IPRED får inte använda sig av DLD-data

EU-domstolens Generaladvokat Jääskinen säger att data lagrade enligt datalagringsdirektivet(DLD) inte får användas för IPRED-förelägganden . IPRED förelägganden innebär att upphovsrättsrepresentanter kan få ut vem som hade en visst IP-nummer vid en given tidpunkt från en ISP.

IPRED lagen strider inte mot DLD direkt anser generaladvokaten ”Dessa uppgifter måste dock ha lagrats just i syfte att kunna lämnas ut och användas för detta ändamål” för att få lämnas ut enligt IPRED.

EU domstolen kommer nu att utgå ifrån generaladvokatens råd och kommer senare med det formella domslutet. Men redan nu kan man ana att DLD kommer stoppa IPRED begäran i många fall eftersom ingen vettig ISP kommer spara data enkom för att lämna ut den i IPRED förelägganden. IPRED blir därmed en helt tandlös lag. Informationsföreläggandet i IPRED-lagen blir helt verkningslöst.

Domslutet var knappast oväntat utan att EU-domstolen skulle komma till slutsatsen att data sparade enligt DLD inte skull få delas ut enligt IPRED var inte oväntat.

Uppdaterat: Analys. Vad innebär då detta ? Ja förmodligen så innebär detta att ingen kommer användas sig av IPRED lagen för att själv göra intrångsundersökning. Dock har polisen redan fått förstärkning med en grupp som idag prioriterar kulturdelningsfrågorna så alla intrång kommer anmälas dit och polisen har rätt att få ut data från DLD. Så detta förändrar inget i sak från nuläget. Polisen kommer fortsätta jaga kulturdelare.


Datalagringdirektivet + brottbekämpning = falskt

Enligt en rapport så ökar Datalagringsdirektivet framgången i brottsutredningar med 0.06% så Datalagringsdirektivet löser knappt några brott.

Är någon förvånad ? Jag har länge påpekat att de pengar som datalagringsdirektivet kostar kan mycket bättre användas för att anställa poliser som kan lösa brott så skulle de användas mycket bättre.

Men vad kan man vänta sig när den ansvarige i justitieutskottet för den svenska lagenstiftningen gällande frågan inte ens vet exakt vad datalagringsdirektivet går ut på.


Facebooks ”Gilla” kan förbjudas i Tyskland

I Tyskland så kan ”Gilla”-knappen som finns på facebook förbjudas. Då den kan används för att ange vad människor gillar så kan den även användas dammsugas för att få reda på allt vad folk gillar och användas som ett sätt att registrera vad folk tycker och tänker.

Åsiktsregistrering är inte tillåten i varken Tyskland eller Sverige. Men i tyskland håller man helt enkelt hårdare på integriteten för datalagringsdirektivet gäller inte där. I Tyskland har konstitutionsdomstolen förklarat deras lag som inför datalagringsdirektivet för olaglig och stoppad av Tysklands grundlag.

I Tyskland så är det delstatsval nu och Piratpartiet Berlin har i en opinionsundersökning fått 4.5% av rösterna. Piratpartiet behöver bara 5% för att komma in i delstaten. Uppenbarligen så är integritetsfrågan mycket starkare i Tyskland än i Sverige. Nu får väl de inte tillräckligt för att avsätta de som styr och själv ta makten – men piratpartiet får en röst i debatten och kan påverka i våra frågor.


”Internet största hotet mot extrema rörelser”

Torbjörn Wester ledamot i Piratpartiet styrelse skriver i en debattartikel på SVD opinion om hur Internet är det största hotet mot extrema rörelser.

Genom Internet så kan människor få tag på andra åsikter vilket då gör att många i extrema rörelser kan utsättas för nya tankar och synpunkter. Tack vare Internet så kan man vara anonym och få möjlighet att diskutera med andra människor som då kan ge folk en annan syn på hur världen är funtad.

Han avslutar med att vi behöver mer demokrati, mer öppenhet, mer yttrandefrihet dvs mer frihet för att stoppa extremisterna.


Datalagringsdirektivet hotar rikets säkerhet

Med anledning av senaste händelserna i Littorinaffären så har media begärt ut Littorins IP-adresser från regeringskansliet. Media vill veta med vilka IP-adresser Littorin loggat in till regeringskansliets servrar.
Detta är samma sorts information man kommer lagra enligt datalagrinsdirektivet som regeringen Reinfeld försökte genomföra nu i våras. Endast en minoritetsnedläggning stoppade datalagringsdirektivet från att införas.

