Västerås är Sveriges energicentrum

Då jag är västeråsare sedan många år så kommer det knappast som någon överraskning att staden är sverige största stad när det gäller energi enligt en undersökning från Vinnova. Det är här som ABB är stora och elenergi i sverige är till stor del utformad och uppbyggd av ingenjörer som jobbat på ABB i här i västerås. Även om numera tågen är sålda till Bombardier och kärnkraften till Westinghouse så är det arvet från gamla Asea som sedemera blivit ABB som påverkat staden och dess arbetsliv.

I Västerås. Där jobbar nästan var tionde person av den arbetsföra befolkningen i branschen. Räknat i antal anställda handlar det om över 7500. I dag är det troligen fler, eftersom siffrorna i rapporten gäller 2011. De fyra energijättarna ABB, Westinghouse, Mälarenergi och Bombardier söker ofta folk.

via Här ligger Sveriges energicentrum – NyTeknik.


Kraftig ökning av förnybar energi

Under 2011 till 2017 så kommer vindkraften öka med 139% enligt internationella energiorganet IEA. Totalt förväntas den förnyabara energin öka med 40% till 6 400 TWh i årsproduktion. Förnybar elproduktion väntas öka | Näringsliv | SvD.

Det här att vindkraften är snabbt växande är samma trend som vi ser här i Sverige där vindkraft har växt kraftigt de senaste åren. Det finns ett mycket stort antal planerade nya vindkraftparker t.ex. har enbart Göteborgs energi ett halvdussin pågående vindkraftprojekt.


Posted in energi | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Kraftig ökning av förnybar energi

Lite strålning kan ge stora skador

En omfattande undersökning gällande 180 000 patienter slår fast att datortomografi ger ökad cancerrisk – DN.SE.

Att detta sker visar på att även en relativt liten ökning av mängden radioaktivitet kan ge långvariga skador på de som utsätts för dem. Nu är chansen relativt liten. För barn under 10 år så innebär det en ökad risk med 1 på 10 000. Nu har man dock ändrat rutinerna på sjukhusen för att minimera användningen av rönten på barn bla genom att minska stråldosen. Så förhoppningsvis så kommer den siffran att gå ner i framtida liknande studier.

Men tänker man sig en kärnkraftsolycka som i ryssland eller japan så innebär detta att det faktiskt leder till fler dör även utanför de mest radioaktiva zonerna.

Kroppens förmåga att läka små problem i våra celler är välkänd. Men har man otur och tillhör den 1 på 10 000 som får sådant problem i våra celler som inte kan lösas och leder till cancer så är det inte roligt. För att en större mängd människor skall dö så krävs att en mycket stor andel människor blivit utsatta för radioaktivt nerfall. Det krävs 1 million utsatta för att 100 skall dö så risken relativt allt annat är liten.


Polkagrisar och vindkraftverk

Ett sällsynt fynd ger Gränna hopp om gruva – DN.SE. I Gränna har man hittat jordartsmetaller. Sällsynta metaller som används för att t.ex. skapa permanenta starka magneter. Magneterna används i bl.a. vindkraftverk för att omvandla vingarna rörelseenergi till el i en generator. (*)

Idag finns det en gruva i världen där dessa jordartsmetaller utvinns och den ligger i Kina. Men med Kinas egna hårt ansträngda el-situation där Kina är desperata att producera mera el så behöver Kina själv bygga enorma fält av vindkraftverk. Världspriserna har därmed kraftigt gått upp på senare år. Med då resten av världen även den intresserad av att bygga ut sin vindkraft så har man runt om i världen börjat titta på att öppna nya gruvor av jordartsmetaller.

Fyndigheten i Gränna ger en möjlighet att öppna en gruva i Sverige som ledigt skulle klara av att hantera hela EUs behov av jordartsmetaller. Men de förväntar sig inte öppna den före tidigaste 2016. De har förmodligen även problem med tillstånd, upparbetningsanläggning och finansieringen. Så det är en lång väg kvar att gå innan de kan öppna gruvan.

