Upphovsrätten och funktionsnedsatta

skolaDet har kommit en utredning om ändrade regler om tillstånd och medling (SOU 2013:4) gällande vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden. Det hela handlar om de undantag i upphovsrätten som handlar om handikappade t.ex. blinda som då inte kan läsa normala böcker utan är hänvisade till talböcker. Idag är det tillåtet – för de som har tillstånd – att läsa in en bok utan att behöva betala till upphovsrättsinnehavare om målet är att handikappade skall kunna ta del av boken. Det finns två intressanta förändringar i reglerna:

Kravet på tillstånd från regeringen för att få använda upphovsrättsligt skyddade verk till förmån för personer med funktionsnedsättning tas bort och ersätts med en anmälningsskyldighet till Patent- och registreringsverket. Upphovsmännens möjligheter till information och kontroll förbättras samtidigt genom att regler om underrättelse med mera sanktioneras.

För vissa arkiv och bibliotek, främst sådana som inte drivs av det allmänna, krävs i dag tillstånd från regeringen för att de ska få kopiera upphovsrättsligt skyddat material för bland annat bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål. Utredningen föreslår att sådana institutioner bara ska ha rätt att kopiera för bevarandeändamål och att tillståndskravet avskaffas.

Bibliotek behöver inte ansöka om undantag utan kan bara skicka in en anmälan att de har rätt till undantaget men i gengäld så inkommer då sanktionskrav på de som gör intrång.

Dessutom så kommer inte längre privata bibliotek få rätt att göra sådant längre utan detta kommer vara enbart tillgängligt för offentliga bibliotek.

Trots att då alliansen säger sig verka för privata alternativ så har man här då gått i motsatt riktning och stoppar privata alternativ i biblioteksvärlden. Dessa kommer då inte kunna få undantag för att kopiera och sprida öht. Det finns en risk att detta betyder att endast de rätta böckerna då blir talböcker och att då kontroversiella böcker aldrig kan ’läsas’ av blinda genom att endast talböcker som offentliga bibliotek anser värda att översätta kan spridas.

Ändringarna kan bli lag 1 juli 2014.


Bankerna utmanar Anders Borg

bank.pngNu kommer det signaler från Swedbank att de vill kraftigt öka sin utdelning i år efter ett bra vinst förra året. Swedbank höjer utdelningen rejält | Bank och fastighet | SvD. De är inte ensamma även Nordea – där staten är stor ägare – aviserar kraftig höjning av aktieutdelningen.

Finansminister Anders Borg har tidigare kraftigt varnat bankerna och sagt åt dem att slopa utdelning under 2013 och i stället se till att öka sitt egna kapital för att bli mindre känslig för kreditförluster.

Själv är jag mycket tveksam till bankernas agerande – att på detta flagranta sätt gå emot sveriges finansminister är knappast bra. Anders borg kommer inte bli glad åt att bankerna så viftar med sin handske framför han ansikte och utmanar honom på duell. Jag hoppas de faktiskt tänkt över detta rejält innan de gått ut med detta för annars kommer de inte gilla vad Anders Borg kan tänkas göra. Tyvärr tror jag inte man har gjort det – man har helt enkelt inte antingen uppfattat allvaret i Anders Borgs uttalande eller helt glömt bort dem.

Detta beror nog på att Anders Borg har varit en för försiktig general. Han har inte gått på bankerna på det sätt han borde gjort. Mycket av vad Anders Borg gjort har varit småsaker – samt starka uttalande i media som då bankerna kunnat helt ignorera för inget har hänt efter dem.

Själv ser jag detta som ett tecken på att Anders Borg idag är en svag minister som bankerna är inte alls rädda för. Bankerna bryr sig inte mycket om vad finansministern säger till media då det sällan blir mer än så. Ingen är rädd för en hund som bara skäller.

Alliansens misslyckade med jobbpakten får även det ses som något som gör alliansregeringen svar på den ekonomiska politikens sida. Man har inte den pondus som behövs för att få näringslivet på sin sida. Det är lite typisk att det är svensk näringsliv som hoppat av från samtalet och ingen annan part – ett tydligt tecken på att moderaterna och svensk näringsliv inte verkar stå i kollisionslinje inom den svenska ekonomisk politiken.

