Peter Wolodarski ställer fel fråga gällande riksbanken

Dagens Nyheters ledare idag är skriven av chefsredaktören Peter Wolodarski och han ställer frågan om varför riksbanken under lång tid valt att inte följa sin eget inflationsmål. Riksbanken har i stället för sitt eget mål valt att satsa på målet som riksdagen fått av riksdagen. Eller som riksbanken själv säger:

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

via Riksbanken | Sveriges Riksbank.

För att klara av sina mål har riksbanken själva satt ett inflationsmål på 2 % under en konjunkturcykel. Dock har den nu under lång tid valt att ligga under det målet. Så varför följer inte riksbanken sitt eget inflationmål ?

Wolodarski tar upp ett antal frågor och hävdar att största problemet är att riksbanken genom att inte följa sitt eget inflationsmål förminskar demokratin:

Men den allvarligaste invändningen mot Riksbankens agerande är inte ekonomisk utan demokratisk. Med vilken rätt formulerar tjänstemän – inte folkvalda – nya avvägningar i den ekonomiska politiken? Hur kan ett paradigmskifte inträffa utan att riksdagen tillåtits fatta ett enda beslut? Är det verkligen upp till enskilda statsanställda att bestämma att arbetslösheten ska vara högre, därför att bostadsmarknaden eventuellt är överhettad?

via Peter Wolodarski: Riksbanken har blivit en stat i staten – DN.SE.

Under flera år så har riksbankschefen Stefan Ingves klagat på de svenska höga privatlånen som del av ekonomin. Lägger man samman allas lån så ligger sverige faktiskt ungefär lika illa till som grekland. Skillnaden är att sverige har råd att betala räntan på lånen.

När ett land befinner sig i kris så är det bästa sättet att komma på fötter igen att genom kreditexpansion få folk att spendera så landets ekonomi börjar få fart igen. Tyvärr så har det i sverige lett till kraftigt ökande värden på bostäder och aktier. Pengarna som skyfflats in i ekonomin har gått till spekulation. Det får iofs befolkningen att känna sig rikare så de känner att de har råd att konsumera men samtidigt så leder det till att spekulationsbubblor bildas.

Ett exempel är priserna på bostadsrätter som går upp med 11% i årstakt. Kortsiktigt så kan detta ske. Men fortsätter detta under längre tid att priserna på bostäder ökar långt mer än lönerna, så skapas en bubbla. När bubblan spricker så kan den dra med sig landet i en allvarlig kris.

Finansminister Anders Borg har redan fått handskas med en bostadsbubbla. Svenska dotterbolag i Estland,Lettland och Litauen råkade ut för det under baltkrisen och de svenska bankerna höll på att gå under. Han verkar idag vara livrädd att själv orsaka att bostadspriserna i Sverige skall brista så i stället för att då agera kraftfullt för att stoppa en bubbla att uppkomma så har Anders Borg tittat på riskvikterna.

Riskvikterna är den risk som en viss typ av lån har för en bank och talar om hur mycket lån de får ha av en viss typ givet sitt egna kapital och förmågan att då kunna klara kapitalförluster om en bubbla går sönder. Höjda riskvikter gör att bankerna måste ha mer eget kapital för att få ge ut lån till bostäder. Nackdelen med att ändra riksvikterna är att de påverkar inte privatpersoners ekonomi direkt och därmed inte deras beteende att satsa mer och mer pengar på bostadsmarknaden. Höjda riskvikter gör bara bankerna mera motståndskraftiga mot när bubblor brister – de stoppar inte bubblor att uppkomma.

Dock känns idag en krasch på bostadsmarknaden långt borta. Med en uppgång på 11% de senaste året så vore det idag med helt rätt att bromsa uppgången genom att då införa riksbankschefen Stefan Ingves och min favoritåtgärd. Amorteringskrav.

Fördelar med amorteringskrav:
– minskar lånens storlek
– minskar framtida räntekostnader för låntagarna/bostadsägarna
– skapar mindre kreditförluster hos bankerna vid prisfall då större andel ägs av bostadsägaren som får ta smällen själv.
– minskar avdragen för räntor så statens inkomster ökar
– minskar risken för bostadsbubblor
– skapar större prisstabilitet på bostadsmarknaden (mindre rörelser upp och ner)
– gör bankerna mycket mindre känsliga för prisfall på bostadsmarknaden
– tvingar fram mera konkurrens mellan bankerna för att få de nya lånekunderna
– bättre villkor för lånekunderna
– minskar totala lånebehovet på bostadsmarknaden
– frigör kapital som bankerna kan låna ut till företagen
– företagen kan få mer kapital som de kan skapa fler jobb med
– riksbanken kan sänka räntan (behöver inte bekymra sig för bostadsbubbla)
– kronan sänks vilket gynnar exportföretagen
– skapar jobb genom att det gynnar både nyföretagande och exportföretag
– fler i jobb ökar statens intäkter
– på lång sikt så ökar tillväxten

