Översyn av valsystemet klart i förtid

I morgon kl 11 presenterar den parlamentariska kommittén och justitieminister Beatrice Ask SOU 2012:94 Översyn av valsystemet. Resultatet skulle egentligen redovisas i mars men verkar redan vara klart.

Det blev omval 2011 efter valet 2010 och därmed blev det en debatt om frågan hur valsystemet bör vara utformat. Utredningens mest kända namn är Carim Jämtin(s) fd biståndsminister och numera S partisekreterare och Åsa Torstensson(c fd infrastrukturminister. Denna utredning fick då ett antal förslag till förändringar av valsystemet att ta ställning till:

– reglerna om fördelning av mandat vid val till riksdagen bör ändras,

– det bör införas kommunala utjämningsmandat eller om det är möjligt att på andra sätt uppnå en proportionell mandatfördelning i valkretsindelade kommuner,

– den fria nomineringsrätten bör inskränkas och om det bör införas krav på offentliga valförberedelser,

– det bör införas ett elektroniskt röstningsförfarande vid allmänna val och folkomröstningar,

– valkretsindelningen vid val till riksdagen i Västra Götalands län bör ändras,

– det bör införas ett starkare skydd för registrerade partibeteckningar och om det bör vara möjligt att ange partisymboler på valsedlarna,

– det finns behov av kompletterande bestämmelser eller andra åtgärder för att säkerställa att tillförlitligheten och effektiviteten i valprocessen vid förtidsröstning kan upprätthållas, att otillbörlig påverkan av röstande inte sker och att korrekt avgivna röster kommer med i rösträkningen,

– kommuner utanför ett omvalsområde bör vara skyldiga att anordna möjligheter till förtidsröstning,

– det finns skäl att ytterligare begränsa kommunernas möjligheter att som val- och röstningslokaler använda lokaler som inte uppfyller tillräckligt höga krav på tillgänglighet,

– budets roll vid budröstning bör förtydligas, och

– bestämmelserna i vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900) fullt ut är förenliga med unionsrättens krav i fråga om rätten för unionsmedborgare att rösta och vara valbara i kommunala val och val till Europaparlamentet.

Vi får se vad de säger imorgon om det hela. Vi i Piratpartiet hade en hel del problem med hur valsystemet ser ut och skulle gärna se det ändrat till det bättre. Piratpartiet har inte ingått i kommittén utan endast riksdagspartierna har fått vara med.


Ask skjuter skarpt men missar ladugårdsväggen

Det låter bra. Att vår justitieminister Beatrice Ask ser terroristdåden i Norge och tar i krafttag för att stoppa obehöriga att få tag på sprängämnen genom att införa nya regler för sprängämnen.

Ask verkar ha missat att terroristen använda hemmagjorda sprängämnen och att reglera hanteringen av legala sprängämnen inte hade kunnat stoppa terroristhandlingarna ?

Det är tyvärr det vanliga sättet att försöka visa initiativ – gör någon helt ovidkommande som inte hade påverkat för att låtsas ta saken på allvar. Ask initiativ låter bra för alla hörde att det var en bomb i Oslo. Men det kommer inte påverka nästa terrorists möjlighet att tillverka en bomb.


Nyhetssvepet måndag den 14 mars

Liberaldemokraterna vill reformera Piratpartiet ? Det är alltid enklare och ändra på andra än sig själv och gräset är grönare på andra sidan häcken. Såvitt jag vet har de inte lyckats samla in de underskrifter som behövs för att registrera partiet hos valmyndigheten. Så de behöver få fler medlemmar och väljare och att då liera sig med piratpartiet är ett sätt att få det. En eller annan i liberaldemokraterna stödde Piratpartiet i valet så det är egentligen inte så konstigt om (L) skulle närma sig Piratpartiet. Futuriteter tycker dock inte alls det är en bra idé och ser det mera som att L vill söndra och härska medan t.ex. HAX talar om Piratpartiet liberalerna och Christian Engström tycker att det är en bra idé.

Användningen av RUT-avdrag har fördubblats till 170 000 under 2009. Främst unge barnfamiljer där både jobbar verkar vara de största användarna. Men även många äldre med 85+ år har använt tjänsterna.

Kärnkraften är jättebra förutom uranbrytningen, slutförvaringen och risken enligt fd socialdemokratiska partiledarkandidaten Veronica Palm.

Kärnkraftskatastrofen i Japan är av samma typ som drabbade Forsmark 2006 när elen slogs ut. Kärnkraftverk får problem när de inte får el som kan hantera kylningen av kärnkraftverken.

Beatrice Ask försöker köra pengaargumentet för att få Sd och rösta med dem och införa datalagringsdirektivet. Det känns så fel när kostnaden för att införa det är så mycket högre. Men frågan när det gäller datalagringsdirektivet är vilket grovt brott ger bötesstraff ?

