.na.se.

Nyligen var Christian Engström med och ”misshandlades” på SR där hans utsagor hela tiden tvärt motsades av programledaren som vägrade att erkänna det som USA kongress kommit fram till – att NSA övervakning inte lett till något resultat i att stoppa terroristdåd.

Han var även igår med i en debatt på Timbro där man då tog upp vad parlamentarikerna i EU parlamentet gör och driver för politik. Media är tyvärr dåliga på att skriva om vad som sker i EU och då ta upp vilken påverka EU parlamentarikerna har inom EU.


EU kommissionen kör över EU parlamentet ?

I dag röstande EU parlamentet nej till Acta-avtalet. Hela 478 röstade nej och bara 39 ja till Acta-avtalet. Då tänker man sig att det borde innebära slutet för avtalet ?

Men icke. EU kommissionen tänker vänta på domstolens prövning av avtalet och sedan gå vidare i frågan. EU parlamentet brukar dock inte vara speciellt glad när kommissionen gör sådant. Så förhoppningsvis är det bara första steget i sorgeprocessen inom kommissionen – vägran att acceptera det inträffade.

-För oss som deltagit i den informationspolitiska debatten under en längre tid är Europaparlamentets nej till ACTA-avtalet en symbol inte bara för vad som är rätt och rimligt i informationsåldern, utan även ett bevis på en väl fungerande europeisk demokrati
— Amelia Andersdotter, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Tyvärr håller jag inte helt med Amelia i detta. Nej till Acta-avtalet var en seger för demokratin. Men hur kommissionen hanterat frågan är ingen seger för demokratin. Acta-avtalet är typ-exempel på hur demokratin inte bör fungera. Kommissionens sätt att hantera Acta-avtalet tyvärr på att man inom kommissionen inte har någon respekt för demokratin. Detta visar på det underskott för den demokratiska processen som existerar inom EU kommissionen. Vi behöver förändra EU kommissionen så att fungerar som man kan förvänta sig i en demokrati.

Acta är död. Må acta inte återuppstå.

PS Moderaten Fjellner och de andra förespråkarna för lagen fortsätter hävda att problemet är att folk inte förstår avtalet och att alla problem med akta är antingen myter eller lögner

– Många påståenden bygger inte bara på myter utan på rena lögner.

Det faktum att alla omröstningar av EU parlementet i de olika utskotten där man specialgranska avtalet från olika synvinklar och de ansvariga och majoriteten i utskotten har alla röstat nej till avtalet tycks inte förändra Fjellners världsbild. Han har inte funderat på att det kanske hans egen bild av Acta-avtalet som är fel ?


Nej till Acta i EU

Acta-avtalet röstades ner – DN.SE. Tre av EU-parlamentets utskott röstade nej till ACTA-avtalet och rekommenderade EU-parlamentet att rösta nej till det.

Omröstningen blev jämnare än väntat då liberala gruppen dit folkpartiet och centern tillhör sägs ha ändrat sig i sista minuten och röstade ja till avtalet.

Det var Amelia Andersdotter Piratpartiet/De gröna som berett frågan för industriutskottet.

Andra: Christian Engström och ACTA-bloggen


ACTA, Bodström, Sd och fildelning är ute

ACTA-avtalet är ute – om det är sista versionen är lite svårt att säga. Mexicos riksdag har valt att säga nej till att Mexico skall deltaga – men Mexico kommer komma under mycket stark press från USA att gå med i avtalet så jag tror inte de kommer att klara av pressen utan tvingas acceptera avtalet.

Bodström är ute – han är petad från posten i justitieutskottet och man kan känna att hans utlandssemester i USA inte uppskattas av Mona Sahlin. Kan förstå henne då Thomas Bodström är en folkkär politiker och hade varit en större tillgång i valrörelsen om det inte varit allmänt känt att han skulle vara i USA och inte deltaga i arbetet i riksdagen.

Sverigedemokraterna är ute – senaste opinionsundersökningen ger dem 3.4%-enheter och de skulle varit utanför riksdagen om valet hade varit 3 veckor senare.

Fildelning är ute – nu är det spotify och itunes som gäller. Tjänster som erbjuder strömmad musik på nätet slår sakta ut fildelningen för att de tillhandahåller mer musik till bättre kvalité.

PS Svenska Afghanistanstyrkan är även den ute – i kulregn.


ACTA avtalet misslyckades att bli färdigt

Enligt tidplanen skulle förhandlingsrundan i Japan innebära slutförhandlingarna i ACTA-avtalet men enligt de rapporter som tidningarna skriver så är det nära men inte alls klart.

