Christian Engström: ”Piratpartiet har tagit strid i EU – och vi har levererat”

Christian Engström är inte bara släkting till Albert Engström han är även EU parlamentariker för Piratpartiet och har sedan 2009 vart invald i EU parlamentet och står nu på förstaplats för Piratpartiet i EU valet den 25 maj 2014.

Han beskriver vad Piratpartiet gjort i EU parlamentet:

Vi har utkämpat många strider. Till exempel har vi konsekvent sagt nej till att sända data om europeiska bankaffärer till USA:s säkerhetsbyråkrati. Vi har kämpat mot registrering av människors resor. Vi har tagit striden mot censur av internet. Vi har arbetat hårt för ett starkt persondataskydd. Vi har exponerat EU-projekt om automatiserad massövervakning. Vi räddade rättssäkerheten för internetanvändare, som riskerade att bli avstängda från internet utan rättegång. Och tillsammans med hundratusentals protesterande medborgare stoppade vi Acta-avtalet, som hotade internets frihet och öppenhet.

via ”Piratpartiet har tagit strid i EU – och vi har levererat” – Debatt – www.na.se.

Nyligen var Christian Engström med och ”misshandlades” på SR där hans utsagor hela tiden tvärt motsades av programledaren som vägrade att erkänna det som USA kongress kommit fram till – att NSA övervakning inte lett till något resultat i att stoppa terroristdåd.

Han var även igår med i en debatt på Timbro där man då tog upp vad parlamentarikerna i EU parlamentet gör och driver för politik. Media är tyvärr dåliga på att skriva om vad som sker i EU och då ta upp vilken påverka EU parlamentarikerna har inom EU.


Säkerhetstjänster och grundlagar

Enligt USAs ordförande för senatens underättelseutskott så har senaten utsatt för dataintrång av CIA. Underrättelsetjänsten skall alltså ha brutit sig in hos senaten och brutit mot USA konstitution (dvs grundlag):

Det som nu sker är alltså att ett av kongressens tyngsta namn – en i grunden övervakningsvänlig senator – beskyller landets underrättelsetjänst för att ha spionerat på de politiker som är satta att granska dess verksamhet.

via CIA anklagas öppet för dataintrång – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio.

Samtidigt har vi Sverige där statsministern förutsätter att svenska FRA följer svenska lagar och det har nu visat sig att FRA med all sannolikhet att tillkommit som del av en PsyOps operaton av NSA. Genom att få utländska länder att skapa dåliga lagar med hål så har man skapat en massövervakning som inte ens kan kallas olagligt – om man då inte ser på dess ingrepp mot våra mänskliga rättigheter.

Det Edward Snowden har gjort för att då en hjälteinsats för Sverige och hela världen.

)

Idag onsdag kommer EU parlamentet rösta om rapporten som kan ge skarp kritik mot massövervakningen.


Det är inte naturligt att vara övervakad

PrismÄr förvånad när jag läser Svenssons blogginlägg där det framförs det absurda uttalandet ”Övervakad är man självklart”.

Det är inte självklart att man skall vara övervakad. Det är ett intrång i våra privatliv. Sedan länge så har privatlivet varit den del av våra mänskliga rättigheter. Staten får inte inskränka på dem. Det är ett brott mot våra mänskliga rättigheter och lagfästa i våra svenska lagar:

Svensk lag 1994:1219 om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna:

Article 8 – Right to respect for private and family life

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

Vi har alla rätt till ett privatliv. Vi har rätt att slippa bli övervakade. Slentrianmässig massövervakning är förbjuden i svensk lag. Övervaknings som USA PRISM är ett övergrepp mot de rättigheter vi har enligt svensk lag. Det är spioneri mot sverige. Förr i tiden så beaktades spioneri som något mycket allvarligt. Spioner arkebuserades av många länder och länder som påträffades fick skarpa diplomatiska noter. Nu har inte ens svenska regeringen reagerat och inte uttalat sig i frågan om att USA medvetet spionerar på oss svenskar.

Det är därför mycket oroväckande att vanliga människor säger; ”Men så är det. Det måste vi acceptera. ” Andra som man tror förstår vad som pågår som DNs chefredaktör vet inte ens om hur det hela fungerar och tror konstigt nog att de inte övervakas. Tyvärr har många svenska journalister fel de förstår inte hur viktigt det är att EUs dataskydd är starkt för att skydda vanliga hederliga människors privatliv enligt de lagar vi har. Det är därför synd att Moderater och Folkpartister i EU inte stödjer kommissionens förslag till dataskydd utan vill sälja ut det till de amerikanska företagen som sedan skickar vidare alla data till USAs PRISM. M och FP hjälper därmed USA att spionera på EU.

