E-böcker toppar försäljningslistor i USA

E-böcker toppar försäljningslistor i USA. I USA fick många läsplattor förra året och det har visat sig leda till en explosion av läsandet av digitala böcker. Fortsätter trenden så är det snart slut på vanliga böcker på papper och i stället kommer folk sitta med läsplattor och läsa sina böcker.

När det gäller talböckerna så finns det test-till-tal syntes där man automagiskt omvandlar text till tal vilket då kan göra talböckerna helt föråldre. I framtiden väljer man själv vem som skall läsa upp boken och så fixar läsplattan att läsa upp boken för en om det är så att man inte vill läsa själv.

Frågan är om bokbranschen är beredd på denna evolution ? Eller kommer den nu komma gråtande till farbror staten och begära ändringar i upphovsrätten ?

Samtidigt så ser vi en utveckling av biblioteken där man går mot digitala bibliotek. Frågan är vad skall man då göra med alla bibliotekarierna om många fysiska bibliotek läggs ner ? Skall de bli någon sorts av informationsjägare eller vad ? Nu finns det dock problem för de digitala biblioteken – kanske främst den nuvarande upphovsrätten och hur man tillgodoser rättigheterna. Men jag tror de tillhör framtiden och att det leder till den stora biblioteksdöden.