Problemet de har är att USA var en gång i tiden världens största producent av jordartsmetaller. Men gruvan i USA lades ner på 80-talet då gruvan i Kina utkonkurrerade den pga lägre löner. Hela jorden behövde vid den tidpunkten inte så mycket jordartsmetaller att det fanns en världsmarknad för mer än en stor gruva.

Men med de ökande priserna på jordartsmetaller så har man ordnat finansiering och håller på att öppna upp gruvan i USA igen. Det gör att priserna på jordartsmetaller kommer säkert sjunka igen när gruvan skall börja konkurrera på värlsmarknaden och bristen minskar.

Gruvan i Gränna blir då inte annat än en dröm. Det kommer förmodligen inte vara lönsamt att öppna ännu en gruva för jordartsmetaller. Folket i Gränna får leva vidare på sina polkagrisar.

(*) Vinden får vindkraftverkets vingar att snurra runt. Vingarna sitter fast på ett nav och även det snurrar runt och driver en generator. I generatorn går bavet går igenom det magnetiska fältet från magneterna. Det magnetiska fältet får el att genereras genom induktans. Elen skickas sedan vidare ut i elnätet.


Vindkraften ersätter Barsebäck

Vindkraften producerar numera ungefär lika mycket som 1.5 barsebäckkärnkraftverk. Då den byggs ut i rasande takt så kommer den snart vara så att Vindkraften ersätter Barsebäck – NyTeknik.

Både 2009 och 2010 så var vi i sverige tvungna och importera el för att klara oss. Men med ökad vindkraft så kommer elpriserna att kunna sjunka igen. Tyvärr så innebär de stora export/importledningarna av el en nackdel då det även betyder att det går att exportera el. Det gör att elpriserna kommer att gå mot de priser som gäller i högprisländerna som Tyskland och Danmark då de vill köpa billig el från Sverige.

För att få ner elpriserna ännu mera så skulle vi behöva producera mer el än vad sverige behöver och kan exportera – då först kan elpriserna gå ner rejält. Men det betyder även att Sverige då kommer kunna sälja mycket el till utlandet. Sverige har chansen att bli ett rikt el-land pss som många oljaländer idag har blivit rika på sin olja. Med vårt stora land och mycket ödemarker så kan vi bli storexportör av el-energi till kontinenten.


Vattenfall måste lägga ner Ringhals ?

I två och ett halv år så har Vattenfalls kärnkraftverk i Ringhals stått under särskild tillsyn från Strålsäkerhetssmyndigheten (SSM). Även om det inte finns några omedelbara krav på nedläggning så hotar nu SSM med att kanske återkalla tillståndet för kärnkraftverket i Ringhals.

Det senaste problemet på Ringhals var den kvarglömda dammsugaren som kostade över 1 miljard att åtgärda då den orsakade en brand som de har tvingats sanera. SSM anser att Ringhals brister i egenkontroll dvs genomför inte de kontroller som behövs för att driva kärnkraftverket på ett säkert sätt. När småsaker som att glömma att ta bort en dammsugare från ett område där de inte bör finnas i när kärnkraftverket är i drift inte fungerar så är det bara en ytterligare indikation på att allting inte står rätt till på Ringhals. Det är dock svårt att veta var problemen finns även om SSM verkar peka på att det kanske snarare är ledningen än fotfolket som gör fel.

De som driver Ringhals får nu ett halvår på sig att komma tillrätta med problemen eller så kan SSM välja att återkalla tillståndet.

En nedstängning av Ringhals skulle allvarlig minska den svenska elproduktionen och driva upp elpriset på marknaden. Vi får hoppas ägarna till Ringhals tar varningen från SSM på allvar och faktiskt ser till att förbättra situationen på Ringhals.


Omritad kraftkarta ger lägst el-pris i norr

Idag 1 nov införs elzonerna i Sverige. Med fyra områden så delas elpriset man får betala upp per zon. Det beror på att man idag har flaskhalsar i eldistributionen som gör att elen inte kan flyttas dit konsumptionen är i tillräckligt hög grad.

