Android har 85% av mobilmarknaden

Android-mobil

”Enligt rapporten har Android nu en andel på 84,6 procent på den globala marknaden för smartphones under det andra kvartalet. En ökning från 80,2 procent samma period förra året.”

via"Android står nu för 85 procent av marknaden" – IDG.se.

Apple är nere på 11.9 % men kommer repa sig kvartal 3 då nästa version av mobiltelefonen släpps. Androids marknadsandel brukar vara som störst under Q2 då folk väntar på nya iPhone. Men om ett år igen så kommer förmodligen Android ha en ännu större marknadsandel dvs Q2 2015. Det är nämligen den normala trenden.

Microsoft Windows Phone föll från 3.8% till 2.7% och

Den största tillväxten har då de mindre tillverkarna av Android-mobiler för även Samsung tappar marknadsandelar. Det visar på att det finns en hälsosam konkurrens inom Android-marknaden där olika aktörer slåss om marknaden och håller nere priserna. Vilket är bra för konsumenterna. En del av de Androids som säljs är inte ens kopplade till Google play utan använder bara de fria delarna av Android.

Tidigare har det visat sig att även på plattor så minskar Apples del av marknaden och även där vinner Android.


Viktigt Apple-patent ogiltigförklarats

Viktigt Apple-patent ogiltigförklarats – IDG.se. Det patent som Apple använd i många domstolar och som då HTC licensierat har nu av USAs patentverk förkastas och alla de anspråk som görs i patentet har förklarats ogiltiga.

Detta innebär att de stora skadestånd Apple fick i målet mot Samsung förmodligen kan komma att sänkas då patentet inte är giltigt.

Det stora problemen med patentverket är att den tid en handläggare får på sig för att gå igenom patent innan de godkänns är inte tillräckligt för att stoppa att en mycket stor mängd dåliga patent går igenom. För målet för patentverket är att bevilja patent. Målet borde snarare vara att stoppa dåliga patent. Så länge patentverk har fel mål så kommer de fortsätta att bevilja dåliga patent.

Inom Piratpartiet har vi antagit ett mål att stänga ner patentsystemet och införa ett bättre system för att gynna uppfinnare och teknisk utveckling.


Apple skjuter sig själv i foten – tre gånger!

Domstolsklubba

Första skottet:

I Storbritanien så dömdes Apple att publikt på sin webbplats erkänna att de farit med lögner. Nu valde Apple att skriva detta så smart att när man läste det kunde få intrycket att tvärt om gällde. Domaren var inte glad för det utalande Apple gjorde på sin hemsida var inte bara missledande utan direkt falskt på vissa punkter då man påstod att frågan gällde patent men den inte gjorde det.

Domaren vart inte glad så Apple fick 24 timmar på sig att ta bort det gamla ersätta det med ett mera korrekt meddelande och 48 timmar på sig att med stora bokstäver på sina hemsida länka till meddelandet på sina webbplats.

Apples egna uttalande kom att skjutas rakt in i sin egen fot.

Andra skottet:

I efterdyningarna av målet i USA mot Samsung där de vann ett miljarddollarskadestånd så har Apple blivit lite överglad och hävdar att Samsung borde vetat om att juryförmannen ljög i sin intervju. Apple hävdar att Samsung borde klandras för att de först senare kommit upp med informationen om lögnen och borde ha känt till det tidigare.

Samsung har svarat med ett inlägg till domaren där de kräver att få reda på när Apple fick reda på informationen att förmannen farit med osanning inför domstolen för att:
1. Om Apple vetat det under domstoslförhandlingarna så är de tvingande att avslöja det för domstolen så om de själv vetat om detta tidigare så har de begått ett brott mot domstolarnas regler.
2. Om Apple inte vetat detta själv – så är de rent oförskämda då de hävdar att Samsung borde känt till detta tidigare.

Apple aggressiva taktik har inneburit att de sköt sig själva i foten. Oavsett hur domaren dömer så kommer detta inte sluta bra för äpplet och dess advokater.

Tredje skottet:

Apple gillande inte det mexikanska varumärket iFone. Nu råkade detta vara registrerat före Apples iPhone – men trots de stämde de iFone. Apple hävdade i domstolen att iPhone och iFone var för lätta att sammanblanda så att de ville därför ogiltigförklara iFone. Apple förlorade och då iPhone helt som Apple själva hävdade var bedrägligt likt iFoneförloradekan Apple förlora varumärket iPhone i Mexico.