Tågkaoset är helt oacceptabelt säger fem generaldirektörer och tar upp att det kostar dem stora summor att tåg är inställda eller försenade. Själv tycker jag det är konstigt att VD för statens järnvägar inte är avskedad: ”I april 2010 önskade SJ:s vd Jan Forsberg en rejäl vinter 2010–2011 så att alla åtgärder och förbättringar som vidtagits utifrån erfarenheterna från den tågkaotiska vintern 2009–2010 skulle kunna visas upp. Ingen av oss är imponerade av vad vi hittills sett och upplevt.”

Resume startar lobbyleaks men har ingen säkerhet så man bör akta sig för att använda tjänsten noterar Lake.

Idag hade även Digitaliseringsrådet sitt första möte. Där kom kravet på att släppa data från myndigheter fritt. Jag följde det själv litegrann från den webbsändning de hade men kunde inte följa hela mötet. Från en som deltog fick jag information att mötet kändes som bristfälligt på fokus och även sakande diskussion om medlem för att nå målen. Med 27 medlemmar i rådet så kanske det blir lite väl spretiga möten.

Jag har själv deltagit på liknande stormöten på Rosenbad och en viktig del av dessa är ofta inte själva mötet utan alla små diskussioner man gör bredvid mötet där mötesdeltagare möts och diskuterar frågorna. Frågorna gå ofta inte framåt på huvudmötena utan i de möten som inte syns som göra med ett fåtal inblandade som diskuterar gemensamma eller motsatta ståndpunkter och försöker komma överens.


Polisen är ineffektiv

Det framkommer att fler poliser klarar upp färre brott.

Så antingen har brottslingarna blivit väldigt mycket svårare att ta fast eller så har polisen helt enkelt blivit ineffektiv och klarar av mindre brott än förut.

Uppenbart har inte justitieminister Betrice Ask lyckas med att göra samhället säkrare – snarare tvärt om – fler brottslingar kommer undan än tidigare.

(varning ironi) Men det förbättras säkert om polisen får ännu mera övervakning och ännu mera integritetskränkande metoder. (/varning ironi).

Så hur kan det komma sig att polisen gjorde bättre ifrån sig förr – då de hade mindre integritetskränkande åtgärder att ta till ? Kan någon förklara det för mig ?


Ministerstyre av Carl Bildt ?

Nu framkommer det att Carl Bildt upprepande gånger ägnat sig åt ministerstyre och stoppat USA att formellt begära att Sverige skulle ta emot fångar från Guatanamo Bay. Genom att föregå Migrationsverkets bedömning och säga nej till USA att ta emot fångarna så har Carl Bildt ägnat sig åt vad som då måste anses vara ministerstyre.

Informationen kommer från de Wikileaks-dokument som på senare tid spridits på nätet trots DDoS-attacker mot Wikileaks serverar och omfattande påtryckningar från USA för att stänga ner dem.

Nu kommer kravet på en sanningskommission då det visar sig att i Wikileaks dokument finns det uppgifter där diplomater säger sig ha informella kontakter med regeringen angående övervakningen av svenska medborgare. Det kan då komma bli avgångskrav på Ask. Frågan är om det inte borde gälla oavsett vad som hänt. Är hon skyldig så bör hon avgå pga de brott hon då ses ha begått och är hon inte skyldig så borde hon avsättas pga inkompetens.

Det skulle kunna vara grundlagsbrott även om Mark Klamberg hävdar att riksdagen givit regeringen en blank check att avslöja vad de vill till utländska spionorganisationer. En blank check med innebördan att riskdagen egentligen sagt att det är fritt fram att spionera på Sverige för annan makts räkning – det är därmed inte längre landsförräderi – så länge man ingår i regeringen.

Hade bara denna informationen kommit ut innan valet i Sverige så hade med stor sannolikhet Piratpartiet kommit in i riksdagen.


Anna Lindh(s) visste om USAs spioneri ?

Enligt uppgifter så informerades Utrikesdepartementet (UD) under tiden Anna Lindh(s) var utrikesminister om USA agerande. UD informerades redan 2002 enligt hemliga dokument Dagens Nyheter hittat på UD.

Man kan fråga sig varför UD och justitieministern Anna Lindh(s) valde att inte informera Säpo i frågan. Men man kan även fråga sig varför Säpo inte var kompetent nog att uppmärksammande detta spioneri och slog larm om det själv ?

Anna Lindh(s) har tidigare kritiserats för USA-vänlig politik gällande fallet då två egyptier avvisades i december 2001 även om det då enligt vissa uppgifter även var godkänt av dåvarande justitieministern Thomas Bodström och statsministern.

Frågan jag ställer mig – hur mycket känner Thomas Bodström till i frågan ? Fick han och statsministern redan 2002 information om det hela ? Valde han att inte föra det vidare till nuvarande justitieministern Beatrice Ask ?


