IPRED vs Datalagringsdirektivet – igen.

IFPI har begärt ut information enligt IPRED om en ’normalä fildelare’. Nu vill motparten Com Hem att domstolen skall begära ett förhandsutlåtande om huruvida datalagringsdirektivet övertrumfar det svenska tillägget till EUs IPRED direktiv om informationsföreläggande.
Skulle så vara fallet så har en vanlig konsument enligt datalagringsdirektivet rätt att förvänta sig att abbonentdata skall bara spridas till myndigheter och därmed göra det svenska tillägget till IPRED lagstiftningen om informationsföreläggande för ogiltigt och brytande på EUs lagstiftning.

IFPI vill självaklrt inte höra något på det örat. Vi får se vem som får rätt denna typ av argumentation har förts av alla Telekom-bolag sedan TeliaSonera började använda det i det första fallet de var inblandade i (swetorrentfallet). Än så länge har ingen lämnat ut information enligt IPREDs informationsföreläggande utan alla Telekom-bolag har skyddat sina kunder. De juridiska striderna fortsätter.

Andra om det: Futuriteter, Kulturbloggen och Anna Troberg.

PS Piratpartiet vill stoppa både IPREDs informationsförläggande liksom datalagringsdirektivet.