Så frågan är vad en försvagar finansminister gör då deras allierade i näringslivet sviker dem och näringslivet inte längre bryr sig om vad finansminister säger och gör.

Dags att poppa popcorn och sätta sig vid sidlinjen och titta på duellen. Socialdemokraterna kommer garanterad kraftigt attackera alliansen i jobbfrågan och med alliansen nu försvagad så kommer de kunna få in några fina bredsidor.

De faktum att socialdemokraterna även får stöd av näringslivet tyder på att alliansregeringen inte alls sitter så säkert som den kanske tror inför valet nästa år. Med en försämrad konjunktur och en regering som inte gör vad som behövs för att skapa arbeten så kommer det finnas många som inte gillar den nya arbets(löshets)linjen som alliansen ekonomiska politik idag står för. Många kan komma att rösta på ett annat parti i valet 2014.


IPRED: Ephone i EU-domstolen

domstolHar skrivit en del om fallet Ephone. Hur de efter att blivit fällda i Solna tingsrätt fick rätt i hovrätten och om hur det överklagades och det fick prövningstillstånd i högsta domstolen och sedan skickades vidare till EU-domstolen av högsta domstolen. Ovanligt snabbt så kommer nu Ipred-fallet upp i EU-domstolen.

Frågeställningen gäller två delar – dels IPRED relativt datalagringsdirektivet och dels frågan om denna tolkning gäller sverige trots att vi då inte infört direktivet i svensk lagstiftning givet att vi egentligen skulle ha infört det om vi följt EUs regler. Tyvärr så blev införandet försenat genom att alliancen vågade inte lägga fram lagförslaget innan valet 2010 trots att det var klart redan 2009. Regeringen höll på förslaget i 18 månader innan det lades fram till riksdagen.

Till senare delen finns det prejudik och då skulle även första delen gälla – men man vet aldrig riktigt med EU-domstolen. Den har valt att prioritera detta fallet – för det har nu kommit upp till behandling ovanligt fort. Det kan tyda på att det finns någon sorts politiska agenda bakomliggande det hela.

Här finns två intressanta saker att nämna. Dels har EU-domstolen varit duktig på att föra EU tanken framåt i sina domslut och har dömt på ett sätt som för EU närmare ett europas förenta stater. Men dels har även EU-domstolen dömt rätt hårt till förmån till enskilda personer personliga integritet – tänker då främst på paparazzi-fallet gällande en princessa från monaco och fotografier av henne i privata situationer – trodde hon.

Så frågan är hur EU-domstolen dömer. Jag tror att det kan gå vilket håll som helst. Själv skulle jag helst se att man dels dömer att datalagringsdirektivet fördelar gäller även om Sverige inte infört det för alliansen skjutit på det och dels för att det då innebär ett stort stöd för enskildas privata och personliga sfär och utomståendes rätt att göra intrång i den.


Piratpartiets regeringsstrategi

PP logoI piratpartiet så har vi något som heter vågmästerstrategin. Vad den innebär är lite oklart för alla förstår den inte. Den är ochså svår att sälja till väljarna då ingen förstår vad som menas utifrån namnet.

En vanlig fråga vi i Piratpartiet fick i valet var vilka kommer vi att stödja i riksdagen. Vi kunde då inte ge ett rakt svar på den frågan utan hänvisade till vår vågmästarstrategi. Problemet med vågmästarstrategin är att den är genial egentligen men den har sina brister i att den är svår att förstå. Därför vill jag se att vi byter ut den och förenklare den till tre budskap:

1. Önskedrömmen är att få egen majoritet och bilda egen regering – men det är alla partiers och ingen verkar kunna få det.

2. Förhoppningen är att vid regeringsförhandlingarna kräva få posten som Justitieminister på Justitiedepartementet, IT-minister på Näringsdepartement och kanske även då Kulturminister på Kulturdepartementet – men ingen sida kommer våga ge oss justitieministerposten. Piratpartiet är ett för nytt parti för att någon av sidorna skall våga ge oss det ansvaret.