Nu vägrar Reinfeld att lämna ut IP-adresserna till media med motiveringen att Littorins ip-adresser möjliggör kartläggning och kan hota rikets säkerhet.

Om IP-adresser till regeringens ministrar är så hemliga varför kan man då tänka sig att vanliga människors motsvarande IP-adresser skall sparas ?

Gör inte som vi gör utan gör som vi säger verkar vara budskapet från regeringen. Tala om skenheliga politiker. Man vill övervaka vanliga människor men man får inte övervaka ministrarna ?

För var ministern befinner sig vet alla. De brukar vara noga och tala om – via pressmeddelanden – när en minister rör sig utanför Rosenbad. Så frågan är vilka hemligheter som kan dölja sig bland IP-adressena som regeringen inte vill skall komma ut ?

Därmed kan man fastslå att regeringen Reinfeldt ville införa en lag som hotade landets säkerhet då det faktiskt inte fanns några undantag för ministrar eller statsministern själv i lagtexten.

Pawal funderar på att utöka Creeper – tjänsten som spårar vilka webbsidor myndigheterna besöker – för att då spåra myndigheterna ännu mera för att då kunna spåra enskilda personer på regeringskansliet genom Creeper. Teoretiskt så skulle det kanske gå.

Andra på samma tema: Marknadsliberalen, Röda Berget


DLD: Hackade kändisar och datalagringsdirektivet

Skandalen i England där kändisars röstbrevlådor hackats tar nu ny fart då det visar sig att man även har kommit över bankkontouppgifter och haft korrupta poliser man mutat..

Datalagringsdirektivetivet går ut på att lagra en massa uppgifter om en massa människor – i praktiken alla som befinner sig i sverige. Däribland kändisar som sångare, musiker, kungliga högheter men även riksdagspolitiker, ministrar och höga företagsledare. Alla blir vi avlyssnade.

Vem tror på fullaste allvar att den information datalagringsdirektivet lagrar inte kommer att komma på vift och in i händerna på de som inte borde ha den. Skvallertidningar, spioner och företagspioner skulle säkert betala bra för rätta information om rätt kändis. Mutade poliser i all ära. Men här talar vi om datatekniker som då lätt kan stjäla informationen från databaserna utan att någon märker av det. Så varför skulle de inte göra det om de får bra betalt och ingen kan komma på dem ?

Det är rätt uppenbart att sådant kommer att ske – det visar skandalen DN skriver om. Frågan är inte om utan när det kommer ske.

Datalagringsdirektivet massavlyssning av vanliga hederliga människor är inte bara ett brott mot sveriges grundlag och mänskliga rättigheter genom sitt övergrepp på människor utan någon som helst misstanke om brott men även ett rent brott mot sunt förnuft.

Ingen har rent mjöl i påsen om man tillåter andras smutsiga giriga händer att fritt gräva i påsen. Då blir mjölet fort okänligt.

Rör inte mitt mjöl!


DLD: Rör inte mitt mjöl!

Smygtittade på Krichsteigers journal . Det finns tyvärr alltid personer som är nyfikna. För visst finns det lite roligt i att se vilka personer den där kändisen ringt till ?

Databaser läcker. Datalagringsdirektivet kommer ofelaktigen leda till att personlig information om personer kommer att läcka från all data som sparas in. Därför vore det bästa om man INTE lagrade data om alla utan att i stället försökte se till och ändra direktivet så man inte lagrar information om oskyldiga människor.

För även om mjölet är rent så blir bullarna inte bra om vem som helst får sträcka ner sina smutsiga fingrar och kladda i mjölet – mjölet förblir bara rent om ingen rör det.

Rör inte mitt mjöl!


Datalagringsdirektivet: Regeringen hantering leder till miljonböter

KU har riktat kritik mot att alliansregeringen valde och senarelägga propositionen till riksdagen gällande datalagringsdirektivet och därmed kostade Enigt KU riktar kritik mot alliansregeringen för att den var sen med att lägga fram lagförslaget om datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet innebär en omfattande övervakning av alla svenskar med information om kontakter på Internet och via mobilen. När de gjorde, var vi befann oss när de gjordes och med vem kontakten skedde. Övervakningslagen datalagringsdirektivet är ytterligare ett steg mot storebrorssamhälle där staten vet allt om oss.

Redan innan EU-valet 2009 så läkte propositionen ut på nätet. Hade regeringen lagt fram propositionen då eller innan valet 2010 så hade förmodligen Piratpartiet fått en skjuts in i riksdagen. I stället valde regeringen av valtaktiska skäl att lägga propositionen direkt efter valet 2010.