Omritad kraftkarta höjer elpriset i söder då inget av kärnkraftverken hamnar i zon 4. Det beror på att man bryr sig inte lika mycket om hur kartan är som hur kraftledningarna är dragna. Från kärnkraftverken så är det stora ledningarna dragna till Stockholm och Göteborg. Till Malmö gick elen från Barsebäck men när de är nedstängda så innebär det att elsituation är sådan att man i södra sverige tillverkar inte alls i närheten av den elmängd man förbrukar.

Det är flaskhalsarna i kraftnätet som gör att man delat in sverige i fyra elzoner. Danmark gillade inte att vi i Sverige slutade sälja el till dem kalla vinterdagar och fick EU och kräva att det skedde öppet så därför införde man elzonerna för att skilja på elpriser på de olika delarna av landet och på sätt naturligt göra det dyrt att exportera el till Danmark när vi i Sverige behöver elen själv.

Först 2018 förväntas det blir bättre då man ökar kapaciteten till södra sverige genom att införa sydvästlänken och då kommer el-priserna i Södra sverige att sjunka. Under tiden så får malmöborna hoppas på varma vintrar och att staden fortsätter att vara Sverige vindhuvudstad nummer 1.


Posted in energi, EU | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Omritad kraftkarta ger lägst el-pris i norr

Elbrist hotar i söder

Sverige har nu en mycket konstig situation där vi har elöverskott i norr där vattenkraftverken går för full då dammarna är fulla samtidigt som elunderskott hotar i söder .

Skälet till det är ett välkänt problem för Sverige. För mycket av vår el producerar av de norrländska älvarna och för lite el produceras i södra sverige. Detta blir mycket uppenbart då kärnkraftverken i Ringhals är avstängda. Då blir det sådana problem att man måste ta till reservkraft i södra sverige för att de där skall kunna få el samtidigt som det är överskott i norra sverige.

Det finns därmed ett stort behöv av att man i södra sverige skapar en större elproduktion. Läget är inte bra. Dels så är elproduktionen i södra sverige för liten. Dels så är överföringskapaciteten från norra sverige till södra för liten. Slutligen så är man i södra sverige väldigt beroende av att kärnkraftverken fungerar för annars så riskerar man att få elransonering under kalla vintrar.

Här behövs bättre ledningar mellan norra och södra sverge samt fler kraftverk i södra sverige.


Energi: Goda affärsmöjligheter för Sverige

Tysk avveckling leder till högre elpriser tror forskare. Det finns dock en sak som kan stoppa det och det är att om vi i Sverige börjar producera stora överskott av el-energi. Idag har vi ett underskott på 2 TWh per år men med en utbyggnad av vindkraften till att producera 30 TWh per år så kommer vi i Sverige få ett el-överskott.

Dessa el-överskott kan vi sedan sälja till Tyskland och få bra betalat för. Med dubbelt elpris så blir det ekonomiskt lönsamt att storsatsa på vindenergi i Sverige. Här har vi ett stor möjlighet att bygga stora vindkraftfarmar i havet längst sveriges väst och sydkust. Med el-kraftverk på väl valda platser så kan vi sedan sälja el till Tyskland med god förtjänst.

Sverige säljer idag järn och papper – i framtiden kan vi även komma att sälja el.

Andra bra möjligheter uppenbarar sig för alla företag i elkraftbranschen. Nya elkraftverk baserade på förnyelsebar energi som solkraft och vindkraft kommer få ett uppsving i Tyskland. Många husägare vill ha solceller på taken eller sätta upp en liten vindsnurra för att få ner kostnaden för elräkningen. Men det behövs även nya kraftnät till alla nya elkraftverk. Det innebär att svenska företag som ABB, SKF och andra får möjligheter att sälja sina produkter till Tyskland nu när de bestämt sig för att avveckla sin kärnkraft till 2022.