3. Huvudspåret är att vi tvingas gå i opposition och försöka att via motioner och annat påverka politiken. Kanske blir det då en minoritetsminister och därmed via förhandlingar kan vi byta att få inflytande i våra frågor mot att ge bort våra röster i de andra frågorna. Det block som då blir störst kommer då i första hand bilda regering.

När folk frågar vilket block vi kommer stödja så kan vi säga att vi tror inte att någon sida kommer vilja ha med oss i regeringen över huvud taget och att vi därför kommer tvingas gå i opposition. Piratpartiet kommer föreslå till talmannen att största blocket bildar regering men att den förhoppningsvis blir en svag regering som dagens alliansregering som förlorat många omröstningar.

När det gäller kommuner och landsting gäller samma sak – Piratpartiet förväntar sig att vi kommer få en oppositionsställning och inte kommar ingå i de som styr men hoppas att vi kanske ändå kan få inflytande och påverka politiken i it, integriet och kulturfrågor.


Datalagringsdirektivet: Regeringen hantering leder till miljonböter

KU har riktat kritik mot att alliansregeringen valde och senarelägga propositionen till riksdagen gällande datalagringsdirektivet och därmed kostade Enigt KU riktar kritik mot alliansregeringen för att den var sen med att lägga fram lagförslaget om datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet innebär en omfattande övervakning av alla svenskar med information om kontakter på Internet och via mobilen. När de gjorde, var vi befann oss när de gjordes och med vem kontakten skedde. Övervakningslagen datalagringsdirektivet är ytterligare ett steg mot storebrorssamhälle där staten vet allt om oss.

Redan innan EU-valet 2009 så läkte propositionen ut på nätet. Hade regeringen lagt fram propositionen då eller innan valet 2010 så hade förmodligen Piratpartiet fått en skjuts in i riksdagen. I stället valde regeringen av valtaktiska skäl att lägga propositionen direkt efter valet 2010.

Det starkaste skälet till att anta lagen var att det skulle kosta sverige stora miljonböter om vi inte införde lagen. Men i verkligehetne så var det alltså regeringen långsamma behandling av lagen som gjorde att sverige nu ställs inför potentiellt böter på en 30-40 miljoner kr för att vi infört lagen.

Alliansregeringens valtaktik kostar Sverige en fällning i EU-domstolen och mångmiljonbelopp i böter. Alla för att stoppa piratpartiet.


Libyen: Sverige har hög beredskap ?

Sverige får snart en fråga från Nato om att delta vid insatserna i Libyen då det tydligen behövs många fler plan för att patrullera luftrummet över Libyen. Varför tvekar Sveriges utrikesminister Carl Bildt ?

– Flygdelen inom Nordic Battlegroup står i hög beredskap. Inom högst tio dagar kan de sättas in, säger Michael Jarl. jourhavande informationschef vid Försvarsmakten.

När jag själv gjorde lumpen och var stationerad på en ö i Sveriges skärgård så brukade officierarna påminna oss om att vi var 12 minuter från fienden.Det var hur lång varningstid vi hade på oss om FI skulle anfalla oss med flygplan. Landtrupperna via båt skulle då komma inom 24 timmar från det.

Får gratulera Sverige till att vi så snabbt kan sätta in insatser för att försvara Sverige. På bara 10 dagar. När fienden är 12 min bort ?  Man kan jämföra det med de flygplan som direkt dagen efter FNs resolution startade sina första attacker mot Libyen.

Personligen tycker jag det är konstigt att man inte tar initiativ att Sverige hjälper till då nu FN så starkt har förordat dessa åtgärder. För om vi inte hjälper till här varför har vi då satsat så stora summor på att bygga upp Nordic Battlegroup ? I stället får vi tveksamma yttrande från försvarspolitiker som inte verkar vilja att Sverige deltager i insatser för att skydda mänskliga liv. Socialdemokraterna och vänstern verkar mycket konstigt nog vara mera intresserade än moderaterna.

En sådan insats skulle då även ge de svenska piloterna en möjlighet att få erfarenheter från riktiga strider. Att deltaga i fredsbevarande insatser är den enda möjligheten för svenska militären att få stridserfarenhet.

