Jag oroas över Rikskrim

spyDebatten om datalagringsdirektivet och dess tillämpning har tagit fart de senaste dagarna. Genom EU domstolens klara sågning av lagen och själva datasparandet av vanliga hederliga människors vardag så fann EU domstolen att datalagringsdirektivet bryter mot själva grunden i EUs fördrag. Den bryter mot allas våra mänskliga rättigheter. Skillnaden mot Sverige grundlag och även då europakonventionen om mänskliga rättigheter är minimal så oavsett vad en del politiker påstår så är hela lagen skjuten i sank. Det finns inga möjligheter att datalagringen av vanliga människors aktiviteter i mobil eller på Internet kan vara laglig med tanke på skyddet för privatlivet som alla olika definitioner av mänskliga rättigheter har med.

Polisens uppgift är att agera mot de som begår lagbrott. Polisen skall förhindra att brott uppkommer genom att då föregå med gott exempel och uppmana folk att följa lagarna. Det är polisen uppgift att då få folk att göra rätt men även då att ta fast de som gör fel och bryter mot lagarna för att uppmärksamma alla på att lagar måste följas.

Det är därför med bestörtning jag notera att Rikskrim – som borde vet mycket bättre – faktiskt väljer att ignorera brott mot alla boende i Sverige:

Han säger att polisen även de senaste dagarna har fått ut de uppgifter man begärt på grundval av den nu omtalade lagen. Och man tänker fortsätta att begära ut uppgifter, oavsett domen och vad Post- och telestyrelsen sagt om tillämpning.

via Rikskrim oroas av osparade data | Inrikes | SvD.

Rikskrim tänker sig alltså att utnyttja det faktum att telekomoperatörerna villigt begår brott mot oss svenskar till att då utnyttja detta och be om data trots att de vet att datalagringen är emot Sveriges lagar.

Så i stället för att då se till att brott mot vanliga svenska upphör så uppmuntrar man att brott sker genom att be dem fortsätta lagra data:

– Och vi hoppas att teleoperatörerna tänker till och tar samhällsansvar.

viaRikskrim oroas av osparade data – NyTeknik.

Det är en dålig dag då polisen uppmanar till brott. Men tänker sig att polisen borde ha lärt sig av Romer-affären där de fick allvarlig kritik för sina register. Men icke, man uppmuntrar telekomoperatörerna att kränka vanliga människors mänskliga rättigheter. Det är en mycket trist dag då polisen uppmuntrar till lagbrott i stället för uppmuntrar företagen att sluta begå brott.

I stället borde polisen med omedelbar verkan kräva av telekomoperatörerna att de slutar med sin olagliga verksamhet och slutar att kränka människors mänskliga rättigheter. Under 2013 första halvår klarade polisen upp 110 000 brott vilket är en minskning med 15000 sedan 2012. Det är under samma tidsperiod som datalagringsdirektivet har kunnat använda i sverige. Det är uppenbart så att denna har inte varit behjälplig för polisen i att klara upp brott.

Att polisen uppklarningsprocent minskar då man får nya leksaker är faktisk rätt intressant. Det finns en undersökning från 2008 av hur övervakningskameror påverkar polisen i Londons möjlighet att stoppa brott och där var man klar över resultatet – kamerorna ökade inte möjligheten att stoppa brott. Det tog för lång tid och var sällan till hjälp att titta på övervakningskameror för polisen. Kostnaden för kamerorna var inte värt den lilla hjälp de gav.

Det har även hörts samma tongångar från NSA – vid 911 så hade USAs olika myndigheter kunnat stoppa det hela om alla anmälningar och data hade kunnats samlats ihop och analyserats. Problemet är att man hade så mycket data och myndigheterna samtalade inte med varandra att man inte lyckades stoppa det i tid. Sedan dess har alla data samlats ihop inom NSA och det är fortfarande så att trots att alla data samlas och finns tillgängliga så har man inte personalresurser att analysera data och stoppa terroristdåd. Än så länge har NSA insamling av data stoppat exakt 0 terroristdåd.

Problemet är inte att samla in data. Problemet ligger i de mycket stora mängder resurser som måste satsas på att analyser data. Kostnaden för att analysera stora mängden sparade data gör att denna typ av brottsbekämpning gång på gång har visat sig verkningslös. Den är för dyr och man har inte resurser för att då klara av att analysera de avancerade samband som finns.

Ta bostonbombarna. FBI hade fått anmälan mot dem. Men trots det lyckades bombmännen smälla av bomber mot marathonlöparna och orsakade en enorm människojakt i Boston. FBI hade inte manresurser och gräva tillräckligt djupt i fallet – för alla resurser gick till att sitta och analyser en massiv mängd data hos NSA.

