HD prövar mål om hockeysändning

Viasat-fallet där en man dömts för att länkat till Viasats webb-utsändningar av tv från matcher går nu vidare till Högsta domstolen då HD prövar mål om hockeysändning – DN.SE.

En av frågorna HD skall ta ställning till är frågan om en enkel tv-visning av en hockeymatch har upphovsrättslig verkhöjd och skyddas av upphovsrätten.


HD tar upp Mangamålet

HD tar upp det kontroversiella Mangamålet. I grunden handlar detta om våra yttrandefrihet. Jag tillhör de som anser att yttrandefriheten måste få vara stark. Vi måste för att ha ett debattklimat där man inte använder inskränkningar i yttrandefriheten som ett maktmedel att stoppa sanningar man inte vill höra på. Vi måste ha en yttrandefrihet med rätt för människor att säga saker andra inte vill höra och oavsett hur osmakliga dessa yttranden är – så länge som dessa yttrande inte direkt skadar andra människor.

Det finnas även inskränkningar i denna yttrandefriheten. Men detta bör endast få göras om det är så att ett yttrande kan skadas andra rättigheter att leva sitt liv. Ett bra typexempel är det är olagligt att planera att genomföra ett mord – för det är inte någon bör göra.  Det är även olagligt att sprida förtal om andra människor i avsikt att skada dem.  Det finns även inskränkningar gällande rätten att sprida statshemligheter till främmande makter.  Alla dessa är rätt naturliga och sådan som är till för att skydda andras rätt att leva sina liv.

Däremot så är mangadomen intressant för den handlar om en lag som var kontroversiell redan när den infördes. Frågan om hur lagen skall tolkas för att uppfylla de krav som grundlagen ger oss i yttrandefrihet. Men även frågan om lagen är proportionell mot det beundransvärda den vill göra och skydda våra barn. Det handlar om den svåra gränsdragningen mellan vad lagen vill göra och vad den verkligen gör och hur svår detta gör den att genomföra då det lagen är för brett skriven.

Frågan högsta domstolen skall ta ställning till handlar  i grunden om någon som gör en skämtteckning med familjen simpsson nakna skall åka i fängelse för det eller ej.

Det må vara osmakligt att göra en sådan teckning men det borde för den skull inte vara olagligt. För enligt svensk lagstiftning så kan många gamla konstverk vara barnporr – te.x. bilder med nakna barn av Carl Larsson 

För om alla som har dålig smak skall sättas i fängelse så måste många sitta inne. Konst är konst och må den så vara. Så länge det konsten avbildar är fria fantasier så bör konsten vara laglig.


IPRED till EU ?

Nu har högsta domstolen bestämt sig att ta tag i frågan om huruvida Ipred-lagen inskränker på vära rättigheter och vill ha in ståndpunkter från de båda parterna i Ephone-målet om varför de anser/inte anser varför man bör begära klargöranden från EU-domstolen i Ephone-målet.

Enlig EUs datalagringsdirektiv så får de sparade abonnentuppgifterna bara lämnas ut till en domstol. Så det informationföreläggande som Sverige införde i Ipred-lagen skulle därmed inte vara förenligt med datalagringsdirektivet.

Sverige borde ha infört datalagringsdirektivet för flera år sedan och därmed så borde de rättigheter vi svenskar fått genom det egentligen gälla. EU -domstolen har en praxis att erkänna EU-medborgares rätt att erhålla de fördelar som direktiv ger dem även om länderna inte har genomfört direktiven. Så trots att det inte funnits någon justitieminister med ryggrad nog att genomför detta hemska integritetskränkande datalagringsdirektivet så borde EU-domstolen döma att de rättigheter vi svenskar får måste vi i alla fall erhålla då EU-lag övertrumfar svenska lag.
Det faktum att vi har en svensk Ipred-lag som då säger motsatsen till datalagringsdirektivet leder till en stör osäkerhet i den svenska lagstiftningen. Det enda rätta enligt mig är att detta måste prövas i EU-domstolen.

Det kan bli en intressant och nödvändig prövning i EU-domstolen.

Sedan att jag anser att de borde förlora fallet för att allting på server var inte allmänt tillgängligt då endast de med passordet till ftp-server hade tillgång till ljudböckerna är kanske en helt annan femma. Man får inte ha anses spritt något till allmänheten bara för att det finns på en maskin ansluten till Internet. Då ljudförlagen endast visat att ljudböckerna endast var tillgängliga för någon/några enstaka personer och så kan inget brott ha anses begåtts. Här håller jag definitivt med i hovrättens bedömning av fallet och den friande domen där.

Så även om då EU-domstolen avgör frågan så kan även den faktorn spela en stor roll i bedömningen av fallet – det gör att detta fallet är inte enligt mig det bästa att skicka till EU-domstolen. Skulle hellre se t.ex. swetorrent-målet med Telia går till EU-domstolen då det där är ett mycket klarare fall.

PS EG-domstolen böt genom Lissabon-fördraget namn och heter numera EU-domstolen.