Vi måste inte alls acceptera det. Vi måste protestera mot detta. Vi måste våga säga nej och kräva att återfå våra mänskliga rättigheter. Vi måste liksom Edward Snowden våga göra det rätta och stå upp för våra rättigheter annars tas de ifrån oss.

Utan mänskliga rättigheter så blir vi djur som inte respekterar varandra och anser att man kan behandla andra hur som helst. En återgång till en svunnen medeltid där bara vissa människor fick vara fria – resten var mer eller mindre slavar till överheten. Utan mänskliga rättigheter för alla så är vi inte längre människor.


Nej till Acta i EU

Acta-avtalet röstades ner – DN.SE. Tre av EU-parlamentets utskott röstade nej till ACTA-avtalet och rekommenderade EU-parlamentet att rösta nej till det.

Omröstningen blev jämnare än väntat då liberala gruppen dit folkpartiet och centern tillhör sägs ha ändrat sig i sista minuten och röstade ja till avtalet.

Det var Amelia Andersdotter Piratpartiet/De gröna som berett frågan för industriutskottet.

Andra: Christian Engström och ACTA-bloggen


Sanningen om varför Telia försöker stoppa Skype

Läser debattartikeln Så försöker Telia stoppa Skype « Christian Engström, Pirate MEP och inser att det Telia gör beror på att man prissatt sina tjänster helt fel. Man har prissatt dem efter hur mycket man kan ta ut från marknaden i stället för att prissätta dem efter hur mycket de kostar.

Låt oss titta på kostnaden för mobiltelefon och jämför med kostnaden för mobilt Internet.

Ett röstsamtal via GSM kostar 0.69kr/min. Man får prata ca 19 min för att förbruka 1 MB data. Omvandlar man det så landar datakostnaden på ca 12,70/MB.

För mobilt Internet betalat man då 169 kr för 15GB per månad. Eller 1.1 öre per MB.

Ett skypesamtal blir ungefär 5 gånger så mycket data (ca 4 minuter för 1MB data) och kostar med ett vanligt mobilt bredband ca 5 öre. För 100 min betalar man då 1.2kr.

Kostnaden via vanlig mobiltelefoni för 100 min telefoni blir då 69 kr och kostnaden för data är 12.70kr/MB.

Kostnaden via mobilt internet blir då för 100 min telefoni 1.2kr och kostnaden för data är 0.01kr/MB.

Ingen skulle ha köpt mobilt Internetaccess om den prissattes på samma sätt som telefonsamtal för ingen hade varit beredd att betala 19 000 kr för 15GB Internet per månad. Det är uppenbart att telekombolagen använder den som ett lockpris för att få kunderna att ringa via deras telefoner. Kostnaden för mobilt Internet är idag klart lägre än för telefonsamtal och beror på att konkurrensen inom mobilt telefoni uppenbarligen inte är tillräckligt stort för att man skall få ett rimligt kostnad till kund.


EU vill bli oberoende från medlemsländerna

EU flagganDet har länge i EU alltid varit stora strider mellan dels EU komissionen och EU-medlemsländerna varje gång EUs budget skall bestämmas. Det fanns länge en informell tak på EUs avgifter på 1% av BNP i EU-länderna men det taket spräcktes för inte länge sedan. Detta har alltid varit en het fråga som splittrat medlemsländerna och kommissionen som då självklart vill öka sin makt genom att öka sin budget. EU-länderna har använt budgeten som ett sätt att stoppa EU att expandera för kraftigt   och nu vill EU börja ta ut egna skatter .

Det här förslaget kommer att leda till sänkta avgifter för medlemsländerna och en förenkling av budgeten. Det handlar inte om att öka inkomsterna för EU, försäkrar Lewandowski.

Men låt oss skriva om den till att säga vad han verkligen menar:

Det här förslaget kommer att leda till minskat beroende av medlemsländerna och en förenkling av budgeten då EU själva kan bestämma hur stora inkomster EU får. Det handlar om att öka inkomsterna för EU och på sätt öka vår makt på medlemsländernas bekostnad.