Det finns även nackdelar:
– höjer man amorteringskraven för mycket så kan priserna på bostäder gå ner och skapa ekonomisk kris.
– man sänker kortsiktigt tillväxten

Så en litet amorteringskrav kan både skapa jobb och förhindra bostadsbubblor och att banker går omkull samt ger mer intäkter till staten. Vad finns det inte att gilla ? Det hela handlar om att införa amorteringskrav på den nivå som faktisk bostadsmarknaden kan klara av utan att då skapa en stor nergång. Men med en bostadsrättsmarknad som ökar i pris med 11% per år så finns det marginaler att tillgå. Speciellt då amorteringskrav kompenseras av sänkta räntor.

Penningpolitik och finanspolitik hör ihop. För att kunna driva en effektiv penningpolitik behövs en fungerande finanspolitik. När inte en fungerande finanspolitik finns så har penningpolitiken bara ett sak att göra – försöka kompensera för den bristande finanspolitiken – även om penningpolitiken är ett trubbigt vapen för att göra detta.

Så problemet för Peter Wolodarski är frågan som han inte ställer; om det finns så många fördelar med att införa amorteringskrav – varför inför inte riksdagen det ? Varför inför inte finansminister Anders Borg det ? Varför agerar inte finansministern och gör det som så många anser behöver göras ? Riksbankschefen Stefan Ingves är inte ensam att kräva en amorteringskultur. Det är det många andra som gör.

Tills dess politikerna i riksdagen tar sitt förnuft tillfånga och för en fungerande finanspolitik så tvingas penningpolitiken kompensera för regeringens inaktivitet – för det är det uppdrag som riksdagen givit riksbanken. Riksbanken är sveriges sista livlina då politikerna gör fel.

PS Piratpartiet vill ha amorteringskrav.


Euroland står inför förlorat årtionde

Det är nu 5 år sedan krisen 2008 då bankerna i USA föll och inget tyder på att krisen på något sätt är borta.

”Vissa kommentatorer tror att vägen kommer att vara så lång och svår att Europa kommer att stå inför ett ’förlorat årtionde’, som Japan upplevt under 1990-talet. Men detta är inte min uppfattning”, sade Asmussen.

ECB: Eurozonen står ej inför ett ”förlorat årtionde” – Asmussen.

Nyligen sänkte ECB sin styrränta till 0.25% och samtidigt står man och säger att det blir inte ett förlorat årtionde ? Halva årtiondet är redan förlorat och det kommer förmodligen ta minst 5 år till innan detta är över. Hela världen står inför stora problem. Inte bara Euroland även USA har stora ekonomisk problem. För mig känns tyvärr kampen om att inte ha ett förlorat årtionde redan förlorat.

Frågan är snarare hur länge tar det innan vi kommer ur krisen. För krisen blir inte bättre av höjda råvarupriser. Det höga oljepriset är idag avskräckande för tillväxten i samhället. För man får inte glömma hur viktig det låga oljepriset och därmed det låga transportpriset varit för tillväxten under 1900-talet. Lågt oljepris är något vi aldrig kommer uppleva igen.


Deflation i Sverige

Sverige har nu deflation då priserna faller i Sverige. Under de senaste 12 månaderna har priserna gått ner 0.1%. Det är en förändring av inflationen med -0.2% sedan förra månaden.

Efter ECB senaste räntesänkning till 0.25% så befinner sig svenska riksbanken under press att sänka räntan. Marknaden tror på sänkt ränta och svenskarna tror på höjda bopriser.

Men kommer riksbanken sänka ? För riksbanken har varit väldigt klar i sin kritik mot hushållens belåning och detta förändrar inget i detta.

Nordeas ekonomer tror ändå inte att Riksbanken kommer att sänka. Riksbankens majoritet kommer fortsatt att hänvisa till hushållens höga skuldsättning, relaterat till bostadsupplåningen, tror Isaksson. En räntesänkning skulle via lägre bolåneräntor elda på bostadspriserna och därmed skulderna ytterligare, är Riksbankens motivering till att hålla emot.

via Deflation pressar Riksbanken – DN.SE.

Själv anser jag felet är Anders Borgs – han och regeringen/riksdag vill inte införa krav på amortering som riksbanken har varnat för behövs och därmed så har hushållen fortsätta att ta lån och öka skulderna.

