Canal+ -dom: Ingen verkshöjd för utsända matcher

rättvisas vågskålCanal Plus-dom överklagas inte trots att åklagaren i fallet vill det. Riksåklagare har valt att inte gå vidare med fallet till högsta domstolen.

Målet innehåller nämligen två intressanta precedenser. Hovrätten sade att utsändningen Canal+ gjorde har ingen verkshöjd. Att sätta upp en kamera som visar matcher har därmed enligt svensk rätt ingen verkshöjd. Domen säger att det krävs redigering och editering av utsändningen för att den skall anses ha verkshöjd. Det gör att utsändingen är upphovsrättsfri och kan spridas fritt.

Dock ansåg hovrätten i nedre norrland att länkning till en oskyddad länk på nätet kan vara otillåtet tillgängliggörande dvs upphovsrättsintrång. Detta är i min mening ett feldomslut för meningen med webben är att man skall länka till andra och det är upp till den som lägger ut innehållet på nätet att säkerställa att de som kan ta del av innehållet även har rätt att ta del av det.

Sprider man information på nätet så bör man se till att det endast sprids till de man vill skall få se informationen. Det kan enkelt göras genom att använda en kaka som sätts till alla de som har rätt att få del av informationen. Innan man skickar informationen kan man kolla kakan och se om personen har rätt eller ej att ta del av informationen.

Att domstolen på så grundläggande sätt väljer att förbigåse en sådan lång tradition på nätet och anser att länkning till material som fritt sprids på nätet som ett brott anser jag är mycket tråkigt och trist och ett angrepp på hur Internet i grunden fungerar.

Genom att bortse från traditionen och plötsligt helt ensidigt ändra villkoren för Internet skapar stora problem. Det ger upphov till stora problem för de som utvecklar webben för nu vet man inte längre om ens länk är lagligt eller ej. Plötligt kan den som har länken stämma en till domstol för otillåtet och olagligt tillgängliggörande.

Att en domstol så obönhörligt ändrar villkoren för hur saker och ting fungerar på Internet och bortser från hur traditionen och förväntningarna är från de som länkar till någonting på nätet är i min mening helt fel och någonting behöver göras för att se till att denne domstonsprecedens tas bort. Kanske dags för lite domstolsaktivism ?