Detta kan få vidare påverkan på Apple – Apples domännamn iphone.com kan förloras för att Apple själva hävdade att det var för likt iFone. Då iFone är ett äldre varumärke så borde därmed Appla per automatik förlora domänen skulle iFone kräva det. Skiljedomestolen skulle inte ha något annat val än att ge domännanet till iFone.

Apple är bara för gulliga. Skjuter sig i foten hela tiden.

När kommer nästa fotskott ?

Andra om detta: SvD

PS Uppdaterat då Apple inte ännu förlorat namnet iPhone i Mexico – iFones motstämning är inte helt avgjord ännu – men det ser inte bra ut för Apple som kan då både förlora varumärket men även rätten att sälja sina iPhones i Mexico. Kan kosta Apple en hel del att förhandla fram ett avtal med iFone gällande detta – men Apple har kontanter så de har råd.


Slutsålt för iPhone4 och iPad 2 i Sydkorea

Gällande Apples stämning av Samsung i Sydkorea där Samsung kontrade genom att hävda att Apple inskränkte på deras patent så är striden över. Där ansågs inte Samsung inskränka på Apples designpatent. Men Apple förlorade rätten att sälja fyra produkter bl.a. iPhone 4 och iPad 2 i Sydkorea. Samtidigt fick Samsung säljstop för tio produkter bl.a. Galaxy S II Seoul court rules Samsung didn't violate Apple design | Reuters.

Nu är detta bara ett av rättegångarna gällande patent (läs kärnvapen) kriget mellan Apple och Samsung – denna striden gällde Sydkorea. Förlorare blev både Apple och Samsung. Vinnare blev konkurrenterna som nu slipper att slåss med de stoppade produktera.

I ett kärnvapenkrig finns inga vinnare – bara förlorare. Patent fungerar ungefär som kärnvapen.


Nu får den säljas igen – Samsung Galaxy Tab

Android mobilDet tog en vecka men nu får mobilen säljas igen. Det värsta för Apple är kanske inte det att de lyckades bara stoppa försäljningen i en vecka utan att alla tidningar skriver om den nya plattan som är iPad dödaren och som är så farlig att Apple måste stoppa den med osjysta medel. Apple har fått utstå rätt mycket dålig reklam pga händelsen.

Det värsta för Apple är dock all gratisreklam Samsung Galaxy Tab nu fått och därmed alla dessa människor som fått reda på att den existerar. För det värsta man kan göra är att göra reklam för andras bra produkter – det borde vara förbjudet på alla smarta företag.


Galaxy Tab 10.1 fortsätter säljas i Sverige

AndroidTydligen tänker Samsung fortsätta att sälja Galaxy Tab 10.1 i Sverige trots att en tysk domstol förbjöd det.

På IDG misstolkar det hela med Android och patentstriden men det är tydligen designsskydd som det handlar om. Galaxy Tab är tydligen för lik iTab och det gillar inte Apple. Domstolens beslut togs även utan att Samsung fick möjlighet att närvara och ge sin syn på saken i domstolen.

Det är knappast så att någon kommer tro att Galaxy Tab är en ipad så det känns väldigt konstigt att domstolen stoppar dem och förhindrar konkurrensen. Tyvärr har det blivit allt vanligare att företag missbrukar de monopolmöjligheter som staten ger genom upphovsrätten och patent för att få ensamrätt att sälja produkter på en marknad. Tyvärr är det inte som i Bamse där man får lära sig att om man är stor och stark så måste man vara väldigt snäll – det är tyvärr ofta rena motsaten bland företagen. Det kräver att man har marknadsregler som missgynnar elaka företag.

PS Bloggposten uppdaterad för att använda det av PRV rekommenderade ordet designskydd i stället för den äldre beteckningen.


Regeringen måste slå vakt om jobben på Internet

Innehållstjänster på internet är en växande sektor som kan få stor betydelse för sysselsättning och tillväxt, men bristande konkurrensförutsättningar i på det immaterialrättsliga området hämmar tillväxtmöjligheterna och investeringsviljan. Nu krävs verkningsfulla åtgärder från regeringens sida, till exempel för hur monopolen på musik kan slås upp för att möjligöra för företag att utveckla tjänster för Internet.

Sveriges digitala ekonomi växer snabbt. Intresset för de värden som kan skapas över internet ökar i takt med att de digitala tjänsternas tillväxt- och sysselsättningspotential blir allt mer påtaglig. Den svenska regeringen har inlett arbetet med en Digital agenda för Sverige. En viktig målsättning i detta arbete uppges vara att Sverige ska utvecklas till ”världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi så att nya jobb och nya tjänster och produkter kan växa fram just här”. IT-minister Anna-Karin Hatt betonar också att Sverige har haft och bör ha en ledande roll i EU:s arbete på området genom att jobba för att förkasta integritetskränkande lagstiftning och jobba för en mera verklighetsanpassad upphovsrätt.

