Datalagringsdirektivet: Regeringen hantering leder till miljonböter

KU har riktat kritik mot att alliansregeringen valde och senarelägga propositionen till riksdagen gällande datalagringsdirektivet och därmed kostade Enigt KU riktar kritik mot alliansregeringen för att den var sen med att lägga fram lagförslaget om datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet innebär en omfattande övervakning av alla svenskar med information om kontakter på Internet och via mobilen. När de gjorde, var vi befann oss när de gjordes och med vem kontakten skedde. Övervakningslagen datalagringsdirektivet är ytterligare ett steg mot storebrorssamhälle där staten vet allt om oss.

Redan innan EU-valet 2009 så läkte propositionen ut på nätet. Hade regeringen lagt fram propositionen då eller innan valet 2010 så hade förmodligen Piratpartiet fått en skjuts in i riksdagen. I stället valde regeringen av valtaktiska skäl att lägga propositionen direkt efter valet 2010.

Det starkaste skälet till att anta lagen var att det skulle kosta sverige stora miljonböter om vi inte införde lagen. Men i verkligehetne så var det alltså regeringen långsamma behandling av lagen som gjorde att sverige nu ställs inför potentiellt böter på en 30-40 miljoner kr för att vi infört lagen.

Alliansregeringens valtaktik kostar Sverige en fällning i EU-domstolen och mångmiljonbelopp i böter. Alla för att stoppa piratpartiet.


Libyen: Sverige har hög beredskap ?

Sverige får snart en fråga från Nato om att delta vid insatserna i Libyen då det tydligen behövs många fler plan för att patrullera luftrummet över Libyen. Varför tvekar Sveriges utrikesminister Carl Bildt ?

– Flygdelen inom Nordic Battlegroup står i hög beredskap. Inom högst tio dagar kan de sättas in, säger Michael Jarl. jourhavande informationschef vid Försvarsmakten.

När jag själv gjorde lumpen och var stationerad på en ö i Sveriges skärgård så brukade officierarna påminna oss om att vi var 12 minuter från fienden.Det var hur lång varningstid vi hade på oss om FI skulle anfalla oss med flygplan. Landtrupperna via båt skulle då komma inom 24 timmar från det.

Får gratulera Sverige till att vi så snabbt kan sätta in insatser för att försvara Sverige. På bara 10 dagar. När fienden är 12 min bort ?  Man kan jämföra det med de flygplan som direkt dagen efter FNs resolution startade sina första attacker mot Libyen.

Personligen tycker jag det är konstigt att man inte tar initiativ att Sverige hjälper till då nu FN så starkt har förordat dessa åtgärder. För om vi inte hjälper till här varför har vi då satsat så stora summor på att bygga upp Nordic Battlegroup ? I stället får vi tveksamma yttrande från försvarspolitiker som inte verkar vilja att Sverige deltager i insatser för att skydda mänskliga liv. Socialdemokraterna och vänstern verkar mycket konstigt nog vara mera intresserade än moderaterna.

En sådan insats skulle då även ge de svenska piloterna en möjlighet att få erfarenheter från riktiga strider. Att deltaga i fredsbevarande insatser är den enda möjligheten för svenska militären att få stridserfarenhet.

Så länge som vi i Sverige har ‘elitförband’ som Nordic battlegroup så bör vi även deltaga i alla FNs fredbevarande insatser. Uppenbarligen så är soldaterna där redo att åka. Den stora problemet för politikerna är att de har inte fått förfrågan från NATO – men hej där politiker – det är inte NATO som bedriver denna kampanj. Det är till stor del frankrike, england, italien – dvs EU-länder. Skall EU bli en militär stormakt med möjlighet att stoppa krig – som väl är tanken på det militära samarbetet i EU och Nordic Battle group så kan man inte vänta på att husse Nato kommer med en förfrågan.

Det är ett misslyckadande för ambitionerna för EU att EU inte tagit initiativ och hjälpt frihetsrörelserna i norra afrika. I stället har Sverige och andra EU-länder hummat och brummat om att de är rädda för flyktingströmmar.

Kanske dags och lägga ner ambitionerna på att göra EU till en stormakt – för uppenbarligen så fungerar inte det. Lägga ner den militära gemenskapen. Lägga ner experimentet euron. Lägga ner alla stora bidragen mellan EU-länderna. I stället bör man satsa på att göra EU till en frihandelszon med uppgift att underlätta handeln mellan länderna och inget annat.


