EU-domen river upp svensk datalagring

Det finns många som påstår saker gällande datalagringsdirektivet. En av dem är moderaten Maria Abrahamsson

Men domstolens utslag ändrar ingenting för Sverige i det korta perspektivet. Datalagringen regleras i svensk lag och den lagen gäller tills den ändras, oavsett att det bakomliggande EU-direktivet nu måste omarbetas.

via Nej, EU-domen river inte upp svensk datalagring : Maria Abrahamsson.

Nu stämmer inte detta. Då skälet till att underkänna lagen var att den inkräktade på mänskliga rättigheter så skulle andra länder som då i grunden har samma mänskliga rättigheter fälla motsvarande lagar. Sverige har samma skydd för mänskliga rättigheter i sin egen lagstiftning. EU domstolen står över svenska domstolar i tolkningen av EUs lagstiftning.

Så genom att EU domstolen fällde DLD så kommer även en svensk domstol bli tvingad att fälla DLD såsom intrång i våra mänskliga rättigheter om den skulle döma i ett fall gällande lagen. Dvs domslutet förändrar tolkningen av DLD på ett mycket viktigt sätt även i det korta perspektivet.

Den enda kritik som kan riktas mot alliansregeringen är tvärtom att direktivet gjordes till svensk lag så sent att Sverige åkte på att betala dryga böter till EU.

via Nej, EU-domen river inte upp svensk datalagring : Maria Abrahamsson.

Nej, det stämmer inte. Svenska regeringen kan kraftigt kritiserats för att de inför integritetskränkande och anti-demokratiska lagar som FRA, IPRED, DLD och slopad offentlighetspricip. DLD har länge varit hårt kritiserad men alliansregeringen har röstat för den i alla fall. Man kunde faktiskt ha tagit hårdare på kritiken och tagit den till sig i stället för att pressa igenom lagen, trots dess ingrepp i våra mänskliga rättigheter.

Hade man från svensk sida i stället sagt nej och hänvisat till att direktivet var ogiltigt så hade man nämligen undsluppit böterna. Alliansregeringen kan ställas till svar för sitt slöseri med svenska resurser och att man inte hade förde fram ett tillräckligt bra försvar så man slapp böterna.

Enda skälet att vi fick böterna var ju för att Cecilia Malmström pressa på i frågan. Regeringen kommer säker säga att den inte var inblandad i att Cecila Malmström pressade så hårt på frågan från EU. Mycket hårdare mot Sverige än mot andra EU länder som inte infört lagen. Men denna press kom extremt lägligt för regeringen för att då kunna pressa igenom lagen i den svenska riksdagen. Så om regeringen inte bad Cecilia Malmström om hjälp genom att pressa på så ser det för en utomstående ut som ett mycket lägligt sammanträffande.

Så alliansregeringen har mycket att stå till svars för:

– Man införde en lag som bröt mot grundläggande mänskliga rättigheter vilket alla som förstod lagen borde ha insett.

– Man slarvade bort 3 miljoner euro pga dålig försvar i EU domstolens rättegång angående skadestånd.

När betalar ministrarna tillbaka de 3 miljoner euro de slarvat bort av svenska skattebetalares pengar genom att då inte föra den linje i EU domstolen som säkrat att Sverige sluppit betala böterna ?


Ett försök att återupprätta Mona Sahlin

Tog tidigare upp ett exempel där Cecilia Malmström använde sig av den stor lögnen för att försöka lura det svenska folket. Nu kommer ännu ett exempel på hur man använder sig av blåplanen för totalitära regimer för att påverka det svenska folket – men denna gången är det inte alliansen utan från socialdemkraterna som använder sig av en kombination av den stora lögnen och erkänn aldrig ett fel.

Det är knappast någon som inte mins den förödmjukelse som Mona Sahlin fick utstå av det egna partiet då hon presenterade en två-partiets uppgörelse med Miljöpartiet och utelämnade Socialdemokraternas gamla stödparti Vänsterpartiet. Vi mins alla hur hon fick krypa till korset och tvingades ta med Vänsterpartiet i förhandlingarna.

Felen som Mona Sahlin då gjorde var många t.ex,
1. Hon överraskade många
2. Hon missade att förankra beslutet i partiet.
3. Hon hade inte förutseende nog att inse de negativa bakåtvolt resten av partiet skulle göra över att utelämna V från uppgörelsen.

Alla dessa misstag visade på en sak – Mona Sahlin var inte redo att axla posten som statsminister. Hon hade inte vad som krävs av svenska folket för att styra Sverige för kan hon inte styra sitt parti – hur skall hon då klara av att styra Sverige ?