Chefåklagarens förundersökning mot USA

dommareklubbaÅklagarkammaren för säkerhetsmål inleder förundersökning om USA:s ambassads övervakning av svenskar.

Under senaste dagarna har det förekommit några utspel i media där Jan Guillou kallat det spioneri och Maria Ferm (mp) kallar justitieminister Beatrice Ask uttalande i frågan för skandal och vill att det skall utredas av Konstitutionsutskottet (KU) och har även kommenterat det på sin blogg. Även V anmäler regeringen till KU. Ohly vill att KU undersöker regeringen och myndigheternas agerande i ärendet. Även Morgan Johansson (S) vill kalla justitieministern till KU för förhör.

Förundersökningen handlar om misstankar om olovlig underättelseverksamhet vilket kan ge 6 månader till 4 års fängelse. Enligt USA själva så gör de inget olagligt. Det motsägs av Mark Klamberg som säger att ambassader inte får agera polisiärt.

Andra bloggar: Linander tycker det bra att frågan utreds medan Jinge inte är alls förvånad och anser det vara vad man kan förvänta sig från USAs sida.


USA spionerar på svenskar i Sverige

spionNu har Beatrice Ask medgivit att USAs diplomater har övervakat svenskar. Hon har tidigare sagt att det hela är en polisiär fråga men nu så uttalar hon sig

”– Vi välkomnar att de länder som har en förhöjd hotbild vidtar sina egna åtgärder för att minska risken för attentat.”
— Beatrice Ask

Kan inte tolka det annat än att Beatrice Ask välkomnar att USA och andra länder spionerar på svenskar i Sverige och gör egna kartläggningar av dem. Med andra länder måste väl då hon även mena länder som Iran, Kina och Nord Korea ?
Hur kan vi i Sverige seriöst skydda våra medborgaren när sveriges justitieminister välkomnar andra länder underrättelseorgan att spionera på oss ?

Jan Guillou förordar att Beatrice Ask frågar Säpo om de känner till det hela och avskedar dem som medverkat till att låta USA spionera på svenskar.

Beatrice Ask skyller ifrån sig och lämpar över ansvaret på Säpo och Utrikesdepartementet och låter dem bestämma om det USA gjort är lagligt. Spioneri är spioneri men på något sätt så tror jag tyvärr de kommer påstå att det inte alls är olagligt – för de vill inte stöta sig med USA. Trots att det brukar vara andra ord i skällan när utländska diktaturer gör detsamma ?

Många frågor är obesvarade:

Har USA haft tillgång till svenska polisens interna register som i Norge ? Varför har det plötsligt blivit legitimt att spionera på oss Svenskar ? Varför är inte regeringen upprörd över utländska makters intrång i Svenska interna affärer ?

Avslöjande kommer i kölvattnet efter att liknande skandaler tidigare uppdagats i Norge och Danmark.


Beatrice Ask vill återigen minska demokratin

Enligt brottsförebyggande rådet så är kameror på allmänna platser en dyrt sätt att stoppa brott och är inte speciellt väl fungerande – enligt undersökningar från England där det finns många miljoner övervakningskameror så löses bara 1 brottsmål av 50 av övervakningskameror övervakningskameror stoppar inte brott enligt den engelska polisen..

Trots det vill Beatrice Ask förenklas och göra det möjligt för fler övervakningskameror.

Det är endast valfläsk för de som inte vet bättre.
Det är endast valfläsk för de som inte vet bättre.

Beatrice Ask vill även att rättegångar där den åtalade inte infinner sig ska genomföras utan denne finns på plats. Det känns som det finns så många andra sätt att garantera att en åklagad finns på plats än att genomföra rättegången utan dem. T.ex. så skulle sådant bortfall utan lagligt grund leda till förlängd preskriptionstid för brottet samt att personen döms till lagtrots och kan spärras in i väntan på nästa rättegång.

Andra om Beatrice Ask: Anna Troberg, HAX, Hultin, Fredrik.


Piratpartiet skyddar din personliga integritet.

Via Zac hittar jag att Beatrice Ask skriver i en debattartikel på Svenska dagbladet:

Skatteverket lät 2005 göra en enkätundersökning där 1000 personer ombads att rangordna vad de ansåg mest integritetskränkande. Trea på den listan hamnade att uppgifter om taxerad inkomst och förmögenhet är offentliga. De enda områden som ansågs vara mer kränkande för integriteten var avlyssning av mobiltelefonsamtal och e-post.

Det är just vad alla riksdagspartierna tänker sig införa efter valet då datalagringsdirektivet skall läggas till lagarna.

Det är just det Alliansen under Beatrice Ask gjorde då det införde FRA-lagen.

Piratpartiet kränker inte svenska folket.

Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna kränkte svenska folket då de införde FRA-lagen.

Både alliansen och de rödgröna tänker sig kränka det svenska folket genom att införa EUs datalagringsdirektiv.

Endast Piratpartiet står starkt för svenska folkets personliga integritet.