Vart femte bibliotek är nedlagt

Folk läser allt mindre böcker i fysisk form och går över till digitala böcker. Det har lett till att vart femte bibliotek är nedlagt – kultur & nöje | svt.se. Fler än femhundra bibliotek är nerlagda. Nu måste dock varje kommun ha ett bibliotek så det som är nerlagt är filialerna och man koncentrerar sig till sina huvudkontor.

Det som i stället börjar komma stort är e-lånen där man lånar böcker via nätet och där kostnaderna för biblioteken äter upp deras budgetar. Med 1600 lån av zlatans bok a 20 kr så kostar det biblioteken i Stockholm 32 000 kr. Det kan jämföras med att de fysiska kopiorna bara lånats ut 250 gånger.

Av dessa går hälften till det av bokförlagen ägda e-lib som tillhandahåller e-lånetjänsten och andra hälften går till bokförlaget som delar dessa med författaren enligt de avtal författaren har med förlaget. I praktiken så går väl huvuddelen av pengarna till förlaget.

Det här är en trend som jag tror kommer fortsätta och man kan egentligen ifrågasätta varför det skall finnas mer en ett bibliotek i hela Sverige ? Varför behövs det egentligen mera än kungliga biblioteket (KB) ?

Rent praktiskt skulle man från KB kunna låna alla böcker som någonsin getts ut i Sverige och på så sätt inte vara begränsade av de utrymmen som man har för böcker ute i kommunerna. Dessutom så skulle KB kunna skapa en egen e-lånetjänst där man så pressar kostnaderna för varje bok till ett mycket lågt pris för att låna böckerna. För egentligen så är ett sådant system med utlåning av böcker en engångskostnad som inte har jättestora driftkostnader – lite för bredband och lite för personal som sköter om att uppdatera och drifta maskinerna – men generellt så borde man slippa kostnaden per lånad bok och i stället subventionera driften av det hela från staten och lägga ner alla kommunbiblioteken så skulle offentliga sektorn spara pengar och kan lägga dem på mera viktiga saker för dem.

Internet har i all praktisk verksamhet egentligen övertagit mycket av den verksamhet som biblioteken hade en gång i tiden som stora spridare av kunskap. Det är därför naturligt att framtidens bibliotek framtid främst finns på nätet.

Nu kommer en del vara arga över att jag vill ta bort deras rätt att faktiskt fysiskt hålla i en bok. Men som ägare av ett eget personligt bibliotek – har man tusentals böcker så måste det nog kallas bibliotek – så måste jag påpeka att man kan inte stoppa framtiden. Fysiska böcker, liksom så mycket annat som inte längre tillverkas, kommer att i framtiden att bli unika samlarobjekt.


FRA frågan kommer upp på nytt

FRA-frågan är aktuell igen. Inte för att man i riksdagen vill ändra lagen utan för att Ung Pirat gjorde en kupp och drog en FRA-fri Internet-koppling mellan Sverige och Finland.

För när alliansen trappar tron på friheten och demokratin så måste man göra något. Magnihasa har den enkla lösningen – men frågan man får ställa sig är vilket ämne skall man ta bort när barnen lär sig de nya ämnen han vill införa i skolan ? Som jag ser det så borde det han föreslår ingå i dagens undervisning i svenska och samhällskunskap. Om det inte gör det – lägg till det. Lägg till undervisning om retoriska knep politiker och rasister använder för att lura unga människor att rösta på dem eller bli terrorister.


Internet är den politiska debattens arena.

En gång i tiden fördes den politiska debatten i tidningarna. De publicerade åsikter och tankar från politiker och påtryckare. Så sker än idag – men det har inte hindrat dem att bli ifrånsprungna av en annat forum där debatten sker friare och mera intensivt – Internet.

På nätet sker debatten snabbare och mera interaktivt än den någonsin skett tidigare i historien. Vi kommer varandra närmare och kan diskutera och föra fram tankar till andra på ett sätt som man annars bara kan om man befinner sig i samma fysiska rum. Men nu kan man göra det med inte bara de som bor i samma ort som en själv utan alla i hela landet och även med människor från andra länder.

Fördelen med det är att tankar och idéer kan spridas blixtsnabbt över jorden via Internet.  Information om händelser når ofta människor fortare än tidningarna hinner skriva om dem.

Svenska Myndighetskontroll tar upp det faktum att den politiska debatten idag sker till största delen på Internet och att det är där alla politisk intresserade måste finnas för att hänga med i vad som diskuteras inom politiken för Internet har vitaliserat den politiska debatten och låter alla som vill att vara med.

En orsak till att politikerna idag så gärna vill införa censur på Internet är för att de känner sig ifrånsprungna av den nya tekniken – det är rädda för vad den kan ställa till med och vill försöka ta makten över Internet för att försöka styra den politiska debatten.

De är dömda att misslyckas för Internet leder idag den politiska debatten. Det är här den sker och det är här den kommer att ske i framtiden med.