Det avspeglar sig även i de opinionsundersökningar som idag visar att svenska folket inte har stort förtroende för Mona Sahlin. Hennes förtroende är lägre än sitt partis opinionsläge – vilket i sin tur är länre än vad partiet fick i senaste valet och det var då ett mycket dåligt val för socialdemokratin. Allt det talar för att hon blir långvarig på sin post. Förlorar Socialdemokraterna valet den 19 september så har jag mycket svårt att se att hon sitter kvar som partiledare i valet 2014.

Nu kommer en ny bok som lanserar en ny teori varför dessa händelser skedde – en bok som då använder sig av erkänn aldrig ett fel och den stora lögnen för att försöka sprida en annan bild över händelserna gällande uppgörelsen med Mp och senare V.
Målet för boken är tydligen att försöka få det till att det var en lyckad strategi som låg bakom allt det som hände som ledde upp till uppgörelsen med V inför valet 2010.

Boken försöker säga att det var en triumf att Mona Sahlin lyckades få vänstern till förhandlingsbordet och ge upp så många av sina åsikter bara för att få rätten att sitta med i en socialdemokratisk regering. Tyvärr tror jag inte på teorin för alla vet att V länge känt sig utanför, länge velat komma in i kylan och bli erbjuden en ministerpost i en socialdemokratisk regering.

Hade Mona Sahlin haft för avsikt och tvinga V till bordet och få dem att lägga sig platt hade det räckt att läcka uppgörelsen till pressen. De tidningsskriverierna som kommit av en läcka hade förmodligen räckt för att tvinga V till förhandlingsbordet. Då hade S lett av Mona Sahlin kunnat presentera ett triumvirat på en gång i stället för att som det blev nu – se ut som S backade eller snarare se ut som Mona Sahlin blev tvingad av sitt parti att backa. Då hade Mona Sahlin sluppit att sitta och presentera pakten med Mp som strategin inför valet 2010 ena dagen och så en tag senare presentera en där V ingår.

Skulle verkligen det vara en strategi från Mona Sahlin som boken påstår så var det i sanningen en dålig plan som offrade hela Monas Sahlins redan bräckliga förtroendekapital pga toblerone-affären för att få in Vänsterpartiet utan att behöva vika sig för vänsterns åsikter. En bättre plan hade inneburit att hon sluppit vända kappen efter vinden och hade gett henne ett mera statsmanna-kapital i stället för att förbruka det lilla hon hade.

Nej, sanningen är nog att bokens uppgifter inte stämmer, för om det var en plan, så var det en dålig plan och Mona Sahlin förtjänar de det dåliga förtroende bland väljarna hon har idag. Så oavsett om boken stämmer eller inte så sköttes hela affären på ett dåligt sätt. Det var ingen triumf det var ett misslyckande. I min uppfattning är boken en efterhandskonstruktion i ett försök att återupprätta Mona Sahlins ära och det är mycket möjligt att det kan lura någon.

Det som boken är – är ett fint exempel på hur politiska partiet i dagens Sverige har använt ritningarna för de totalitära regimens sätt att tänka trots att vi lever i en demokrat[*]. Frågan är dock hur väl de fungerar – men sanningen är nog tyvärr att de fungerar så länge som tredje statsmakten inte ställer politikerna till svars och så länge som folket är lätta att manipulera.

Konstigt nog verkar ingen i Netroots ha hittat artikeln ännu och bloggat om den – men det kommer väl.

[*] Ja vi lever i en demokrati även om många upplever dagens samhälle som en bräcklig diktatur där man efter flygplanskaparna som flög in i tornen har fått en västvärld där de demokratiska spelreglerna urholkas för att stoppa en ogripbar påstådd farlig fiende.


EU kommissionär blåljuger

Nyligen gick den svenska EU kommissionären Cecilia Malmström ut och sade att integriteten i SWIFT-avtalet var skyddat varpå jag skrev en bloggpost om den stora lögnen. Endast en annan blogg vågade länka till det inlägget med en pingback till mig – bloggen med det passande namnet Integritet och Frihet.

Nu har Detlef Quast, fil dr i datavetenskap. gått ut och sagt att:
”Det är en teknisk omöjlighet att SWIFT-avtalet kan skydda integriteten. Istället avslöjar överenskommelsen en okunnighet bland beslutsfattarna”

Eller som jag sade det – Cecilia Malmström blåljög journalisterna och svenska folket rakt i ansiktet. Det är väldigt bra att se någon säga emot henne – det stora problemet är att det är en annan läsare till tidningen som får göra det – och att det då är en relativt okänd person som får säga det. Cecilia Malmströms ord kommer därmed väga tyngre och trots att då tidningen sagt sanningen så är det inte många som kommer tro på det och det kommer inte innebära några krav på hennes avgång.

