Färre företagare tror på alliansen

Själv gick jag tidigare ut hävdade att vi skulle få en ny regering 2014. Nu visar det sig att även många företagare börjat tro detsamma. Färre företagare tror på alliansen | Sverige | SvD.

Det är inte konstigt. Regeringen verkar just nu handlingsförlamad. Man gör inget åt de skenande ökande skulderna hos medborgarna som kan hota framtida tillväxt. Man säger inget om att USA spionerar på Sverige och verkar inte bry sig om det faktum att USA ägnar sig åt industrispionage mot Sverige. Alliansen ägnas sig mest åt småduttande inom politiken. Utan politik och med låga opinionssiffror så får alliansen svårt att vinna valet en tredje gång.


Riksbanken vs FI

Med FI menas då inte F! utan Finansinspektionen – den myndighet som har till uppgift att kontrollera att bankerna gör rätt. Just nu pågår en strid mellan om det är riksbanken som skall ha översynen av makrofrågorna hos bankerna eller om det skall ligga hos FI. För mig är frågan rätt självklar – uppgiften borde ligga hos riksbanken. För trots att journalister kallar det Riksbanken och FI i gärdsgårdsserien så är det så att riksbanken har ansvaret för tillsynen av sveriges makroekonomi. Riksbanken svarar idag för räntenivån och styr sveriges inflation. Därmed så är det naturliget att de frågor som berör bankernas agerande utifrån ett makroperspektiv även ligger hos riksbanken.

Ta t.ex. frågan om nivån på bolånetaken och kraven på amorteringar som då riksbanken kan använda som ett sätt att styra räntenivån och hur mycket pengar som då går in i bostadsbranchen. Idag vågar inte riksbanken sänka räntan för den är rädd för bubblan i bolånemarknaden. Hade riksbanken kunnat förändra kraven på lånemarknaden samtidigt som de sänkt räntan så hade riksbanken kunnat sänka räntan snabbare och tidigare haft en lägre ränta utan att de då lett till överhettning på bolånemarknaden.

Det hade då inneburit att bankernas överskott på kapital hade gått till andra låntagare på marknaden – nämligen företagen som vill expandera och skapa jobb.


Röst på SD är bortkastad

I västerås är en röst på Sverigedemokraterna en bortkastad röst. För sverigedemokraterna ges ingen chans att påverka i politiken Västerås förutom i mindre obetydliga frågor där alla andra 7 partierna inte kan komma överens. Partierna i Västerås överens för att slippa Sverigedemokraterna – Nyheter P4 Västmanland | Sveriges Radio.

Det gör att en röst på SD i västerås är en bortkastad röst. För SD har ingen chans att göra en skillnad i politiken. När det gäller viktiga frågor som ekonomin i västerås så väljer de övriga 7 partierna att gå samman och komma överens om hur ekonomin skall se ut under året – detta helt utan att SD har chans att påverka hur budgeten kommer se ut.


Sverige har för få invandrare

OECD har räknat på invandrarna och kommit underfund med att i Sverige så tjänar samhället någon tuselapp per invandrare. Invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka – DN.SE.

Slutsatsen man måste dra är att sverige skulle vara rikare om det fanns fler invandrare här. Eller som man så vill Sverige har för få invandrare.


Bröstcancerpatentet har noll värde – ogiltigt!

Detta patent har varit en nagel i ögat på alla kvinnor som någonsin råkat ut för bröstcancer. För att diagnosera bröstcancer så har man tvingats skicka alla prover till USA där ett företag har hävdat att de har patenten på att diagnosera om cancer finns i ett cellprov.

Nu har patentet förklarats noll och intet värde genom att det ogiltigförklarats. Groklaw – Naturally Occurring Human Genes Not Patentable – Myriad Loses – Our Genes Belong to Us ~pj.

Vår gener tillhör oss själva och inte ett företag. Ett mycket bra beslut. Förhoppningsvis så innebär detta att många andra dumma patent kan stoppas de med.


Världsbanken sänker tillväxtprognos

Det går sämre än väntat för värlsekonomin. di.se – Världsbanken sänker tillväxtprognos. En sänkning från 2.2% till 2.4% är inte så mycket. Men det mest intressanta sker i euroland där eurokrisen gör att prognosen för tillväxten sänks från -0.1% till -0.6%.

Allt tyder därmed på att arbetslösheten i EU kommer öka. Arbetslösheten i grekland och spanien är 27%. Frågan är hur mycket mer det kan öka innan det leder till allvarliga sociala problem ?

Tyskland har val den 22 september i år. Vi får se vad som händer där med tanke på att det bildats ett nytt parti enkom för att distansera Tyskland från euron och därmed EU. Piraterna i Tyskland har tyvärr länge fört en tynade tillvaro och ligger nu på 2% och är därför under gränsen på 5% för att komma in i valet. Men det nyligen uppkomna situationen med att man i USA via NSA spionerar på omvärlden kanske kan hjälpa partiet att återigen börja stiga i opinionsmätningarna.