Risken är stor att svenska bostadsägarna kommer råka ut för en riktig bakfylla. För dricker man ur bägaren för djupt så är det resultatet. Så länge som man från regeringshåll inte vill införa ett amorteringskrav och fortsätter med öppen bar som låter folk dricka sig redlösa så kommer detta inte sluta bra.


Obama Tea Party

Han tillade att den uppgörelse som nu ser ut att röstas igenom i kongressen innebär att man aldrig får veta om Tea Party-strategin hade kunnat lyckas.

viaTea Party-rörelsen kritiserar uppgörelsen – DN.SE.

Obama hade trevligt och drack lite te. Te är gott jag rekommenderar alla en stor kopp eller varför inte ett halvdussin per dag.

Dagens uppgörelse i USA innebär ett svidande nederlag för Tea Party och republikanerna och en stor vinst för Obama. De andra fick ge sig på sina punkter om att stoppa obamas reformer av sjukvården.

Tyvärr innebär bara dagens uppgörelse att man skjuter fram problemen då man återigen valt att bara ta ett 90-dagarsbeslut. Detta är inget som långsiktigt kommer gynna USA att gå från kris till kris och kommer förmodligen sänka dess kreditbetyg hos fler kreditratinginstitut.

Måste erkänna att jag kallt räknande att detta skulle inträffa, det låg inte i någons intresse att låta USAs lån defaulta och gå i statsbankrutt.

När man hotar med något man inte är villig och genomföra så är det man gör en bluff. Inom poker är det så att bluffar man för ofta kommer ingen lägga sig emot en. Inom poker handlar det om att spela säkert och faktisk ha stöd för det man säger och gör. Då tror folk på att man aldrig bluffar och man kan då göra viktiga bluffar då och då. Tea Party rörelsen är inte bra pokerspelare. De försöker sig på för många stora bluffer och får problem. Förtroende handlar om att folk litar på att vad man säger är ochså det man kommer att göra. Då är det viktig att vara sann i sig själv och faktisk agera på det sätt man vill att andra skall agera.

För annars förlorar man folks förtroende och det är mycket viktig både när man bluffar i poker men även då man agerar politiskt.

I grunden handlar problemet om att USA behöver höja skatterna men att det gör det svårt för USAs politiker att bli återvalde. Långsiktigt så har dock inte USA något val – man stjäl idag pengar från framtida generationer genom att leva på lån. Man kan se det hela på börserna där de flesta investerare och hela marknaden tog det hela med ro och drabbades inte av panik – även där var de flest eniga om att politikerna skulle lösa problemet. För alla insåg att det inte låg i någons intresse att USA inte kan betala sina lån.

Detta är tyvärr en chicken race där det redan från början stod klart att republikanerna skulle ha väldigt liten chans att vinna. Då är det mycket dumt att försöka sig på en bluff. Det är precis som i poker – ibland måste man faktiskt ge upp handen för att kunna bli en vinnare i långa loppet.

Så ta en stor kopp te och värm dig i den kalla hösten.
bank.png
PS Poker SM spelas just nu på ön malta. Varför det inte går i sverige ? Det beror på dålig svensk lagstiftning i frågan.


Fildelning gynnsam för filmindustrin

De menar att större intäkter från digital försäljning, streamingtjänster och liveuppträdanden kompenserar för minskade intäkter när det gäller fysisk skivförsäljning.

De hävdar också att fildelning faktiskt till och med kan ha gynnat utvecklingen och att politikerna därför borde se över lagstiftningen.

via Filmjättar attackerar forskare – för att de försvarat piratkopiering.

Vad är det Piratpartiet sagt hela tiden ?


Ras för svensk export – hotar jobben

Sveriges export av varor och tjänster minskade med 7 procent första halvåret i år, jämfört med motsvarande period i fjol

via Lägre export första halvåret – DN.SE.

Detta förklarar siffrorna att sverige industriproduktion sjönk under första halvåret. Detta är ett stort hot mot industrin och de svenska jobben. En av orsakerna kan vara sveriges starka krona.

Samtidigt så valde finansminister Anders Borg att i budgeten välja att satsa många ofinansierade miljarder på skattesänkningar som jobbskatteavdrag.

Regeringen är desperat och försöker köpa röster i nästa års val genom skattesänkningar – frågan är om folket går på det valfläsket för risken är stor att de kommer att få betala det med höjda skatter efter valet. Går folket på det igen ?


Liten ljusning i Eurozonen

300px-European-UnionValåret i Tyskland gör att ekonomin där går bra med +0.7% och med ett Frankrike som går +0.5% så är det tillräckligt för att hela Eurozonen skall ha en uppgång med 0.3%. Dock är det fortfarande problem i de medelstora EU länderna som Italien och Spanien.
Återhämtning i euron utan champagne | Världen | SvD.