Sluta samla in massdata om vanliga människor med typ datalagringsdirektivet och FRA-lagen. Sluta med en desperat tro att det hjälper. Sluta begrav de som skall stoppa jobba i så mycket data att de inte ser skogen för alla träd. Sätt resurserna på klassiskt polisarbete och stoppa brotten i stället. Och slutligen uppmuntra inte företag att begå lagbrott mot vanliga människor.


NSA-övervakning olaglig eller laglig ?

I USA har domarna börjat komma med sina utslag i diverse stämningar och där är domarna oeniga:

Jag kan inte föreställa mig ett mer urskillningslöst och arbiträrt ingrepp än denna systematiska och högteknologiska insamling och lagring av personlig information om i stort sett varenda medborgare”

via Distriktsdomare om NSA: ”Orwellska metoder” – Uppdrag Granskning | SVT.se.

Men han får inte stå oemotsagd utan en annan domare säger att den är laglig:

”Frågan som den här domaren har utrett är om regeringens omfattande telefonimetadataprogram är lagligt eller inte. Denna domstol anser att det är det”, skriver domare William Pauley i ett 54 sidor långt beslut.

viaDomstol: NSA-övervakning laglig – Nyheter | SVT.se.

Detta visar på hur problematisk den massiva övervakningen är för USA. Olika domare kommer med olika utsagor.

Här i EU så har EU-domstolens generaldirektör valt att säga DLD (datalagringsdirektivet) är ej i överensstämmelse med våra grundläggande rättigheter:

EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón skriver den 12 december i sitt utlåtande att datalagringsdirektivet är oförenligt med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Han poängterar att direktivet utgör en allvarlig inskränkning av medborgarnas integritet, och varnar för hur direktivet kan göra det möjligt att i detalj kartlägga enskilda människors privatliv. Vidare varnar han för hur uppgifterna kan missbrukas.

via Datalagringsdirektivet måste rivas upp | Brännpunkt | SvD.

Det aldra värsta för NSA är inte att domare inte är överens utan att de inte klarar av att analysera alla data de sparar på sig. NSA har skapat en sådan stor övervakningsprocess att de sparar mer än vad de hinner kontrollera:

The agency is drowning in useless data, which harms its ability to conduct legitimate surveillance, claims Mr. Binney, who rose to the civilian equivalent of a general during more than 30 years at the NSA before retiring in 2001. Analysts are swamped with so much information that they can’t do their jobs effectively, and the enormous stockpile is an irresistible temptation for misuse.

via NSA Struggles to Make Sense of Flood of Surveillance Data – WSJ.com.

Massövervakning av mera data än de hinner titta på. Vad är det för mening med det ?

Faktum är att i sverige så verkar spaningen inte ens pågå – trots att FRA sägs spana på svenska Internet så verkar det som om man då valt att inte ens informera de internetleverantörer som man spanar på – att man spanar på dem eller ej:

– Vi har kablar som är gränsöverskridande och vi har oinskränkt arrendatorrätt på kablarna. Vi har inte fått några förfrågningar från FRA eller SIUN [Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten som har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamhet, UG:s anmärkning], hur kan de då signalspana? Är det någon som har brutit sig in i dem, undrar Jon Karlung.

via Internetbolag ovetande om FRA:s signalspaning – Uppdrag Granskning | SVT.se.

Så det verkar definitivt som man dels inte vet om lagligheten i massövervakningen, dels inte vet hur man skall klara av att analysera alla data man samlar in och dels verkar man helt ha övergett att spana i vissa kablar helt och hållet.

Låter som de inte vet vad de gör öht.


Fin julklapp från Högsta Domstolen

HD fällde Ephone | Inrikes | SvD

Har tidigare skrivit om fallet om Ephone och dess vända i EU-domstolen där man sade att om man sparar data av andra skäl än Datalagringsdirektivet så får man kräva ut det via IPRED.

Upphovsträtan | Piratpartiet | SVT | VLT | JRL | Nyheterna 24 | Sveriges Domstolar |


EU-dom om Ipred-lagen

Nu har äntligen EU-domstolens utslag om Ipred-lagen kommit. När generaladvokaten kom med sitt utlåtande så sade han att uppgifterna får endast lämnas ut om de sparas för att hitta personer som olagligt fildelat. EU-dom i dag – Ipred-lagen kan behöva skrivas om | SvD.

Nu kommer dock uppgifter i media om att e-boksförlagen vunnit striden. Det känns lite konstigt att media inte skriver någonting om denna viktiga biten av hur domstolen resonerat när det gäller hur huruvida data som lagras av andra skäl får lämnas ut ?