Alla får elektronisk fotboja

I veckan kom alliansregeringens förslag om att alla svenska skall få en egen elektronisk fotboja. Nu kommer fotbojan inte innehålla någon begränsning om att man måste vara hemma – men därimot så kommer fotbojan att automagiskt spara undan all information om alla kontakter man tar för att användas emot en om man misstänkts för ett brott som kan ge böter. t.ex. fortkörning.

Fotbojan håller reda på på personlig information som var man är och vem man kontakter för att politikerna är rädda. De vill ha stenhåll kontroll över svenska folket för att de är rädda att folket kommer att … ja vad det undrar jag med. Hela förslaget känns som om politikerna helt och hållet tappat reson och blivit galna.


Regeringens kommande lagförslag

Idag har det kommit en skrivelse med vilka lagförslag som regeringen tänker sig presentera under riksdagens höst och vår session. Följande förslag tycker jag är av intresse:

  Oktober

 • Skrivelse: Kontroll av postförsändelser 6 oktober
 • Följdändringar till en reformerad grundlag, m.m. 7 oktober
 • Budgetpropositionen för 2011 12 oktober
 • En översyn av narkotikalagstiftningen 19 oktober
 • Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet 20 oktober
 • Metria – bolagisering av delar av Lantmäteriets uppdrags-
  verksamhet 29 oktober
  November

 • Ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 12 november
 • E-plikt – förslag till lag om leveransplikt för elektroniska
  dokument November
 • Skyldighet för lärare vid universitet och högskolor att
  underrätta arbetsgivaren om patenterbar uppfinning November
  December

 • Avtalslicens för återanvändning av verk i radio- och tv-bolagens arkiv November
 • Skrivelse: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 December
 • De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation December
 • Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och ändring av direktiv 2002/58/EG (datalagringsdirektivet) December
 • Patentskydd för biotekniska uppfinningar December
 • Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort December
  Januari

 • Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Januari

Det mest kontroversiella är datalagringsdirektivet som nu förväntas komma som en julklapp i december men även flera andra lagar påverkar på Piratpartiets områden och kan vara intressanta att kolla upp.

Datalagringsdirektivets vara eller icke-vara är en het fråga och många andra bloggar om det idag t.ex. Rick Falkvinge, HAX,


Maktskifte i Västerås kommun

Det blev maktskifte i Västerås kommun. I praktiken så avgjorde Miljöpartiets avhopp från alliansen att de rödgröna vann valet. Hade Mp stannat kvar med alliansen så hade de fått 31 röster totalt och majoritet. Resultatet blev att Mp hoppade av från en majoritets till en minoritets-’regering’ som kommer ha mycket svårare att få igenom sina frågor. Nu kommer de rödgröna ‘regera’ i stadshuset med en minoritetsregering trots att alliansen fick 852 fler röster än de rödgröna.

Resultat från valet 2010

Parti Mandat Förändring från 2006

Socialdemokraterna 22 -1
Vänster 4 0
Miljöpartiet 4 0
Rödgröna 30 31

Moderaterna 17 +3
Folkpartiet 7 -1
Centern 2 -2
Kristdemokraterna 2 -2
Alliansen 28

Sverigedemokrater 3 +3

Piratpartiet fick 0.74% i kommunvalet, 0,74% i riksdagsvalet i Västerås kommun och 0.70% i riksdagsvalet för Västmanland. Alla tre resultatet som är färdigräknande är bättre än riksgenomsnittet i riksdagsvalet som för Piratpartiet var 0.65%.

Landstingsvalet är ännu inte färdigräknat.


Piratpartiet – en av valets vinnare!

Piratpartiet logoPiratpartiet är en av 2010 års val vinnare även om vi inte lyckades med våra högt ställda mål att komma in i riksdagen.

Fyra vinnare och fyra förlorare i riksdagen.

Fyra av riksdagspartierna ökande antalet röster i valet 2010. Moderaterna Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alla är de vinnare. Även om Vänsterpartiets valresultat kan kanske ses från det faktum att de fick stödröster för att inte halka ut ur riksdagen.

Fyra av riksdagspartierna minskade antalet röster i valet 2010 jämfört med valet 2006. De gjorde de samtidigt som de tre allianspartierna med all sannolikhet fick stödröster från moderaterna för att inte halka ut riksdagen.

