HD prövar mål om hockeysändning

Viasat-fallet där en man dömts för att länkat till Viasats webb-utsändningar av tv från matcher går nu vidare till Högsta domstolen då HD prövar mål om hockeysändning – DN.SE.

En av frågorna HD skall ta ställning till är frågan om en enkel tv-visning av en hockeymatch har upphovsrättslig verkhöjd och skyddas av upphovsrätten.


HD tar upp Mangamålet

HD tar upp det kontroversiella Mangamålet. I grunden handlar detta om våra yttrandefrihet. Jag tillhör de som anser att yttrandefriheten måste få vara stark. Vi måste för att ha ett debattklimat där man inte använder inskränkningar i yttrandefriheten som ett maktmedel att stoppa sanningar man inte vill höra på. Vi måste ha en yttrandefrihet med rätt för människor att säga saker andra inte vill höra och oavsett hur osmakliga dessa yttranden är – så länge som dessa yttrande inte direkt skadar andra människor.

Det finnas även inskränkningar i denna yttrandefriheten. Men detta bör endast få göras om det är så att ett yttrande kan skadas andra rättigheter att leva sitt liv. Ett bra typexempel är det är olagligt att planera att genomföra ett mord – för det är inte någon bör göra.  Det är även olagligt att sprida förtal om andra människor i avsikt att skada dem.  Det finns även inskränkningar gällande rätten att sprida statshemligheter till främmande makter.  Alla dessa är rätt naturliga och sådan som är till för att skydda andras rätt att leva sina liv.

Däremot så är mangadomen intressant för den handlar om en lag som var kontroversiell redan när den infördes. Frågan om hur lagen skall tolkas för att uppfylla de krav som grundlagen ger oss i yttrandefrihet. Men även frågan om lagen är proportionell mot det beundransvärda den vill göra och skydda våra barn. Det handlar om den svåra gränsdragningen mellan vad lagen vill göra och vad den verkligen gör och hur svår detta gör den att genomföra då det lagen är för brett skriven.

Frågan högsta domstolen skall ta ställning till handlar  i grunden om någon som gör en skämtteckning med familjen simpsson nakna skall åka i fängelse för det eller ej.

Det må vara osmakligt att göra en sådan teckning men det borde för den skull inte vara olagligt. För enligt svensk lagstiftning så kan många gamla konstverk vara barnporr – te.x. bilder med nakna barn av Carl Larsson 

För om alla som har dålig smak skall sättas i fängelse så måste många sitta inne. Konst är konst och må den så vara. Så länge det konsten avbildar är fria fantasier så bör konsten vara laglig.


Canal+ -dom: Ingen verkshöjd för utsända matcher

rättvisas vågskålCanal Plus-dom överklagas inte trots att åklagaren i fallet vill det. Riksåklagare har valt att inte gå vidare med fallet till högsta domstolen.

Målet innehåller nämligen två intressanta precedenser. Hovrätten sade att utsändningen Canal+ gjorde har ingen verkshöjd. Att sätta upp en kamera som visar matcher har därmed enligt svensk rätt ingen verkshöjd. Domen säger att det krävs redigering och editering av utsändningen för att den skall anses ha verkshöjd. Det gör att utsändingen är upphovsrättsfri och kan spridas fritt.

Dock ansåg hovrätten i nedre norrland att länkning till en oskyddad länk på nätet kan vara otillåtet tillgängliggörande dvs upphovsrättsintrång. Detta är i min mening ett feldomslut för meningen med webben är att man skall länka till andra och det är upp till den som lägger ut innehållet på nätet att säkerställa att de som kan ta del av innehållet även har rätt att ta del av det.

Sprider man information på nätet så bör man se till att det endast sprids till de man vill skall få se informationen. Det kan enkelt göras genom att använda en kaka som sätts till alla de som har rätt att få del av informationen. Innan man skickar informationen kan man kolla kakan och se om personen har rätt eller ej att ta del av informationen.

Att domstolen på så grundläggande sätt väljer att förbigåse en sådan lång tradition på nätet och anser att länkning till material som fritt sprids på nätet som ett brott anser jag är mycket tråkigt och trist och ett angrepp på hur Internet i grunden fungerar.

Genom att bortse från traditionen och plötsligt helt ensidigt ändra villkoren för Internet skapar stora problem. Det ger upphov till stora problem för de som utvecklar webben för nu vet man inte längre om ens länk är lagligt eller ej. Plötligt kan den som har länken stämma en till domstol för otillåtet och olagligt tillgängliggörande.

Att en domstol så obönhörligt ändrar villkoren för hur saker och ting fungerar på Internet och bortser från hur traditionen och förväntningarna är från de som länkar till någonting på nätet är i min mening helt fel och någonting behöver göras för att se till att denne domstonsprecedens tas bort. Kanske dags för lite domstolsaktivism ?


Är poker skicklighet del 2

Nu är förhandlingarna avslutade i målet där högsta domstolen skall avgöra om poker är turspel eller skicklighetsspel.

