Deflation i Sverige

Sverige har nu deflation då priserna faller i Sverige. Under de senaste 12 månaderna har priserna gått ner 0.1%. Det är en förändring av inflationen med -0.2% sedan förra månaden.

Efter ECB senaste räntesänkning till 0.25% så befinner sig svenska riksbanken under press att sänka räntan. Marknaden tror på sänkt ränta och svenskarna tror på höjda bopriser.

Men kommer riksbanken sänka ? För riksbanken har varit väldigt klar i sin kritik mot hushållens belåning och detta förändrar inget i detta.

Nordeas ekonomer tror ändå inte att Riksbanken kommer att sänka. Riksbankens majoritet kommer fortsatt att hänvisa till hushållens höga skuldsättning, relaterat till bostadsupplåningen, tror Isaksson. En räntesänkning skulle via lägre bolåneräntor elda på bostadspriserna och därmed skulderna ytterligare, är Riksbankens motivering till att hålla emot.

via Deflation pressar Riksbanken – DN.SE.

Själv anser jag felet är Anders Borgs – han och regeringen/riksdag vill inte införa krav på amortering som riksbanken har varnat för behövs och därmed så har hushållen fortsätta att ta lån och öka skulderna.

Risken är stor att svenska bostadsägarna kommer råka ut för en riktig bakfylla. För dricker man ur bägaren för djupt så är det resultatet. Så länge som man från regeringshåll inte vill införa ett amorteringskrav och fortsätter med öppen bar som låter folk dricka sig redlösa så kommer detta inte sluta bra.


Deflation i Sverige

Nu slår media upp att Sverige har deflation | Sverige | SvD. När inflationen blir negativ som den är idag på -0.2% så uttrycks det även som att vi i Sverige har en deflation på 0.2%.

I en deflationssamhälle gäller att kontanter är kung. Deflation betyder att kontanter ökar i värde samtidigt som andra tillgångar ofta minskar i värde. Det som hjälpt till att sänka kostnaderna och skapa deflation är sjunkande priser på el, hemelektronik och fallande räntekostnader pga sänkt ränta. Den underliggande inflationstakten (borträknat räntorna) KPIF är på 0.9%. För euroland var inflationen 1.8% för februari 2013 enligt Eurostat.

Vad innebär deflation:

– lån blir dyrare
– de som har kapital blir rikare
– de som har negativ förmögenhet blir fattigare

I sverige så finns det vissa som riktat stark kritik mot riksbanken för att den låter inflationstakten bli negativ. Det leder till färre i arbete och ökad arbetslöshet. Riksbanken har försvarat sig att de inte kan sänka räntan för att förhindra att bubblan på bostadsmarknaden ökar.