Blockvalet

Valet blev en intensivt val där det sades vara jämt mellan blocken men där alliansen vann med stort över de rödgröna. Men media piskade uppstämningarna mellan de två blocken så att frågan som kom upp var vilket av blocken skulle folk välja och inte vilket parti skulle de rösta på.

Denna stora fokuset i media på kampen mellan blocken marginaliserade många andra partier och även blankröstarna. Antalet som blankröstade i valet halverades från föregående val och 1.5%-enheter fler människor röstade i valet 2010. Folk valde sida mellan blocken som i en fotbollsmatch eller ishockeymatch i stället för att sälja det parti som bäst kan föra den politik väljaren vill skall gälla.

Utmanarpartierna

FI, PP och SPI hade alla strax över en halv procent i valet 2006. FI förlorade en tredjedel av sina röstade och slutade på 0.40% (2006 0.68%). SPI förlorade nästan två tredjedelar av sina röster och hamnade på 0.19% (2006 0.52%) samtidigt som PP ökade sin väljarandel med drygt 3000 väljare till 0.65% (2006 0.63%) och gick från att vara en i mängden till att vara större än de två andra partierna tillsammans.

Piratpartiet blev största parti av de utanför riksdagen. Piratpartiet var ett av de få partierna som gick framåt i valrörelsen så vi borde vara stolta att vi gjorde ett relativt bra val – även om vi då kanske önskat ett mycket bättre valresultat än det vi fick. Men givet de kort vi blev tilldelade så gjorde vi i Piratpartiet ett bra val.

Valen 2014

Piratpartiet hade enorma och stora framgång i EU-valet 2010. Men EU-valet har alltid varit ett protestval där väljarna väljer att protestera mot de existerande partiernas politik. Det faktum att valet kom strax efter domen mot Pirate bay och införande av IPRED-lagen gjorde att många röstade på Piratpartiet. Många röster var rena proteströster och inga seriösa röster. Målet var inte så mycket att rösta på Piratpartiet som att straffa riksdagspartierna.

Det borde fler inom Piratpartiet ha insett och förstått att chansen att komma in i riksdagen var ytterst liten. Tyvärr gjorde många inte det utan mycket resurser satsade på riksdagsvalet som borde ha satsats på de lokala valen för att bygga en plattform inför valet 2014 som blir ödesvalet för Piratpartiet. Med ett EU-val i juni och ett riksdagsval/ landstingsval/ kommunval i september. Åker Piratpartiet ut ur EU parlamentet som Junilistan gjorde så kommer chansen att göra ett bra septemberval att gå helt åt skogen. Då är risken stor att Piratpartiet kommer läggas ner. Därför behövs ett riktigt bra EU val 2014.


Piratpartiet ‘får’ 2 % i SIFO-mätning

Jag röstade idag. Det betyder att jag inte behöver bekymra mig om vilket parti jag skall rösta på. Det är redan avgjort.

Visst vore det skönt och se ståhejet på TV och annorstädes och slippa bry sig ? Så gå och förtidsrösta på Piratpartiet så är det över. För mig var årets val det enklaste jag någonsin haft – jag kryssade mig själv i Västerås kommun, Västmanlands landstings och riksdagsvalet för då får jag någon jag litar på i politiken.

Ser även SIFOs senaste opinionsundersökning där de rödgröna får 43.7% och alliansen 50.1% och egen majoritet. SD får 3.6% och Övriga får 2.8%. Normalt räknar jag med att Piratpartiet får 2/3 till 3/4 delar av Övriga så Piratpartiet har då 1.8% till 2.1%. Så avrundat till en värdesiffra så får Piratpartiet 2% i Sifos opinionsundersökning.

Gårdagens Demoskop gav även den alliansen en majoritet i riksdagen och denna Sifo visar samma resultat. Både gav även Sd sjunkande siffror även om Sifos minskning var större. Så trenden att alliansen vinner stort och att Sd får svårt att komma in i riksdagen fortsätter.

Med ett resultat på 2% eller mer för Piratpartiet får anses som en hyfsad valrörelse – jag tror dock fortfarande att Piratpartiet kommer över den magiska 2.5% gränsen och då så sakta kan börja få partistöd. Det skulle även få Piratpartiet att komma in i ett antal kommuner och landsting vilket då gör att Piratpartiet kan använda de närmaste fyra åren till att bygga upp partiet så vi kan komma in 2014 i riksdagen. Många av de som idag inte får rösta skulle gärna rösta på Piratpartiet. Om fyra år så kommer det finnas många fler som vill rösta på Piratpartiet. Väljarna är rörliga, det är enkelt att förlora respekten men det tar lång tid att bygga upp den. I politiken måste man se det långsiktigt – varje valperiod är 4 år så då gäller det och kämpa på till nästa.