Så länge som vi i Sverige har ’elitförband’ som Nordic battlegroup så bör vi även deltaga i alla FNs fredbevarande insatser. Uppenbarligen så är soldaterna där redo att åka. Den stora problemet för politikerna är att de har inte fått förfrågan från NATO – men hej där politiker – det är inte NATO som bedriver denna kampanj. Det är till stor del frankrike, england, italien – dvs EU-länder. Skall EU bli en militär stormakt med möjlighet att stoppa krig – som väl är tanken på det militära samarbetet i EU och Nordic Battle group så kan man inte vänta på att husse Nato kommer med en förfrågan.

Det är ett misslyckadande för ambitionerna för EU att EU inte tagit initiativ och hjälpt frihetsrörelserna i norra afrika. I stället har Sverige och andra EU-länder hummat och brummat om att de är rädda för flyktingströmmar.

Kanske dags och lägga ner ambitionerna på att göra EU till en stormakt – för uppenbarligen så fungerar inte det. Lägga ner den militära gemenskapen. Lägga ner experimentet euron. Lägga ner alla stora bidragen mellan EU-länderna. I stället bör man satsa på att göra EU till en frihandelszon med uppgift att underlätta handeln mellan länderna och inget annat.


Alla får elektronisk fotboja

I veckan kom alliansregeringens förslag om att alla svenska skall få en egen elektronisk fotboja. Nu kommer fotbojan inte innehålla någon begränsning om att man måste vara hemma – men därimot så kommer fotbojan att automagiskt spara undan all information om alla kontakter man tar för att användas emot en om man misstänkts för ett brott som kan ge böter. t.ex. fortkörning.

Fotbojan håller reda på på personlig information som var man är och vem man kontakter för att politikerna är rädda. De vill ha stenhåll kontroll över svenska folket för att de är rädda att folket kommer att … ja vad det undrar jag med. Hela förslaget känns som om politikerna helt och hållet tappat reson och blivit galna.


Regeringens kommande lagförslag

Idag har det kommit en skrivelse med vilka lagförslag som regeringen tänker sig presentera under riksdagens höst och vår session. Följande förslag tycker jag är av intresse:

  Oktober

 • Skrivelse: Kontroll av postförsändelser 6 oktober
 • Följdändringar till en reformerad grundlag, m.m. 7 oktober
 • Budgetpropositionen för 2011 12 oktober
 • En översyn av narkotikalagstiftningen 19 oktober
 • Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet 20 oktober
 • Metria – bolagisering av delar av Lantmäteriets uppdrags-
  verksamhet 29 oktober
  November

 • Ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 12 november
 • E-plikt – förslag till lag om leveransplikt för elektroniska
  dokument November
 • Skyldighet för lärare vid universitet och högskolor att
  underrätta arbetsgivaren om patenterbar uppfinning November
  December

 • Avtalslicens för återanvändning av verk i radio- och tv-bolagens arkiv November
 • Skrivelse: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 December
 • De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation December
 • Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och ändring av direktiv 2002/58/EG (datalagringsdirektivet) December
 • Patentskydd för biotekniska uppfinningar December
 • Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort December
  Januari

 • Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Januari

Det mest kontroversiella är datalagringsdirektivet som nu förväntas komma som en julklapp i december men även flera andra lagar påverkar på Piratpartiets områden och kan vara intressanta att kolla upp.

Datalagringsdirektivets vara eller icke-vara är en het fråga och många andra bloggar om det idag t.ex. Rick Falkvinge, HAX,


Maktskifte i Västerås kommun

Det blev maktskifte i Västerås kommun. I praktiken så avgjorde Miljöpartiets avhopp från alliansen att de rödgröna vann valet. Hade Mp stannat kvar med alliansen så hade de fått 31 röster totalt och majoritet. Resultatet blev att Mp hoppade av från en majoritets till en minoritets-’regering’ som kommer ha mycket svårare att få igenom sina frågor. Nu kommer de rödgröna ’regera’ i stadshuset med en minoritetsregering trots att alliansen fick 852 fler röster än de rödgröna.

