Riksbanken har givit upp inflationsmålet

bank.pngRiksbanken har som uppgift från riksdagen fått att bevara sveriges inflation genom att hålla den på en stabil och låg nivå. Nu erkänner riksbankschefen Ingves att man givit upp tanken på att skydda inflationsmålet på kort sikt. Skälet anges av riksbankschef Ingves: "Hög skuldsättning kan inte ignoreras" | SvD.

Riksbanken har under året valt att i stället för inflationsnivån titta på hushållens skuldsättning och hålla räntan på en nivå för att inte öka den. I stället har man valt att se det mycket mera långsiktigt och satsar på att återgå till inflationsmålet på mycket lång sikt:

”Vi beslutade därför under året att hålla räntan på en nivå som gör att vi kan nå inflationsmålet och stabilisera sysselsättningen i ett lite mer långsiktigt perspektiv samtidigt som vi tar hänsyn till riskerna för finansiella obalanser”

Skälet till detta är att vi har finansminister Anders Borg som givit upp finanspolitiken och överlåtit åt riksbanken att sköta Sveriges finanser.

I morgon har riksbanken möte och på onsdag morgon så kommer de presentera om de väljer att sänka räntan eller ej. De flesta bedömare tror att räntan sänks med 0.25%-enheter till 0.75%. Det betyder att riksbanken har bara 3 räntesänkningar kvar innan Sverige får 0-ränta. Så vi får hoppas konjunkturen förbättrar sig för annars kan det bli stora problem och sverige kan drabbas av japanska sjukan.


Konjunkturen påverkar valet 2014

bank.pngUnder hösten kom det mycket varsel och den trenden har fortsatt under januari. Även om det då inte kanske är riktig kris i dagsläget så är läget generellt ansträngt för arbetsmarknaden och arbetslösheten kommer att öka i Sverige .

Även om inköpsindex förbättras lite så är det fortfarande negativt vilket betyder att ekonomin fortfarande är sjunkande.

Nu väntas räntan sänkas vid riksbankens möte den 12 februari men det är fortfarande så att finansministern Anders Borg tvärt vägrar att tänka sig att införa amorteringskrav som riksbankschefen Ingves efterfrågat så en hjälp från lägre ränta kan utebli för att hålla uppe konkurrenskraften för svensk industri. I stället kommer problemet med bostadsbubblan att överväga och stoppa företags konkurrenskraft i utlandet.

I USA är skuldtaksdebatten fortfarande viktig och striderna om hur man skall göra för att ta tag i de stora budgetunderskotten kommer förmodligen dominera stort under hela våren.

I japan har man skruvat igång inflationen genom att nya regeringen höjer inflationsmålet från 1 till 2%-enheter. Meningen är att detta skall öka japanska företagens konkurrenskraft på världsmarknaden. IMF chefen Christine Lagarde är starkt emot ett valutakrig och vill genom sitt uttalande försöka stoppa världens länder att använda inflationen som vapen för att öka konkurrenskraften för företagen. Annars är det ett vanligt knep länder tar till för att komma ur en dålig konjunktur.

Sverige och USA använder idag det vapen genom att låta våra valutor flyta fritt. Men båda länder har redan 2% som inflationsmål så Japans ändring kan väl mera ses som en justering för att ha samma inflationsmål som de flesta andra länderna. Euro-land och ECB har målet att inflationen skall ligga mellan 1-2% och den borde förmodligen ökas till 2% där med.

När kommer konjunkturvändningen ? Enligt förståsigpåarna så verkar botten nås i mitten av 2013 till början av 2014. Det betyder att många kommer vara arbetslösa under 2014.

Det är intressant för 2014 är nämligen dubbel valår. Först har hela EU parlamentet val i juni och i september så skall Sverige riksdag väljas.

Vilken blir viktigaste frågan i valet är därmed väldigt lätt att räkna ut; jobben och ekonomin kommer vara väldigt stora frågor under valåret 2014.