Men man får inte ge upp hoppet – kommer det någon fin skandal som gynnar Piratpartiet så kan vi komma över 4% i årets val med. Så det är bara och kämpa på till mållinjen för varje extra plats i en kommun eller landsting skapar en till pirat med erfarenhet av politik till valet 2014.

PS Övriga gick alltså upp med 0.7%-enheter från 2.0% eller ca 1/3-del.


Jämnt i Västerås kommunval

Enligt spelbolagen så blir det en mycket jämn strid i Västerås kommun. De förväntar sig att de blåa alliansen vinner med 1% i valet till Västerås kommun.

Andra intressanta kommunen för Piratpartiet – Uppsala Blått med 14 % , Linköping Blått med 2 %, Norrköping Rött med 4 % och Lund Blått med 8 %.

Till skillnad från i normala opinionsundersökningar så är de som satsar pengar på valutgången förmodligen mera säkra med sina sympatier. Men oavsett så ser det bra ut i Västerås, Lindköping och Norrköping. I dessa tre kommuner så finns det stor chans för piratpartiet att få en vägmästarroll och därmed kunna förhandla fram en bra maktposition och kunna få genomslag för partiets politik på våra fokusområden.

I valet till Västmanlands landsting så är det tre partier som inte ingår i något block Piratpartiet, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet. Det gör att läget där är väldigt öppet inför valet då vi inte alls vet vilka som kommer att vara med i ‘regeringen’ i landstingshuset efter valet. Det kan bli mycket intressanta förhandlingar eller så kan det bli inga alls för allting blir direkt avgjort på valdagen.

Det är kul att leva i intressanta tider med stora möjligheter för framtiden.

I riksdagsvalet så har Alliansen fått en stor ledning inför valspurten hela 51.5% – ett försprång med 7.6% mot de rödgröna. Skandalen med moderata ministern som hoppade av har nu tydligen klingat av och alliansen har nu en betryggande ledning i valet till riksdagen. Slutligen så har trenden att Sverigedemokraterna långsamt gått ner i väljarsympatierna fortsatt och de minskar med 0.8%-enheter och hamnar under 4%-spärren till riksdagen igen. Mina tidigare prognoser att de inte skulle klara av att komma in verkar att uppfyllas. Men än så länge är valet inte helt över – folket måste få gå och rösta och idag är runt var femte väljare osäker på vilket parti de skall rösta på.


Svenska spel försöker stoppa diskussion

Hjärter ÄssSvenska spel – den svenska myndigheten som bedriver spelverksamhet i Sverige har försökt stoppa en diskussion om Sveriges spellagstiftning under Almedalsveckan genom att hota krögaren där diskussionen skulle hållas med att anmäla denne till Lotteriinspektionen och stänga ner dennes Jack Vegas spel.

Nu är Jack Vegas spel den mest värsta spelformen som är laglig i Sverige och i är i min privata mening den största inkörsporten till spelberoende. Vill man minska spelmissbruket så borde den spelformen förbjudas.

Nu har fyra politiker från alliansen – en från vardera partiet – valt att polisanmäla Svenska Spel för myndighetsmissbruk. Det ingår faktiskt inte i svenska myndigheters uppgift att stoppa lagliga diskussioner om svensk lagstiftning.
Svenska spel är idag ett monopolföretag och deras agerande verkar inte vara annat än en monopolist agerande för att stoppa motståndare till monopolet. Det är myndighetsmissbruk och Svenska Spels agerande är anmält till JK.


Ett försök att återupprätta Mona Sahlin

Tog tidigare upp ett exempel där Cecilia Malmström använde sig av den stor lögnen för att försöka lura det svenska folket. Nu kommer ännu ett exempel på hur man använder sig av blåplanen för totalitära regimer för att påverka det svenska folket – men denna gången är det inte alliansen utan från socialdemkraterna som använder sig av en kombination av den stora lögnen och erkänn aldrig ett fel.

Det är knappast någon som inte mins den förödmjukelse som Mona Sahlin fick utstå av det egna partiet då hon presenterade en två-partiets uppgörelse med Miljöpartiet och utelämnade Socialdemokraternas gamla stödparti Vänsterpartiet. Vi mins alla hur hon fick krypa till korset och tvingades ta med Vänsterpartiet i förhandlingarna.