En politisk person som blåljuger det svenska folket rakt upp i ansiktet sådär borde journalisterna sätt dit. Journalisterna vågar inte. Utan journalisterna låter allmänheten tala i deras ställe och viker sig för makten.

Det svenska folket behöver veta om att vi i Sverige har fått en EU-kommissionär som blåljuger inför det svenska folket om SWIFT-avtalets problematik och säger att det gör motsatsen till vad det verkligen gör – kränker allas integritet – alla oss som har betalningar till utlandet.

Skall vi i Sverige acceptera att vi har en svensk EU kommissionär som ljuger för oss rakt i ansiktet eller bör vi stå upp och säga sanningen – att EU kommissionär Cecilia Malmström (fp) bör avgå ?

Det känns skönt att åtminstone se en alliansbloggare med känsla för lag och rätt fortfarande kvar som våga skriva om det hela LAKE(c).

PS Se vilka svenska EU parlamentariker som sålde ut EUs SWIFT-data.


Den stora lögnen och Cecilia Malmström

I sin bok Main Kampf valde Adolf Hitler att beskriva en teknik för att lura allmänheten som många av dagens politiker har valt att ta efter. Det handlar om den stora lögnen. Kör en lögn så stor att ingen vågar tro att det är en lögn. Orwells bok 1984 tar upp tekniken och där beskrivs vad man bör göra för att lura befolkningen och hålla den i schack:

– låt aldrig befolkningen bli sansad så den hinner tänka efter
– erkänn aldrig ett fel
– erkänn aldrig att det finns något gott i en fiende
– lämna aldrig rum för alternativ
– acceptera aldrig motståndaren anklagelser
– koncentrera dig på en fiende och skyll allting som går fel på denne
– folk tror hellre en stor lögn än en liten
och om du upprepar den stora lögnen ofta så kommer folk börja tro på den.

Denna typ av agerande finns ofta hos rena diktaturen men även i demokratier så finns det sådana typer. Tänk George W Bush där han ställer ultimatum att antingen är man för hans förslag eller så är man hans fiende eller varför inte den svenska socialdemokratin som alltid skyller allting på borgarna. Både uppträder enligt ovanstående orwellska regler för hur en diktator bör uppträda.

Ett exempel är SWIFT-avtalet där Cecilia Malmström går ut hårt och påstår att de skyddat den personliga integriteten i avtalet – en typisk sk stor lögn. Men upprepar hon det tillräckligt många gånger så kanske tom hon själv tror det.

Andra exempel är skivbolagens stora summor över ’förlorade’ intäkter pga fildelningen trots att rapporter visat att musikbranschen som helhet inte gått ner kraftigt utan sakta ökat i värde under de senaste 10 åren.

Ljug stort, ljug ofta och kanske går lögnen hem. Sanningen tvingas du då läsa i en blogg för ingen tidning kommer skriva den.


EU massövervakning av vanliga människor

EU har 18 stora databaser där uppgifter om vanliga människor finns med. Ett exempel är SIS 1 och 2 (Schengen Information System) som förra året fick över 31.6 miljoner noteringar.

Problemt ligger i att alla dessa register har då någon sorts bra motiv till varför de finns – men tillsammans så blir det väldigt mycket data som sparas om alla människor.

Ett stort problem är att man idag inte kan få reda på vad som lagras om en i dessa register och då många register är hemligstämplade. Ceciala Malmström vill därför öppna upp registren så vi skall få reda vad som står där.


Piratpartiet, Malmström och Datalagringsdirektivet

Ett hundratal organisationer har puffat på EU-kommissionären Cecilia Malmström där de ber henne och skrota datalagringsdirektivet. Organisationerna vill detsamma som Piratpartiet – stoppa datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet handlar om att telekom bolag måste hålla reda på vart mobiltelefonerna är då de gör någonting på nätet – sänder eller får SMS eller samtal etc. Detsamma gäller uppkoppling och kommunikation på Internet. Det kommer lagras mycket stora mängder data om privatpersoner utan att dessa data behövs sparas och de är absolut inte nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna.
Cecilia Malmström säger dock att hon inte tänker sig att stödja WD29 och lagra Google-sökningarna som del av datalagringsdirektivet.

Läs hela brevet till Malmström.