Resultat från valet 2010

Parti Mandat Förändring från 2006

Socialdemokraterna 22 -1
Vänster 4 0
Miljöpartiet 4 0
Rödgröna 30 31

Moderaterna 17 +3
Folkpartiet 7 -1
Centern 2 -2
Kristdemokraterna 2 -2
Alliansen 28

Sverigedemokrater 3 +3

Piratpartiet fick 0.74% i kommunvalet, 0,74% i riksdagsvalet i Västerås kommun och 0.70% i riksdagsvalet för Västmanland. Alla tre resultatet som är färdigräknande är bättre än riksgenomsnittet i riksdagsvalet som för Piratpartiet var 0.65%.

Landstingsvalet är ännu inte färdigräknat.


Piratpartiet – en av valets vinnare!

Piratpartiet logoPiratpartiet är en av 2010 års val vinnare även om vi inte lyckades med våra högt ställda mål att komma in i riksdagen.

Fyra vinnare och fyra förlorare i riksdagen.

Fyra av riksdagspartierna ökande antalet röster i valet 2010. Moderaterna Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alla är de vinnare. Även om Vänsterpartiets valresultat kan kanske ses från det faktum att de fick stödröster för att inte halka ut ur riksdagen.

Fyra av riksdagspartierna minskade antalet röster i valet 2010 jämfört med valet 2006. De gjorde de samtidigt som de tre allianspartierna med all sannolikhet fick stödröster från moderaterna för att inte halka ut riksdagen.

Blockvalet

Valet blev en intensivt val där det sades vara jämt mellan blocken men där alliansen vann med stort över de rödgröna. Men media piskade uppstämningarna mellan de två blocken så att frågan som kom upp var vilket av blocken skulle folk välja och inte vilket parti skulle de rösta på.

Denna stora fokuset i media på kampen mellan blocken marginaliserade många andra partier och även blankröstarna. Antalet som blankröstade i valet halverades från föregående val och 1.5%-enheter fler människor röstade i valet 2010. Folk valde sida mellan blocken som i en fotbollsmatch eller ishockeymatch i stället för att sälja det parti som bäst kan föra den politik väljaren vill skall gälla.

Utmanarpartierna

FI, PP och SPI hade alla strax över en halv procent i valet 2006. FI förlorade en tredjedel av sina röstade och slutade på 0.40% (2006 0.68%). SPI förlorade nästan två tredjedelar av sina röster och hamnade på 0.19% (2006 0.52%) samtidigt som PP ökade sin väljarandel med drygt 3000 väljare till 0.65% (2006 0.63%) och gick från att vara en i mängden till att vara större än de två andra partierna tillsammans.

Piratpartiet blev största parti av de utanför riksdagen. Piratpartiet var ett av de få partierna som gick framåt i valrörelsen så vi borde vara stolta att vi gjorde ett relativt bra val – även om vi då kanske önskat ett mycket bättre valresultat än det vi fick. Men givet de kort vi blev tilldelade så gjorde vi i Piratpartiet ett bra val.

Valen 2014

Piratpartiet hade enorma och stora framgång i EU-valet 2010. Men EU-valet har alltid varit ett protestval där väljarna väljer att protestera mot de existerande partiernas politik. Det faktum att valet kom strax efter domen mot Pirate bay och införande av IPRED-lagen gjorde att många röstade på Piratpartiet. Många röster var rena proteströster och inga seriösa röster. Målet var inte så mycket att rösta på Piratpartiet som att straffa riksdagspartierna.

Det borde fler inom Piratpartiet ha insett och förstått att chansen att komma in i riksdagen var ytterst liten. Tyvärr gjorde många inte det utan mycket resurser satsade på riksdagsvalet som borde ha satsats på de lokala valen för att bygga en plattform inför valet 2014 som blir ödesvalet för Piratpartiet. Med ett EU-val i juni och ett riksdagsval/ landstingsval/ kommunval i september. Åker Piratpartiet ut ur EU parlamentet som Junilistan gjorde så kommer chansen att göra ett bra septemberval att gå helt åt skogen. Då är risken stor att Piratpartiet kommer läggas ner. Därför behövs ett riktigt bra EU val 2014.