Felen som Mona Sahlin då gjorde var många t.ex,
1. Hon överraskade många
2. Hon missade att förankra beslutet i partiet.
3. Hon hade inte förutseende nog att inse de negativa bakåtvolt resten av partiet skulle göra över att utelämna V från uppgörelsen.

Alla dessa misstag visade på en sak – Mona Sahlin var inte redo att axla posten som statsminister. Hon hade inte vad som krävs av svenska folket för att styra Sverige för kan hon inte styra sitt parti – hur skall hon då klara av att styra Sverige ?

Det avspeglar sig även i de opinionsundersökningar som idag visar att svenska folket inte har stort förtroende för Mona Sahlin. Hennes förtroende är lägre än sitt partis opinionsläge – vilket i sin tur är länre än vad partiet fick i senaste valet och det var då ett mycket dåligt val för socialdemokratin. Allt det talar för att hon blir långvarig på sin post. Förlorar Socialdemokraterna valet den 19 september så har jag mycket svårt att se att hon sitter kvar som partiledare i valet 2014.

Nu kommer en ny bok som lanserar en ny teori varför dessa händelser skedde – en bok som då använder sig av erkänn aldrig ett fel och den stora lögnen för att försöka sprida en annan bild över händelserna gällande uppgörelsen med Mp och senare V.
Målet för boken är tydligen att försöka få det till att det var en lyckad strategi som låg bakom allt det som hände som ledde upp till uppgörelsen med V inför valet 2010.

Boken försöker säga att det var en triumf att Mona Sahlin lyckades få vänstern till förhandlingsbordet och ge upp så många av sina åsikter bara för att få rätten att sitta med i en socialdemokratisk regering. Tyvärr tror jag inte på teorin för alla vet att V länge känt sig utanför, länge velat komma in i kylan och bli erbjuden en ministerpost i en socialdemokratisk regering.

Hade Mona Sahlin haft för avsikt och tvinga V till bordet och få dem att lägga sig platt hade det räckt att läcka uppgörelsen till pressen. De tidningsskriverierna som kommit av en läcka hade förmodligen räckt för att tvinga V till förhandlingsbordet. Då hade S lett av Mona Sahlin kunnat presentera ett triumvirat på en gång i stället för att som det blev nu – se ut som S backade eller snarare se ut som Mona Sahlin blev tvingad av sitt parti att backa. Då hade Mona Sahlin sluppit att sitta och presentera pakten med Mp som strategin inför valet 2010 ena dagen och så en tag senare presentera en där V ingår.

Skulle verkligen det vara en strategi från Mona Sahlin som boken påstår så var det i sanningen en dålig plan som offrade hela Monas Sahlins redan bräckliga förtroendekapital pga toblerone-affären för att få in Vänsterpartiet utan att behöva vika sig för vänsterns åsikter. En bättre plan hade inneburit att hon sluppit vända kappen efter vinden och hade gett henne ett mera statsmanna-kapital i stället för att förbruka det lilla hon hade.

Nej, sanningen är nog att bokens uppgifter inte stämmer, för om det var en plan, så var det en dålig plan och Mona Sahlin förtjänar de det dåliga förtroende bland väljarna hon har idag. Så oavsett om boken stämmer eller inte så sköttes hela affären på ett dåligt sätt. Det var ingen triumf det var ett misslyckande. I min uppfattning är boken en efterhandskonstruktion i ett försök att återupprätta Mona Sahlins ära och det är mycket möjligt att det kan lura någon.

Det som boken är – är ett fint exempel på hur politiska partiet i dagens Sverige har använt ritningarna för de totalitära regimens sätt att tänka trots att vi lever i en demokrat[*]. Frågan är dock hur väl de fungerar – men sanningen är nog tyvärr att de fungerar så länge som tredje statsmakten inte ställer politikerna till svars och så länge som folket är lätta att manipulera.

Konstigt nog verkar ingen i Netroots ha hittat artikeln ännu och bloggat om den – men det kommer väl.

[*] Ja vi lever i en demokrati även om många upplever dagens samhälle som en bräcklig diktatur där man efter flygplanskaparna som flög in i tornen har fått en västvärld där de demokratiska spelreglerna urholkas för att stoppa en ogripbar påstådd farlig fiende.