Brå: Databasläckorna ökar stort

Enligt Brottsförebyggande rådet BRÅ så är det ökande intrång i olika databaser en brottslighet som ökar kraftigt – Ekot. Här är det många fall av personer med tillgång till databasen som använder den för helt egna andamål. Rena integritetsbrotten där personer tar ut information de inte har rätt till. T.ex. poliser som kollar upp bekanta i belastningsregistret eller sjukvårdspersonal som går in i patientjournaler de inte har med att göra.

Mest ökar bedrägerierna där man använder sig av Internet. Många har kommit på att de på pryltorg kan saluföra varor som inte existerar och lura godtrogna köpare att betala i förskott och sedan aldrig leverera varan.

Hade det funnit bättre betaltjänster för nätet med escrow-möjligheter(*) så hade de senare typen av databrott aldrig skett. Tyvärr är det något som inte finns per default för privatpersioner idag och är något som skulle behövas i betalsystemet så att alla enkelt kan använda sig av det. Det finns idag väldigt litet ekonomisk insitament för att bankerna skall tillhanda hålla denna typ av tjänst utan att ta rejält betalt för den. Här behöver förmodligen staten gripa in och lösa problematiken för att inte bli överbelamrad med denna typ av brott i domstolarna.

När det gäller accessbrotten i databaserna så finns det egentligen ingen bra lösning. Så fort man ger människor möjlighet att titta på vilket data som helst i en databas så kommer det finnas människor som utnyttjar detta. Det bästa sättet är att man då helt enkelt inte skapar stora databaser där tiotusentals eller hundratusentals personer måste kunna gå in i titta i. Dessa databaser är rena lagbrotten som bara väntar på att hända.

*) escrow innebär att en tredje part behåller betalningen tills det att båda parterna är överens och så länge parterna inte är överens så stannar pengarna hos den tredje parten. Det gör att man kan lägga in pengarna i escrow och så när man får varan kan man släppa loss betalningen till säljaren.


Alla databaser läcker

Nu har det hänt igen. Någon har skaffat sig otillåten tillgång till andras patientjournaler och tagits fast. Jag undrar hur många gånger som detta sker utan att någon åkt dit ?

Minns ni vad som hände när Anna Lind blev mördad ? Flera gick in i hennes journal och kikade hur det låg till med henne. Ett uppenbart brott mot vad man får göra.

Detta händer gång på gång och hela tiden så blir personer anmälda och fällda för det. Men inte stoppas den otillbörliga accessen till våra patientjournaler inte. Anmäld för intrång i patientjournal | Inrikes | SvD.

Det finns en lösning och det är att man ser till att personer som vill det själva kan ha den enda kopian av patientdatabasen så att politiker och kändisar slipper få intrång i sina privatliv.


DLD: Rör inte mitt mjöl!

Smygtittade på Krichsteigers journal . Det finns tyvärr alltid personer som är nyfikna. För visst finns det lite roligt i att se vilka personer den där kändisen ringt till ?

Databaser läcker. Datalagringsdirektivet kommer ofelaktigen leda till att personlig information om personer kommer att läcka från all data som sparas in. Därför vore det bästa om man INTE lagrade data om alla utan att i stället försökte se till och ändra direktivet så man inte lagrar information om oskyldiga människor.

För även om mjölet är rent så blir bullarna inte bra om vem som helst får sträcka ner sina smutsiga fingrar och kladda i mjölet – mjölet förblir bara rent om ingen rör det.

Rör inte mitt mjöl!