En förlorande kamp ?

Det är mycket svåra förhållanden för arbeterna vid kärnkraftverket i Japan. De försöker föra en kamp mot radioaktiviteten med målet att få in tillräckligt med kylning för att hinna evakuera medborgarna.

Jag tror nämligen inte att de klarar av att kyla ner reaktorerna genom att bomba dem med vatten från helikoptrar. Vad jag kan se av vad de gör när de desperat försöker använda helikoptrar för att dumpa vatten för att kyla härden så känns det inte som något alternativ man kan hålla på med i de år det kommar ta innan man kan börja att ta hand om avfallet på ett mera koncentrerat sätt. Jag hoppas jag har fel – men jag får intrycket att alla kärnkraftverken där det nu är problem så kommer de råka ut för mer eller mindre härdsmältor.


En video filmad från en helikopter visandes skadorna på kärnkraftverken.

Man har lyckats dra nya elkablar som skall ge el till pumparna som skall pumpa in vatten i kärnkraftverken och om det är lyckat så kan det vara det som behövs för att stoppa härdsmältan. Så det finns hopp.

Samtidigt så har det varit jordbävning av styrka 5.8 nära Tokyo – så det hela är inte över ännu. Just nu är månen som närmast jorden och den 19 mars så sägs månen var riktigt stor fullmåne – så stor är den aldrig annars. Det kan mycket väl vara så att den dragningskraft som månen utgör mot jorden är den som får alla dessa jordbävning att inträffa just nu. Men chansen att det inträffar är mycket liten. Men man vet aldrig.

Just nu är 3 av de 6 reaktorerna instabila och de radioaktiviteten är så hög att man får i sig motsvarande en årsdos från bakgrundstrålningen på en kvart. Hjältarna som jobbar med att stoppa det hela har av regeringen fått dispans att få hela 250 mSivert innan de måste bytas ut. Redan vid 1000 mSivert så börjar man få radioaktivitetssjukdommar. Tack vare skyddsutrustning så är de inte helt exponerade mot denna dosen som kraftverket sprider men jag är rädd att många av dem kommer få sina liv förkortade av cancersjukdommar eller annat. Men utan deras insats så skulle situationen vara mycket värre. Just nu är läget desperat.

Det känns därför mycket trist att höra att Jinge fått en massa fejkommentarer där folk påstår sig vara positiva till kärnkraften. Lobbyismen från kärnkraftsanhängarna känns väldigt opportunistisk i tider som dessa.

Vill till slut tipsa om Cornucopia med en utläggning om hur man behöver evakuera runt de svenska kärnkraftverken för att få bort alla inom en 20 km radie. I de flesta svenska kärnkraftverk så är det relativt få som behöver evakueras de flesta under 20 000 förutom Ringhals som har ca 56 000 personer som behöver evakueras. Även på denna blogg finns det gott om kärnkraftpositiva inlägg från kärnkraftlobbyn.