Karriär avgör föräldraledigheten

Karriär avgör längden på föräldraledigheten enligt ny forskning. Har man ett bra jobb och vill göra karriär så tar man ut kortare föräldraledighet.

Tidigare har man sett uttag av föräldraledigheten som ett jämställdighetsfråga men det visar sig att alla som sett den som sådan har misstagit sig. Att ta ut ledighet handlar inte om jämställdighet, det handlar om jobb och karriär.

Vill man göra karriär så tar man ut mindre ledighet än om man ser jobbet som något man har för att försörja sig. Ekonomin är inte den viktigaste orsaken till hur länge man är hemma med barnen. Kort föräldraledigheten handlar om att personerna vill göra karriär och därför inte känner att de kan vara hemma från sitt arbete.

Det finns många som vill se jämställdighetsfrågor i allt och ser olika uttag av barnledighet som en fråga om förtryck av kvinnorna. Nu visar det sig att det handlar helt enkelt om att man finner att det är viktigt att vara på jobbet och mindre viktig att vara med sina barn.

Karriären går före barnen för de som tar ut kortare ledighet. Det handlar alltså inte om någon genusmakt utan är bara en uttryck för att man har olika prioriteringar i livet. Detta gäller oavsett om det är kvinnor eller män även om det givet hur länge folk tar ledigt verkar som om det är fler män än kvinnor som prioriterar karriären. Det kan man iofs även se genom att det idag är fler män än kvinnor som är VD och sitter i styrelsen för börsföretag.

För att få ökad jämställdighet i företagen behövs fler kvinnor som satsar på att göra karriär.