Nu vet ni vad som gäller när jag avslöjat hur EU verkligen tänker. Nu får ni själva bestämma hur ni vill ha det – hur vill du ha det ?

Är det bra att EU blir oberoende av medlemsländerna och får större makt ? Christian Engström är lite fundersam om han verkligen röstade rätt då han röstade med gröna gruppen och valde att rösta för en ökning av EUs budget. Är det förenligt med Piratpartiets politik eller borde vi i Piratpartiet kanske skaffa oss en mera fullödig EU-politik ?


Stoppa datalagringsdirektivet!

Direktivet bör bordläggas.

Christian Engström och Camilla Lindberg skriver om att datalagringsdirektivet bör bordläggas.

Moderaterna bör rösta nej
Mufs ordförande skriver om hur Moderaterna var emot Datalagringsdirektivet när de var i opposition och att Beatrice Ask 2005 skrev:

”förslaget innebär att alla som använder sig av elektroniska kommunikationsformer får acceptera att bli registrerade och övervakade. Det är en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna.”

HAX gillar debattartikeln.

Regeringen gör allt för att få in röstboskapen

För att få igenom direktivet tar de till alla medel. De tar bort kvittningen för en dag för att maximera chansen att få igenom regeringens förslag och rösta bort minoritetsbordläggningen av datalagringsdirektivet.

Aktivera dig
Idag har jag skickat epost till alla riskdagsledamöter och bett dem rösta emot datalagringsdirektivet. Du kan hitta epostadresserna på nätet. Jag vill då rikta tack till de som svarat på brevet – speciellt Anders Hansson(M) som då svarat utförligt för sina åsikter samt startat en dialog med mig om frågan – tyvärr kommer Johan Linander att rösta ja medan Jonas Sjöstedt och andra i vänstern och miljöpartiet röstar nej.

Andra som skickat epost är Hanna Dönsberg.

Gillar det inte men röstar ändå JA.

Maria Abrahamsson erkänner att hon röstar ja för att hon har gått på lögnerna som sprids om höga kostnader för Sverige och att det på något sätt inte skulle vara en hel omkastning av vad som gäller idag gällande lagringen av uppgifterna. Departementet har spridit har tyvärr spridit osanningen att dessa uppgifter lagras idag.

Moteld för direktivet.

Johan Persson försöker kollra bort folk om nederlaget för tyskland att införa datalagringsdirektivet i sin lagstiftning som fick på pälsen av deras konstitutionsdomstol.

Lake samlar länkar
Om mitt nyhetssvep om datalagringsdirektivet inte är tillräckligt så har lake ett med.

Jag är idag glad över att så många skriver om datalagringsdirektivet – får hoppas frågan inte nu dör ut om den bordläggs utan fortsätter.


Nyhetssvepet måndag den 14 mars

Liberaldemokraterna vill reformera Piratpartiet ? Det är alltid enklare och ändra på andra än sig själv och gräset är grönare på andra sidan häcken. Såvitt jag vet har de inte lyckats samla in de underskrifter som behövs för att registrera partiet hos valmyndigheten. Så de behöver få fler medlemmar och väljare och att då liera sig med piratpartiet är ett sätt att få det. En eller annan i liberaldemokraterna stödde Piratpartiet i valet så det är egentligen inte så konstigt om (L) skulle närma sig Piratpartiet. Futuriteter tycker dock inte alls det är en bra idé och ser det mera som att L vill söndra och härska medan t.ex. HAX talar om Piratpartiet liberalerna och Christian Engström tycker att det är en bra idé.

Användningen av RUT-avdrag har fördubblats till 170 000 under 2009. Främst unge barnfamiljer där både jobbar verkar vara de största användarna. Men även många äldre med 85+ år har använt tjänsterna.

Kärnkraften är jättebra förutom uranbrytningen, slutförvaringen och risken enligt fd socialdemokratiska partiledarkandidaten Veronica Palm.

Kärnkraftskatastrofen i Japan är av samma typ som drabbade Forsmark 2006 när elen slogs ut. Kärnkraftverk får problem när de inte får el som kan hantera kylningen av kärnkraftverken.

Beatrice Ask försöker köra pengaargumentet för att få Sd och rösta med dem och införa datalagringsdirektivet. Det känns så fel när kostnaden för att införa det är så mycket högre. Men frågan när det gäller datalagringsdirektivet är vilket grovt brott ger bötesstraff ?