Trots att DN försöker påskina att avtalet är klart så är det inte det enligt initierade källor rapporterar Christian Engström. Det stupade bl.a. på patentbiten.

Ett av sakerna i avtalet är att tullen skall få beslagta piratkopierade varor utan en begäran från rättighetsinnehavare. Tullarna blir med ACTA-avtalet rättighetsinnehavarnas statligt betalda ’privata poliskår’.


Hemlig ACTA runda med hemligt resultat

Först sade de att samtalen i Washington skulle vara en icke-officiella samtal utan officiella diskussioner om ACTA-avtalet men bara några dagar innan mötet så ändrade de sig plötsligt och samtalen i Washinton mellan 16-20 augusti var plötsligt en formell förhandlingsrunda. Jag tror att hemlighetsmakeriet har att göra med säkerheten för ACTA som avtal är mycket hårt kritiserat av alla utomstående från EU-parlamentet till den stora allmänheten.
EU flaggan
I dagens DN kan man se en intetsägande rapport från mötet som kallar diskussionerna nya trots att de förts under lång tid och från början förväntades slutföras av Bush-administrationen i USA. Men ACTA-avtalets hemlighållande av resultatet av sina diskussioner och vad de diskuterar har gjort att olika parter fått hårda påtryckningar att öppna upp förhandlingarna och att förändra inriktningen av förhandlingarna.

En av de åtgärder som diskuteras är t.ex. 3-strikes som säger att folk kan stängas av från Internet efter 3 upphovsrättsintrång. Dvs motsvarande till Frankrikes Hadopi-lagstiftning.

Trots att Obama regimen har lovat öppenhet i förhandlingarna sägs USA vara de stora orsaken till att förhandlingarnas resultat inte publiceras fritt så att alla med intresse i förhandlingarna får möjlighet att ge sina synpunkter på avtalet.

Avtalet har även kraftigt kritiserats för att det inte förs inom FNs WIPO organisation som är den officiella orgnisationen för denna typ av avtal och i stället genomförst som ett bilateralt avtal mellan USA EU och allierade länder. Indien har försökt att desarmera ACTA-avtalet men har än så länge misslyckats.

Piratpartiet har i sitt valmanifest begärt att EU snarast lämnar ACTA-förhandlingarna och i stället startar förhandlingar i WIPO så att alla världens länder får vara med och inte ett mindre antal västerländska länder.

Än så länge är resultatet från förhandlingarna hemliga – men de brukar läcka ut och sättas upp på Wikileaks och på andra ställen på Internet för den som vill veta mera.


EU vill kriminalisera Piratpartiet med ACTA ?

Det har kommit fram nya uppgifter om ACTA-avtalet där det framgår att EU vill kriminalisera icke-kommersiell fildelning. I artikel 2.14.1 finns det förslag på kriminalisera av:

”inciting, aiding and abetting”

I praktiken så kan man inte tolka det som annat att det då kan kriminalisera hela Piratpartiets verksamhet när vi argumenterar för att förändrad upphovsrätt och där vi i Piratpartiet kämpar för att icke-kommersiell fildelning skall vara tillåten.

Självklart så leder detta till att Piratpartiets negativa intryck av ACTA bara förstärks.


Fildelning ökar kreativiteten

Enligt en forskningsrapport så har fildelningen inte lett till att kreativiteten minskar utan tvärt om det har lett till en kraftig ökning av kreativiteten hos kreatörerna.

Vad rapporten visar på är att de som drabbats av fildelningen är musikindustrin medan kreatörerna de som skapar musiker har ökat antalet låtar som getts ut. År 2000 gavs det ut 35,516 album medan sju år senare så var siffran upp i 79,695 album. Det visar på att trots vad musikindustrin påstår så har fildelning lett till ökad kreativitet i musikindustrin. En stor del av ökningen kommer sig i att 25,159 album var enbart digitala – och gavs inte ut på CD.

Lagar som IPRED och ACTA verkar inte behövs – artisterna verkar skapa en mängd nya verk trots eller kanske snarare tack vare fildelningen.


Piratideologi i Radio Västmanland

Besökte Radio Västmanland idag och blev utfrågad om Piratideologi av Gunnar Eriksson på Eftermiddag i serien ”Ideologi eller demagogi?”. Han kommer ha utfrågning av alla de politiska partierna de närmsta veckorna  varje tisdag mellan 15.30 och 16.00 kommer det vara något parti där som då pratar om sin ideologi.