Svårt bygga ut svensk kärnkraft

När regeringen kom med sin plan att bygga ut kärnkraften och ersätta de gamla kärnkraftverken så sade man att det skulle byggas ut på de existerande platserna där kärnkraftverk redan ligger. Men nätverken som skall frakta energin från dessa kärnkraftverk finns inte idag. Kärnkraftverken klarar inte en utbyggnad.

För att kunna bygga nya större kärnkraftverk och ersätta dagens kärnkraftverk – som var planen i regeringens lösning – så behöver man även satsa stora pengar på att även bygga ut kraftnätet så att de klarar av den högre kraftproduktionen. De ledningar som finns är helt enkelt inte dimensionerade för ökad elkraftproduktion. Det kommer krävas mångmiljardinvesteringar i kraftnät för att genomföra regeringens planer.

Endast i Ringhals så finns det kapacitet att bygga ut nätverket. Så i Ringhals skulle det kunna gå att byta ut de existerande kraftverket mot större kärnkraftverk. I Oskarshamn finns geografiska hinder för att bygga fler nät så där är det i praktiken omöjligt att bygga nya nät och därmed så går det där inte att utöka produktionen även om man vill.

I Forsmark så håller man på att bygga om kärnkraftverken och de effekthöjningar man då kommer göra har visat sig svåra att kunna bygga nät för. Så även där kommer det vara svårt att öka effekten.
Detta betyder att kostnaden att ersätta dagens kärnkraftverk med ny kärnkraft kommer att öka då det även innebär stora investeringar i elnäten.

För att få ekonomi i kärnkraften så går ritningarna mot att bygga större och större kärnkraftverk. Moderna kärnkraftverk är ca 3 ggr så stora som äldre som t.ex. Oskarshamn 1 (O1). O1 är Sverige äldsta och det kärnkraftverk som kommer behöver ersättas först. Men det finns idag inga elnät som gör det möjligt att bygga ersättningskärnkraftverk på den platsen. Med de geografiska problemen så kan vi anta att när väl beslut tas om att att O1 skall läggs ner så kommer inget ersättningskraftverk byggas på oskarshamn. Ett alternativ vore att iofs bygga ett nytt kärnkraftverk som då ersätter både Oskarshamn 1 och 2.

Just nu pågår en uppgraderingar av vattenkraften då många svenska vattenkraftverk börjat bli gamla och behöver moderniseras. Detta kommer även innebär högre maxproduktion och därmed större möjligheter för vattenkraften att ersätta kärnkraften. Samtidigt så slår vindkraften rekord i energiproduktion hela tiden.

Just nu har vi i Sverige inga problem med kraftförsörjningen. Går bara kärnkraftverken så kommer vi de närmaste åren inte har några problem med kraftförsörjningen och kommer ha överskott i kraftproduktionen.

Nu sker det även andra saker – energiminister Hatt har lovat ännu en utredning som skall titta på nettodebitering av el så att hushåll som producerar el skall kunna byta den mot el under andra tidpunkter utan att det innebär stora krav på skatter från skatteverket. Till det kommer att man även infört timdebitering av el så att de som förbrukar stora mängder el – t.ex. eluppvärmda hus har möjlighet att få ett bättre grepp på sin elkostnader och förskjuta elanvändningen från dagtid till nattetid då elpriserna är lägre.

Ingen av dessa nya åtgärder kommer innebära någon större elproduktion men det kan hjälpa till att folk sparar el riktigt kalla vinterdagar vilket kan hjälpa till att minska topp-belastningen på det svenska elnätet.

För bygga ny kraft tar lång tid. Många kraftverk tar ett decennium att bygga med alla tillstånd och överklagande i domstolar som ofta hör till dagens byggande av nya kraftverk.

Att bygga nät tar det med lång tid. Sydvästlänken beslutades om 2008 och förväntas vara klar med första etappen 2015 och med tredje och sista biten tidigast 2019.

Så Sverige kan klara av att ställa av ett av våra äldsta och mindre kärnkraftverk utan att det egentligen kommer ha någon större påverkan på elpriset. Men frågan är: hur skall vi ersätta resten av våra kärnkraft runt 2030 när många av dagens kraftverk måste börjas läggas ner pga de går för ålderstrecket ? Med långa ledtider för att bygga nät och kraftverk så är det frågor som behöver vara besvarade innan 2020.