Visst finns det fog att tala om den digitala ekonomin som en framtidssektor för Sverige. Hit hör exempelvis framväxten av en betydande andel digitala innehållstjänster, innefattande digital distribution av exempelvis film, tidningar, böcker och musik.

Enligt rapporten Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin, som lanseras i dag och som tagits fram av idéforumet Netopia och Svenska Förläggareföreningen, framgår det att de svenska digitala innehållstjänsterna omsätter cirka 3,1 miljarder kronor och sysselsätter drygt 11 000 personer. Innehållsleverantörer inom den kreativa sektorn är i tyvärr väldigt långsam i att ställa om sina organisationer för att kunna dra nytta av de möjligheter till nyanställningar, export och produktutveckling som digitaliseringen innebär.

Företagen i rapporten drömmar om marknaden för digitala innehållstjänster har tyvärr orealistiska förutsättningar om framtiden och de tror att om bara de får bestämma så kommer de tjäna multum. Sanningen är att brancherna har varit dåliga på att anpassa sig till verkligheten vilket bromsat tillväxten för it och innehållsindustrin. IT-branschen har gång på gång visat att det är den som växer snabbast och är den som borde få intitiativet att utveckla nya tjänster på Internet. Kan man få loss innehållet på rimliga villkor så man har något man kan sälja på nätet så kommer de kunna öka omsättningen även för innhållsindustrin.

Men samtidigt som innehållsleverantörerna försöker behålla sina gamla och föräldrade tjänster och inte möter upp till den stora utvecklingspotentialen har det blivit tydligt att det kommer att krävas krafttag för att hantera de utmaningar som it-branschen och regleringen ställs inför i den digitala miljön. Det framgår också tydligt i rapporten att det är politikerna, näst efter konkurrenterna, som har störst inflytande över marknadsutvecklingen.

Alarmerande är dock att sju av tio företag  av innehållsleverantörerna har dålig eller mycket dålig förståelse för hur jobb på Internet kan göra dem rikare och ge mera över till kreatörerna.

Till utmaningarna hör exempelvis utvecklingen av digitala bibliotek, vilka får långt större konsekvenser för marknaden för kulturellt innehåll än den fysiska utlåningen. Att hitta en balans mellan utlåning och försäljning av digitalt innehåll är avgörande i detta arbete. Det saknas också fortfarande verktyg för att komma åt de omfattande dåliga kontrakt innehållsindustrin använder sig av och som snedvrider konkurrensen på marknaden. Att större investeringar i tjänsteutveckling uteblir med sådana affärsförutsättningar säger sig självt. Hur mycket en företagare än pressar sina priser går det aldrig att konkurrera när innehållsindustrin ställer orimliga villkor för användadet av innehåll. Nyligen lade en bokförsäljare ner sin verksamhet på App store när deras marginaler pressades sönder av Apple och innehållsindustrins krav på ersättning. Tillsammans ville de två ha över 100% av försäljningen och då måste företaget lägga ner. Nu får de fick i stället 0 kr i ersättning. Den som gapar efter för mycket mister ofta hela stycket.

Det saknas goda exempel i vår omvärld. Här har Sverige en stor möjlighet att bli världsledande genom att öppna upp innehållsleverantörernas järngrepp över innehållet och låta it-branschen använda dem för att skapa nya affärsmetoder för att sälja innehåll på nätet.  I ett europeiskt perspektiv kan Sveriges politik kan bli ett föredömme.

Det finns inga skäl att svenska entreprenörer ska ha sämre villkor än sina europeiska kolleger. Det finns alla skäl till att svenska entrenprenörer skall få bättre villkor så att Sverige går före världen i att skapa fler nya och intressanta innehållstjänster som Spotify och Voddler. För det krävs en bättre upphovsrätt som är anpassad till dagens verklighet.

IT-minister Anna-Karin Hatt har satt en hög ambitionsnivå när hon uttalat att Sverige ska vara ”världens mest konkurrenskraftiga digitala ekonomi”. Nu krävs åtgärder från regeringens sida för att förverkliga denna ambition. Det finns ingen brist på goda exempel, men finns viljan?

Anders S Lindbäck

PS Tack till KRISTINA AHLINDER, vd Svenska Förläggareföreningen och PER STRÖMBÄCK, redaktör Netopia som skrev den felaktiga versionen av denna.

