Upphovsrätten och funktionsnedsatta

skolaDet har kommit en utredning om ändrade regler om tillstånd och medling (SOU 2013:4) gällande vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden. Det hela handlar om de undantag i upphovsrätten som handlar om handikappade t.ex. blinda som då inte kan läsa normala böcker utan är hänvisade till talböcker. Idag är det tillåtet – för de som har tillstånd – att läsa in en bok utan att behöva betala till upphovsrättsinnehavare om målet är att handikappade skall kunna ta del av boken. Det finns två intressanta förändringar i reglerna:

Kravet på tillstånd från regeringen för att få använda upphovsrättsligt skyddade verk till förmån för personer med funktionsnedsättning tas bort och ersätts med en anmälningsskyldighet till Patent- och registreringsverket. Upphovsmännens möjligheter till information och kontroll förbättras samtidigt genom att regler om underrättelse med mera sanktioneras.

För vissa arkiv och bibliotek, främst sådana som inte drivs av det allmänna, krävs i dag tillstånd från regeringen för att de ska få kopiera upphovsrättsligt skyddat material för bland annat bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål. Utredningen föreslår att sådana institutioner bara ska ha rätt att kopiera för bevarandeändamål och att tillståndskravet avskaffas.

Bibliotek behöver inte ansöka om undantag utan kan bara skicka in en anmälan att de har rätt till undantaget men i gengäld så inkommer då sanktionskrav på de som gör intrång.

Dessutom så kommer inte längre privata bibliotek få rätt att göra sådant längre utan detta kommer vara enbart tillgängligt för offentliga bibliotek.

Trots att då alliansen säger sig verka för privata alternativ så har man här då gått i motsatt riktning och stoppar privata alternativ i biblioteksvärlden. Dessa kommer då inte kunna få undantag för att kopiera och sprida öht. Det finns en risk att detta betyder att endast de rätta böckerna då blir talböcker och att då kontroversiella böcker aldrig kan ’läsas’ av blinda genom att endast talböcker som offentliga bibliotek anser värda att översätta kan spridas.

Ändringarna kan bli lag 1 juli 2014.


E-böcker toppar försäljningslistor i USA

E-böcker toppar försäljningslistor i USA. I USA fick många läsplattor förra året och det har visat sig leda till en explosion av läsandet av digitala böcker. Fortsätter trenden så är det snart slut på vanliga böcker på papper och i stället kommer folk sitta med läsplattor och läsa sina böcker.

När det gäller talböckerna så finns det test-till-tal syntes där man automagiskt omvandlar text till tal vilket då kan göra talböckerna helt föråldre. I framtiden väljer man själv vem som skall läsa upp boken och så fixar läsplattan att läsa upp boken för en om det är så att man inte vill läsa själv.

Frågan är om bokbranschen är beredd på denna evolution ? Eller kommer den nu komma gråtande till farbror staten och begära ändringar i upphovsrätten ?

Samtidigt så ser vi en utveckling av biblioteken där man går mot digitala bibliotek. Frågan är vad skall man då göra med alla bibliotekarierna om många fysiska bibliotek läggs ner ? Skall de bli någon sorts av informationsjägare eller vad ? Nu finns det dock problem för de digitala biblioteken – kanske främst den nuvarande upphovsrätten och hur man tillgodoser rättigheterna. Men jag tror de tillhör framtiden och att det leder till den stora biblioteksdöden.