I en högkonkunjunkur är tillväxten normalt 3+% så i dagsläget är de 0.3% man är plus bara en indikation på att eurozonen slutat kommit ur sin recession för tillfället. Det hela är inte mycket att glädjas över då man bara fått ansiktet över vattenytan. Samtidigt så finns risk för dubbel-dip då Italien och Spanien behöver visa pånolltillväxt så recessionen i dessa länderna slutar innan man kan säga att Eurozonen har blivit helt frisk och risken är över. Risken finns att Tysklands expansiva valårsbudget inte kommer gälla nästa år och att då eurozonen återigen kan hamna i recession.

En sak som hjälper till att dra upp tyskland är de stora privata investeringarna i sol och vindkraft som hjälper till att driva landets ekonomi. Omställningen från kärnkraft med bidrag gör att det för privatpersoner blivit lönsamt att sätta upp solceller på sina tak. Under 2012 så investerades 20 miljarder euro i småskalig förnybar energi dvs främst solceller(och då främst av privatpersoner) och 6 miljarder i storskalig förnybar energi. Totala summan beräknas bli 260 miljarder euro till 2020 då 35% av tysklands energi skall komma från förnybar energi.

Tysklands satsning på förnybar energi till motsvarande 1-2% av BNP per år leder till stora infrastruktursatsning som görs av privatpersoner och inte staten. Nationalekonomen Keynes tillhör dem som brukar förorda att staten skall satsa på investeringar i infrastruktur när det är lågkonjunktur för att sätta folk i arbete och hålla upp landets ekonomi. Energiomställningen som sker i Tyskland är egentligen ett smart sätt att skapa tillväxt i en lågkonjunktur och låta privatpersonerna stå för huvuddelen av notan.


KD härmar Piratpartiets politik

Piratpartiets loggaSer att KD har valt att anpassa sin politik till den som piratpartiet driver. I EU-valet 2009 så var Piratpartiet kritisk mot Lissabon-fördraget och kärvde att Sverige inte godkände det. Tyvärr skedde det i alla fall.

I EU valet 2014 så kommer Piratpartiet vara kritiskt till hur EU sköts och vill reformera EU genom att skapa ett nytt EU-fördrag.

Även kristdemokraterna har nu börjat komma ut som ett EU-kritiserande parti och vill förändra EU. Förmodligen för att man ser sig kunna nå eu-kritiska allmänborgerliga väljare.

Precis som oss i piratpartiet så vill numera kristdemokraternas partiledning att medlemsmötet skall ta beslut om att lagligen kräva skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning. KD vill stärka skyddet mot telefonförsäljare – Ekot | Sveriges Radio.

Så på mer än en punkt så har kristdemokraterna verkat för att följa efter Piratpartiets politik inom området.

Vad sägs om att KD satsar på att följa piratpartiet politik på fler områden – t.ex. all andra med och rösta på Piratpartiet i valen 2014 ?


Forskarna har fel

raemi_Fighting_AirForskarna har fel. Journalisterna som slår upp detta har fel. Problemet är inte demokratin. Problemet är att folk får ljuga och köpa röster utan att någon säger emot. Forskning: Demokrati inte bra för ekonomin | Världen | SvD.

Det är inte demokratin i sig som orsakar problemet utan det faktum att politiker medvetet använder ekonomin för att göra läget ljusare för väljarna ett valår och att väljarna går på dumheterna.

Väljarna luras att rösta på ett parti i ett val pga rundhändiga löften om ekonomisk bättre läge. Men i slutändan så är det negativt för ekonomin då den överansträngs så i slutändan så blir vallöftena negativa för väljarna. Men då detta kommer några år senare – när de redan valt in politikerna som lovat rundhänt så är det för sent att ändra sig. Först då försvinner jobber och näringslivet går på knäna – men då är det för sent.

Så i grunden har forskarna fel. Det är inte demokrati-styrelseskiktet i sig som är problemet – problemet är politiker vänder kappan efter vinden och använder valfläsk och kommer undan med det som är problemet.


Saknas 800 lärare i västmanland

Det finns fortfarande stor lärarbrist i Västmanland – Nyheter P4 Västmanland | Sveriges Radio – hela 800 lärare saknas.

Man kan då jämföra det med att endast 7 av 10 lärarplatser påhögskolorna är fyllda med elever. Många skolor har tomma stolar i sina lärareutbildningar.

Hur kan det komma sig att så få vill läsa till ett bristyrke ?