Tågkaoset är helt oacceptabelt säger fem generaldirektörer och tar upp att det kostar dem stora summor att tåg är inställda eller försenade. Själv tycker jag det är konstigt att VD för statens järnvägar inte är avskedad: ”I april 2010 önskade SJ:s vd Jan Forsberg en rejäl vinter 2010–2011 så att alla åtgärder och förbättringar som vidtagits utifrån erfarenheterna från den tågkaotiska vintern 2009–2010 skulle kunna visas upp. Ingen av oss är imponerade av vad vi hittills sett och upplevt.”

Resume startar lobbyleaks men har ingen säkerhet så man bör akta sig för att använda tjänsten noterar Lake.

Idag hade även Digitaliseringsrådet sitt första möte. Där kom kravet på att släppa data från myndigheter fritt. Jag följde det själv litegrann från den webbsändning de hade men kunde inte följa hela mötet. Från en som deltog fick jag information att mötet kändes som bristfälligt på fokus och även sakande diskussion om medlem för att nå målen. Med 27 medlemmar i rådet så kanske det blir lite väl spretiga möten.

Jag har själv deltagit på liknande stormöten på Rosenbad och en viktig del av dessa är ofta inte själva mötet utan alla små diskussioner man gör bredvid mötet där mötesdeltagare möts och diskuterar frågorna. Frågorna gå ofta inte framåt på huvudmötena utan i de möten som inte syns som göra med ett fåtal inblandade som diskuterar gemensamma eller motsatta ståndpunkter och försöker komma överens.


EU hatar blinda människor

Blinda människor ställer så stora krav på oss i EU – inte nog med att de är blinda de envisas med att de vill läsa böcker. Blinda som läser böcker – hur dum får man bli; blinda kan inte läsa böcker.

Inte nog med det nu har European Blind Union haft ofoget att gå till WIPO och ge ett förslag på ändringar i upphovsrätten som skulle garantera dem rätten att få läsa böcker. Inte kan vi i EU ha det på det sättet heller så självklart så valde EU och säga nej till förslaget. För blinda kan inte läsa böcker.

Eller hur ? Vi kan inte ha blinda som säger åt förläggarna vilka format de får ge ut böckerna i så de kan använda text-till-tal omvändlare som läser upp böckerna åt dem. För blinda kan inte läsa böcker.

Då vi i EU hatar blinda så vill vi inte gå emot förläggarföreningen och tillåta blinda och läsa böcker. Vi tycker det är viktigare att förläggarföreningen själva får bestämma vilka digitala format som böcker skall ge ut med för självklart handlar EU enbart om att maximera vinsten för företagen på alla konsumenters bekostnad. Så blinda kan inte läsa böckerna.

Eller kanske blinda kan läsa böcker ? För det finns faktiskt datorprogram som gör att text automatiskt omvandlas till talande ord. Text-till-tal omvandlare läser upp böckerna för blinda och gör det möjligt för dem att kunna ’läsa’ böckerna. Men för att de skall kunna fungera så finns det krav på formaten för böckerna så att programmen kan läsa texten och omvandla det till tal. DRM skadar de blinda och hindrar dem läsa böckerna.

Blinda kan idag inte läsa alla böcker för de är utgivna för de är utgivna på speciella format som gör att de verktyg som finns inte fungerar med böckerna. Det gör att blinda förlorar tillgången till ett av våra kulturarv genom att de inte ens för möjligheten att läsa böcker och ta del av vår kultur.

Självklart borde EUs policy vara att hjälp till och tvinga förläggarna att hjälpa till så att även blinda kan läsa alla utgivna böcker. EU borde sluta hata de blinda och ligga sig i sängen med förläggarföreningen och i stället se till att även blinda kan läsa böcker.

För även blinda förtjänar att få läsa en bok, två böcker – många böcker.


ACTA avtalet misslyckades att bli färdigt

Enligt tidplanen skulle förhandlingsrundan i Japan innebära slutförhandlingarna i ACTA-avtalet men enligt de rapporter som tidningarna skriver så är det nära men inte alls klart.

Trots att DN försöker påskina att avtalet är klart så är det inte det enligt initierade källor rapporterar Christian Engström. Det stupade bl.a. på patentbiten.

Ett av sakerna i avtalet är att tullen skall få beslagta piratkopierade varor utan en begäran från rättighetsinnehavare. Tullarna blir med ACTA-avtalet rättighetsinnehavarnas statligt betalda ’privata poliskår’.