Andra: Fredrik


Nokia+Microsoft = två dalande bjässar

android mobiltelefonNokia och Microsoft är kanske både två de största bolagen inom sina marknader men både är på dekis. Nokia har tappat en fjärdedel av sin marknad och har inte satsat på rätt häst när det gäller smarta telefoner och fick förra året se sitt operativsystem för mobiltelefoner Symbian bli omsprunget av Googles Android. Så även om Nokia har 30% av marknaden för mobiltelefoner så är deras marknadsandel sjunkande. I smarta telefoner så kommer Android starkt och i lågprissegmentet så kommer Indiska mobiltelefoner attackerande deras stora andel av lågprismarknaden i Asien. Nokia har själva tagit fram ett alternativ till Symbian i MeGoo som liksom Android är baserad på Linux i grunden. Men de verkar inte ha tagit den satsningen på allvar för de har endast sålt en mobiltelefon med Linux – Nokia N900 och verkar ha givit upp att ha ett eget operativsystem för smarta mobiler. Nokias aktiekurs har inte varit nådig så de slängde ut sin VD och tog en person från Microsoft till VD-posten.

Microsoft har under flera år nu kämpat för att behålla sin position som det största IT-företaget men har blivit hårt ansatt av Apple och Internetföretag som Facebook och Google. Microsoft har länge försökt få in sitt Microsoft Mobile bland världens mobiltillverkare men har aldrig riktigt lyckats bli en stor spelare med en marknadsandel 3.4% Microsoft har plågats av att de har andra rangens programvaror för mobiltelefoner och det har inte hjälpt att de är störst på operativsystem för skrivbordsdatorer. Det går bra i IT-världen att ha andra rangens programvaror för där kan de använda sin dominans på operativsystem med Windows för att få fördelar framför andra företag – men på mobilmarknaden och Internetverksamheten så har det gått dåligt för dem. Deras sökmotor Bing avslöjades nyligen med att kopiera sina resultat från Googles sökmotor för att få bättre sökresultat.

Microsoft försöker nu sälja in Microsoft Mobile 7 men den produkten har inte rosas av marknaden då alla idag talar om Android och iPhones.

Nokia och Microsoft går idag in i ett nytt samarbete där Nokia väljer Microsoft Mobile 7 för sina smart mobiler samt använder sökmotorn Bing. Det finns tre skäl till varför Nokia väljer att samarbeta med Microsoft:

1. Nokias nya VD är från Microsoft har bra kontakter med just Microsoft. Konstigt nog byter alltid företag som får en hög chef från Microsoft nästan alltid kort därefter till att använda Microsofts programvaror till allting – med blandat resultat för företaget.

2. Nokia är desperata och behöver göra något för att behålla marknadsandelar på segmentet för smarta telefoner deras symbian kan inte konkurrera med Android.

3. Microsoft vill verkligen konkurrera ut Google som de ser som verkar se som sin största konkurrent just nu så de ger säkert bra med kickbacks till Nokia om de använder Microsofts programvaror.

Med tanke på att avtalet innebär att Nokias telefoner skall använda Bing som sökmotor så tror jag att Microsoft betalar Nokia för att få in sitt operativsystem i Nokias telefoner då Microsoft tror att de får igenom pengarna genom att sälja reklam på Bing.

Själv ser jag det hela som två sjunkande kolosser som desperat försöker gifta sig för att försöka dominera IT och mobilmarknaden igen. Men jag tror inte på att det blir ett lyckosamt äktenskap för Nokia har länge haft en stark öppen källkodsfalang med satsningar på Qt och MeGoo. Så gott som alla samarbeten där Microsoft varit ena parten har i slutändan alltid bara gynnat Microsoft.

PS Jag tycker synd om Finland för det landet är verkligen beroende av att det går bra för Nokia.


Linux störst på mobiltelefoner

Android2010 var året för Linux på mobiltelefoner enligt ny statistik så noterar IDG.se att linuxbaserade Android har passerat Nokia och är den största leverantören av operativsystem för mobiltelefoner.

Nokia är fortfarande största leverantören av mobiltelefoner och har 30% av marknaden. Apple med sin iPhone ligger femma med 4% av marknaden.

Man brukar fråga vilket år som Linux tar över skrivbordet – nu har Linux i alla fall visat att de klarar av att ta över mobiltelefonerna. Målet för 2011 kan bli att ta över små surfplattorna som börjar bli populära och även här är det Googles Android gör att Linux som gör Linux till det dominerande operativsystemet.