Endast de åklagade hade med sig tre experter som förklarade varför poker bör anses vara skicklighet. Åklagaren använde mål från andra länder för att visa på hur de dömt för att få Högsta domstolen att avge dom på liknande sätt och förklara poker som ett turspel.

Förklaras poker som skicklighetsspel så ökar chansen att det inte kommer censureras på Internet. Men det kan då påverka hur pokern beskattas i framtiden. Dom i målet kommer meddelas senare.


Censur, Poker, Tur eller Skicklighet

Det finns två områden där man från Sverige velat införa censur på Internet; barnporr och poker!?!

Poker ansågs i spelutredningen åt finansdepartementet vara så farligt att utredningen föreslog att endast Svenska spel skulle få erbjuda poker och att man skulle använda det svenska barnporrfiltret för att censurera utländska pokersiter.
poker
I Grebbestad 2007 gick en stor pokerturnering på svensk mark. Polisen gjorde tillslag och arrangörerna bakom ställdes inför rätta. En viktig fråga kom upp under rättegången – är poker ett rent turspel vilket åklagarna hävdar eller är det ett skicklighetsspel vilket de åklagade hävdar.

Lagen säger i Brottsbalken 16 kap. 14 §:

14 § Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag (1986:1007).

Så poker är dobbleri om det är slumpen som avgör vem som vinner, men inte olagligt om skickligheten avgör vinnaren i turneringen. I hovrätten så ansågs det att poker var ett skicklighetsspel och därmed så frikändes de anklagande för det. Nu skall högsta domstolen avgöra om poker är ett skicklighetsspel eller ej.

Man kan fråga sig hur det kan komma sig att spelutredningen ansåg att poker var ett så farligt spel som bara Svenska spel kunde anordna samtidigt som den förordnade att andra typer av spel skulle släppas fritt för licensiering av flera aktörer ? Poker är enligt domslutet i hovrätten ett skicklighetsspel och därmed så borde det kunna likställas med andra typer av spel som fotboll, ishockey och tennis och fritt få bedrivas i Sverige.

Det finns idag svenskar som lever på att spela poker professionellt. Så uppenbarligen så finns det ett moment av skicklighet i pokerspel.


Datalagringsdirektivet nu olagligt i tre EU-länder

Nyligen kom uppgifter om att ett tredje land stoppat datalagringsdirektivet som olagligt och stridande mot landets grundlag. Tidigare har Ungern och Tyskland förklarat det stridande mot sin grundlag. Nu har även Cyperns högsta domstol förklarar datalagringen stridande mot landets grundlag.

Cypern införde lagen redan 2007 och vid överläggningar i högsta domstolen så fann den att den strider mot Cyperns konstitution gällande rätt till ett privatliv och rätten till att kommunicera fritt. Telekombolagen får helt enkelt inte spionera på sina kunder som de tvingas enligt datalagringen – det strider mot Cyperns konstitution. Nu är frågan om Cypern kan skriva om lagen så att den inte strider mot konstitutionen eller vad de skall göra.

Jag är osäker på om lagligheten i lagen i de andra länderna där den har införts har provats i deras länders högsta domstol. I Ungern, Tyskland och Cypern har alla deras högsta domstolar sagt att lagen strider mot konstitutionen. Så frågan är stor om det inte är så att datalagringsdirektivet – om det skulle komma upp till prövning – skulle befinnas strida mot fler EU-länders konstitution.

Det bästa vore dock om EU väljer och helt avskaffa lagen då den uppenbart strider mot många EU – länders konstitution – och i slutändan förmoligen även mot EUs egen konstitution (det som egentligen heter Lissabon-fördraget).


IPRED till EU-domstolen

domares hammareHögsta domstolen gjorde det de lägre instanserna missat – de valde att ta målsägandens synpunkter till sig och valde och skicka målet vidare till EU-domstolen för ett avgörande. Det är ett tungt bakslag för förespråkarna för IPRED-lagstiftningen.

EU-domstolen kan ta drygt ett till två år innan den kommer att få fram sitt beslut. Under tiden är alla domstolsärenden beroende av ett prejudikat som så småningom kommer att fastställas i högsta domstolen. Men först när HD fått beslutet från EU-domstolen så kan högsta domstolen komma med sitt beslut.

Det kommer ta tid – och under tiden så är det en stor osäkerhet om vad som gäller i IPRED lagen och dess tillämpning så det betyder att vi kommer förmodligen inte se några massutskick motsvarande vad som skett i USA och Danmark före prejudikatet har klarats ut.

Tills dess så är det relativt säkert att fildela för privat bruk utan att råka ut för problem.

Min uppfattning är att EU-domstolen borde döma att datalagringsdirektivet borde vara implementerat i Sverige och att därför de rättigheter svenskarna får av den lagen – att data får bara spridas till polisen – och därmed förklara IPRED-lagens informationsföreläggande som lagvidrigt. Det betyder då att Ephone vinner valet och ljudboksförlagen får inte ut informationen om vem som ligger bakom servern.

Piratpartiet vill att det skall vara lagligt att för privat bruk hålla på med fildelning på Internet och vill att både IPRED och datalagringsdirektivet skall kastas i skräptunnan – vi får hoppas på att så sker.