Det starkaste skälet till att anta lagen var att det skulle kosta sverige stora miljonböter om vi inte införde lagen. Men i verkligehetne så var det alltså regeringen långsamma behandling av lagen som gjorde att sverige nu ställs inför potentiellt böter på en 30-40 miljoner kr för att vi infört lagen.

Alliansregeringens valtaktik kostar Sverige en fällning i EU-domstolen och mångmiljonbelopp i böter. Alla för att stoppa piratpartiet.


EU: Övervakningslagen datalagringsdirektivet är dåligt

När EU stiftar ett direktiv så kommer det automatisk med att man skall granska genomförandet av lagen i EU-länderna efter en viss period har gått för att se hur det hela har kommit att införas i EU-länderna.
EU flaggan
Nu har turen kommit till övervakningslagen datalagringsdirektivet och den presenterades idag av svenska Cecilia Malmström. När omröstningen för att införa lagen gjorde förra månaden så var det många av oss som ville att man skulle vänta med övervakningslagen till efter att denna utvärdningen presenterades – men uppenbarligen så ville inte många i riksdagen det. De tvingade igenom en omröstning där en minoritet lyckades få lagen bordlagd i ett år.

Förslaget fick kritik på flera punkter och det beror på att själva implementeringen blivit väldigt spretig och lagarna skiljer sig väldigt åt mellan EU-länderna. Ett utslag av att direktivet varit dåligt skrivet med många öppningar som gjort det möjligt för EU-länderna att införa det på många olika sätt. Målet för EU direktiv är att genomföra en samordning mellan de olika länderna lagstiftning på direktivets område. I praktiken så har väldigt liten samordning mellan EU-länderna genomförts.

All vi som kritiserat övervakningslagen skapad från datalagringsdirektivet har visat sig fått rätt i att det inte givit några bevis på att det lett till någonting. Malmström kunde i utfrågning när lagen presenterades av EU inte säga att lagen på något sätt lett till minskat antal brott begåtts i EU utan hade bara anekdotiska bevis för lagens förträfflighet – detta måste ses som en klart misslyckande för lagen.

Malmström har nu fått i uppgift att hantera städandet av lagen men tyvärr så förväntar jag mig inte att man kommer göra något mer än skenbara integritetsökningar av direktivet. Det trista är att Malmström verkar vara en riktig kappvändare – när hon satt i EU parlamentet så var hon kraftigt emot direktivet men nu verkar hon göra allt för att prata upp det.

Trots att det finns möjlighet för EU kommissionen att vänta så tänker Cecilia Malmström initiera att starta upp att tvinga Sverige betala böter för att vi inte implementerar lagen. Det verkar som det görs av inrikespolitiska skäl för att tvinga den svenska riksdagen att rösta igenom den hårt kritiserade övervakningslagen när den kommer upp till omröstning om ett år i stället för att vänta tills den nya versionen kommer från EU. Främst för att då integritetskränkarna i riksdagen skall använda böterna för inrikespolitiska poänger mot de som fått övervakningslagen bordlagd i ett år.

Det stora problemet med övervakningslagen på datalagringsdirektivet är att lagen föreskriver att man rättsvidrigt utan brottsmisstanke föreskriver en överdriven massövervakning av alla svenskar för att eventuellt ha nytta av det i någon enstaka brottsutredning.

Varför kan man inte ändra direktivet och säga att det krävs en riktig och stark brottsmisstanke om ett grovt brott för att få initiera övervakningen ?


En ny upphovsrättslag

Nu har professor Jan Rosén presenterat sin utredning åt staten där han skriver om hela uppphovsrättslagen genom att modernisera språket och strukturerar så att lagen blir mera lättläst både för allmänheten och domstolarna.
Förändringar är införandet av avtalslagen och ett starkare skydd för upphovsmannen. Vidare förslås att samtliga bestämmelser i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) tas in i den nya upphovsrättslagen. Annar skall förändringar bara vara en omskrivning av lagen – om det inte smygit sig in buggar eller slamkrypare i lagen.

Piratpartiets logoEnligt piratpartiet press så är lagen en gammal lag på tomgång då den inte innehåller några förändringar som innebär anpassningar till dagens förändrade världsbild utan den bibehåller gamla fåråldrade affärsmetoder och kontraktsituationer.

Utredningen En ny upphovsrättslag finns att ladda ner från regeringens webbplats.

Nu kommer utredningen att gå ut på remiss för den som inte vet vad det är så rekommenderar jag futuriteters genomgång av de steg som behövs för att skapa en lag.