Vindkraften ersätter Barsebäck

Vindkraften producerar numera ungefär lika mycket som 1.5 barsebäckkärnkraftverk. Då den byggs ut i rasande takt så kommer den snart vara så att Vindkraften ersätter Barsebäck – NyTeknik.

Både 2009 och 2010 så var vi i sverige tvungna och importera el för att klara oss. Men med ökad vindkraft så kommer elpriserna att kunna sjunka igen. Tyvärr så innebär de stora export/importledningarna av el en nackdel då det även betyder att det går att exportera el. Det gör att elpriserna kommer att gå mot de priser som gäller i högprisländerna som Tyskland och Danmark då de vill köpa billig el från Sverige.

För att få ner elpriserna ännu mera så skulle vi behöva producera mer el än vad sverige behöver och kan exportera – då först kan elpriserna gå ner rejält. Men det betyder även att Sverige då kommer kunna sälja mycket el till utlandet. Sverige har chansen att bli ett rikt el-land pss som många oljaländer idag har blivit rika på sin olja. Med vårt stora land och mycket ödemarker så kan vi bli storexportör av el-energi till kontinenten.


Kraftbolagen tjänar pengar på att missköta kärnkraften

Fastighetsägarna har räknat på förlorarna och vinnarna efter det stora kärnkraftspektaklet från förra året då stort antal kärnkraftverk låg nere när det vara som kallast i sverige och el-priserna var rekordhöga.

Det höga el-priset kostande fastighetsägarna 2 miljarder kr mera och gav en av de största ägarna Vattenfall 1 miljard mera i kassan. Jag har tidigar tagit upp mina misstankar att kraftbolagen är de stora vinnarna av att misssköta insa kraftverk och det verkar ochså vara så det är.

Genom att många betalar elen på marginalen efter det pris som gäller på elmarknaden så även om då många har fast el-prisabbonemang så är det tillräckligt många som har rörligt pris för att det skall vara lönande för kraftbolagen att manipulera elpriset så att det rusar i höjden för det de förlorar på karusellen tjänar de in på gungorna och mer därtill.

I Sverige finns det bara ett kraftslag som kraftigt på kort tid kan öka den totala svenska kraftproduktionen och därmed stoppa elpriset på el-marknaden att rusa till fantasipriser när kärnkraften inte går som planerat och det är vindkraften.

Det är därför inte konstigt att man hela tiden i tidningar ser okunniga insändare som missvisande försöker svartmåla vindkraften. Är man konspiratorisk så kan man inte ungå att tro det är en del i kraftbolagens kampanj för att minska konkurrensen och stoppa vindkraft från att byggas i Sverige och på så sätt att via manipulationer hålla elpriset på en onormalt hög nivå.

Sverige har idag ingen fungerande marknad för el då 85% av alla el ägs av de tre bolagen Vattenfall, EON och Fortum. För att en elmarknad skall fungera så måste det finnas fler och mindre aktörer och inte domineras av tre stora som alla samäger kärnkraftverken tillsammans.

Vi har gått från en elmarknad med en ensam stor aktör statlig aktör vattenfall som då såg till Sverige bästa till en elmarknad som är ett oligopol där aktörerna verkar samverkar för att maximera vinsterna på konsumenternas och Sverige bekostnad.

Något måste göras för att stoppa el-oligopolet så det skapas en effektiv och konkurrensutsatt marknad för elen i Sverige. konkurrenslagen behöver ses över så att man kan stoppa oligopol att bildas och därmed stoppa skapandet av ineffektiva marknader.

I det fall att en marknad fungerar bäst som ett monopol/oligopol så bör det vara staten som driver detta och inte enskilda företag som använder sin ställning till att tvinga fram oseriösa höga priser för att maximera sina vinster.

En upprensning i korsägandet av kärnkraften skulle kunna skapa en situation där de stora el-producenterna faktiskt konkurrerar med varandra och därmed så försöker de maximera sin elproduktion och därmed så ökar tillgången på el på den svenska marknaden vilke borde minska priset på elmarknaden. Sverige behöver bryta upp oligopolet på el-marknaden.

Jag funderar på att skriva ett brev till konkurrensverket och påtala dessa problem och be dem göra något åt dem. Men för att det skall ha någon påverkar så vore det bra om andra gör detsamma.