Debattartikel: Vad leder övervakningen till?

PrismMattias tog initiativet till denna debattartikel och skrev det mesta – skrev mest om några mindre saker och fixade till språket för att göra den rakare, enklare och mera lättläst.

Övervakning är dyrt. Det kostar pengar. Det ger få resultat. Pengarna hade kunnat användas mycket bättre på saker som hjälp människorna på ett mera effektivt sätt.

Läs Vad leder övervakningen till? | Brännpunkt | SvD.


”Största bedrägeriet med fakturor någonsin”

Minst 40 000 falska fakturor har spridits och det ser ut att vara ”Största bedrägeriet med fakturor någonsin” – Nyheter | SVT.se. Som tur var har polisen stoppat bankkontona dit pengarna går. De som luras att betala kommer få tillbaka sina pengar. Enligt uppgift så hade bedragarna fått in 125 000 innan polisen spärrade kontona.

Tyvärr har bedrägerier med kraftigt ökat under senare åren och falska fakturor till företag står för en stor del av dessa. Polisen har ofta inte agerat snabbt nog och inte insett omfattningen av det hela innan det är för sent. Ofta har bedragarna varit smarta och skickat ut ett fåtal i taget så att polisen inte skall ingripa för att för få företagare anmäler dem. Därför är det kul att se att dessa bedragare så fort har kommits på spåren och nu eftersökts. Risken är dock stor att de som står för kontona är målvakter som inte själva har begått bedrägeriet utan lånat ut sina namn för åt bedragarna.

I dessa typer av brottslighet så brukar tyvärr sällan de som verkligen ligger bakom brottsligheten fällas. De gömmer sig bakom målvakter och dessa är de enda som myndigheterna får tag på. De verklige bedragarna kan börja om på nytt med nya målvakter.

För näringslivet så är det ökande bedrägerierna som genomförs någon som behöver göras något åt. Därför känns det bra att jag på piratpartiets breddningsblogg skrev om problemet med falska fakturor vilket ledde till att partiets styrelse skickade in en proposition som antogs och som nu betyder att piratpartiet ser till småföretagarna och vill genomför åtgärder för att förbättra för att skydda dem mot dessa typer av brottslingar. Det ingår i partiets politik att främja näringslivet från brottslingar som profiterar på ärliga företagare.


MP vill ge storföretag sänkta skatter med 3:12 reglerna för fåmansbolag

Mats Pertoft, skattepolitisk talesperson (MP) och Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson (MP) har skrivit ett debattinlägg där de visar på att de inte förstår ekonomi. Då dessa skall föreställa partiets experter i frågan så blir jag rädd. De artikeln finns att läsa på di.se – Debatt: Stoppa nya 3:12-förslaget.

I denna debattartikeln hävdar dessa två herrarna på fullaste allvar att nya kravet enligt 3:12 reglerna på att äga 5% av ett fåmansföretag är för högt. Vet inte herrarna vad som räknas som fåmansföretag ?

Fåmansföretag är företag där 4 personer eller bestämmer över ett företag. Med kravet på 5% per ägare så kan upp till 20 personer få del av dessa reglerna – dvs långt fler än de 4 som räknas som bestämmande i fåmansföretaget.

3:12 reglerna är de regler som bestämmer huruvida ersättning från ett bolag skall kunna tas ut som aktieförsäljning eller som lön. Det finns två regler – där den ena är knuten till hur mycket anställda och löner som företaget delar ut. Ju mer ersättning i lön desto större andel kan tas ut som kapitalinkomst och lågskattas i stället för att tas ut som löneinkomst och hårdskattas.

Detta har överutnyttjats av främst revisionsbyråer och advokatfirmor genom att de då har haft många anställda som inte varit delägare som gjort att delägarna kunnat ta ut mycket stora belopp som aktieutdelning. I många fall har miljoninkomster tagits som aktieutdelning snarare än lön. Därför vill man nu från regeringens sida stoppa dessa och få dem att faktisk betala rimlig skatt på sina ersättningar från sitt jobb.

Företag som har flera hundra delägare borde inte kunna utnyttja 3:12 reglerna för att ge lägre lön och i stället kompensera sina medarbetare genom en frikostig aktieutdelning. Företag med flera hundra delägare är inte fåmansbolag och bör inte heller beskattas så. Därav har regeringen begränsat det till att bara gälla delägare som har minst 5% av aktiekapitalet för att se till att lagen gäller bara fåmansbolag. Med dagens regler så kan företagen betala typ halva lönen i lön och andra halvan av lönen som aktieutdelning.

PS Men och andra sidan så är LO numera svergedemokratiskt så därmed kanske även Mp kan bli gammel-moderater.