IPRED får inte använda sig av DLD-data

EU-domstolens Generaladvokat Jääskinen säger att data lagrade enligt datalagringsdirektivet(DLD) inte får användas för IPRED-förelägganden . IPRED förelägganden innebär att upphovsrättsrepresentanter kan få ut vem som hade en visst IP-nummer vid en given tidpunkt från en ISP.

IPRED lagen strider inte mot DLD direkt anser generaladvokaten ”Dessa uppgifter måste dock ha lagrats just i syfte att kunna lämnas ut och användas för detta ändamål” för att få lämnas ut enligt IPRED.

EU domstolen kommer nu att utgå ifrån generaladvokatens råd och kommer senare med det formella domslutet. Men redan nu kan man ana att DLD kommer stoppa IPRED begäran i många fall eftersom ingen vettig ISP kommer spara data enkom för att lämna ut den i IPRED förelägganden. IPRED blir därmed en helt tandlös lag. Informationsföreläggandet i IPRED-lagen blir helt verkningslöst.

Domslutet var knappast oväntat utan att EU-domstolen skulle komma till slutsatsen att data sparade enligt DLD inte skull få delas ut enligt IPRED var inte oväntat.

Uppdaterat: Analys. Vad innebär då detta ? Ja förmodligen så innebär detta att ingen kommer användas sig av IPRED lagen för att själv göra intrångsundersökning. Dock har polisen redan fått förstärkning med en grupp som idag prioriterar kulturdelningsfrågorna så alla intrång kommer anmälas dit och polisen har rätt att få ut data från DLD. Så detta förändrar inget i sak från nuläget. Polisen kommer fortsätta jaga kulturdelare.


DLD: Hackade kändisar och datalagringsdirektivet

Skandalen i England där kändisars röstbrevlådor hackats tar nu ny fart då det visar sig att man även har kommit över bankkontouppgifter och haft korrupta poliser man mutat..

Datalagringsdirektivetivet går ut på att lagra en massa uppgifter om en massa människor – i praktiken alla som befinner sig i sverige. Däribland kändisar som sångare, musiker, kungliga högheter men även riksdagspolitiker, ministrar och höga företagsledare. Alla blir vi avlyssnade.

Vem tror på fullaste allvar att den information datalagringsdirektivet lagrar inte kommer att komma på vift och in i händerna på de som inte borde ha den. Skvallertidningar, spioner och företagspioner skulle säkert betala bra för rätta information om rätt kändis. Mutade poliser i all ära. Men här talar vi om datatekniker som då lätt kan stjäla informationen från databaserna utan att någon märker av det. Så varför skulle de inte göra det om de får bra betalt och ingen kan komma på dem ?

Det är rätt uppenbart att sådant kommer att ske – det visar skandalen DN skriver om. Frågan är inte om utan när det kommer ske.

Datalagringsdirektivet massavlyssning av vanliga hederliga människor är inte bara ett brott mot sveriges grundlag och mänskliga rättigheter genom sitt övergrepp på människor utan någon som helst misstanke om brott men även ett rent brott mot sunt förnuft.

Ingen har rent mjöl i påsen om man tillåter andras smutsiga giriga händer att fritt gräva i påsen. Då blir mjölet fort okänligt.

Rör inte mitt mjöl!


DLD: Rör inte mitt mjöl!

Smygtittade på Krichsteigers journal . Det finns tyvärr alltid personer som är nyfikna. För visst finns det lite roligt i att se vilka personer den där kändisen ringt till ?

Databaser läcker. Datalagringsdirektivet kommer ofelaktigen leda till att personlig information om personer kommer att läcka från all data som sparas in. Därför vore det bästa om man INTE lagrade data om alla utan att i stället försökte se till och ändra direktivet så man inte lagrar information om oskyldiga människor.

För även om mjölet är rent så blir bullarna inte bra om vem som helst får sträcka ner sina smutsiga fingrar och kladda i mjölet – mjölet förblir bara rent om ingen rör det.

Rör inte mitt mjöl!


Datalagringsdirektivet: M vågar inte kohandla med SD

Enligt Moderaternas gruppledare så kommer de inte faller till föga för SDs krav.

Enligt uppgifter jag har fått så har regeringen redan räknat med att det kommer bli minoritetsbordläggning – så kraven från Sd gör det enkelt för M att använda som skäl att förkasta Sds invit publikt i media och ge dem skulden. De slipper även att få egna ledamöter som röster emot förslaget.

Därmed ser det ut som om Vänsterns och Mps motion om minoritetsbordläggning kommer att gå igenom. Men det behöver inte betyda det. Vi har tidigare sett i ett flertal fall hur riksdagsledamöter röstat ’fel’ så att regeringens förslag gått igenom i alla fall bara för att utestänga Sd från att få genomslag för sin politik.